Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Manslöner’

är inte något som det stora flertalet idag klarar av att dra ens när de presenterar ett giltigt argument. (Vackert så numera när filosofilektioner inte hör till det vanliga för alla)……

Ingen eller åtminstone ytterst få ifrågasätter väl giltigheten i argumentet Kompetens och ansvar ska sätta lön – inte kön, DN debatt 16 februari 2012

Men hur är det möjligt att gå från det till en slutsats att ”Vi kräver däremot att anställda i kvinnodominerade branscher – som år efter år nedvärderats – ska få större löneökning än de i mansdominerade

För att det skall vara möjligt att det giltiga argumentet skall kunna leda till en hållbar slutsats där någon kräver detta, så krävs antingen att begränsning görs i det giltiga argumentet och att därmed ytterligare premisser för argumentet i sin helhet analyseras eller att det bevisas att kompentens och ansvar är större i kvinnoyrken än i de mansdominerade i förhållande till helheten på arbetsmarknaden och att detta är ett systemfel. Problemet är att vi idag har fler kvinnliga läkare än män på många håll och det inte går att visa att läkarlöner sjunkit. Detta är bara ett av många exempel på den förändrade bilden på arbetsmarknaden de sista 20 åren.

Det går aldrig enligt mitt förmenande att hävda att alla kvinnolöner skall höjas i förhållande till de manliga. Vad som går att göra är att jämföra löner inom likvärda arbetsområden där samma kompetens och ansvar existerar. Inte teoretiska likheter utan reella. Kvinnan skall inte kliva i mannens sko lika lite som mannens lön skall riskera att bli lägre om han väljer ett typiskt ‘kvinnoyrke’….

Read Full Post »

är två enskilda orsaker till att ledande rödgröna politiker drar så märkliga slutsatser som de gör om varför gapet mellan kvinnors och mäns löner ökat från 2006 till 2009.
De som bör ställas i skamvrån är fackföreningsfolk som mer än 40 år efter att det påpekades för dem att det var fel sett ur många synvinklar att begära och godta löneavtal med procentuppräkning som grund.

Enligt de rödgrönas rapport beror den ökade inkomstklyftan på regeringens åtstramningar i arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringarna, samt på utformningen av jobbskatteavdraget på inkomstskatten.” Rödgröna: Inkomstgap mellan kön ökar, GP 24 maj 2010

Hmm.
Själv SO-lärare fick jag under ett läsår hoppa in som mattelärare i en sjundeklass 2003. Jag blev förskräckt när jag såg hur procenträknandet gick till…. eleverna förstod inte vad de gjorde utan slog bara in siffrorna på miniräknaren – de gillade först inte att jag begärde att de skulle ställa upp talen och visa att de klarade av att räkna procent manuellt….. det var inte bara decimalkommat som hamnade fel i början när de fick räkna manuellt. För en sak hade de aldrig lärt sig innan, att förstå vad procent är och hur t.ex. en procenthöjning av ett belopp påverkar helheten jämfört med annat belopp med samma procenthöjning.

Nåväl kära Rödgröna det där med procenten och procenthöjning på gamla procenthöjningar är tydligen för svårt för Er att ta ställning till.

Så här är det. Det stämmer helt och hållet att gapet ökat i krontal 12.800 och ser man närmare på siffrorna så ser det ut som om männen på 4 år fått en total procentuell lönehöjning av drygt 19% medan kvinnorna fått 16%. Riktigt så enkelt är det inte. För av dessa 12.800 kr utgörs över hälften av de av facken godkända lönehöjningarna baserade på procent, i stället för det enda som skulle minska klyftan i långa loppet nämligen fasta krontal.

För enkelhets skull vill jag visa hur i räknefallet 4% i lönehöjning per år i genomsnitt på de genomsnittliga kvinno resp manslönerna i sig ökar gapet.

År 1 uppräkning lön 4% av genomsnittslön kvinna resp. man
148.700 kv 195.624 m innebär att gapet ökat från 45.100 till 46.694 kr

År 2 ny uppräkning lön 4% av genomsnittslön kvinna resp. man
154.648 kv 203.449 m ökar gapet till 48.801

År 3 ny uppräkning lön 4% av genomsnittslön kvinna resp. man
160.834 kv 211.587 m ökar gapet till 50.753

År 4 nyuppräkning lön 4% av genomsnittslön kvinna resp. man
167.267 kv 220.050 m ökar gapet till 52.783

nu har i verkligheten kvinnornas lön inte ökat fullt ut så mycket utan 166.300 kr dvs från en genomsnittlig 4% årlig höjning skiljer det inte fullt 1000 kr/år medan männens lön ökat drygt 4000 kr/år mer än 4% genomsnittlig årlig höjning.

Slutsats: Större delen av det ökade gapet mellan genomsnittlig mans och kvinnolön beror på att löneuppräkningen i Sverige med fackens goda minne sker procentuellt. Detta innebär direkt ökade gap när de med högre lön och de med lägre lön får samma procentuella uppräkning! Bakläxa Rödgröna! De som borde ställas i skamvrån är facken som går med på att gapet ökar år för år.

Rödgröna: Inkomst gap mellan kön ökar, DN 24 maj 2010

Read Full Post »