Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mälaren’

åter igen visar CO2-fantasterna sin brist på kunskap. Nåväl får väl rätta till de brister de har. Landhöjningen längs norra kusten av Mälaren är fortsatt snabbare (om än långsam) än vad landhöjningen söder om Mälaren är.

”VATTENNIVÅER I FORNTIDEN
Generellt: När man skall beräkna tidigare havsnivåer måste man först klarlägga följande:
HAVSYTENIVÅER ÄR INGET EXAKT VÄRDE HAVSYTAN VARIERAR MAN RÄKNAR PÅ ÅRSMEDELVÄRDEN.
Under dygnet (mellan ett hög och ett lågmärke mindre markant här i Östersjön, men kan i vissa lägen ändå göra skillnad när man räknar på vattenvägars farbarhet) Under året, månen och solens läge i förhållande till jorden ger i sig skillnad i form av spring- och nipflod. Säsongvisa variationer förekommer. Exempel på detta är att Östergötlands Östersjökust har en skillnad på årshögsta-årslägsta som medför en skillnad i vattennivå med 1 m. Under en tusenårsperiod kan torra/regniga perioder variera. Detta tillsammans med olika jordarters och bergformationers varierande receptionsförmåga över tiden tillsammans med vindar, strömmar och andra naturfenomen kan få havsytenivån att variera högst avsevärt från den teoretiska havsyteberäkningen
…….
……
Notera: Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen [Horn Anna red., Från Arkösund till Kråkelund,, Oskarshamn 1978 sid 2]
Utdrag ur C-uppsatsen Johansson Inger, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, Linköpings Universitet 1993 (handledare Jan Eriksson)

Översvämmad Mälaren hot, GP 23 februari 2012
Översvämmad Mälaren kan stoppa elen, DN 23 februari 2012
De har inte ens klart för sig att om det vore så att vattenmängderna blev de värst befarade enligt datamodellerna, så skulle vattennivån runt Mälaren som värst nå liknande nivå som den hade på Drottning Kristinas tid. Men det är som sagt datamodeller som dessutom förutsätter att det inom Mälarens nederbördsområde faller mer än dubbelt så mycket regn som idag samt att alla glaciärer och fjälltoppar skulle bli snölösa på en gång. Snurren.
Jag råder dem att gå ner på närmaste lantmäteri och begära fram de äldsta kartorna.

Nu är det så att landet och alla sjöar, insjöar så väl som sjöar med direktförbindelse till Östersjön tippar. Det är en följa av att inlandsisen drog sig tillbaka från söder mot norr. Stannade till en längre tid på en linje från Skövde mot Södertälje och över Östersjön, men som sagt smälte från syd norrut. Detta innebar att det land där isen smälte först/tidigare än andra ställen norrut, reste sig snabbare först, men landhöjning är en retarderad rörelse. Det innebär att de områden som längre var under istäcket fortfarande än idag reser sig snabbare än områden söderut. Detta har också till följd att vissa områden i södra Sverige sjunker relaterat till områden längre norrut. Följden av detta och att vi idag bara har Öresund samt lilla och stora Bält som kan släppa ut de enorma mängder som går ur Östersjön varje år, är att det finns två städer i syd där bebyggelsen under senaste århundradet kommit för nära vattennivån i Öresund är de enda svenska städer där det aktuella problemet kan uppkomma. Malmö är en av dem.

Read Full Post »