Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Markförorening’

tillåts att läggas på åkrar där grödor till människomat skall odlas,
så länge är det en stor och allvarlig risk inte bara för människors hälsa i allmänhet utan speciellt för småbarn som växer. DET FINNS SEDAN 1972 kända gränsvärden! Bara inte ‘kända’ av Livsmedelsverket och andra svenska Myndigheter…. Eller????

Institutet för vatten- och luftvårdsforskning dels i form av utredningar presenterade på symposier, dels i utgivna skrifter som t.ex.:
Harald Norin, Hans Borén, Institutet för vatten- och luftvårdsforskning; Organiska tennföreningar i rötslam från några svenska reningsverk, Stockholm : Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL), 1993 Serie: IVL rapport. B, 0283-877X ; 1114

Naturvårdsverket:
Statens Naturvårdsverk, Livsmedelstoxikologiska aspekter på rötslam i jordbruket, Solna : Naturvårdsverket, 1989
ISBN 91-620-3623-8

Utöver nämnda finns det cirka 1000 artiklar och mer än 100 utgivna arbeten i bokform. En av de tidiga fortfarande intressanta arbetena är:
Brink Nils, Vattenförorening vid gödsling med rötslam. Uppsala, 1972 Serie: Vattenvård, 0346-7716 ; 11

Avloppsslammet allt annat än ofarligt, Norah4you 28 maj 2012

Känd fakta om Kadmium: Humans that eat or drink cadmiumcontaminated food and water for a short period of time (less than 14 days) in amounts of 0.05 milligrams per kilogram of body weight per day (mg/kg/day) can experience stomach irritation.
Long-term exposure (greater than 14 days) in amounts of 0.005 mg/kg/day cause relatively little risk of injury to the kidney or other tissues.
Källa: Cadmium, CAS Number: 7440-43-9 epa.gov hänvisar till
Agency for Toxic Substances and Disease
Registry
Division of Toxicology
1600 Clifton Road N.E., E-29
Atlanta, Georgia 30333
——-

För övrigt kan jag själv utifrån de kunskaper jag fick när jag under ett par år på 70-talet jobbade med export/import kemikalier bekräfta uppgifterna ovan. Där utöver var det så att det i producentens produktblad speciellt varnades för att kadmium lagras och i vissa fall har konstaterats kunna passera hjärnbarken och vålla koncentrationssvårigheter för växande barn!

Tungmetaller vanliga i barnmat, GP 12 januari 2013
Tungmetallerna kvar i barngröten, DN 12 januari 2013
Tungmetaller vanliga i barnmat, SvD 12 januari 2013
Tungmetaller vanliga i barnmat, Aftonbladet 13 januari 2013
Tungmetaller vanliga i barnmat, Expressen 12 januari 2013
Bly och arsenik kvar i barnmat, sverigesradio.se Hmm. Kadmiumet är minst lika farligt. Skälet är att mycket kadmium kommer in i småbarnens liv via gulfärgade leksaker. En av de mest använda färgkomponenterna av gul färg har gult färgstoff som tillkommit genom kadmiumsalt kemiskt fåtts att fälla ut gulfärgat material som används att färga allt möjligt i vår närmiljö. Speciellt plaster.

Read Full Post »

förutsätter tre saker:
* Alla avlopps- och vattenledningar som är äldre än 20 år byts ut – inte plastas invändigt för det ger inte rent vatten.

* Alla förorenade platser i Sverige (och i förlängningen hela världen bit för bit men inte för svenska pengar) saneras oavsett om platsen är deponeringsplats med eller utan godkännande av myndigheter, gammal soptipp som i och för sig behandlats enligt tidigare godkända metoder, eller om det är föroreningar i mark efter industriproduktion/dagvattenutsläpp före 1965 (då reningsverk i större skala började byggas).

* Noggrann genomgång av tullhandlingar för import av farligt gods till industrier i Sverige före Sveriges EU-inträde. Vart gick varorna och hur såg miljöhanteringen ut enligt de trots allt stränga lagar som funnits sedan 1966.

Vi talar om ett antal 100 miljarder kronor totalt sett varav cirka 20 miljarder i initialskedet om vi skall ha en möjlighet att vinna kampen för rent vatten. Vi har inte mer än max 20-25 år på oss innan flera av de lagligt deponerade föroreningarna riskerar att läcka ut i grundvatten. Hur det står till med de olagligt deponerade, det törs jag inte tänka på.

Dock är det inte bara en viktig investering för framtiden även om summorna kan verka avskräckande. Det skapar ett stort antal jobb från grovarbete upp till högteknologisk forskning. Om alla 1300 skall kunna åtgärdas kommer det att krävas en arbetsstyrka på minst 6-10.000 nya tjänster. Vilket i sig är en nog så betydelsefull push för att få en hållbar ekonomi samtidigt som vi får en hållbar miljöpolitik för framtiden.

Pengar till sanering räcker inte, GP 22 juli 2012
Pengarna till sanering räcker inte, SvD 22 juli 2012
Pengar till sanering räcker inte, Aftonbladet 22 juli 2012
Pengarna till sanering räcker inte, Borås Tidning 22 juli 2012
Pengarna till sanering räcker inte, Hallands Nyheter 22 juli 2012

Det allvarligaste i kråksången är inte att endast 30% av de 1300 mest förorenade platserna får pengar för att åtgärdas innan 2050. Det allvarligaste är att 2050 hade varit försent för rent vatten till stora delar av vårt lands tätorter och glesbygd långt dessförinnan. Hur vore det att ta upp det akuta problemet på dagordningen i stället för att orda om ett helt fiktivt klimathot om 200-300 år?

Read Full Post »