Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mark Klamberg’

Det allvarliga i din desinformation, för desinformation och falska påståenden är det du påstår Kampen mot terrorism och internationell brottslighet ska föras i enlighet med traditionella principer om lagföring och inte enligt de principer som gäller i akut kris eller krig.
Lagen ger FRA för stort utrymme, Mark Klamberg Brännpunkt 12 december 2013

Märkligt är att du som skrivet en avhandling Evidence in International Criminal Procedure – Confronting Legal Gaps and
the Reconstruction of Disputed Events
och BORDE ha haft tillgång till och läst de internationella avtal som gäller för Interpol och samarbetet mellan signalspaning i olika länder mot terrorism, traficking m.m. I citatet ovan komplett är ute och cyklar. Traditionella metoder utifrån ‘ny media’ som inkluderats i gamla lagar – redan där fanns i fredstid mer än 10 talet myndigheter i Sverige som genom Internationella överenskommelser och svensk signalspaningslag före FRA-lagen ägde rätten som du nu vill försöka få bort från Försvarets Radioanstalt. Kanske är det så att du försöker få det till att sittande regeringar åter ensamma skulle få äga rätten att avgöra? Verkar inte så – du verkar snarare tala för en helt annan samhällsordning än vad vi i Sverige någonsin haft i Modern tid. Dålig historiekunskap skulle kunna förklara mycket. Men inte allt.

Redan i de internationella avtalen för Interpolsuppdrag och prioriteringar står det i klartext att avtal är träffade mellan ett stort antal av världens länder som FÖRUTSÄTTER att respektive lands signalspaning och polis (vanlig, säk, und, span m.m.) har den ordalydelsen som Sveriges Grundlagar och lagar har. BAKLÄXA. Tur för dig att jag inte var din opponent finns en hel del att säga om din avhandling. För övrigt även om din CV. Jag ansvarade/Jag insamlade o.s.v. i minst ett av fallen känner jag personligen den som var ansvarig – det var inte du. Dig har jag mig veterligen aldrig träffat.

Det är tillåtet i Sverige att ha vänster- och/eller högeråsikt. Själv står jag ekonomiskt till höger socialt till vänster och är moderat. Du hör utifrån dina texter snarast hemma på vänstersidan. Längre till vänster om man analyserar dina texter tycks du stå än det man utifrån din CV skulle kunna tro. Din sak. Men det är inte din sak att sprida desinformation. Det är inte din rättighet att angripa svenskt internationellt samarbete för det är det du gör. Det är heller inte din rättighet att försöka ge dig på att bryta upp grunderna för Sveriges frihet under svenska Grundlagar och lagar. DU HAR FEL!

Read Full Post »

faller lätt själv däri. Morgan Johansson S satt innan han blev folkhälsominister 2002 som ledamot av Justitieutskottet när lag 2000:130 § 13 togs……. sov han då?
Som Mark Klamberg så väl utreder i sin blogg Ingen anledning till oro – det är reglerat genom en blank check till regeringen och dess myndigheter, Mark Klamberg.blogspot.com står där:

3 § Den eller de myndigheter som skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet får, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer.

Den lagen hänvisar sedan såväl Lag 2007:259 om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet; Lag 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och Lag 2007:258 om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst, till. Läs
Ingen anledning till oro – det är reglerat genom en blank check till regeringen och dess myndigheter, Mark Klamberg.blogspot.com och fortsätt gärna med att läsa Det starka svenska yttrandefrihetskskyddet är en myt, Mårten Schultz wordpress blogg 3 december 2010

Beatrice Ask kan tvingas avgå, Expressen 6 december 2010 skriver ”Ordförande i riksdagens justitieutskott, Morgan Johansson (S), tycker att uppgifterna är mycket uppseendeväckande.
– Justitieministern måste nu klargöra för det första vad som har pågått. Och för det andra måste hon klara ut om det ligger någon sanning i detta att regeringen försökt undanhålla riksdagen väsentlig information, säger han till TT.
Stämmer uppgifterna i de läckta dokumenten så kan det vara mycket allvarligt och brott mot grundlagen, enligt Morgan Johansson
.” Tja ha. Kan en Ordförande i riksdagens justitieutskott som satt som medlem av samma utskott när lag 2000:130 utan att uppmärksamma vad där stod alternativt har glömt att lagen togs och vad där stod, kan en sådan person vara ordförande i något Riksdagsutskott?

I V kräver sanningskommission, DN 6 december 2010 säger samme Morgan Johansson ”Ordförande i riksdagens justitieutskott, Morgan Johansson (S), tycker att uppgifterna är mycket uppseendeväckande.

– Justitieministern måste nu klargöra för det första vad som har pågått. Och för det andra måste hon klara ut om det ligger någon sanning i detta att regeringen försökt undanhålla riksdagen väsentlig information, säger han till TT.” Frågan är vad Morgan Johansson och hans Socialdemokrater när de satt vid makten försökte undanhålla Riksdagen och svenska folket för väsentlig information? Han har själv grävt gropen…..

I samma grop/fälla ramlar Aftonbladet Morgan Johansson: Kan vara brott mot grundlagen, Aftonbladet 6 december 2010 Vad sysslar Morgan Johansson med? Vi svenska medborgare har rätt att kräva en förklaring av honom själv!

Tillägg 14.53 Regeringen KU anmäls, Expressen 6 december 2010 vad då för? För att de följde den lag som socialdemokraterna under Göran Persson drev igenom?

Se även Morgan Johansson yviga uttalande glömmande sin egen roll…. Kan vara ett brott mot grundlagen, SvD 6 december 2010 tja ha – då begicks det under Göran Perssons tid vid makten när lagen som gav sittande regeringar fria händer i dessa frågorna togs!

Kan vara ett brott mot grundlagen, GP 6 december 2010

Tillägg 17.17 Bildt: Jag är ingen pudel, GP 6 december 2010 förklarar Carl Bildt ”Enligt Bildt är lagarna kända men själva arbetet i sina detaljer hemliga.

-De kanske inte är kända av varje enskild riksdagsledamot men de är det av riksdagens kontrollorgan, som finns för just detta, säger han.”
Frågan är om han räknar Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson som satt i utskottet då lag 2000:130 togs till ‘varje enskild riksdagsledamot’ eller om han raljerar då han vet att Morgan Johansson antingen lider av dåligt minne eller inte vill minnas 🙂

Read Full Post »