Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Manhattan’

Sverige och Norge, ibland var för sig ibland tillsammans, har satt stora avtryck i Nordamerika som svenska historiker och arkeologer i allmänhet är helt okunniga om. Undantag finns, men få av dessa efter 1780-talet…

En av de mer intrikata okända uppgifterna är Olaus Magnus ord i Historia de gentibus septentrionalibus:
”Själv har jag år 1505 sett tvenne sådana läderbåtar ofvan östra portalen inne i domkyrkan i Oslo, som är helgad åt den helige Halvord, där de voro uppsatta på muren till allmänt beskådande. Det berättades att konung Håkon förvärvat dem, när han med en krigsflotta passerat Grönlands kust, just då man hade för afsikt att med dem sänka hans skepp i hafvet”. Annan för äldre svensk historia viktiga uppgifter finns på karta som Olaus Magnus ritade. För mer om den vänligen sök BRENNER, Die achte Karte des Olaus Magnus vom Jahre 1539 nach dem Exemplar der Munchener Staatsbibliothek in Christiana Videnskabs-Selskas Forhandlinger (1886), no. 15; via närmaste UB.

Passerade Grönland gjorde Kung Håkon son till Magnus Eriksson något eller några år före faderns död i drukningsolycka. Det finns en obekräftad uppgift att Magnus Eriksson själv var med ombord i en skotsk källa som talar om återkomst till Europa av vinddrivet fartyg där Magnus Eriksson sägs ha varit nära att drunkna och räddats i land vid skotska kusten. Vad som är klart är att läderbåtarna finns dokumenterade i ett flertal 1400-tals källor, allt från donationsböcker till annaler.

Bland annat som är relativt okänt i Sverige, är verklighetens svenskar och norrmäns bosättningar i Nordamerika från sen Vikingatid fram till det vi känner som ”Nya Sverige” ”skapades i Delaware” 1638. Sanning med modifikation som motsägs av Englands förste guvernör på den Nordamerikanska kontinenten. Bland dennes handlingar finns uppgift att ”svenskarna” var här före engelsmän och holländare. Samt även uppgift om svenska farmare från norr nuvarande New York och långt söderut till Virginia. Dessa farmarna ”fick” lämna över sina gårdar till nykomna engelsmän och endast behålla en utgård, en ko, en oxe och en gris…..

Det mest intriganta av allt, är att stora delar av Nordamerika inklusive Mississippi finns i form av en av de säkraste källorna som vi vet när den graverades (och där flamländaren som utförde gravyren tyvärr spegelvände Nordamerika) – Svenska Riksregalien Riksäpplet gjort till Erik XIV:s kröning där kungen vid trontillträdet förklarade sig vara arvtagare till hela norra hemisfären. Vilket ligger mycket sanning i.

Om man rättvänder bild på Amerika, så ser alla att delar som påståtts vara okända av alla kartografer samt outforskade finns med på Riksäpplet. Men det finns mer att berätta. Finns en hel del okända bitar i Eriks frieri till Elizabeth I före det att hon och han kom till tronen. Bland de bitarna finns en karta från 1544 som Johan lämnade över till Elizabeth som gåva. Kartan finns idag i Elizabeth I:s arkiv. Tack vare framlidne Geoffrey Richardson som vid sin forskning för böckerna om Rosornas krig hittade kartan, digitaliserade den samt sände den till mig med rättighet att använda den digitaliserade kartan, så går det att visa den del av östkusten samt delvis västerut som svensk-fransk-skotsk expedition karterat tidigare.

I Pehr Kalms(1716 d. 1779) Resa till Norra Amerika finns beskrivet fällningen av ett träd som inte växer naturligt i NA där det räknades ringar som gav vid handen att trädet planerats på 1500-talet. Finns även notering om en vildäpple (av europeisk art – inte naturligt hemmahörande i NA enligt Linneaus) som växte vid ruiner av ett hus norr om de stora sjöarna.

Såväl Hudson Bay som Mississippi finns på en karta från 1480-talet. Jag har i många år försökt få tag på den länken och fick mig den tillsänd så sent som förra veckan. Kommer att analysera den närmaste månaden för att se om den är kopia av alternativt härrör från en kartograf som enligt samtida källor lämnade över en karta på hela NA till Norske Kung Håkon nämnd ovan. När? 1364. Kartografen var med på resan vänsterut som Ivar Bardarson och Paul Knutson gjorde där vi vet att Ivar Bardarson/Bardson vid återkomst lämnade över tithes för hela Gardar See på Grönland till påvlige collektorn. Se Finnur Jónsson förord i Ivar Bardarson, Det gamle Grønlands beskrivelse af Ívar Bárðarson (Ivar Bårdssön), ed. Finnur Jónsson (København, 1930).

I dagens tidningar (22 augusti 2014) läser vi om 1639 köpte sig Jonas Bronck en bit mark vid Harlem River. Att Bronck, som gav namn åt New York-stadsdelen, var en svensk emigrant, har varit känt i USA i över 30 år. Men i Sverige har han varit i princip okänd.Okänd smålänning grundade Bronx, GP 22 augusti 2014 Okänd? I min barndom hörde jag talas om HUR den affären gick till och om ytterligare områden i NY som svenskar köpte fram till 1638 av indianer.

Okänd smålänning grundade stadsdel i New York, DN 22 augusti 2014
Okänd smålänning grundade Bronx, SvD 22 augusti 2014

Read Full Post »