Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘människorov’

i mina ögon. Det är varje lärares, inte bara mentorers, skyldighet att vid varje lektionstillfälle bocka av elever och som minst efter lektion rapportera frånvaro till rektorsexpedition. Försök inte bortförklara eller lägga detta på mentorer. VARJE ÄMNES- och STADIEBEHÖRIG LÄRARE SKALL HA FÅTT LÄRA SIG DETTA UNDER SIN UTBILDNING!

Nu berättar Skårskolan, GP 14 november 2012

Har Skårskolan alldeles för många icke ämnes- och stadiebehöriga lärare och/eller en rektor som inte är utbildad pedagog utöver att inte gått färdig rektorsutbildningen? Om så är fallet, så se till att åtgärda detta per omgående. Ingen skulle få bli rektor utan att gått färdig rektorsutbildningen!

Se även: Underbart att Anna hittades vid liv, Norah4you 9 november 2012

Read Full Post »

innan öron trillar av, sa de gamle. Men inte ens de kunde väl drömma om att en svensk advokat skulle försöka med – Det kräver ju att man antingen vill utpressa familjen eller att man vill skada flickan och det finns inga sådana motiv alls. Detta är mer att likna vid olaga frihetsberövande. Han har egentligen inget motiv. Advokat: Inte människorov, SvD 10 november 2012
HALLÅ! Att beröva en människa friheten är en sak – men att låsa in och skrämma en 9 åring är att skada 9 åringen för lång tid efter att händelsen hänt! Alltså faller påståendet att det enbart handlar om Olaga frihetsberövande. SKADADE 9-åringen gjorde han det är ställt utom allt tvivel oavsett vad som hände utöver inlåsning och skrämmande – även psykiska skador är skador!
Att hävda att det inte fanns något motiv och att det då inte är skäl att tala om människorov…… Man tar sig för huvudet och tror inte sina öron. Även om det var ett plötsligt infall, så är det ändå ett brott. Gå och bada herr advokat och hoppas att något klarnar när vattnet strilat bakom öron så de blir rena!

OM enbart brott som var planerade skulle räknas som brott, så vore svensk lagstiftning verkligen ett skämt. Den är tillräckligt enögt seende på förövaren och glömmer bort offret alldeles för mycket som det är.

Ingen planering bakom, GP 10 november 2012
Detta är en impulshandling, DN 10 november 2012
Advokat: Inte människorov, Aftonbladet 10 november 2012

OCH? På vad sätt skulle det ursäkta, förklara eller försvara eller bortförklara 24 åringens kriminella handling? Stopp och belägg. Brott är brott och inget annat! Vilket SOU 2007:90 gjorde helt klart: Även om människorov är att hänföra till brott mot frihet och frid, innebär den brottsliga gärningen normalt sett också en hög risk för att brottsoffret ska skadas till liv eller hälsa. sid 156 i SOU 2007:90.
Hur har herr advokat tänkt sig klara den nöten ‘skadas till liv eller hälsa‘ Att som okänd beröva ett barn friheten, låsa in och/eller hota är att skada barnets hälsa.

Tillägg 15.16 Så när det inte går hem att försöka ändra SOU texten i efterskott (hade advokaten glömt läsa?) så försöker han nu framställa killen som mindre tillräknelig….. Han var styrd av en tanke att ta henne, GP 10 november 2012 inte låter det på mig som om det var ett tillfällighetsdåd. Advokaten borde kanske tänka på hur han uttrycker sig…….

Read Full Post »

Måste ha varit påfrestande timmar som tar månader och år oavsett vad som hänt att komma över. Missing People har återigen bevisat sin styrka i att många går samman och organiserat letar efter försvunna.

Men, så kommer det andra som inte har med Anna eller den nu anhållne 20-åringen att göra. Alldeles för många skolor och hem är alldeles för okunniga eller tar sig inte tid att kontrollera vad datorerna som finns på skolorna används till. När jag under slutet av 90-talet vikarierade på skolor medan jag väntade på möjlighet, ekonomiskt och annat, att få gå det avslutande året på Lärarhögskolan, så hittade jag (är man systemprogrammerare från början, så är man) ofta att skolors datorer i elevrummen använts till helt annat och till och med rena sexsidor, än vad de var menade till.

Numera finns dessutom Facebook. Jag trodde i min naivitet att ungdomar under 18 år inte fick teckna kontrakt på nätet med Facebook. Hörde något om det när Facebook var nytt. Hör numera dagligen hur unga, riktigt unga, berättar om hur de använder Facebook i mobil eller på dator/läsplatta. I skolor och hemma. Kan inte förstå att man inte totalt stoppar användandet av mobiler i klassrum. Men det räcker inte. Någon vuxen på skolor och i hem bör ta ansvar för att kontrollera datorer och i fall där man hittar att unga varit på chattar de inte bör vara på även begär att mobil får gås igenom. Det gäller våra barn. Må vara att mitt numera är vuxen sedan ett antal år. Alla barns rätt att få vara barn och inte behöva bli vare sig mobbade, hotade eller ännu värre utsatta för fara måste tryggas. Vi kan inte stå vid sidan om. Barnen är vår framtid.

Misstänkt man anhållen, GP 9 november 2012
Ung man anhållen för människorov, GP 9 november 2012
Man anhållen för kidnappning av Anna, Expressen 9 november 2012
Ung man anhållen för människorov, SvD 9 november 2012
24-åring anhållen för att ha fört bort nioårig flicka, DN 9 november 2012
Mannen misstänks för människorov, Aftonbladet 9 november 2012

Sedan en av de andra allvarligare bitarna. Hur i hela fridens namn är det ens möjligt att inte alla elever som kommer till skolan bockas av på en skola och om de inte kommit, varför ringdes inte föräldrarna? Det har i alla tider förr varit det normala om man inte t.o.m. haft en lärare/vaktmästare som gått hem och ringt på dörren om skolan inte fått tag på föräldrarna.
Skolan larmade inte om att Anna var borta, Expressen 9 november 2012
Skolan larmade inte om att Anna var borta, GT 9 november 2012
Skolan:”Väldigt olyckligt”, SvD 9 november 2012
Hur står det till? Kalla det ”Väldigt olyckligt”????? Det åligger skolan att kolla upp när elever inte kommit till skolan, ligger i ansvaret för den Obligatoriska skolan! Skicka omgående ansvariga tjänstemän, rektor och lärare samt även politiker på utbildning i vad som gäller när man har ansvar för den obligatoriska Grundskolan! Säg upp de som inte vill eller anser sig behöva gå den utbildningen. Minst lika allvarligt som när det finns de som inte vill åka utomlands när de skrivit på för Försvaret.

”Varför ringde inte Annas lärare, Aftonbladet 9 november 2012

Read Full Post »

Det där med att göra hemläxan innan en artikel skrivs har tydligen kommit på avvägar eller blivit impopulärt 😛

Det är faktiskt så att mord som är tänkta att skapa fruktan, tvinga civila samhället eller offentliga att lyssna på terroristernas krav, uppfattningar etc, är en del av det som ingår i begreppet terrorism. Definitionen varierar mellan olika delar av världen. Inom EU är viss typ av förberedelse till mord även terrorism. Med all rätta. Jfr Breivik i Norge om han tagits innan bomben utanför Regeringskansliet smällde, så hade det även i hans fall varit frågan om förberedelse till mord.

lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns bestämmelser om vilka gärningar som kan utgöra terroristbrott och påföljderna för den som döms för terroristbrott. De gärningar som kan utgöra terroristbrott är bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och grovt sabotage, kapning och sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage och spridande av gift eller smitta. (En fullständig uppräkning finns i lagens 3§.)Bekämpning av terrorism, Regeringens hemsida

Tillägg 09.10 14 september 2011 Lars Vilks kan ha varit målet, GP 14 september 2011
Misstänkta begärs häktade för mordförberedelse, GP 13 september 2011
Begärs häktade för förberedelse till mord, GT 13 september 2011
Göteborgsgripna ska begäras häktade, SvD 13 september 2011
Fyra begärs häktade för mordförberedelse, DN 13 september 2011
Terrorgripna i Göteborg begärs häktade, sverigesradio.se 13 september 2011

Read Full Post »