Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Medeltemperatur’

när man som Ni inte talar om alla indragna mätstationer eller flyttade….. kommer ni ihåg eller har ni kontakt med era tidigare kollegor som fick påpekande om de biotopiska skillnader som gäller mellan er nuvarande mätstation i Norrköping och den gamla? Ännu värre har Ni lyckats göra det genom att Ni tror Er kunna göra en utsaga som leder till en hållbar slutsats om 1 grad varmare…… Ni glömde bort att året innan de ni kallar som normala värden, som i sig var högst varierande och ofta betydligt högre medeltemperatur på flertalet dåvarande nu indragna mätstationer än vad verkligt mätvärde är idag. 1959 glömde Ni eller avstod medvetet från att ta med i Era beräkningar. Senaste 20 åren har även flera år med betydligt kallare värden än perioden från 1960. Det där med statistik är svårt speciellt när vi finns som sitter med verkliga, uppmätta värden och som inte laborerar med att göra konstgjorda medeldygnstemperaturer.

SMHI: Sverige har blivit varmare, GP 5 maj 2012
SMHI: Sverige har blivit varmare, SvD 5 maj 2012
SMHI: Sverige har blivit varmare, DN 5 maj 2012

Även CO2-nissar kan göra tavlor och råka ge verkliga uppgifter…..
”Högsta uppmätta temperatur under resp. månad
Highest temperature during each month
Månad Month C° Plats Place Landskap County Datum Date
Januari 12,4 Allgunnen Småland 1973-01-05
Februari 16,5 Västervik Småland 1961-02-18
16,5 Ölvingstorp Småland 1961-02-18
Mars 22,2 Oskarshamn Småland 1968-03-30
22,2 Sandbäckshult Småland 1968-03-30
April 29,0 Genevad Halland 1993-04-27
Maj 32,5 Kristianstad Skåne 1892-05-27
32,5 Kalmar Småland 1892-05-28
Juni 38,0 Målilla Småland 1947-06-29
Juli 38,0 Ultuna Uppland 1933-07-09
Augusti 36,8 Holma Östergötland 1975-08-09
September 29,1 Stehag Skåne 1975-09-01
Oktober 24,5 Oskarshamn Småland 1995-10-09
November 18,4 Ugerup Skåne 1968-11-02
December 13,7 Simrishamn Skåne 1977-12-24”

Källa: Väder Weather, SCB Statistisk årsbok 2012

Nu säger inte högsta temperaturer lika lite som lägsta mycket men ger en riktlinje på vilka orter och vilka månader och år som man bör gå tillbaka för att titta på. Gör man det, så visar det sig att det enda sättet att få det mycket skeva resultatet som SMHI presenterar är att kapa högsta temperatur och lägsta temperatur,vilket snille har skrivit det dataprogrammet?, per dag och först räkna fram medeltemperatur per dygn varje dygn för att därefter kapa högsta och lägsta värde under månaden för att därpå räkna medeltemperatur per månad samt göra lika dant hela vägen till medeltemperatur per år. VARJE år.
Det där med att skriva dataprogram som håller i alla väder och det där med vad matematisk statiskt medelvärde är, inte bara medianvärde eller geometriskt medelvärde där toppar och bottnar som faller utanför plockas bort, det där är något ni borde ha lärt er. Skriva programmen är mycket enkelt. Mycket mycket enkelt om man bara vet vad det är för typ av data man tar in och inte gör egna personliga justeringar utan går på verkligt läge!

Read Full Post »

OM Uppsala universitets forskare hade tagit kontakt med de företag i Sverige som tillhandahåller gatusalt (med och utan grus/ör spridning samtidigt och med och utan tillsats av 1 ppm olja för att saltet inte skall klimpas) så hade de fått reda på att de är helt fel ute och cyklar när de tittar på för korta perioder. Det var isigare under 1976-80 än vad det är idag på våra svenska vägar. Det är inte bara för att saltbekämpningen gått ner i förhållande till när isigheten nådde sin peak.

Det som man missar utöver att Abisko inte är hela Sverige, är två väsentliga faktauppgifter som man inte tar med i beräkningen, först och främst har medeltemperaturen INTE gått upp – skeva urvalsserier och att ‘korrigera’ Stockholms medeltemperatur utifrån Uppsalas (Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder. Se även Miljöhot – konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009

Sedan att isighet upplevd eller reellt förekommande följer luftfuktigheten till större del än årsmedeltemperaturer, månadsmedeltemperaturer.

Mera is i snön, GP 29 november 2010

PS. Under åren 1976-78 hade jag hand om orderavdelningen på Hanson & Möhring, vintertid var fördelning av saltleveranser i hela orderavdelningens område från södra Halland upp till norra Värmland från Göteborg i väster till östra delarna av Jönköpings län i öster av gatusalt (gatusalt finns i olika form), urea respektive kalciumklorid en av huvuduppgifterna. Fördelning? När salt beställs, är det inte alltid så att de skepp som kommer och lossas hinner med. Trots långa beställningar så kommer proppar. Gatusalt skall heller inte spridas när temperaturen är under minus 8 grader 1 meter över vägbanan. Vid temperaturer runt nollstrecket är det extra viktigt att ha grus eller ända upp till ör som sprids samtidigt.

Tillägg 10.19 De som försvarar Wikieleaks bör om de vill få sin kommentar godkänd i min blogg sluta upp med att använda Ad Hominem. Kom med giltiga argument inte påhopp på mig som person, på annan person eller på något land! Det är tillåtet att ha vilken politisk uppfattning man vill, men det innebär inte att kravet på giltiga argument och avsaknad av Ad Hominem är de krav som finns om de vill bli publicerade i bloggen.

Read Full Post »