Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Magnus Berntsson (KD)’

krävde ansvariga myndigheter, polis m.fl., i New York för några år sedan. Det gav resultat. Nolltolerans och snabb utredning, inte nedläggning av småbrott speciellt inte de där offren är omyndiga eller pensionärer, är det som krävs för att vi skall få full tilltro till Sveriges rättsystem.

David Lega (KD) m.fl skriver i GT: ”I dag läggs mellan 85 och 90 procent av alla brottsutredningar i Sverige ner. Det innebär att den som får sin cykel eller iPod stulen har mycket små utsikter att återse sina tillhörigheter. Men även allvarligare brott, som rån, klaras sällan upp. I praktiken är det försäkringspengarna som är det enda skälet att polisanmäla en stöld. Det finns mängder av sådan här brottslighet som aldrig klaras upp därför att utredningarna läggs ner.

Speciellt viktigt är att klara upp brottslighet där unga är inblandade. I dag ska utredningar som görs där gärningsmannen är ung vara klara inom sex veckor. Det är bra eftersom det är viktigt att snabbt komma till rätta med ungdomar som begår brott och att hjälpa dem in i samhället. Det vinner vi alla på i längden.” Utred brott mot unga, David Lega Kommunalråd (KD) i Göteborg; Anne Holmdahl Chef för Brottsofferjouren; Magnus Berntsson Distriktsordförande KD, Göteborg; GT debatt 22 februari 2012

Så sant som det är sagt. Men det räcker inte. Polisen och utredningarna är till för oss medborgare, för att vi skall känna oss trygga i vardagen. Det får helt enkelt inte vara så att ens 1/4 av småbrotten läggs ner. Stoppa småbrotten och se till att lämpligt straff, inte socialtjänsten, utdelas till alla som är över 15 år. Är personligen utifrån vad jag sett på skolor benägen att gå ner till 12 år, men sådan är inte lagen. Lämpligt straff skall utdömas efter polisförhör i domstol. Lämpligt straff för yngre kan vara allt från att tvingas gå med vaktmästare på skolan eleven går i under t.ex. 1 vecka och laga allt som är trasigt; lämpligt straff kan vara att få gå med renhållningsarbetare på stan (självfallet skall renhållningsarbetarna ha extra handledarutbildning och lön) och städa gator och torg tidigt på morgonen innan skolan. Straffen skall kännas inte bara i föräldrars plånbok utan som en viktig markering från samhällets sida att nu har ‘du’ gått för långt. Daltandet med unga förövare skall inte få fortsätta. Det förlorar hela samhället på.

Read Full Post »