Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mänskliga Rättigheterna måste respekteras’

Mänskliga Rättigheter gäller lika för alla. De som inte vill acceptera annat än sin egen snäva tolkning av De Mänskliga Rättigheterna, de har svårt att leva upp till att vara demokratiska representanter för människosläktet. Så enkelt är det, eller rättare sagt borde det vara. Glömda är de Mänskliga Rättigheterna, Norah4you 23 oktober 2013

Mänskliga Rättigheter och Gaza, Norah4you 16 juli 2014
Varken blodshämnd eller felriktade sanktioner, Norah4you 12 juli 2014
Inte skall väl NATO gå i krig för Fascister, Norah4you 14 mars 2014
Mänskliga Rättigheterna måste respekteras, Norah4you 3 mars 2014

Samtidigt måste alla också förstå att de Mänskliga Rättigheterna ingalunda täcker samtliga ”Tyck som jag”-sjuka
Ingen Mänsklig Rättighet att välja hemland, Norah4you 27 juli 2013
Nej tack till utilitarism, Norah4you 27 juli 2012

Read Full Post »

Fick länken i en kommentar. Tack för viktig och intressant länk. Beklagar dröjsmålet att godkänna den.
Intressant att Henry Kissinger har liknande tankegångar om möjlig lösning för Ukrainakrisen som jag själv. Dock är Henry Kissingers analys vidare i och med att han utöver den historiska bakgrundsanalysen och realpolitik utifrån att handla rätt även tar in en mycket viktig aspekt: Ukraina kan vara länken som förenar öst och väst i Europa.
Henry Kissinger skriver i artikeln: Far too often the Ukrainian issue is posed as a showdown: whether Ukraine joins the East or the West. But if Ukraine is to survive and thrive, it must not be either side’s outpost against the other — it should function as a bridge between them.Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

Kiessinger skriver vidare:
Russia must accept that to try to force Ukraine into a satellite status, and thereby move Russia’s borders again, would doom Moscow to repeat its history of self-fulfilling cycles of reciprocal pressures with Europe and the United States.Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

Personligen håller jag med i att Ryssland måste acceptera detta. MEN och det är den bärande knuten i samtliga möjliga lösningar när det gäller Ukrainakrisen: Den religiösa historien när det gäller Ukraina MÅSTE respekteras. Kissinger skriver:

The West must understand that, to Russia, Ukraine can never be just a foreign country. Russian history began in what was called Kievan-Rus. The Russian religion spread from there. Ukraine has been part of Russia for centuries, and their histories were intertwined before then. Some of the most important battles for Russian freedom, starting with the Battle of Poltava , were fought on Ukrainian soil.
….
The European Union must recognize that its bureaucratic dilatoriness and subordination of the strategic element to domestic politics in negotiating Ukraine’s relationship to Europe contributed to turning a negotiation into a crisis. Foreign policy is the art of establishing priorities. Henry A. Kissinger, How the Ukraine crisis ends, Published March 5

En intressant svensk artikel: Kulturkriget på Krim, Aftonbladet Kultur 6 mars 2014 Vad som borde berättas utöver att Krimtartarerna under andra världskriget hjälpte nazisterna.

Läs även Russian Ortodox Church and Kiev, Norah4you 5 mars 2014 samt Analys ur historisk synvinkel, Norah4you 4 mars 2014

Svensk-Rysk historisk bakgrund till Rysk-Ukrainsk historia.

Intressant är att Henry Kissinger tar med det krig som var startpunkten för senare krig på Krimhalvön och som samtidigt var slutpunkten för svenska stormaktsdrömmar.
För där har vi i ett nötskal allt som började med den till 1000-talet av svenska runologer (och flera arkeologer/historiker) förpassade Ingvar. Verklighetens Ingvar/Igor dog 945 (möjligen redan 944 lite beroende på det märkliga fenomenet att man i Europa har haft tre tideräkningar sida vid sida. Återkommer till det i kommande artikel i Norah4History). Det började dock betydligt tidigare än så. Det började med Varjager kommande från Östergötland(!) som för en tidig ‘svensk östlig kungs räkning’ redan innan vikingatiden började kräva tribut av folk som levde från Finska Viken till södra Estland och in via de ryska floderna hela vägen ner till Svarta Havet. Skatten var en plogskatt.

Allt började med att man i Östergötland, Öland, Gotland, Bohuslän, Västergötland och Dalsland tidigt började använda annan metod för järnframställning från myrmalm. Den metod som användes gav ett tidigt stål genom att luft tillfördes underifrån. Det påminner eller är en utveckling av keltisk järnproduktion i östliga Tyskland och Polen. Dock är flest ugnar, till antalet och lokala koncentrationen, hittade vid arkeologiska utgrävningar i Jernstad, Ödeshögs kommun. I Jernstad finns det fler ugnar av denna typ än vad som finns i hela Polen.
Jernstad ligger inte långt från Rökstenen där Varin berättar sin historia om förfäder 7 generationer bakåt. I händelseförloppet samma historia som Armeniens historiefader Moses Khorenatsí som i History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978 berättar om en namngiven Ostrogot (känd i flera andra östliga källor). Ostrogoten hade tillsammans med sina ‘bröder’ tjänstgjort i den romerska armen och försökte göra sig till kung av Armenien. De övriga ‘bröderna’ fick ‘rida Reida Havets vågor’ men den namngivne fördes till kejsaren i Konstantinopel och slogs i bojor. Fördes hem via Krim till T’uli, ön i den Norra Oceanen.

Med Moses Khorenatsís näst intill samtida historiska notering har vi ringat in tiden långt före Kievruserna då Ostrogoter redan under Folkvandringstiden krävde tribut i form av skinn hela vägen ner till Krim längs de ryska floderna, Dnjepr och stora Volga. Henry Kissinger verkar tro att Slaget vid Poltava var slutpunkten för de svensk-ryska striderna om det område vi idag kallar Ukraina och Krim. Så är tyvärr inte fallet.

Från det att de första goterna redan på 180-talet efter Kristus kom och bosatte sig i området, fram till Gustav III(!) så har det som började som plogskatt men övergick till svensk(!) handelskatt införd i mer än 100 nu ryska städer.

Handelskatten som infördes under den tidiga Ruriksätten en svensk/norsk släkt (i strid med en dansk ‘kungaätt’) som under 900-talet gifte sig med slaver och obodriter och blev mer och mer slavisk. Oleg mördad av sin och Vladimir den stores halvbror Yaropolek. Var mannen bakom handelsskatten. Birger Jarl av alla var den som fick Sverige avstå ifrån genom ett avtal tecknat nästan samtidigt som Novgorodavtalet. Det var inte bara Tavasterna som sedan Ingvar/Igors tid varit skattskyldiga till Sverige. Gustav III reste inkognito till Katarina den Storas hov och uppehöll sig i St Petersburg cirka en månad samtidigt som rysk-svenska krig fortsatte. (Läs gärna Magnus Olausson: Katarina den stora och Gustav III) Det som inte framkommer där men i andra samtida källor speciellt österut är att Gustav III refererade till det då mer än 800-år gamla handelsavtalet för att försöka bilägga striderna. Efter Gustav III:s besök i St. Petersburg har i varje fall jag inte lyckats hitta några uttalade svenska intressen för handelsstäder i Ukraina. Fram till dess finns de i små notiser här och där.

Read Full Post »

Ur historisk synvinkel för alla som inte har ‘kalla kriget’-skygglappar eller förutfattade meningar, så är det helt logisk utveckling att President Putin idag återkallar de styrkor som övat i Västra Ryssland till sina ordinarie baser. Ryssland idag är inte Sovjetunionen. Något som borde gått fram redan när President Putin tvingades begära tillstånd att sätta in militär på Krim och även att få tillstånd att om så behövdes göra så i hela Ukraina. Västvärldens historiekunskaper är dåliga. Mycket dåliga när det gäller Ukraina och Krim.

Börja med att titta på:

Ukrainas senaste 1000 år

Ukrainas senaste 1000 år

Olof Skötkonungsdotter Ingegerd född cirka år 1000, död 1050, var först förlovad med norske kungen Olav Haraldsson. Inte bara enligt Isländska sagorna vilket även många historiker tror utan också i ett stort antal östliga källor för att Olav Haraldsson skickade sin son att uppfostras av Ingegerd och Jaroslav. Ingegerd, först kallad Irina i Ryssland senare efter makens död kallad Anna när hon gick i kloster, var storfurstinna av Kiev. Fram till mitten av 1100-talet finns det såväl västliga som östliga källor som berättar att man i Kiev och ner till Krim hade ett stort antal Ruser som utöver Rusiska (slaviska ryska äldre språket) talade rusisk-gotiska språket.

Rusisk-gotiska, samma som användes redan i Wulfilas gotiska Bibel, nu i Uppsala, redan på 340-talet. Rusiska Kievriket fanns fram till 1371, men ryssar som flyttat in från 890-talet och framåt bodde kvar även när det som nu kallas

Ukraina kom under Litauisk kontroll, Litauiska storfurstendömet, som sedan blev Polsk-Litauiska samfundet fram till Polens delning 1772. Under alla de år som gått sedan år 1000, så är det endast under senaste århundradet som Krim räknats som och officiellt godkänts som del av Ukraina! Under alla dessa år har ryssar och ryssättlingar bott i hela det som nu kallas Ukraina sida vid sida med muslimer som flyttat dit före Osmanska Rikets erövringar långt in i Europa; sida vid sida med mosaisktroende ättlingar till Khazarerna (se Khazarriket) och sida vid sida under relativt lugna förhållanden även med Tartarerna på Krim.
Relativt lugna förhållanden? Allt är relativt men när Tartarerna tog ställning för tyska Nazisterna under Andra Världskriget, så skapades en av de senaste viktiga bitarna i den Gordiska knuten som Ukrainakrisen är.
Gunnar Hökmark du har fel, Norah4you 4 mars 2014

Det budskap som framtonar är något helt annat än i princip alla utom Statsminister Reinfeldt och FN-ordförande Ban Ki-Moon förstått är att Ryssland vill poängtera att de Mänskliga Rättigheterna omfattar alla minoritetsgrupper, även ryssar och rusiska ättlingar på Krim. EU har tyvärr inte tagit avstånd från interimsregeringen i Kievs beslut att ta bort ryskan som ett officiellt språk. Ett beslut som var och är helt olagligt enligt Ukrainas konstitution oavsett om det handlar om interimsregering eller stadig regering. Sedan har President Putin haft att göra med hetssporrar i Ryska Armen. Ryska Armen är konkurrenter med Rysk-Ortodoxa kyrkan vem som skall få inflytande/bestämma om vilken ledare som kommer efter President Putin. Putin har agerat helt oacceptabelt sett ur våra västliga ögon. Det innebär dock inte att vi skall förmena Ryssland rätten till sin historia. Inte heller att deras åsiktsfrihet att föra fram sitt lands ståndpunkter skall ifrågasättas. Förståeligt är inte detsamma som acceptabelt. Läs gärna Mänskliga Rättigheterna måste respekteras, Norah4you 3 mars 2014

Det President Putin har uppnått, som media i väst och sk. experter som saknar historikunskap missat, är att han:
* Gett hetssporrarna i Ryssland rätt så tillvida att han klart markerat. För hårt sett ur i princip alla andra synpunkter. Förhoppningsvis har han kväst dem genom att först lyssna, som Gorbatjov gjorde fram till samma grupps försök till statskupp 1991, och därefter kallat tillbaka de övningstrupper som utifrån rysk synvinkel borde utgöra det stora hotet mot världsfreden.
* Gjort klar för Krimryssar, och även rusgotiska ättlingar samt khazarättlingar på Krim (det har förekommit uppgifter att Israelvänliga har strömmat tillför att trygga för de senare, sanna uppgifter eller rykten får framtiden utvisa) att de Mänskliga Rättigheterna skall gälla på Krim och i Ukraina också.

Tyvärr för President Putin och Ryssland har de inom EU som vuxit upp med Kalla Kriget missat att markera var gränsen gick för interimsregeringen i Kiev. Tyvärr finns det fortfarande politiker som går och tror att Ryssland idag är Sovjetunionen av igår. Kan man inte sin historia från Katarina den Storas tid så är detta förståeligt men inte heller det är acceptabelt. Historiska rötter i samtliga oroshärdar runt jorden ger sig till känna i nutid. Viktigt att kunna förstå historien.

”Ryska styrkor återkallas till sina permanenta baser, beordrar president Putin, enligt Kreml.Putin återkallar ryska styrkor, GP 4 mars 2014

Vladimir Putin kallar tillbaka de ryska styrkor som bedrivit övningar i närheten av gränsen till Ukraina, rapporterar TT.

Men beslutet får sannolikt ingen större betydelse för den rådande krisen, enligt folkrättsexperten Ove Bring.

– Jag tror inte att det betyder att Ryssland trappar ner, återgår, ångrar sig eller något i den stilen, utan de känner sig snarare trygga i sadeln, säger han.Putin återkallar styrkor till permanenta baser, Expressen 4 mars 2014 Tror herr folkrättsexpert, gör man i kyrkan. Att analysera en politisk kris utan historiekunskaper är däremot bara subjektivt troende av samma slag som de som går ut på sjön när väderrapporten talat om klart vindstilla väder utan att kolla på molnen och vindriktningen…..

Sant är att USA, och EU, ”USA kastar sten i glashus”, SvD 4 mars 2014 Vad är Afganistan, Irak o.s.v.??? Mänskliga Rättigheterna bör försvaras och har använts som argument att försvara folkgrupper av fler än Ryssland. Något jag personligen aldrig gillat är resonemanget Mina barn och Andras UNGAR Lika illa tycker jag om de som målar en viss potentat på väggen. Man behöver inte göra saker värre än de redan är. Försök se möjligheter inte bara problemen!

Ryssland kallar tillbaka trupper, tv.aftonbladet 4 mars 2014

Det är viktigt att försöka hitta lösningar. Det finns lösningar om man ser bortom sin egen nästipp. Min analysslutsats är att det finns många öppningar. Frågan är om de hittas?
Handlar inte om att ha rätt utan om att HANDLA RÄTT! Nu är verkligen inte rätta tillfället att föra fram tyck som jag åsikter som krav för rättigheter man själv hänvisar till. Mänskliga Rättigheterna gäller ALLA!

Read Full Post »

Det är med blandade känslor jag som SO-lärare, historia huvudämne skrivit till D-uppsats (master), och specialiserad på Europas historia 400-1400 ser att en person i ”mitt” parti, röstar på Moderaterna, som jag redan när jag var Folkpartist för länge sedan hade stor respekt för personens kunskaper, så kapitalt missat verklighetens Europeiska historia. I all synnerhet som vi svenskar har varit med att forma den såväl i Ryssland som i Kievregionen och på Krim.
Hökmark: Etnisk koppling ”helt fel”, SvD 3 mars 2014 Den som har HELT FEL, Gunnar Hökmark (M) är du själv!

Rurik som person finns inte omnämnd men samtliga händelser år 861 som ledde fram till bildandet av Ryssland finns bekräftade i Rimberts Vita Ansgari kapitel 32 ff(skriven på 860-talets mitt). Men skapandet av Kievriket i söder av Rurik och hans ättlingar är ingalunda den äldsta ‘svenska’ inblandningen i den nu så oroliga Ukrainska regionen. Inte det sista heller.

Ukrainas senaste 1000 år

Ukrainas senaste 1000 år

Men om vi går fram till Olof Skötkonungs tid, så finns det gott om källor speciellt arabiska och grekiska skrivna av arabiska kartografer samt greker främst kyrkomän utöver att vi har ett par bysantinska kejsar- och kejsardotter böcker som ger uppgifter om området vi idag kallar Ukraina. Olof Skötkonungsdotter Ingegerd född cirka år 1000, död 1050, var först förlovad med norske kungen Olav Haraldsson. Inte bara enligt Isländska sagorna vilket även många historiker tror utan också i ett stort antal östliga källor för att Olav Haraldsson skickade sin son att uppfostras av Ingegerd och Jaroslav. Ingegerd, först kallad Irina i Ryssland senare efter makens död kallad Anna när hon gick i kloster, var storfurstinna av Kiev. Fram till mitten av 1100-talet finns det såväl västliga som östliga källor som berättar att man i Kiev och ner till Krim hade ett stort antal Ruser som utöver Rusiska (slaviska ryska äldre språket) talade rusisk-gotiska språket.

Rusisk-gotiska, samma som användes redan i Wulfilas gotiska Bibel, nu i Uppsala, redan på 340-talet. Rusiska Kievriket fanns fram till 1371, men ryssar som flyttat in från 890-talet och framåt bodde kvar även när det som nu kallas

Ukraina kom under Litauisk kontroll, Litauiska storfurstendömet, som sedan blev Polsk-Litauiska samfundet fram till Polens delning 1772. Under alla de år som gått sedan år 1000, så är det endast under senaste århundradet som Krim räknats som och officiellt godkänts som del av Ukraina! Under alla dessa år har ryssar och ryssättlingar bott i hela det som nu kallas Ukraina sida vid sida med muslimer som flyttat dit före Osmanska Rikets erövringar långt in i Europa; sida vid sida med mosaisktroende ättlingar till Khazarerna (se Khazarriket) och sida vid sida under relativt lugna förhållanden även med Tartarerna på Krim. Relativt lugna förhållanden? Allt är relativt men när Tartarerna tog ställning för tyska Nazisterna under Andra Världskriget, så skapades en av de senaste viktiga bitarna i den Gordiska knut som Ukrainakrisen är.

Källor:
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, Oxford 1921.
Ipaty Annals
Kejsar Konstantin of Bysans, Dee Cermoniis
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Lavrenty Annals
Liutprand of Cremona, Antapodosis,transl. FA Wright, London 1930
Nestorskrönikan se även Vem var Nestor, Norah4history sida
Novgorodkrönikan
Nikonian Chronicle, vol 1 from the beginning to 1132, ed. Princeton 1984
Radziwill Chronicles
Rimbert, Vita Ansgari
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
Walesiska protokollet
med flera. Finns cirka 75 med händelser samtida källor som jag själv har haft förmånen att läsa och analysera källkritiskt.

Read Full Post »

Ukraina behöver både EU och Ryssland. Allt annat är att hålla fast vid ”som jag tycker”-syndromet som bortser från att det viktigaste i grunden måste vara att trygga Mänskliga Rättigheterna genom att sätta sig ner och bjuda in i stället för att skilja ut. Vänsternissar och högerfötter har Europa sett tillräckligt av!Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014

Det finns tre grundpelare som om USA och Ryssland kan enas om dessa, EU är lite för taggat i tänkande från före 1989 enligt min mening, kan utgöra grunden för en lösning av Ukraina konflikten:

* Att USA och Ryssland enas om att de Mänskliga Rättigheterna måste ligga till grund för att Ukraina skall kunna lösa sina problem.

* Att USA och Ryssland tillsammans med Tyskland och Frankrike uttalar sig gemensamt mot korruptionen som är och har varit ett av Ukrainas större problem under de senaste tre Ukrainska regeringarnas tid, dvs fortfarande är så under interimsregeringen.

* Att OSSE inte bara får i uppdrag att ta reda på vad som verkligen hänt i Ukraina.

OSSE kommer att behöva hjälp av som minst tre trossamfunds högsta representanter:
* Representanter för påven i Rom och Patriarken i Moskva för kristna kyrkan. Obs att många kristna i Väst under åren uttryckt kritik mot båda för deras gammaldags syn på homosexuella samt utomäktenskapliga förhållanden, är tyvärr ett utslag av ”tyck som jag”-syndromet. I åsiktsfrihet ingår att man respekterar att andra inte delar ens egna uppfattningar.

*Representanter för Sunni och Shiamuslimer.

*Representanter för den Mosaiska kyrkans ledare i Europa.

Själv tror jag mer på OSSE än på FN som har alldeles för många medlemsländer som själva inte respekterar punkterna ovan. När det gäller mitt förslag om representanter för de olika Världsreligionerna, så utgår det från att jag tvivlar på att någon utan hjälp från dessa kan få en tillräcklig helhetsbild på situationen i Ukraina. Har av svenska ungdomar som känner ungdomar som var på torget i Kiev hört att rykten om de ‘andra’ sprids alldeles för lätt. Tror även att det är lättare att få fram uppgifter genom religiösa ledares representanter som får i uppdrag att lyssna på ”rälsens” ljud om annalkande ”tåg”

Det finns öppningar. Tysklands förbundskansler Angela Merkel hade ett telefonsamtal med Putin. En tysk regeringstalesman sade att Putin har accepterat ett förslag från Merkel om att upprätta en grupp som tar reda på fakta i konflikten. Syftet är att få till stånd en politisk dialog.Fördömanden från flera västledare sätter press på Putin, DN 2 mars 2014 Islossning i samtal Putin-Merkel, GP 2 mars 2014

När det gäller korruptionen finns det i min personliga uppfattning endast en som är tillräckligt kunnig och tillräckligt fristående stark för att gå igenom Ukrainas papper. Att hon är svenska har i sammanhanget mindre betydelse…

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Wilhelm Agrell visar sin rätta färg när han kritiserar Reinfeldt. Tyvärr Wilhelm Agrell visar du att du inte förstått att Människors lika värde är övergripande och styr Folkrätten! Du uttalar dig ignorant för att inte säga rent ut- OKUNNIGT!

”Det är i någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina, men inte på det sätt man agerar”, sade Fredrik Reinfeldt.Hård kritik av Reinfeldts uttalande, Aftonbladet 2 mars 2014
Reinfeldts uttalande får skarp kritik, Expressen 2 mars 2014

Den forskare som inte klarar av att objektivt inse att Alla människors lika värde är tillämpligt i Ukraina precis som i Afganistan, Irak, Syrien o.s.v. den forskare respekterar inte vetenskapsteori där ”tyck som jag”-syndromet motverkar objektiv analys av verklig situation. Att något är förståligt är inte detsamma som att det är acceptabelt. Men åsiktsfrihet gäller alla – även de som inte delar herr Agrells uppfattningar!

06:42
Fredrik Mellgren:FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon och FN-diplomaten Lakhdar Brahimi ska senare idag träffa Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Mötet ska enligt i Genève ryska nyhetsbyråer äga rum i Genève. Under söndagen hade Ban Ki-Moon också ett långt telefonsamtal med Vladimir Putin och uppmanade honom att ”omedeblabart upprätta en diaolg med myndigheterna i Kiev”.
Direkt: Utvecklingen i Ukraina, SvD direkt 3 mars 2014

På måndagsmorgonen rapporteras också att FN:s generalsekreterare ska träffa Rysslands utrikesminister i Genève, på ett möte om mänskliga rättigheter.Eliasson på väg till Ukraina, DN 3 mars 2014

De Mänskliga Rättigheterna, speciellt artikel 1-3, får inte vara något som tolkas av ”tyck som jag”-grupperingar utan MÅSTE VARA BASEN FÖR ALL POLITISK OCH DIPLOMATISK DIALOG. Kom ihåg att samma rättigheter som Du själv kräver också är rättigheter som din värste meningsmotståndare/fiende äger rätt att kräva för sin räkning. Kritisera gärna aktioner men inte Mänskliga Rättigheter.

Hur ”ny” är Europas säkerhetsmiljö, SvD Ledarsidan 3 mars 2014
Däremot har GP fel. Grundläggande fel när man beskyller Ryssland för att äga hela ansvaret. Ryssland bär hela ansvaret, GP ledarsidan 3 mars 2014 Brott mot Mänskliga Rättigheterna begicks först av interimsregeringen i Kiev som förbjöd Ryska som ett av de officiella språken. Se min analys Ukraina – Folkrätten, Ryssland och EU, Norah4you 1 mars 2014 Man skall inte måla hin på väggen sa de gamle liberalerna. Samma rättigheter och skyldigheter gäller alla. Jämför med konflikter där t.ex. USA eller Ifor gått in. Alla människors lika värde måste omfatta ALLA! Vänta tills världen har kunskap om vad som verkligen hände med att dra de slutsatser ni nu gör på GP eller ta och fråga nu pensionerade ledarskribenter som har mer erfarenhet!

Angående kritiken mot Sveriges Statsminister Reinfeldt, så har Reinfeldt helt rätt: Fredrik Reinfeldt bemötte i morse kritiken i SVT och förtydligade att han menar att det är nödvändigt att förstå omständigheterna i konflikten mellan Ryssland och Ukraina för att kunna lösa den.

– Men det förändrar inte att Rysslands beteende är förkastligt, säger statsministern till SVT.

Minoriteter finns i de flesta länder och i det här fallet är det den ukrainska regeringens ansvar att förhindra att konflikten mellan de rysktalande och ukrainsktalande grupperna i landet trappas upp, enligt statsministern.

– Det är Ukrainas ansvar att skapa ett inkluderande samhälle, säger Fredrik Reinfeldt.Fredrik Reinfeldt bemöter kritiken, Expressen 3 mars 2014

Read Full Post »