Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Marks Kommuns Politiker och Tjänstemän’

Var enda en som sitter som tjänstemän på Socialförvaltningen i Marks kommun och begär in hjälp från Socialstyrelsen i form av konsulter till dess man i Marks kommun har folk som förstår vad ordet ‘demokrati’ betyder och vad våra svenska Grundlagar står för! Sedan bör regering och riksdag tvärs över partigränserna ta en diskussion om det finns möjlighet att lagvägen stoppa dessa horribla försök att åsidosätta Regeringsformens 1 kap 2§ för det står redan i Grundlagarna att alla lagar och tillämpningar av lagar som strider mot svensk Grundlag är ogiltiga!
Vilket innebär att Förvaltningsdomstol direkt och utan dröjsmål borde kunna upphäva liknande beslut om våra politiker i stora husen i Stockholm fattar beslut om jourförvaltningsdomstol, lämpligen en för hela landet, som skall se till att svenska Grundlagar följs i Sverige.

Att vi i Sverige sedan behöver en Författningsdomstol, det står mer och mer klart. Att svenska skolans rektorer bör hindras från att anställa annat än ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap och inte som tidigare förekommit fördela de timmarna på som bäst ämnesobehöriga lärare (som sämst icke lärarutbildade dvs helt obehöriga) för att dessa skall få full tjänst.

Nytt omhändertagande i Marks kommun, GP 20 maj 2011
Nytt omhändertagande i Marks Kommun, DN 20 maj 2011

Tre små syskon hämtades igår från förskola och skola och har nu förts till okänd ort.

– Det är fullständigt häpnadsväckande. Jag anser att det inte fanns tillräckligt starka skäl för ett omedelbart omhändertagande, säger socialutskottets ordförande Mia Magné.

Konsulterna bakom förslaget genomförde då istället omhändertagandet med stöd av vice ordförande Tommy Karlsryd (S).

– Jag talade även med Karlsryd och var mycket tydlig med att han inte har befogenhet att fatta beslut över huvudet på mig, säger Magné.

Bakgrunden till den drastiska åtgärden är att föräldrarna inte har samtyckt till att placera barnen (9, 6 respektive 4 år gamla) på institution för att utreda misstankar om att barnen far illa i hemmet på grund av brister hos modern. ” Nytt märkligt LVU-fall i Mark – tre barn omhändertagna, Borås Tidning 20 maj 2011

Dessa sk. konsulter och sk. experter borde av Marks Kommunstyrelse omgående entledigas. De gör såväl barnen, Marks Kommun som sig själva en stor skada. Svensk Grundlag tillåter inte heller delegering på det sätt som förekommit i Marks Kommun. Hur i hela fridens namn har så många lyckats få godkänt i 9:an i ämnet samhällskunskap. Alla inblandade kan väl inte ha varit frånvarande, sovit eller struntat i att som sämst läsa läxorna?

Nytt omhändertagande i Marks kommun, Aftonbladet 20 maj 2011
Nytt omhändertagande i Marks Kommun, SvT 20 maj 2011

Kvalitén på svenska skolans undervisning i demokrati och svenska grundlagar har nått nytt bottenrekord exemplifierat av Marks Kommun

Read Full Post »

Tack och lov att fosterbarnen i Mark får komma hem snarast möjligt till det enda hem de känner som hem – att sedan S-politiker har mage att säga:
”– Det har varit många sömnlösa nätter. Jag är skakad just nu. Det var det svåraste beslut jag fattat. Vi ville inte ta risken att det kan gå fel. Barnen har det bra just nu och vi tycker inte det finns någon anledning att flytta på dem igen, säger Lomander.” ”vice ordföranden är Anita Lomander (S).” Marks kommun Socialnämnden hemsida
Får återvända till familjehem, GP 17 maj 2011

I vanliga fall skulle man tala om dåliga förlorare. I Marks kommuns fall borde man tala om olämpliga politiker som fattat helt Grundlagsstridiga beslut. De har som jag skrivit om tidigare själva bevisat, vilket för all del är tillåtet men mycket olämpligt för dem själva, att de aldrig lärde in det som krävs för godkänt betyg i ämnet samhällskunskap årskurs 9. I sig en ren och skär skandal. Se Nu bryter Marks kommun mot Grundlagen, IGEN!, Norah4you 17 mars 2011 samt Ett barn är inte en leksak, Norah4you 21 oktober 2010

För det är nämligen så, vilket alla som läst socialpsykologi vet, att det inte är den yta som utomstående, t.ex. politiker, soc-tjänstemän, psykologer eller skolpersonal ser, som avgör om ett barn ‘har det bra just nu’. För ett barn som växer upp antingen hemma hos sina föräldrar eller hos fosterföräldrar är det hemmet HEMMA på samma sätt som för ett barn med ensamstående förälder som har far- eller morföräldrar som de tillbringar varje eftermiddag hos och är hos varje lov också har en fast punkt utöver sitt eget sovrum. Hemma betyder mer för barn än vad de flesta vuxna förstår. Vissa, som de politiker som motarbetat Eva, fostermodern, för att de inte tyckt att hon samarbetat tillräckligt enligt politiker och soc synsätt, har aldrig förstått det och tycks fortfarande inte förstå att varje ord de yttrar mot detta återföreningsbeslut skadar barnen. Beslutet som var och är det enda riktiga för alla som kan något om barn- och ungdomars utveckling, dvs för alla som inte bara kallar sig experter utan är verkliga experter och för vanliga människor. Rent ut sagt S HÅLL KLAFFEN NU och gå hem låna en 7:e klassares samhällskunskapsbok och läs samt lär in det Ni borde lärt Er redan när Ni gick i Grundskolan!

Barnen får återvända till fosterhemmet, GT 17 maj 2011
Barn får återvända till fosterhem, DN 17 maj 2011
Sedan undrar jag hur lite kunskap en politiskt nämnd kan ha. ”Kommunens politiker har enligt Borås tidning haft som villkor att fosterföräldrarna måste försonas med kommunen.

– Striden mellan kommunen och familjehemmet måste upphöra. Familjehemmet måste acceptera att det finns regler och att socialnämnden har ansvaret för barnen, sade Per-Olof HermanssonFosterbarn får flytta tillbaka, SvD 17 maj 2011 Visar tyvärr att såväl Per-Olof Hermansson som övriga i nämnden helt saknar kunskap om Svenska Grundlagar och Sociallagstiftning. Det är inget krav som Marks kommun kan ställa tvärt om det enda krav som går att ställa är att fosterföräldrarna precis som vanliga föräldrar ställer upp och står på ‘sina’ barns sida även när det gäller okunniga och oförsonliga myndigheter. Det som bör till direkt är att Socialstyrelsen lyfter ansvaret för ifrågavarande fosterbarn från Marks Kommun och placerar ansvaret på Regionalnivå i Västra Götalandsregionen! Ju fortare desto bättre för mer urbota okunniga politiker och tjänstemän har sällan skådats. Som SO-lärare måste jag säga att jag aldrig stött på en enda elev som har så dåliga kunskaper!

Tillägg 04.46 Barnen får återvända till fosterfäräldrarna Eva och Anders, Borås Tidning 17 maj 2011
Barn får komma tillbaka till familjehem, Aftonbladet 17 maj 2011

Read Full Post »