Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Månggifte’

Månggifte strider mot Regeringsformens 1 kap 2§ herr professor! Sluta drömma och börja med det herr professor borde lärt in redan i 7:e klass under Grundskoleåren! Herr professor får vara tacksam att han inte hade mig ellen någon av alla oss som läst Samhällskunskap på Lärarhögskolan. Inte uppfyller herr professor kursmål ej heller betygskriterier för att få godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9. Nog för att det gått utför med svenska skolans kunskapsnivå. Men herr professors inlägg tar ändå priset!

Månggifte – en framtidsfråga för Sverige, SvD 23 April 2016
Verkligen inte!!!! I Sverige gäller Svenska Grundlagar. Passar inte galoscherna, så är det bäst att leta reda på galoscher som går att gå med i Sverige. Inte diskriminering att tillämpa Regeringsformen! Tvärt om!!!

Ibland baxnar jag. Borde inte behöva göra det hade det inte varit för att fler och fler med fina titlar aldrig tycks ha haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap. Värre än så. Det tycks som alldeles för många har slunkit igenom ”Alla skall med”-skolan utan att ha haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i Svenska från 1 klass. Det som förr kallades ordkunskap och ordförståelse brister alldeles för ofta när Svenska Grundlagar skall tolkas av jurister. Illa nog att många politiker visar upp samma brister.

Det handlar inte om svensk rättsuppfattning. Det handlar om att det finns jurister och politiker som inte kan läsa innantill och förstå vad som står i Regeringsformens 1 kapitel 2§!!!!

Att vi sedan, här i Sverige kommer att behöva en revision av våra lagar som antingen hängt med sedan innan vi fick de nu gällande Grundlagarna på 70-talet, eller fått tillägg utan hänsyn tagen till Regeringsformen, det är något annat! Det är INTE tillåtet att särbehandla någon grupp – det är inte tillåtet enligt Sveriges Grundlagar att godkänna månggifte. Ingen framtidsfråga utan högst viktigt att sätta foten i golvet och fastslå en gång för alla: I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR. Inget annat!

Göran Lind, professor i civilrätt vid Örebro universitet, anser att månggifte strider mot svensk rättsuppfattning och att myndigheterna inte bör erkänna polygama äktenskap.

– Det strider mot lagens krav på jämställdhet mellan könen. Och hur kommer exempelvis arvsrätten att fungera om en man med flera fruar avlider? säger Göran Lind till tidningen.

Han tror att frågan kan bli mer aktuell i framtiden, med en ökad invandring i Sverige.Månggifte växande dilemma, SvD 23 April 2016

Tänk att det skall vara så svårt även för professorer i civilrätt att få in i sitt huvud att för att en lag tillåter något under vissa omständigheter,
så innebär inte det att det är lagligt enligt Grundlagarna.
Det räcker med att läsa Regeringsformens 1 kap 2§ för att inse att det inte ens om månggiftet ingåtts utomlands KAN vara tillåtet att registrera månggifte i Sverige.

Sedan är det ju också så, att INGEN Svensk Lag skall vara giltig om den inte följer Sveriges Grundlagar. Problemet är, att inte alla lagar av äldre datum än när vi fick den nya Grundlagen fastslagen på 1976, blivit genomgångna. Varken utifrån den grundlagstext som fastställdes då eller följts upp utifrån senare Grundlagsändringar.

Lagrådet har fullt upp med att försöka se till att nya lagar och nya lagändringar ligger inom ramarna för det som Grundlagarna tillåter.

Sverige är fantastiskt….. INTE.

Månggifte växande dilemma, GP 23 April 2016
Hundratals fall av månggifte i Sverige, Expressen 23 April 2016

Sverige behöver en Författningsdomstol snarast.
Elever som går i svensk Grundskola bör vara garanterade att få ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnen som svenska och samhällskunskap som minimum utöver samma krav i Naturvetenskapliga ämnen! Svårt att klara att leva i Sverige annars. Ännu svårare att förstå svenska lagar om kunskap saknas.

Read Full Post »

är inte i sig att Centerpartiet parkerat sig under 4%-spärren till Riksdagen.

Både C och KD under riksdagsspärren, GP 17 februari 2013
Fortsatta problem för småpartierna, GP 17 februari 2013
Alliansen kan bättre, GP 17 februari 2013
SD backar -C och KD under riksdagsspärren, DN 17 februari 2013
Miljöpartiet tredje största parti i senaste Sifon, Sveriges Radio 17 februari 2013
Både C och KD under riksdagsspärren, SvD 17 februari 2013
MP växer – kan bli kungamakare, SvD 17 februari 2013
SD backar -C och KD under riksdagsspärren, DN 17 februari 2013
Både C och KD under riksdagsspärren, Aftonbladet 17 februari 2013
Både C och KD under riksdagsspärren, Skånskan 17 februari 2013

Det är illa nog för Centerpartiet, och för Alliansen, att Centern inte får mer än 3,6% i opinionsmätningarna. Men det är inget mot det allvarliga problemet att Centerpartiet har en ledning, såväl Näringsminister Annie Lööf som Per Ankersjö, Johan Linander, Aphram Melki Järfälla (C) och Tage Gripenstam Södertälje (C), och den i media ofta framträdande Fredrick Federley,
har helt tappat kontakten med sina rötter.

Ett parti har en bas som består i partiets historia, partiets historiskt största frågor samt i den väljargrupp som valde partiet i senaste Riksdagsval och/eller Kommunalval. Det Centerpartiets nuvarande ledning gör, är att glömma allt vad ‘Hela Sverige skall leva’, Miljöfrågor (utom möjligen att framföra de falska CO2-hotuppgifterna som fortfarande härskar hos många politiker) samt att det historiskt från det att Bondeförbundet blev Centerpartiet (och innan) fram till senaste riksdagsvalet var i icke storstadsområden som Robertsfors, Västerbotten, ett gammalt brukssamhälle i Västerbotten där Centern hade sitt starkaste fäste i rikdagsvalet 2010. I Robertsfors fick Centerpartiet 20,7 % av rösterna. Att Gällivare som inte heller är storstadsområde hade Centerns lägsta siffra vad gäller andel röster i valet, 1,7 %, förändrar inte bilden. Gruvarbetarområden i Sverige har av tradition alltid varit röda i en eller annan form. Om man tittar på kommunalvalet, så hade Centerpartiet sitt starkaste kommunala fäste i Mönsterås, 40,4 %. Långt över procentsiffran som Centerpartiet fick i Mönsterås kommun i Riksdagsvalet.

Det är där som det gamla uttrycket: Den som inte känner sin historia, kan inte heller spå sin framtid. är något som slår hårt mot Centerpartiet. Samma gäller att dagens ledande Centerpartister missat att haka på det de äldre partikollegorna som drivit Miljöfrågorna långt innan Miljöpartiet bildades lämnat vidare vid stafettöverräckningen till den yngre generationen. Det verkar som om de unga, alltför unga i flera av fallen, i Centerpartiets ledning aldrig lärt sig något annat substansiellt om miljöfrågor utöver Kärnkraftsfrågan och CO2-hotsfantasierna. I senaste fallet har Centern till och med missat att kommentera de stora rapporter som danska och norska forskare separat presenterat under senaste 7 månaderna. T.ex.
Eemian interglacial reconstructed from a Greenland folded ice core, Nature Volume: 493, page 489-494
m.fl. som helt eller nästan helt kört över de sk. forskarna som IPCC använt sig av i CO2-hotfrågan.
Varför har Centerpartiet lämnat walk over för Miljöpartiet, som självfallet (!) växer när miljöfrågor släpps av Centern?

Samma problem med okunskap om sitt partis historia, om än jag förstår att det finns en hel del som många vill glömma eller tala tyst om när det gäller Bondeförbundets första halva av 1900-talet. Läs i det fallet gärna: När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012 , som vållar dagens Centerparti stora problem i och med att den ledande klicken, kanske för att de tror att de gör rätt i förhållande till sina numera avlidna partiföregångare?, fortsatt vill driva frågan om öppna gränser och fri invandring.
– Men det absolut viktigaste är att vi tar striden för fri invandring, säger Per Ankersjö (C), som ledde gruppen som skrev förslaget. Slutstriden om Centerns idéprogram är i full gång, Aftonbladet 15 februari 2013 Där far Ankersjö m.fl. helt ut på tunn is och lämnar sina väljare på fastland att välja om inför valet 2014 – antingen trots inre motstånd rösta på Sverigedemokraterna, vilket torde bli resultatet i många småkommuner i landet där arbetslösa, unga eller långtidsarbetslösa medelålders, sett att riksdag och regering trots stora problem med bostadsbrist samt arbetstillfällen kräver att kommunerna skall ta emot (och integrera) fler asylsökande samt invandrare som fått uppehållstillstånd än vad kommunerna får ersättning för och anser sig orka med. Samtidigt är det knappast kring Stureplan som Centerpartiet vinner väljare. För varje ny väljare som Stureplanscentern ‘värvar’, så förlorar Centern 2-3 väljare i landet till soffan av de som inte redan tagit klivet över till Miljöpartiet.

Ärligt talat undrar jag, moderat väljare, om flera i Centerpartiets nuvarande ledning är Centerpartister i själ och hjärta. Varför har de helt glömt bort att driva frågan om Rent Vatten? Centerns stora problem är att Centerns ledning inte verkar vara medveten om sina problem eller strunta i dem. Det straffar sig i längden.

Read Full Post »

För inte återgår Ni till Era rötter genom att plocka bort månggifte ur det mest idiotiska ideprogram som någon politisk gruppering kommit på de senaste 100 åren. Att det finns de i Stureplanscentern som tappat eller aldrig haft kontakt med verkligheten, det förstår numera många. Men vad vi är många som inte förstår, är hur någon enda person medvetet kan vilja plocka bort allt som de äldre inom ett parti, vilket som helst, stått för och ha mage att kalla sig medlemmar i det partiet de skadar. Ni har släppt in mer än en katt bland hermelinerna. Verkar vara en vildkatt till råga på allt.

C stryker förslag om månggifte, GP 15 februari 2013
C tar bort månggifte ur sitt idéprogram, Expressen 15 februari 2013
C stryker förslag om påmggifte, SvD 15 februari 2013
C enigt om nytt idéprogram, DN 15 februari 2013
C stryker förslag om månggifte, Aftonbladet 15 februari 2013
Centern kastar om i idéprogram, GP 15 februari 2013

Se även Finns Centerpartiets själ kvar, Norah4you 5 januari 2013

Read Full Post »

försökte igår med att ta personligt, jojo, avstånd från ännu mer i det sk. idéprogrammet. Politisk korrekthet är inte en merit när det gäller politiker som inte ens tog ansvar nog utan stack på semester, som hon i och för sig till slut avbröt, när den röra hon själv ställt till med kom i dagen i december! Vindflöjlar är inte att lita på. Så enkelt är det. Hon skyllde på media och andra partier som kallat henne kall och hård. Var stod det? Källhänvisning saknades. Tilltron till Annie Lööf är rent bedrövlig inte bara hos oss väljare som tillhör andra Allianspartier. Annie Lööf kunde inte gå in skorna efter Maud Olofsson. Därtill saknade hon kunskap och erfarenhet. Vem var det som ville göra henne och Centerpartiet den björntjänsten att föreslå henne innan hon vuxit in i politikerrollen och då helst med annan erfarenhet än bara studier och politikeruppdrag från ungdomsförbund och upp? Verkar som det har funnits katt bland hermelinerna hos Centerpartiet.

Lööf till ny attack mot idéprogram, GP 1 februari 2013
Göran Eriksson: Lööf höll avståndet till Stureplan, SvD 1 januari 2013 I och för sig heter det: Bättre sent än aldrig. Men vindflöjeln Annie Lööf gör en svag figur – än en gång!
”Jag är trött på alla inten”, Annie Lööf DN 1 februari 2013 Som man bäddar får man ligga. Gäller även Annie Lööf. Ta ditt ansvar!
Lööf till ny attack mot idéprogram, Aftonbladet 1 februari 2013
Nyliberalerna har fått ge vika, Expressen 1 februari 2013 Liberaler var de inte. Det var ett hopkok av idéer från Rosseau med missförstånd om vad grunderna i Liberalism är ideologiskt och alltid har varit oavsett inriktning på Liberalismen. Till det kryddades idéprogramförslaget med ren vänster om Vänstern fantasi som inte hörts sedan Vänstern splittrades på 70-talet i R-are och SKP:are utöver dåvarande Kommunistpartiet och de som hade fantasierna lämnades ensamma kvar ute i kylan. Humanism är en sak. Tillbaka till naturen en annan. Liberalism är inte det som Stureplanscentern roat sig med.

Lööf till reträtt, GP ledarsidan 2 februari 2013
Hittills har Annie Lööf bestått sitt elddop, SvD Ledarsidan 2 februari 2013 Har hon? Absolut inte! Hon visade upp sin okunskap och oerfarenhet nu precis som när hon stack på semester och i början höll tyst när problemen hon själv orsakat dök upp. Att inte ens erkänna sin egen skuld till problemets uppkomst, är mer än märkligt!

Read Full Post »

Följande kommentar fick jag i Du är inte mogen alls Annie Lööf, Norah4you 11 januari 2013 från en person som rycker ut och försvarar Stureplanscentern och Annie Lööf:
Postat den 2013/01/14 kl. 8:02
Barnkonventionen är alltså inte svensk lag. Fint, då är vi överrens om detta…
Artikel 28:
”Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.”
Kan tolkas som att skolplikt (=man _måste_ gå i skolan) inte är nödvändigt, men om barnet _vill_ gå i skolan skall det få göra detta och skall vara gratis. Detta är problemet med konventioner: så luddigt skrivit att man kan tolka det precis hur man vill.

Mitt svar:
Postat den 2013/01/14 kl. 11:36 | Som svar till Mikael Holst Mattsson.
Så du gick i fällan jag försåtligt lade ut för att få dig att avslöja stora brister i ordförståelse och ordkunskap. Gratulerar. Du valde dessutom att bortse från HELA TEXTEN och enbart använda den korta versionen. Inte ens den lättlästa texten klarar du av att läsa och förstå. Illa.
För att du skall få den kunskap du och andra har så svårt att ta in lägger jag ut artikel 28 i sin helhet samt i den lättlästa versionen. (Pst det är där de visar att de förstått men inte du!)
Artikel 28 i Barnkonventionen
28 Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt,
(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla

(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov
(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt medel
(d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn
(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden näraro i skolan och minska antalet studieavbrott.
• Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprättshålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention.
• Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen och för att underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder. Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.
——–
Lättlästa versionen av Barnkonventionens artikel 28
28 Barn har rätt att gå i skolan. Alla barn ska gå i grundskolan. Det ska vara gratis. Länderna ska se till att fler barn får gå i gymnasiet och annan högre utbildning. Rika länder ska hjälpa fattiga länder
– – – –

Frågan är om Stureplanscentern och deras tillskyndare ingår i gruppen av unga med dålig ordkunskap och dålig ordförståelse som historilektorer i Uppsala och Linköping skrev om härom veckan….. Illa ser det verkligen ut för att tala klarspråk när de som uttalar sig inte klarar av att göra ens sin hemläxa än mindre förstå den!

Read Full Post »

– Jag har valt att gå ut i vissa kontroversiella frågor och markera min ståndpunkt. I vissa delar är jag själv inte färdigtänkt men jag kan konstatera att exempelvis läroplikten är jag nog inte mogen att ställa mig bakom för jag tycker att det viktiga i det här är att eleven får rätt till kunskap. Friare invandring tycker jag är en viktig princip. Annei Lööf avvisar även förslag om skolplikt, SvD 11 januari 2013

En politiker som är mogen sin uppgift oavsett nivå kan skilja på vad han/hon själv tycker eller känner sig mogen för och vad partiets väljare tycker och känner sig mogna för. Ingen mogen politiker skulle någonsin ens komma på tanken att referera till sig själv när det är partiets kärntrupper och medlemmar som har att ge dig mandatet att föra fram partiets, inte din personliga eller din närmaste grupps uppfattning! För övrigt är Skolplikten en av kraven som finns på en demokratisk stat i Barnkonventionen (Artikel 28) Hur i hela fridens namn klarade du att ta examen i juridik om du inte klarar av det som du borde lärt in långt innan universitetet?

Lööf: Frestar på att vara ett öppet parti, Expressen 11 januari 2013 Men hallå. Antingen är du demokrat eller så är du inte. Frågan är inte öppen eller inte. Du har uttryckt så mycket dumheter sedan din hemkomst att hälften varit nog. Gör ditt parti en tjänst. Håll åtminstone någon erfaren och mogen politiker i handen innan du pratar!

Se även: Tror du väljarkåren är dum Annie Lööf, Norah4you 11 januari 2013

Read Full Post »

Jag talar inte om din del av väljarkåren Annie Lööf. För du har redan när du stack iväg på semester och ‘lät’ bli att sätta ner foten innan visat vad du trodde om de väljarna. Nog för jag visste att 1983-års generations största problem var att stort antal av Er aldrig hade ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap och att andra aldrig lärde in. Min egen dotter är ett undantag. Men att någon som nått upp till regeringsnivå ville visa sig dum, även om det är tillåtet att vara dum i Sverige, det hade jag aldrig anat!

Centerpartiet har skapat en intressant och intensiv diskussion om idéer. I grunden är detta vad politik handlar om, vilka ideal vi har och vart vi strävar på sikt Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Det var de värsta flosklerna jag hört på många år i den politiska världen. Tror man får gå tillbaka till några Centerpartister på Göteborgs Universitets Filosofiska Fakultets Fullmäktige 1975 eller 1976 om vi skall hoppa över några få andra ordpratare utan innehåll. På den tiden var det endast en sak som var säker när fil.faks fullmäktige möttes av de tre som tillhörde centerpartiets studenter röstade nästan alltid en för, en emot och en lade ner sin röst. Om det var den för eller den som röstade emot, nästan oavsett vilken fråga det gällde, så stod för värre floskler låter jag vara osagt.
MEN,
sedan när är det en intressant och intensiv debatt att partiledare och de hon gett i uppdrag att ta fram nytt idéprogram helt tappat kontakten med verklighetens svenska Grundlagar OCH med Barnkonventionen?

Samtidigt har Centerpartiet just nu en viktig roll i svensk politik. Vi driver på alliansen för en ännu mer offensiv jobbpolitik. Vi har ett omfattande paket med åtgärder som ska göra det betydligt lättare att anställa i hela landet och stärka Sveriges konkurrenskraft i ett läge då den globala konjunkturen viker och arbetslösheten stiger. Vi driver med samma energi på för kraftfulla lösningar på klimatkrisen.Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Det finns INGEN klimatkris bara politikers okunskap i basala kunskaper som att den sk. höjning inte är reell utan utifrån korrigerade värden. Vänligen läs Fakta om jordens historia,Facts not Fiction speciellt viktig är Fakta CO2-värden/Facts CO2 figures :
Även OM det varit så att van Loon G.W:, Duffy S.J. i sin van Loon G.W:, Duffy S.J., i sin Environmental Chemistry, a global perspective, Oxford 2000 hade haft rätt i sin förmodan att

”Koldioxidutsläppen som följd av mänskans handlingar utgör årligen en frigivning av ca 7 Gt kol (bundet till syre). Tre fjärdedelar av denna mängd frigörs genom förbränningen av fossila bränslen och en fjärdedel friges som följd av förändringar i utnyttjandet av landområden (minskning av skogsareal etc.). Av dessa 7 Gt kol kommer 2 Gt att bindas i havet, 2 Gt i växter som följd av ökad tillväxt, medan de resterande 3 Gt samlas i atmosfären. Detta innebär en ökning på 1,5 ppmV årligen, vilket är en ökning på 0,5 % av den totala halten, som ökar värme/energiabsorption i atmosfären med ca 50 W/m2″ citatet från Undervisningen av atmosfärens kemi i grundskolan och gymnasiet, Helsingfors Universitet Institutionen för kemi 2006

såinnebär 0,5% ökning av den ‘totala halten’ CO2 inte att CO2 ökar till över 0,4% utan att 0,5% av 0,038 (avrundat värde) rent teoretiskt SKULLE kunna innebära att

0,038 + 0,00038/2 dvs. 0,03819 rent teoretiskt skulle kunna uppnås, dock inte under ett år, där har även dessa kemiska forskare dribblat bort sig i matematiken, utan under en lång följd av år (i verkligheten rent teoretiskt under 100 år).

Nåväl eftersom 0,038 i sig är ett avrundat värde, och det är den sjätte decimalen, den efter 9:an som är den som skulle påverkas genom att man får en avrundning upp till 9 i position 5, så är det fortfarande giltigt med avrundningen 0,038 som är den som varit känd sedan slutet av 1800-talet då den då världsledande forskaren som trodde sig se en mänsklig påverkan som skulle leda till att vi idag, cirka 110 år senare skulle haft 0,7 obs inte 0,07% CO2 i vår atmosfär.

Innan jag kommenterar vidare, så är det kanske bäst att tala om att jag var en av de som ”tog hem” Humanekologin till Sverige på 70-talet och att jag är uppvuxen med miljöfrågan samt att det inte finns ytterst lite jag inte läst och har full kunskapsteckning för i de frågorna. Dvs giltiga argument och inte ordfloskler för politisk korrekthet.

Men du lyckas inte få fram ett enda giltigt argument i en enda av dina paragrafer. Fick inte din klass som minst en timmas undervisning i filosofi och argumentationsteknik på gymnasiet? Att det saknas vetenskaplighet i din övriga text, det är så uppenbart att det är svårt att förstå. Att många missade ismerna när det undervisades om dessa i såväl historia som samhällskunskap årskurs 9, det står däremot klart. Men det är ett helt annat problem.

Tyvärr är det som kommit att dominera mediebilden inte den frihetliga och rättviseorienterade grund som idéprogramsgruppen och dess kritiker är eniga om. I stället har det nästan uteslutande diskuterats ytterlighetsfrågor exemplifierat med månggifte, förändrad arvsrätt och skolplikt. En punkt nås då ett slags streck måste dras i debatten för att inte oklarhet ska skapas om vart Centerpartiet står. Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Tror du verkligen att väljarkåren är dum? Eller är det så att du inte förstår vad du säger? Centerpartiet har stått för mycket under Centerns historia speciellt om vi går tillbaka till Bondeförbundets tid. Men Frihet är inte det som först kommer på läppen för den som gör sin källkritiska analys av Era program och Riksdagsmotioner under åren. Månggifte är för övrigt inte någon ytterlighetsfråga. Att ifrågasätta svensk Grundlag är ALDRIG en ytterlighetsfråga.

”Vissa frågor har fått mer focus”, GP 10 januari 2013
Annie Lööf tar avtånd från månggifte-förslag, Expressen 10 januari 2013
Lööf får ändra på sig själv istället, SvD 10 januari 2013
Annie Lööf: Åkte hem för att styra upp diskussionen, Aftonbladet 10 januari 2013 Det gör du inte! Tvärt om förvärrar du situationen för ditt parti varje gång du yttrar dig. Har ingen lärt dig skillnaden mellan att orera och att argumentera med giltiga argument?

För övrigt är det så att Centerpartiet VAR ett folkrörelseparti med utgångspunkt från att HELA SVERIGE SKULLE LEVA. Detta var en av de bärande principerna som gjorde det svårt för Centern att gå samman med Liberalerna som fanns i Folkpartiet. Centern är inget folkrörelseparti. Politisk korrekthet oavsett vad den rubriceras som är ALDRIG en folkrörelse – enbart en idealiserad drömvärld som de som tappat kontakt med verkligheten lever i. Kanske troende att de vet bättre än vi andra. Det gör Ni inte!

Användandet av Ad Hoc och agerandet i dina uttryck som om Du vet bättre än andra är lika bedrövligt som när sk. experter är de som hänvisas till i Klimatfrågan och i Invandringspolitik-/Integrationsfrågan. Väx upp. Du förlorar din trovärdighet varje gång du öppnar munnen numera. Därav frågan: Tror du väljarkåren är dum, Annie Lööf?

Read Full Post »

På vad sätt har du Annie Lööf som minister, som ledare för Centerpartiet och som utbildad jurist visat att du förstått att Yttrandefrihet är viktigt? På vad sätt visar du detta när du håller telefonkonferens med 700 medlemmar och inte medger frågor?

Annie Lööf hann knappt komma hem från den avbrutna semestern i Thailand förrän hon kallade till krismöte med uppemot 700 partimedlemmar från hela landet. Mötet hölls på telefon och medgav inga frågor. Lööf landar i kritikstorm, GP 10 januari 2013
C-topp varnar för kaos på stämman, Expressen 10 januari 2013

Att sedan kavaljeren Federley rycker ut till ditt försvar förvärrar snarare än förbättrar situationen:
Dåligt omdöme, politiskt fel inriktning och slarv. Den kritik mot förslaget till nytt idéprogram som möter Annie Lööf är hård – och nu ifrågasätts partiledningens agerande.
– Det blev stökigt när båda vice ordförande gav sig in i debatten, säger riksdagsledamoten Fredrick Federley.

Ledningens agerande retar C-politiker, Federley till SvD 10 januari 2013 Det visade att det finns fler i Era led som inte förstått att Demokrati förutsätter Yttrandefrihet. Att ingen av Er visat Er förstå Centerpartiets ursprung och historia, det förbättrar verkligen inte saken. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt däremot att visa det.
Lööf talade ut om C-bråken, Aftonbladet 10 januari 2013

För Dig Annie Lööf, Federley och alla andra inom och utom Centerpartiet som inte lärt in det Ni redan från årskurs 7 skulle läst in och visat Er förstå när Ni gick ut årskurs 9 så hänvisar jag till Demokrati är svårt, Norah4you 11 mars 2013

Read Full Post »