Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Malmö’

Någon specialsatsning med anledning av den senaste tidens sprängningar är inte aktuell, anser stadens polismästare.

– Extern förstärkning och fler poliser på gatorna som inte känner miljö och personer är en kortsiktig medicin. Det finns andra metoder som vi jobbar med nu, säger Sintéus.

Vilka då?

– Jag vill inte kommentera det, men jag kan säga att vi har ett utredningsläge som inte ser helt hopplöst ut.Tre granater – på tre dygn, Aftonbladet 24 Juli 2015

Hur naiv och verklighetsfrånvarande får en polischef i en av Sveriges största städer vara?

Missförstå mig inte. Jag har full respekt för Säk, Und, Must och andra inom Polis och Militär som tar sitt ansvar för att inga människor skall komma till skada. Självfallet absolut krav på alla inom Polisen att skydda vanliga människor för de risker som den allt mer liknande krigszon som Malmö verkar ha blivit gått helt åt h-e!

Read Full Post »

Inget barn väljer själv att födas till förälder av den eller den religionen. Så enkelt är det och det är där i barnperspektivet vi måste börja om vi skall kunna få någon som helst rätsida på konflikten mellan olika religiösa och kulturella grupper som spridit sig även till vårt land.

Det finns tre religioner som alla delar det vi kallar Gamla Testamentet. Berättelsen om Abraham, hebréernas stamfader, som alla tre religionerna delar tron på kan användas som ett exempel av många utifrån skrifterna, både de kristna officiella skrifterna i Nya Testamentet och de icke godkända Apokryftiska texterna, både av muslimsk troende som har Koranen som rättesnöre, samt även av de mosaiska troenden, reformert judendom, och de ortodoxa judarna. Alla som bor i Sverige och tillhör någon av de uppräknade troenden har i varje fall tre saker gemensamt:

* Skapelseberättelsen, som enligt mitt sätt att se på verkligheten utifrån de upplevelser jag själv hade som 17 åring när jag låg i feber högre än man skall överleva och var över på andra sidan och fick komma tillbaka inte alls står i konflikt med tron på Big Bang (kan gärna återkomma till det under annan frågeställning).

* Tron på en allsmäktig Gud oaktat om han av oss kristna kallas Gud eller andra namn av övriga som tror på Abraham och Abrahams söner.

* Vi lever i 2000-talet och med de stater som finns, rättmätigt eller ej för gränser och länder är skapade utifrån politiska krav oavsett om det gäller Karelen i vår närhet där många finländare, finlandssvenskar och svenskar sedan generationer tvångsförflyttades med alla de konsekvenser detta innebar eller om det gäller frågan om staten Israel och palestinier som tvångsförflyttades eller flydde när staten Israel grundades utifrån ett FN-beslut. Samma gäller för de polacker som tvingades flytta från sitt gamla hemland för att dåvarande Sovjetunionens gräns flyttades västerut och många många andra runt jorden.

Vi måste börja med barnperspektivet. Inget barn väljer sina föräldrar. I ett fritt och demokratiskt land som Sverige gör anspråk på att vara utifrån våra Grundlagar, utifrån de friheter och rättigheter som vi får i dessa och som i verkligheten är mycket mer begränsade när det gäller någon grupps juridiska rätt att hävda övertag över någon annan, utifrån de diskrimineringskriterier som ges i Regeringsformen och som alla, även Malmös socialdemokratiska kommunalråd som minst borde vara lika förtrogen med som han borde varit om den judeförföljelse som funnits i århundraden i Sverige och den muslimska förföljelse som finns idag. Vi kan om vi vill gräva ner oss i sanden till Kina, men inte utan att passera jordens kärna vars temperatur bränner hål på allt.

Det vi inte kan oavsett vad vi tycker om den ena eller andra religionen, om invandring, om integration är att bortse från det som står i vår Regeringsforms 1 kapitel 2§: Alla människor är lika värda. Den som inte accepterar det, den har gravt missbrukat de rättigheter som tillkommer varje svensk oavsett var personens föräldrar, mor- eller farföräldrar är födda. Inget barn har valt sina föräldrar, sina mor- eller farföräldrar. Det är viktigt att vi alla oavsett tro eller icke tro har detta klart för oss.

Reepalu: Jag har vetat för lite, GP 25 februari 2010
Reepalu: Jag har vetat för lite, SvD 25 februari 2010

Hur nu någon som blivit svenskt kommunalråd och som tillhör ett av de största partierna kan ha missat en av de viktiga undervisningsbitarna när demokrati, historia och samhällskunskap har lärts ut i svenska skolan, DET är en fråga som vore viktig att få svar på. Men inte här i denna bloggartikel för OM det är så att han inte vetat om situationen i sin ‘egen’ hemstad, SÅ har han med det själv bevisat att han inte har kunskaper och medhjälpare tillräckligt för att utföra sitt arbete.

Read Full Post »