Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Matematisk statistik’

Matematisk statistik, NOVUS, vad är det?

Matematisk statistik är som filosofins argumentation, rätt använd kan den ge ett tillförlitligt svar på frågan hur troligt är det att o.s.v. men använder den som gör undersökning sig inte av vetenskapsteori utan kör sitt eget race där ett antal av de värsta fallacies inom matematisk statisk får Huffs How to lie with statistics att vara sandlåde-exempel, då fallerar hela tillförlitligheten till det opinionsinstitut som går ut, slår sig för bröstet och basunerar ut sin påstådda trovärdighet.

Det är tillåtet, NOVUS, att vara dum i Sverige,
dumt att själv bevisa det!

Vi tar det från början på den lägsta möjlig grundnivå. D.v.s. den nivå vad gäller statistik som förr i tiden varje 7:e klassare fick lära sig räkna statistik på. I matematik samt i geografi redan tidigare. Men nog om det nu.

URVALSMETOD

Varje gång man använder sig av telefon/mobil etc som urvalsmetod,
så tappar man bort ett antal personer ur det totala utfallet.

Exempel:
Person har telefon. Att det går över en telefon per invånare i Sverige säger inget i sig om hur stor andel som har telefon. Att de flesta har tillgång till telefon innebär inte ens det att alla kan nås via en telefonenkät.

Exempel:
Om telefonnummer väljs utifrån slumptalsmetod, så finns det ett stort antal telefonnummer som är en typ av blocknummer. Går till företag eller offentlig förvaltning, går via växel etc.

Även om detta stora urvalsproblem finns med i en tänkt undersöknings analys,
så finns det en stor felkälla som i nutid inte ens går att undvika genom att ringa utanför kontorstid…. den som ringer upp, vet normalt inte om det är personen som svarars privata eller jobbtelefon som rings upp.

MEN STÖRRE FELKÄLLOR ÄN SÅ FINNS I NOVUS UNDERSÖKNING. VÄRST AV ALLT, DE SKRYTER OM DET….

Novus har frågan 2 043 personer via telefon och fått svar av 1 001.Svenskarna vill inte ha nyval, Aftonbladet 18 Februari 2016

RIDÅ

Ett bortfall på 1001 av tillfrågade 2043 ger INGEN SOM HELST MATEMATISK STATISTISK SÄKER ANALYS!!!!

Det är som att skapa en tabell med 10 rader och 10 kolumner samt sätta ”x” i något mer än hälften

x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x x

De fält som fått ett ”x” i sig syns att de finns. De övriga syns inte om man inte markerat gränsen mot nästa rad/kolumn

Det vill säga de fält som saknar ”x” saknas det kunskap om. Normalt kallas dessa fält ”gråa”. Inte undersökta.

Tillåtet vara dum Novus. Väldigt dumt att bevisa det själva.
Värre än så. Att Ni inte ens presenterar någon form av bortfallsanalys skämmer hela Novus trovärdighet.

PS. Kommer under eftermiddag/kväll att lägga ut Grunderna för att använda statistik så att ”resultat” ger trovärdigt utslag. Att Novus inte har en enda person anställd som klarar av att skriva en algoritm värd namnet behöver knappast tilläggas.

Svenskarna vill inte ha nyval, GP 18 Februari 2016
Svenskarna vill inte ha nyval, SvT 18 Februari 2016

Är det möjligt att NOVUS går och tror att vi som läste Matematisk Statistik inte finns bland de som använder Sociala Medel utan att vi bara läser media samt knyter näven i fickan och struntar i att tala om att de är långt ute på hal is som håller på att spricka upp i vårsolen?

Read Full Post »

Detta är bara en liten spoiler om vad jag kommer att ta upp så fort jag är klar med analyserna…..

Börjat gå igenom bakgrundsutbildning m.m. samt hur opinionsinstitut misshandlar matematisk statistik. Speciellt oberoende och beroende händelser. Påstår sig arbeta med 95% sannolikhet…. men missar vad Tjebychevs sats verkligen säger och innebär – hittat sannolikheter i nyligen avgivna opinionsundersökningar som inte ens uppfyller 65% sannolikhet…. så jag har gått vidare med att titta på hur opinionsundersökningsinsitutens egen historia ser ut.

Jobbar just nu i natt med att analysera hur ett par av opinionsundersökningsinstituten missat skillnader mellan att göra marknadsundersökningar och stokastiskt oberoende undersökningar i politiska sakfrågor. Värst är att det idag av de opinionsinstitut som inte är kopplade direkt till analys hos till GU:s Statsvetare eller till matematiska institutionen vid LiU resp Lund tycks vara helt okänt att redovisa hur man hanterar att det inte går att göra opinionsundersökningar helt säkra utan kontrollfrågor, redovisning av vald urvalsmetod och det bortfall som automatiskt följer av denna, ännu inte utanför ovan nämnda universitetsinstitutioner hittat ett enda opinionsinstitut som har behandlat och analyserat bortfall = icke svar….. värst av allt är att ett par av dem fått för sig att det för att få det de försöker inbilla politiker + media skulle ge 95% sannolikhet bara räcker att ersätta bortfall med andra personer samma ålder, kön o.s.v.

Min gamle matematikprofessor Lind vid LiU skulle haft genomgång direkt efter skrivning, inte bara som han hade för att vi skulle se hur beräkning och analys i Sannolikhetslära skulle gå till men han hade även för att göra klart hur tokigt vi resonerade gett oss exempel från såväl avancerad matematisk statistik som de skräckexemplar som redan grundkursens Huff: How to lie with statistics visar på.

Kommer att ta tid att gå igenom för i princip varenda felkälla som är möjlig att använda sig av och uppvisande av okunskap om vad som krävs för att kunna presentera en hållbar slutanalys av beräkningarna saknas. SKRÄMMANDE LÅG NIVÅ

Värre än så är att jag hittat något som i mina ögon tycks vara ett politiskt försök till styrning genom ett antal uppköp och tentakler.

Read Full Post »

Opinionsundersökningar i all ära,
men det är ett fåtal av de Opinionsundersökningar som görs som inte i sina egna förutsättningar har begränsningar. Vetenskapsteoretiskt är ingen undersökning ens något så när säker om de som:

* Tillfrågats måste ha en telefon, fast eller mobilt för att kunna bli uppringd
* Tillfrågats måste ha en nätuppkoppling OCH dessutom förklarat sig villiga att svara på undersökningar från opinionsinstitut eller som ofta är fallet förklarat sig villiga att svara på marknadsundersökningar där marknadsundersökningsföretaget fått beställning på att för något av de mindre opinionsföretagens/tidningarnas räkning lägga till undersökning om politisk opinion.

Det räcker inte med att alla kriterier uppfylls,
inte ens att alla kategorier är representerade i ”urvalet” i något så när samma procentuella andel som befolkningen i stort.

Det vetenskapsteoretiska felet som finns i flertalet opinionsundersökningar, är att de inte kan räknas till ett slumpmässigt urval utifrån matematisk statistik. (läs gärna Huffs, How to lie with statistics. Finns på ett flertal vanliga bibliotek och de flesta Universitetsbibliotek.

Ytterst få av opinionsinstituten redovisar bortfallet än mindre antal har gjort en matematisk statistisk beräkning av hur bortfallet påverkar resultatet när de säger att det och det faller inom/utom felmarginalen.

Read Full Post »

Har länge förstått att många sk. forskare saknar de grundkunskaper vi som gick i vanliga Gymnasiet (Real-matematiker examen 1968) i Vetenskapsteori Fallacies vid argumentering som bygger på logik och matematik. Men allt är gammalt som gatan – redan de gamla Grekerna o.s.v. Varje elev som fått grundkurs i filosofi om än bara några få timmar; varje studerande vid högskolor och universitet som skrivit uppsats har lärt sig, eller skall åtminstone ha lärt sig mer om vad som krävs för att dra hållbara slutsatser än de som kallar sig forskare och ”forskat” om vad svenska folket tycker om än det ena än det andra…..

Hur i hela fridens namn kan svensk högre utbildning sjunkit så lågt att det numera anses rimligt att på en undersökning där Forskarna frågade 1 017 personer (deltagarfrekvens 57 procent) om deras syn på de senaste årtiondenas ökade valmöjligheter.Svenskarna vill ha statlig järnväg och marknadshyror, Jenny Björkman Ph.D. historia och
Björn Fjæstad docent i ekonomisk psykologi på DN debatt 7 juni 2014
Nog för att jag reagerade redan när Jenny Björkmans avhandling släpptes igenom. Men tänkte, stackarn har ju inte haft Kalle Bäck :P….

Men ärligt talat – redan 1017 frågade säger i sig att det är skevt och för litet urval. I dagens Sverige är det svårt nog att få representativt urval med de metoder som används professionellt om urvalet som skall tillfrågas är under 3000. Krävs mycket skickliga matematiker och statistiker för att vikta så litet urval rätt i all synnerhet med de frågemetoder som står till buds. Ännu värre blir det när sk. forskare själva bevisar att de inte förstår matematikens grunder och tycks glada med att ha fått deltagarfrekvens på 57%.

Hallå deltagarfrekvens på 57% innebär att bortfallet är 43%! Även med en svarsfrekvens på 75% krävs djupare analys av bortfallet innan någon seriös forskare eller forskare in spe går ut med resultatet. Skall man dessutom lägga Tjebychevs sats på det sk. resultatet finner man att det lika väl kan finnas 15 % som håller med slutsatserna en och en som att det skulle vara 70% sant det som Björkman och Fjæstad påstår.

Att sedan media gladeligen i sin okunskap om matematik och sannolikhet nappar på tjusiga påståenden som kommer från ”forskare”, Ph.D samt en tidigare adjungerad professor i psykologi(????) vad nu psykologi har med sannolikhetslära eller ens samhällskunskap att göra, det vete o.s.v.,
att media nappar på sånt är bara symptomatiskt för dagens svenska mediavärlds kunskapsnivå.

Svenskarna vill ha Statens Järnväg, Aftonbladet 7 juni 2014
Svenskarna vill ha Statens järnväg, GP 7 juni 2014

Det konstiga är att svenska tidningar har bortförklaringar på PISA-undersökningens dåliga resultat i matematik….. men skyltar med konsekvenserna för matematisk förståelse av att ”alla skall med”.

Read Full Post »

Looking more and more that Political Science tries to copy 1984 Novel’s destroying old data changing to new ‘correct’ …..
Hur står det till om det är så att äldre vetenskapliga studier försvunnit ur hyllorna i en del universitets arkiv…

Watts Up With That?

From the people that know how to save and care for things of importance, comes this essay from The Smithsonian:

One of the foundations of the scientific method is the reproducibility of results. In a lab anywhere around the world, a researcher should be able to study the same subject as another scientist and reproduce the same data, or analyze the same data and notice the same patterns.

This is why the findings of a study published today in Current Biology are so concerning. When a group of researchers tried to email the authors of 516 biological studies published between 1991 and 2011 and ask for the raw data, they were dismayed to find that more 90 percent of the oldest data (from papers written more than 20 years ago) were inaccessible. In total, even including papers published as recently as 2011, they were only able to track down the data…

Visa originalinlägg 872 fler ord

Read Full Post »

Aftonbladet har gjort bort sig. Eller vad kan man säga. Svenska folket gör tummen ner för regeringen.

Hela två tredjedelar av ministrarna får sämre betyg i år än förra året enligt Aftonbladet/Sifo.

Mest faller omdömet om ­Fredrik Reinfeldts (M) och Annie Lööfs (C) prestationer. Folkets dom: Underkända, Lena Mellin Aftonbladet 1 januari 2013

Tja det var nu det med Sifos kriterier och relativa avsaknad av bortfallsanalys som ställde till det för Aftonbladet. Än en gång. Hänt förr….

För kort därpå kom SKOP:s undersökning där antalet svarande redovisades vara 1000 personer (Förr i tiden angav Sifo såväl antalet svaranden som bortfall…. ) SKOP:s undersökning gav regeringen 58 % som är nöjda med regeringen. Majoritet nöjd med regeringen, Aftonbladet 1 januari 2013

Hur som havers har Aftonbladet gjort bort sig i sin iver att tracka Alliansregeringen.

Majoritet nöjd med regeringen, SvD 1 januari 2013
Högt förtroende för Alliansen, DN 1 januari 2013

Read Full Post »

Först nu har det gått upp för ett antal som missat att när man rör sig med statistik och 100 % som totalt procenttal, så går det inte att någon eller några grupper räknas på mer än ett ställe OCH att alla grupper måste vara ömsesidigt uteslutande. Ytterligare ett exempel på degraderingen av kunskaper i matematik som förr lärdes ut redan i det vi nu kallar Grundskolan. Förr lärdes ut? Utöver i matematik så ingick denna biten förståelsemässigt i den enkla men geniala genomgången av statistik som svenska skolelever förr fick göra i ämnen som Geografi, Samhällskunskap och Teckning (numera kallat Bild)……
Så statistik är svårt för vissa. Så enkelt är det…..

Studenter räknas som arbetslösa i statistiken, Expressen 30 maj 2012
Lukas går i nian – men räknas som arbetslös, DN 30 maj 2012

Läs gärna mina årsgamla inlägg i frågan: Det där med procenträkning är svårt, Norah4you 21 augusti 2011

Tillägg 8.41 det finns ytterligare en stor felkälla i ungdomslöshetsstatistiken. De unga upp till 25 år som är hemma på föräldraledighet står i många fall oavsett om de har jobb som de är lediga från eller inte hunnit få jobb när de gått på föräldraledighet (gjort paus i studier, läst tidigare och inte hunnit söka jobb eller varit arbetslösa – båda grupperna finns) som jobbsökande i många fall för att det är ett krav för att få dagisplats senare…. Hur stor den gruppen är och hur många som är verkligt arbetslösa bland dem är svårt att beräkna och någon beräkning har inte mig veterligt setts till.

Read Full Post »

när man som Ni inte talar om alla indragna mätstationer eller flyttade….. kommer ni ihåg eller har ni kontakt med era tidigare kollegor som fick påpekande om de biotopiska skillnader som gäller mellan er nuvarande mätstation i Norrköping och den gamla? Ännu värre har Ni lyckats göra det genom att Ni tror Er kunna göra en utsaga som leder till en hållbar slutsats om 1 grad varmare…… Ni glömde bort att året innan de ni kallar som normala värden, som i sig var högst varierande och ofta betydligt högre medeltemperatur på flertalet dåvarande nu indragna mätstationer än vad verkligt mätvärde är idag. 1959 glömde Ni eller avstod medvetet från att ta med i Era beräkningar. Senaste 20 åren har även flera år med betydligt kallare värden än perioden från 1960. Det där med statistik är svårt speciellt när vi finns som sitter med verkliga, uppmätta värden och som inte laborerar med att göra konstgjorda medeldygnstemperaturer.

SMHI: Sverige har blivit varmare, GP 5 maj 2012
SMHI: Sverige har blivit varmare, SvD 5 maj 2012
SMHI: Sverige har blivit varmare, DN 5 maj 2012

Även CO2-nissar kan göra tavlor och råka ge verkliga uppgifter…..
”Högsta uppmätta temperatur under resp. månad
Highest temperature during each month
Månad Month C° Plats Place Landskap County Datum Date
Januari 12,4 Allgunnen Småland 1973-01-05
Februari 16,5 Västervik Småland 1961-02-18
16,5 Ölvingstorp Småland 1961-02-18
Mars 22,2 Oskarshamn Småland 1968-03-30
22,2 Sandbäckshult Småland 1968-03-30
April 29,0 Genevad Halland 1993-04-27
Maj 32,5 Kristianstad Skåne 1892-05-27
32,5 Kalmar Småland 1892-05-28
Juni 38,0 Målilla Småland 1947-06-29
Juli 38,0 Ultuna Uppland 1933-07-09
Augusti 36,8 Holma Östergötland 1975-08-09
September 29,1 Stehag Skåne 1975-09-01
Oktober 24,5 Oskarshamn Småland 1995-10-09
November 18,4 Ugerup Skåne 1968-11-02
December 13,7 Simrishamn Skåne 1977-12-24”

Källa: Väder Weather, SCB Statistisk årsbok 2012

Nu säger inte högsta temperaturer lika lite som lägsta mycket men ger en riktlinje på vilka orter och vilka månader och år som man bör gå tillbaka för att titta på. Gör man det, så visar det sig att det enda sättet att få det mycket skeva resultatet som SMHI presenterar är att kapa högsta temperatur och lägsta temperatur,vilket snille har skrivit det dataprogrammet?, per dag och först räkna fram medeltemperatur per dygn varje dygn för att därefter kapa högsta och lägsta värde under månaden för att därpå räkna medeltemperatur per månad samt göra lika dant hela vägen till medeltemperatur per år. VARJE år.
Det där med att skriva dataprogram som håller i alla väder och det där med vad matematisk statiskt medelvärde är, inte bara medianvärde eller geometriskt medelvärde där toppar och bottnar som faller utanför plockas bort, det där är något ni borde ha lärt er. Skriva programmen är mycket enkelt. Mycket mycket enkelt om man bara vet vad det är för typ av data man tar in och inte gör egna personliga justeringar utan går på verkligt läge!

Read Full Post »