Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Matematik’

hade vänligheten att kommentera en sida på Norah4facts förut idag….. Mitt bloggartikelsvar finns på 3 majs mest okunniga kommentar, Norah4facts 3 maj 2013

Read Full Post »

Matematik är något som är viktigt att kunna. Inte bara de grunder man numera får lära sig i Grundskolan, dvs samma som de som gick Folkskolan på 1930-talet fick lära sig under första 3-4 åren, utan t.ex. derivata och annat som varje snille som som minst vill visa att de förstår det där med derivata….. Derivata vad är det för något undrar säkert mer än en som idag inte får lära sig förstå derivata innan de läser matematik 3 på gymnasiet….läsa gör de ju i enklaste form om funktioner i Matematik 1. De jag talar om samma snille som uttalar sig så självsäkert t.ex. om ett icke existerande miljöhot som enligt dessa snillen kommer att inträffa då och då, givet självfallet att deras schakrande med korrigerade datavärden ger den och den kurvan…..

Men när det gäller matematik, så gäller det inte bara att kunna rita kurvor, beräkna derivator eller finna samband mellan olika funktioner. (slå upp det ni ej förstår) Det allra viktigaste är att jobba utifrån korrekta siffror…….

Det är skrämmande att det denna gången är forskare på Chalmers som glömt göra sin hemläxa och gå tillbaka till sina Matematikkunskaper, som de borde lärt in innan de började på Chalmers. Skrämmande för att antalet nötkreatur i världen aldrig någonsin i något så när modern tid varit så lågt som idag……..
Nötköttet är den största miljöboven, Fredrik Hedenus fil dr energi och miljö, David Bryngelsson fil lic energi och miljö samt Jörgen Larsson fil dr sociologi på SvD Opinion 3 maj 2013
Maken till avsaknad av vetenskapsteoretisk analysmetod och kunskap samt okunnighet om basbegrepp när det gäller att ta till sig verkliga siffror, har jag inte stött på sedan förra gången sk. forskare snurrade till det 1979!

VERKLIGA GRUNDFAKTA
Allra först är alltså dags att ställa sk. forskare mot väggen och fråga dem hur de ens i drömmarnas värd skulle kunna komma fram till Nötkött är ett allvarligt klimathot, SvD 3 maj 2013
Antalet mjölkkor i Sverige idag är cirka 350.000 och det är de som utgör grunden för Sveriges nötproduktion. Fakta om nötkreatur i Sverige, LRF.se
Antalet kor i Sverige förr i tiden var avsevärt större – År 1932 fanns det 1 924 551 vuxna kor (hondjur) i Sverige. Totalt antal vuxna nötkreatur var 1 965 581 när man lägger till tjurar och dragdjur (oxar)……. Medan antalet kor har minskat med 72% har förbrukningen av fordonsbränsle (bensin, diesel, flygfotogen) ökat med 1183% sedan 30-talets slut.

Vad tror det ni är som man ska fokusera på om man vill påverka klimatet?

Speciellt som just betande kor (och faktiskt även skörd av perenna grödor som gräs om man återför gödslet till markerna) binder kol i växtlighetens rotsystem och alltså agerar CO2-sänkor, även netto, trots eventuella pruttar. Det är just kornas existens som miljörörelsen (borde) hatar – det är deras liv och inte själva köttet, som sägs orsaka klimatförändringar via utsläpp av metan och CO2 vid idissling. Det är alltså inte själva köttkonsumtionen, utan antalet levande djur som är problemet och där är utvecklingen helt tydligt fallande i Sverige och i ”rätt” riktning enligt miljömålen. Siste bonden släcker ljuset.
Nötkreatur i Sverige 1866-2007 Förvisso är sidan en privat sida, men faktiska till myndigheter rapporterade siffror på antalet kor, något som förr inte alltid rapporterades men som idag är nästan omöjligt att fiffla med, det är verkliga siffror.

Samma är förhållandet i samtliga industriländer. Antalet kor minskar…..

Men kära klimatfantaster – det är dessutom helt omöjligt att uttala sig om förändringshastighet i en annan funktion, utan att förstå derivata. För det är just det Ni försöker göra. Enkelt uttryckt: en kurva är en funktion, ett rakt streck kan vara en annan funktion. Det som kännetecknar en funktion är att man har ett ingångsvärde som svarar mot ett utgångsvärde. Så långt så enkelt. Det gäller bara att:

* att fastställa funktionen som man vill beskriva så att varje invärde svarar mot ett och samma utvärde. De faktiska siffrorna, inte korrigerade utifrån ena eller andra antagandet är det som ger den riktiga grafen för ett händelseförlopp sett över t.ex. tid.
För att detta skall vara möjligt, så går det aldrig någonsin för den som vill att korrigera faktiskt uppmätta värden. I det ögonblicket någon sk. forskare gör det, så bevisar denne forskare sin egen matematiska okunnighet. Läs gärna lite vetenskapsteori utöver att slå upp vad en funktion är. Det som är kännetecknande för en funktion, vilken som helst, är att samma invärde alltid ger samma utvärde.

Ett av de mer skrämmande okunniga förändringarna som klimatfantaster gjort sig skyldiga till är när man ‘korrigerat’ historiskt uppmätta temperaturer på en plats, t.ex. Stockholm med siffror uppmätta i Uppsala…..
”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.”

Vetenskaplighet kräver upprepbarhet och möjlighet att analysera, motbevisa om möjligt, alla ställda hypoteser.
En hypotes är inte fakta och kan inte användas som fakta varken vid bevisning av faktorer innuti studien utifrån hypotesen eller i någon annan hypotes. Det kallas cirkelbevis och cirkelbevis bevisar ingenting. Först när en hypotes är bevisad kan den kallas fakta för då är den inte längre hypotes. Det är helt ointressant om 98% eller 50% av alla forskare inom ett ämne når en konsensus. En konsensus är inget bevis för en hypotes hållbarhet.

Icke vetenskapliga forskararbeten, Norah4you 4 december 2009

Det går inte att använda sig av korrigering bakåt. Inte ens två platser som båda ligger på samma breddgrad och som båda ligger vid större vatten och på samma höjd över havet har exakt samma förutsättningar. I det ögonblick någon ”ändrar” i vad som verkligen är uppmätt i t.ex. Stockholm när det gäller historiskt uppmätta värden, så ändras också den kurva som skall beskriva vad som hände förut och som skall ligga till grund för den funktion man vill skall kunna förutsäga något om framtiden.

För svårt? Då har Ni inte ens börjat nosa på derivatan. För att kunna visa hur en förändring sett över tid i temperaturfallet för en enskild ort eller sett i en x/y-skala för en fastställd funktion, så måste ju förändringshastigheten beräknas. För att klara det krävs att Du som försöker vet vad en derivata är och vad du räknar ut med hjälp av derivering. Låter det som kinesiska, så har du inte de kunskaperna i matematik som vi som gick ut skolan innan Grundskolan genomfördes efter Enhetsskolans införande.

* För att kunna rita en graf, en kurva, för en viss ort som beskriver något där verkligt uppmätt värde finns på t.ex y-axel och tiden visas på x-axel så arbetar man med en funktion.
CO2-värdet i vår atmosfär har varit densamma de senaste 300 åren och även om CO2-värdet på en viss plats förändrats över tid, vilket kan ske beroende på över 40 samverkande faktorer som alla behöver tas med i beräkningen, så är det en annan funktion som den grafen beskriver. Det går heller inte att ta CO2-värde från t.ex. en vulkan på Hawaii och ‘korrigera’ verkliga CO2-värden på andra platser…… vulkanerna runt jorden står för merparten av alla CO2-utsläpp och CO2-utsläpp varierar över tid beroende på trycket inuti vulkanen men stora utsläpp sker även från nu döda vulkaner. Alla ‘korrigerade’ historiska eller nutida värden är detsamma som om vi tillät en ekonomidirektör att korrigera siffrorna för att aktieägarna skall bli glada. Verkliga värden och fiktiva korrigerade värden är inte samma sak. Detta alldeles bortsett från att alla fantasier om att människans CO2-utsläpp, som är mycket marginella, skulle ha åstadkommit temperaturhöjning runt hela jorden. Något som INTE skett. Vi har idag LÄGRE temperatur på norra halvklotet än vad som rådde 980-1341!*

Nötkött ett allvarligt klimathot, GP 3 maj 2013 IN YOUR DREAM! Skall man tala om något som riskerar att påverka atmosfären, utöver aerosoler av olika slag och kärnvapensprängningar, så är det den dramatiska ökningen i odlingen av ris eftersom risfält avger metan som förvisso är mindre farligt i små mängder men där just den stora ökningen i för ris uppodlade arealer och den därmed stora förändringen i såväl mark som i metan som avges från risfälten utgör en fara. Men inte katten kommer väl någon att få för sig att människan skall sluta äta mat för det 😛 Vi har inte sett någon mätbar förändring av metangasen i atmosfären, inte där heller!

Chalmersforskare: Ät mindre kött för klimatets skull, Sveriges Radio 3 maj 2013 Hallå du gamle indian….. minns i gamla dar när de som var forskare på Chalmers gjort sin hemläxa och ALLA viktiga premisser och fakta fanns med i forskningsunderlaget!

Nötkött ett allvarligt klimathot, Expressen 3 maj 2013
Nötkött ett allvarligt klimathot, Aftonbladet 3 maj 2013

* Working with sediment cores extracted from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada (81°21′N, 69°32′W) in 2005 and 2006, the authors calculated annual mass accumulation rate (MAR) for the past five millennia, which they used to derive a relationship between MAR and July temperature at the two nearest permanent weather stations over the period of instrumental measurements. This work revealed there were several periods over the past 5000 years when the temperature of the region exceeded the peak temperature of the 20th century, the most recent of which was during the Medieval Warm Period, which we have delineated on the following figure as occurring between about AD 930 and 1400, and where the peak temperature of that period can be seen to have been about 0.6°C higher than the peak temperature of the Current Warm Period.
Källa: Cook, Bradley, Stoner and Francus, P. 2009. Five thousand years of sediment transfer in a high arctic watershed recorded in annually laminated sediments from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada. Journal of Paleolimnology 41: 77-94.
Fakta om sk. uppvärmningen, Norah4facts sida

PS. Se även Stackars klimatfantaster, Norah4you 29 april 2013

Read Full Post »

Att det inte bara i teorin utan i verkligheten också existerade något som när det kom tillsammans med energisträngar som likt ojämna bollar innan ”kontakt” rört sig i obestämbart oförutsägbara banor,
och att denna av en del felaktigt sk. Gudspartikel i grunden är förutsättning för all massas existens. Så långt är det enkelt att hänga med i resonemanget kring att Higgspartikeln faller på plats, SvD 14 mars 2013
men det som stör mig och stört mig i senaste halvårets diskussion om det var eller inte var Higgspartikeln som Cernlaboratoriet i Schweiz hittat, är att man fortfarande använder begreppet ‘partikel’. Att det var adekvat benämning när den brittiske forskaren Peter Higgs presenterade sin refuserade artikeln om teorin som i 40 år legat till grund för de teoretiska modellberäkningarna som laboratoriet nu med stor säkerhet kan anses ha bekräftat, det är en sak. Men i ljuset av strängteorins uppkomst och vidare teoretiserande är väl partikel fel beteckning? Partikel förutsätter väl per definition massa?

Oaktat detta, så är det roligt att följa teoretiserandet runt Higgspartikeln. Lite märkligt att höra
För mig är det uppenbart att det handlar om en Higgspartikel, men vi har fortfarande en lång väg kvar innan vi vet vilken typ av Higgspartikel det är, säger experimentets talespersonen Joe Incandela.

Frågan som kvarstår är enligt forskarna om det är Higgspartikeln enligt partikelfysikens standardmodell, eller något annat.

Det är väl tämligen självklart vad den sk. Higgpartikeln per definition måste vara om det är så att den tillsammans med ‘andra artiklar’ (energisträngar av obestämbar natur) när dessa möts gör att ”partiklarna” bildar massa? Rent logiskt måste den sk. Higgspartikeln vara bärare antingen av en ‘decoder’ eller ‘en programvara’ som får de energisträngar som möter Higgspartikeln att ‘ordna sig till’/bilda massa.

Sedan kommer det svåra. Förvisso är Higgspartikelns existens förutsättningen för Big Bang o.s.v. Men är det inte så, att partikelns existens i sig innebär en form av ‘bevis’ för en högre existens, Gud eller vad man vill kalla det, alternativt att beviset av Higgpartikelns existens innebär början på nästa generations forskning om Varför och Vad. Dvs att det inte bara handlar om vilken typ Higgspartikeln är, nog så viktigt vetenskapsmässigt att få klarhet i, men även ställer frågan om definition av hastighet, rörelse och tid lite grann på ända? Tror nämligen inte det enbart handlar om sk. svart materia för att få ”ekvationen” att gå ihop….
Tacksam för funderingar och förklaringar.

Fler bevis för att partikel är Higgs, Aftonbladet 14 mars 2013
Inga överraskningar från den nya partikeln, Sveriges Radio 14 mars 2013 Varför skulle det vara det? Rent vetenskapsteoretiskt bör väl ‘man’/forskaren alltid ta ett steg bakåt innan ny uppgift om det som hittats/upptäckts kan förväntas. Det som borde vara det första när Higgspartikeln väl är på plats teoretiskt torde väl vara att utifrån Higgspartikelns bevisade existens se över de ”gamla frågornas” teoretiska svar för att innan något kan förväntas visas så måste all gammal teori och information analyseras en gång till. Den första fråga jag får in i mitt huvud är frågan om reversibilitet – existerar det i verkligheten utanför teorin?

Read Full Post »

fått anställda specialister som inte kan räkna? Det gäller inte bara att göra en ekonomisk analys, mina herrar. Det krävs också en sannolikhetsanalys för att det som kommer fram i den ekonomiska analysen är en hållbar slutsats. Inte så lätt när flera premisser missas….. fast i och för sig många som rör sig med datamodeller nu för tiden kan inte grunderna för att skriva dataprogram än mindre för att göra datasystem. Om man gör ett snabbt överslag, så hamnar man i stället på en undervärdering som ligger någonstans mellan 22-28 % …… det där med Tjebysjevs lag och beräkna sannolikhet är inte så lätt…..

Som riktkurs på 12 månaders sikt angavs 815 kronor per aktie.

Det framgår av en analys daterad den 14 december. Millicomaktien öppnade på 527 kronor på måndagen.
Millicom: Goldman Sach lägger aktien på köplista, di.se 17 december 2012

Read Full Post »

för de har helt och hållet missat tre viktiga bitar:

A – Havsyta är ingen fast fixerad räkningsbar ytnivå. Havsvatten varierar under dygn, mellan årstider och beroende på jordens lutning samt vobbling Fakta om jorden, Norah4facts 20 november 2012
– men mest beroende på Månens dragningskraft samt Landhöjning/Landsänkning och Erosion.

Havsyta är ett medelvärde över tid. För Östersjöområdet som är ett innanhav gäller att havsytan en normal dag kan variera upp till 40 cm +/- under dagen samt med mer än 1 m +/- under året och även mellan olika år samma datum beroende på hög respektive lågtryck.
I havet utanför landområden varierar havsvattenytan under ett år inte bara beroende på ebb och flod som varierar vid mätningspunkt på upp till 16 meter under ett normaldygn Determining avarage tidal effects, physics.stackexchange.com Kan variera ännu mer vid pålandsvind som följer direkt på frånlandsvind. Ute på öppet hav varierar det normalt med +/- 28 meter under ett normaldygn utan stormstyrka eller mer. Så att påstå sig ha mätt över hela jorden och räknat ut på cm meter när är ens det tokigt. Helt omöjligt att visa en förändring på millimetrar när för vädret är inte lika överallt och det är ingalunda normaldygn samtidigt överallt men för att få med alla parameterar skulle det krävts detta samt att det gått att göra jämförelse direkt från medelvärde per dag jämförbart datum över längre tid.

Det är i områden med landhöjning och eller landsänkning som det är möjligt att mäta i cm över en 10 års period. Inte ens där är det linjärt på alla intilliggande orter som ligger vid samma kust. Kan skilja på mer än 10 cm förändring över en hundraårsperiod beroende på var inlandsisen låg som tjockast respektive låg kvar längst samt beroende på grundförhållanden.

B – Månens dragningskraft läs Fakta om månen, Norah4facts sida
och
C – Landhöjning/landsänkning Fakta Landhöjning, Norah4facts sida samt erosion. Erosion finns det flera olika slags erosion som påverkar utöver vind, vågor och temperatur. Lite mer kött på benen om Erosion och dess påverkan på mätmetoder kan man få genom att läsa:
International Society of Soil Science. Subcommission for Soil Conservation and Environment, Soil and Water Conservation Society (Ankeny, Iowa); Soil erosion research methods / R. Lal, editor.
vill man bara ha lite allmänkunskap finns den i min blogg Norah4facts på Fakta Erosion, Norah4facts sida

Det är rena snurren i de sk. forskarnas rapporter. Något vet de om lite, men inte mycket om helheten bakom jordens naturkrafter och dess effekter på hav och land.

Havsnivåer stiger mycket snabbare, GP 28 november 2012
Havsnivåerna stiger snabbare än väntat, Expressen 28 november 2012 Vilket är ren och skär lögn. Utöver alla korrigerade värden på mätnivåer, millimeter, som inte är relevanta så har de sk. forskarna denna gången lyckats med att använda sig av tre olika medelvärden, varav det ena är kapade topp- och bottennoteringar….. Som Huffs How to lie with Statistics visade för alla som läst statistik eller matematisk statistik innan 1990 och många därefter – förändrar man förutsättningarna eller presentationen så får man ett resultat som ser ut att vara något annat än vad faktiska värden ger vid handen.

Havsnivåer steg snabbare än prognos, SvD 28 november 2012
Havsnivåer steg snabbare än prognos, DN 28 november 2012
Havsnivåer steg snabbare än prognos, Aftonbladet 28 november 2012
Också det är en lögn. Havsytan var i början på förra seklet utifrån beräkningar av faktiska naturliga förändringar inklusive allt de sk. forskarna tar upp beräknad att stiga mellan 7 och 9 meter före år 2000. Så sent som på 70-talet när jag själv var en av de som fick motbevisa några av de äldre snurrena, så hävdade en del som fortfarande kallar sig experter att havet fram till år 1995 från 1979 skulle stigit 5 meter…. som minst….. 😛 Hur de kan kalla sig vetenskapsmän, för en del av dem är trots allt vetenskapsmän inom mycket begränsade områden, det förstår inte jag. Men det är en annan fråga.

Nytt toppmöte för att hejda klimathot, DN 28 november 2012 NEJ det finns inget klimathot – däremot ett stort miljöhot som gör det svårare att få rent vatten och ren luft där människor bor. Detta trots de sk. nya metoderna (gamla och prövade visade sig inte hålla måttet när de testades i full skala) som i dagarna några andra snillen presenterat för vattenrening.

Ekonomiskt lönsamt att bry sig om klimatet, DN.se 28 november 2012 tja ha för politiker som vill ha in mera skatter och sk. forskare vars forskningsanslag tryter…..

Det sk. klimathotet är ett politiskt hot mot verklig vetenskap inom Fysik, Geologi, Oceanografi och Kemi. Det allvarligaste är ändå att de lyckas lura så många. Se även Fakta motsäger växthusfantasierna, Norah4you 20 november 2012

Tillägg 12.09 29 november 2012. Till alla snurren som inte ens klarar av att gå ut och kolla Göteborgs kanaler för att upptäcka att de hus som byggdes i slutet av 1600-talet – början av 1700-talet hade avlopp som fortfarande vid ‘normalvattenstånd’ mynnar ut ovanför vattenytan, till dem sällar sig också Centrala stan blir svårbebodd, Pär Holmgren i intervju på GP 28 november 2012 I och för sig är jag inte förvånad. Han spårade tidigt ur och lyckades inte förstå att det var skillnad på mätningar som förr gjorts på Bråvalla för flygets räkning och på andra nivåer än de som senare kom att göras i Norrköping. Känner och har känt folk, verkliga specialister i Östergötland som tidigt försökte förklara det för honom. Men för döva öron och troende är det inte lönt att förklara…..

Read Full Post »

Något mer dravelartat än det som återigen presenteras från CO2-folket har sällan skådats:

Växthusgaser nådde rekordnivå 2011, GP 20 november 2012

Dagens värsta påstående står WMO för:
Koldioxidhalten nådde i fjol 390,9 miljondelar, 40 procent över den förindustriella nivån, rapporterar FN:s meteorologiska organisation, WMO.
Växthusgaserna nådde rekordnivå, SvD 20 november 2012
Det där med decimaler är tydligen något en del använder för att bluffa. 390.9 miljondelar = 0,03909 det var ingalunda 40% lägre under förindustriell tid. Värdet har pendlat mellan 0,0391 och 0,039089 de beroende på var och hur noggranna mätningar som gjorts och vilka mätningsmetoder som använts under århundradena! Vilket alla som kan sin matematik inte bara när multiplikation utan också division med två decimaltalinblandade är på tapeten ger en skillnad på 0,00025 %. Matematik som förr i tiden vanliga sjundeklassare klarade klarar numera inte alla av världens forskare och professorer. Bedrövligt.

För lite mer fakta vänligen läs: Fakta CO2-värden/Facts CO2 figures, Norah4facts 20 november 2012 samt Multiplication with decimal, Norah4facts 20 november 2012

Växthusgaser slog nytt rekord, DN 20 november 2012

Den som verkligen trampar i klaveret så det står härliga till är självfallet en professor. Vem annars?
För numera har till och med professorer missat att läsa in det Fysik, Kemi, Oceanografi, Geologi och Biologi som de behöver kunna för att förstå hur jordens klimat förändras helt naturligt och att vi människor inte ens står för 1% av hela den förändring som sker:
Professor: Så kan vi rädda planeten, Aftonbladet debatt 20 november 2012 Börjar forskningsanslagen tryta? Eller varför visa upp sådan okunskap som trots fina ord och fina titlar kommer fram i debattartikeln?

Skrämmande läsning som tyvärr visar på att forskare nuför tiden sällan läst alla de områden eller jobbat med dem som behöver läsas in och förstås för att ens ge sig in i debatten. (Började själv tidigt och har läst det mesta som getts ut på de vanligaste språken + norska, danska och nederländska… utöver att jag var med på vatten- och temperaturprovtagningar från 1950-talets slut redan som ung)

Tillägg 07.30 21 november 2012 Det finns sk. forskare som kanske är i behov av mer forskningsanslag, vad vet jag. De försöker skrämma t.ex. Göteborg och Stockholms kommunala politiker samt i förlängningen Regering och Riksdag med att högre värme, som vi i och för sig har haft tidigare t.ex. när vinrankor växte vilt i Södermanland en gång i tiden, skulle höja havsytenivån så att städer här i Sverige dränkes. Snurren som glömt bort landhöjningen…. Städer i Skåne kan pga landsänkning (!) få problem, men inte ens de kan få besvär när is på land eller i vatten smälter. HAR ALLA GLÖMT BORT ARCHIMEDES PRINCIP?
Nåväl jag har lagt ut fakta om landhöjning på Fakta landhöjning, Norah4facts 21 november 2012 Kanske hjälper det någon att komma ihåg vad de läste och lärde in de första 4 lektionerna på hösten i 7:e klass ämne Geografi?

Read Full Post »

Eftersom det fortfarande finns så många som inte förstår det orimliga i det de sk. forskarna som säger sig tro på CO2-hotet försöker inbilla politiker och allmänhet har jag nu lagt till en blogg där fakta, inte datamodellerade korrigerade estimerade icke uppmätta värden presenteras.

Har idag gjort fyra inlägg:
Fakta om solen, Norah4facts, 20 november 2012

Fakta om jorden, Nora4facts 20 november 2012

Fakta CO2 värden/Facts CO2 figures, Norah4facts 20 november 2012

Multiplication with decimal, Norah4facts 20 november 2012

Publicerar först svenska versionerna på ett antal fakta presenterade i artikelform. Allt eftersom kommer de engelska versionerna att läggas till.

Read Full Post »

lärde sig större delen av redan i den sk. Fortsättningsskolan om de nu inte gick över till Realskolan….. Maken till okunskap som gymnasielärare Andreas Magnusson Extrema mattekrav osmaklig och ineffektiv sållning, GP debatt 27 augusti 2012 visar har sällan skådats. Vänligen gå till närmaste UB och beställ fram de matematikböcker som användes på 1930 talet, samt för säkerhetsskull även Naturlära för första året på Folkhögskola under 1930-talet, eller tag kontakt med någon av de ännu levande lärare som undervisade i 7-9 på Tornhagsskolan under dåvarande rektor senare professor Eve Malmqvists tid. Vi räknade mer matematik än under de åren än vad som undervisas i gymnasiet idag upp till matematik 5 (tidigare Matematik E). Och ja, vi fick backa när vi kom till sista förstaringare av gamla gymnasiet och en del av det vi räknade under 9:an hade jag inte nytta av förrän under Matematik AB på Linköpings Högskola som det hette då.

Men all den matematiken hade jag direkt nytta av även när jag extraarbetade i affär OCH när jag läste till systemprogrammerare, när jag hade hand om orderavdelningar o.s.v. fram till dess jag skolade om mig på 90-talet till SO-lärare och skrev D-uppsats i Historia.

Skrämmande låg kunskapsnivå som uppvisas. Det är tillåtet att inte lärt in men oerhört dumt att bevisa det!

Read Full Post »

Först nu har det gått upp för ett antal som missat att när man rör sig med statistik och 100 % som totalt procenttal, så går det inte att någon eller några grupper räknas på mer än ett ställe OCH att alla grupper måste vara ömsesidigt uteslutande. Ytterligare ett exempel på degraderingen av kunskaper i matematik som förr lärdes ut redan i det vi nu kallar Grundskolan. Förr lärdes ut? Utöver i matematik så ingick denna biten förståelsemässigt i den enkla men geniala genomgången av statistik som svenska skolelever förr fick göra i ämnen som Geografi, Samhällskunskap och Teckning (numera kallat Bild)……
Så statistik är svårt för vissa. Så enkelt är det…..

Studenter räknas som arbetslösa i statistiken, Expressen 30 maj 2012
Lukas går i nian – men räknas som arbetslös, DN 30 maj 2012

Läs gärna mina årsgamla inlägg i frågan: Det där med procenträkning är svårt, Norah4you 21 augusti 2011

Tillägg 8.41 det finns ytterligare en stor felkälla i ungdomslöshetsstatistiken. De unga upp till 25 år som är hemma på föräldraledighet står i många fall oavsett om de har jobb som de är lediga från eller inte hunnit få jobb när de gått på föräldraledighet (gjort paus i studier, läst tidigare och inte hunnit söka jobb eller varit arbetslösa – båda grupperna finns) som jobbsökande i många fall för att det är ett krav för att få dagisplats senare…. Hur stor den gruppen är och hur många som är verkligt arbetslösa bland dem är svårt att beräkna och någon beräkning har inte mig veterligt setts till.

Read Full Post »

Någon av dina hejdunkar har missat en hel del i matematikkunskaper som vederbörande borde haft med sig redan från årskurs 9 en gång för länge sedan. OM du vill spara 2,5 miljarder på jobbskatteavdraget, så är det en hel del av dina vanliga arbetare som t.ex. de som kör våra sopbilar, de som jobbar i gruvorna samt även andra som de som jobbar som sköterskor med specialistkompetens och många av de som inom serviceyrken har extra natt-OB för att deras tjänster ligger på nätterna som du måste räkna med. Så långt ner i lönerna tvingas du gå om du skall spara 2,5 miljarder.

Även om jag är moderat, eller kanske därför ?, så har jag ett mycket bättre förslag som jag tror att alla som kommer ihåg Spara och Slösa i tidningen vi fick i skolan kommer att kunna ställa upp på oavsett vänster-högerskalan i politiken:

Ta bort alla ränteavdrag som inte är kopplade till boende och/eller bil. Det är inte rimligt att två personer som tjänar lika mycket på pappret kan få flera tusenlappar olika i handen efter skatt för att den ena tar (och får) lån samt kredit för resor, båtar och konsumtion! De som sparar skall inte vara med och bekosta Slösas bravader!

Så vill Löfven få loss pengar till reformer, Svd 1 April 2012
Rödgröna på väg mot egen majoritet, DN 1 april 2012
Rödgröna på väg mot egen majoritet, di.se 1 april 2012

Tillägg 00.41 2 april 2012 Så framgår det i Aftonbladet att förslagen kommer från Juholt. Kunde just tro det. Ingen heder att ta råd av den mannen. Juholt var och är Alliansens bästa reklampelare. Räkna kunde han inte tillräckligt bra i Försvarsutskottet heller för att förstå konsekvenser av sina besparingar.
Här är S nya politiska väg, Aftonbladet 1 april 2012
Att konsekvenserna skulle bli att alla som tjänar över 25.000/månad skulle få avstå från den välbehövliga extra pengen som jobbskatteavdraget ger vanliga sköterskor som jobbar heltid och natt efter 5 års arbete och OB-tillägg, killarna och tjejerna på Volvos band om de tar 1 enda övertidstimma i månaden och jobbat minst 3 år i företaget, gruvarbetare och andra t.ex. de som jobbar med avfallshantering och kör mycket på helger för att soprummen inte skall svämma över.

Tillägg 2 april 2012 En tidning som glömt att göra källkritisk kontroll är Alla reformer kostar inte pengar, Folkbladet 2 april 2012 Stackars Folkbladet i Norrköping.

Andra bloggare Thomas Böhlmark
Marknadsliberalen

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »