Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Maastrichfördaget’

Det bästa som FN åstadkommit genom åren är de Mänskliga Rättigheternas fastställande. Det sämsta som FN åstadkommit speciellt efter Dag Hammarskölds död är det selektiva val som FN gjort i vilka situationer som dessa Mänskliga Rättigheter skall hållas högt, i vilka situationer de skall tigas ihjäl samt i vilka situationer FN:s generalsekreterare under åren försöker och försökt agera som om han vore vald att leda en Världsregering.

Det är inte bara säkerhetsrådet pga veto från någon av stormakterna, gjort mycket märkliga ställningstaganden. Värre är alla dessa försök att utan vetenskapsteori försöka påstå att det skulle existera konsensus i sk. Klimatfrågan. Allra först: Konsensus är en politisk term och har inget med vetenskaplighet eller vetenskapsteori att göra!.

FN är ingen Världsregering

Att FN ens kan med att lägga sig i de ID-krav som sedan Maastricht-avtalet finns inom EU och som FN dessutom själva kräver att de som skall få UNHCR:s godkännande att vara flyktingar skall uppfylla.
FN oroas av id-krav för flyktingar, Aftonbladet 2 Januari 2016
FN oroas av id-krav för flyktingar, GP 2 Januari 2016

Det säger tyvärr alldeles för mycket om de som försöker ta makten i världen. Dessa är varken USA eller Ryssland. Men så är också de länderna djupt kristna. Utan det är en ohelig allians mellan kulturvänstern och humanister.

Jag har följt dessa sedan början av 1970-talet. Vissa som ekar mest idag är barn till de jag själv kände och debatterade med, på estrad och under konferenser, symposier, på studentkårer o.s.v.

Sveriges efterkrigshistoria

Vi var, och då skall tilläggas att jag själv under del av 70-talet var Garthonist i Folkpartiet och FPU, uppriktigt rädda för att det vi nu ser skulle hända om inte Fälldin tillsammans med övriga ”borgerliga partier” skulle lyckas vinna 1976. Under åren som gått sedan dess har fler och fler rena vänsternissar lyckats ta sig in i media. Ibland några högerfötter, men i media har det varit upp och nedvända världen där majoriteten tillhört vänstern eller som minst mitten av Socialdemokratin.

Vi blev i Sverige bluffade av vår egen regering om Neutralitet…. Erlander valde egen atombomb i stället för NATO

CO2-bluffen som IPCC och FN driver

Det enda de som hävdar konsensus om den sk. Klimatfrågan visar är en extrem okunnighet om vetenskapsteori samt än värre att det enda de lärt sig är att använda sig av fallacies. Vad är fallacies undrar säkert de som gått ut gymnasiet åren efter att vi som gick ut gamla gymnasiet 1968 tog studenten som sista med censorer som förhörde oss samma dag som vi skulle ta studentexamen.

Om det bara hade varit Fallacies vid argumentering som använts hade det varit illa nog. Men tyvärr är det etter värre. Vad Archimedes princip innebär har de flesta glömt bort eller aldrig lärt sig…. än värre är det att det finns politiker och mediafolk som gått på påståenden om Konsensus. Konsensus är en politisk term. Har inget som helst med vetenskapsteori eller vetenskaplighet att göra. Theories of Science

Skrämmande är den låga kunskap om jorden som visats upp av Politiker, Media och FN samt IPCC de senaste åren. Man kan undra var alla varit när lärare (förhoppningsvis behöriga) lärt ut Fakta om Jorden?

Fallacies vid argumentering

Fallacies i argumentering är bland det allvarligaste felen som begås och tyvärr blir det vanligare och vanligare…….
Ett av de vanligaste fallacies som finns i media är att en uppgift som förs fram av en ‘expert’ alltid eller ens oftast går att lita på. Så är inte fallet. Källanalys utifrån
Syfte och Tendens är något den som vill föra vidare, inte bara citera för att kommentera ALLTID måste ha i åtanke.
…..
Ex. argumentum ab auctoritate
….Professor X, professor i vetenskap A uttalar sig. Syftet och Tendensen är något man aldrig kommer förbi när uttalandet skall valideras. För att någon är professor, oavsett om denne professor uttalar sig inom sitt eget vetenskapliga område eller inom andra områden, innebär inte detta att professorn är trovärdig för att han är professor.
……
Ex. Ad hominem
I argumentering attackeras personen som det argumenteras mot i stället för sakskälet/den åsikt som personen har.
Vanligt förekommande i tidningsartiklar, i politiska debatter och när en hypotes kritiseras t.ex. för ovetenskaplighet. (jfr klimatdebatten)
Fallacies vid argumentering>

När det gäller FN, IPCC:s samt många politiska ledares försök att pådyvla människor runt jorden ett Klimatproblem SOM ALDRIG EXISTERAT eftersom jordens klimat ständigt förändras och det dessutom var varmare såväl under Bronsåldern som under åren 980 e.Kr till 1341 e.Kr, så visar de som insisterar på konsensus i Klimatfrågan endast upp sin totala okunnighet om Fakta om jorden samt att de aldrig förstod/lärde in Archimedes princip

För övrigt kan jag inte undanhålla Er denna länk: Rena observerade klimatfakta, klimatsans.com 2015/05/11

Nog om den FN-tavlan. Om möjligt värre är när FN utan demokratiska beslut ute i respektive länder delat in minoritetsbefolkningar. Självklart är att t.ex. samerna är en minoritetsbefolkning i Sverige som har rätt till sitt eget språk. Diskuterar inte deras av FN godkända status som ursprungsbefolkning – den frågan är juryn ute för argumentationen är inte hållbar. Samtidigt så sa FN inte alls ifrån när den stora gruppen ryssar i Ukraina av den dåvarande interimsregeringen hotades med att ryska skulle tas bort som officiellt språk. (Ukraina skapades som stat under 1900-talet) Skapad stat med rötter tillbaka till Olof Skötkonungs dotter Ingegerd som blev Kievrusernas första ryska, rusiska, rusisk/gotiska talats i minst 1000 år dvs innan Ukrainska språket ens formaliserats. Se Gordiska knuten ukraina

Värsta FN-tavlan på senaste åren är dock att FN-s Generalsekreterare och ledande FN-folk fått för sig att de skall sätta sig på Europas länder och bestämma att de som har råd att betala för att försöka komma till Europa är mer värda, för vad annat går det att tolka uttalanden och försök till beslut till?, än de som lever år ut och år in i flyktingläger.
EU var på god väg att inse att Ingen Mänsklig Rättighet betala för att välja hemland men nu börjar EU-kommissionen vackla….

Alla EU-länder ska ta emot flyktingar. Kommissionens förslag, som presenteras i  morgon, onsdag, välkomnas av Sverige och Tyskland men väcker stark kritik i andra EU-länder. Samtidigt försöker EU övertyga FN om att människosmugglarnas båtar ska förstöras med militära medel.Alla EU-länder ska tvingas ta emot flyktingar, DN 12 maj 2015 Helt horribelt och Omoraliskt gynna smugglare före flyktingar i läger
sedan kan en del försöka få det till att EU-kommissionen lirkar med motstndet mot EU-flyktingkvoter, SvD 12 maj 2015 SKRÄMMANDE ODEMOKRATISKT OCH OETISKT ATT DE SOM KAN, HAR RÅD OCH ORKAR TA SIG MOT EU ELLER TILL EU-LAND SKALL FÅ GRÄDDFIL FÖRE DE SOM LEVER ÅR UT OCH ÅR IN I FLYKTINGLÄGER UTAN ATT HA EN MÖJLIGHET ATT SJÄLVA TA SIG DÄRIFRÅN!

Oaktat detta är det INTE och har aldrig varit FN:s uppdrag att agera som Världsregering! Något så odemokratiskt som de försök som försigår/försigått har sällan skådats! Är det möjligt att FN numera börjar bli mer och mer odemokratiskt? Jag bara ställer frågan. Svar saknar jag.

FN-chefen åker till Bryssel, GP 11 maj 2015

FN bör snabbast möjligt lära sig två saker: Ta ansvar för egna handlingar samt behandla ALLA MÄNNISKOR LIKA – Det är stor skandal att FN-s ledning, och jag talar INTE om Säkerhetsrådet eller vetorätt, tiger när det passar och talar när det anses politiskt korrekt. Finns i Internationella avtal och går inte att skylla på någon av stormakterna, även om detta sker med jämna mellanrum. Endera på ena endera på den andra.

Men viktigast av allt är att FN lär sig:

FN är ingen Världsregering

Senaste försöket står att läsa om idag 13 maj 2015: FN vill stoppa EU-insats, SvD 13 maj 2015 Jag säger inte att EU-insats är rätt eller fel. Däremot skall FN låta bli att lägga sina fingrar i något FN inte har med att göra – BÖRJA VÄRNA DE MÄNNISKOR SOM LEVER I FLYKTINGLÄGER ÅR UT OCH ÅR IN MERA – UNHCR ÄR INTE VAD DET SAS ATT DET SKULLE VARA OCH UTRÄTTA HÄNDER ATT MAT SOM SKALL GES HAMNAR HOS MAKTHAVARE SOM SÄLJER DEN FÖR ATT INTE TALA OM ÄNNU MÄRKLIGARE HÄNDELSER. BÖRJA HEMMA!

Read Full Post »

Det är förvisso så att Sverige röstade om EU medlemskap 1994, men det EU vi då röstade om, är inte det EU som flera politiker idag försöker få oss att tro att vi röstade om. Det har hänt mycket på vägen från det en del av dessa politiker gick i Grundskolan och inte själva deltog i debatterna då och andra av politiker som var aktiva verkar ha glömt skillnaden mellan vad deras egna partier uttryckt för målsättningar och krav och det vi verkligen röstade om….. Idag råder 1984-korrigerade fakta a la Orwells i debatten.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG
Det var aldrig klart utsagt någonstans i svenska debatten att ett ja till EU skulle innebära att den röstande ville ha en politisk union. Det fanns helt enkelt inte på pappret när Maastrichfördraget som tagits 7 februari 1992 togs av de dåvarande medlemsländerna! Det rådde ingen som helst enighet om en politisk union när Sverige gick till val!

Tvärt om, så var det så att det fanns skilda uppfattningar bland medlemsländerna och att detta gett till resultat att man kom att skilja ut utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik, polisiärt och straffrättsligt samarbete till en MELLANSTATLIG nivå. Detta för att det fanns två helt skilda uppfattningar om hur man i EU när Sverige röstade såg på frågan. De olika uppfattningarna var på ena sidan en allt ökande integration som länder som ställde sig bakom den hade önskat att målet varit en politisk union. På andra sidan stod länder som ville behålla så mycket som möjligt på egen nationell nivå och som gick med på skapandet av det ‘tredje benet’ en Mellanstatlig nivå för att få behålla sin egen suveränitet men ändå vara medlemmar i EU.

De tre pelarna :

1. Överstatlighet – här klarlades vilka frågor som skulle ligga på överstatlig nivå.
2. Gemensam Utrikes- och Säkerhetspolitik frågor som skulle ligga på en mellanstatlig nivå.
3. Rättsliga och Inrikesfrågor som skulle ligga på nationell nivå.

Beslöts om inrättandet av en ekonomisk och monitär union
Detta följdes senare av Europeiska Centralbanken som vid tiden för det svenska EU-valet inte var en juridisk person som kunde träffa avtal. Detta kom först 1 juni 1998. Vilket även det är en stor viktig bit som politikerna som pläderade för EU-medlemskap när Sverige röstade 1994 ”glömde” att tala om förutsatt att de kände till att det var på väg…..

Efter Sveriges EU-val 1994 har följande tillkommit:

* Flera områden inom rättsliga och inrikesfrågor lyftes över till EU från mellanstatlig respektive mellanstatlig + nationell nivå. Amsterdamfördraget 1999.

* Kravet på enighet, veto, i en rad frågor ersattes med kvalificerad majoritet Motivationen var kommande östlig utvidgning av EU. Nicefördraget 2003

* Pelarstrukturen som vilade på överstatliga och mellanstatliga nivåer försvann…. Antingen blev frågor överstatliga eller så låg de fortfarande kvar på nationell nivå. Som exempel så försvann den mellanstatliga nivån när det gäller polisiära och straffrättsliga frågorna. Lissabonfördraget 2009

Så de som försöker påstå att svenska folket redan röstat om de mål som nu gäller för EU, de gör sig skyldiga till historieförfalskning. Måhända att de politiker, journalister och andra som deltar på pro-Europas Förenta Stater eller i pro-EU i debatten inte fick tillräcklig kunskap i ordförståelse samt främmande språk när de gick i skolan 😛

I korthet går det efter analys av skillnaderna samt av engelske premiärminister Camerons tal inte att komma ifrån att de krav som Cameron ställer på EU inför ett utlovat EU-val i England i stort överenstämmer med de uppgifter om hur det skulle bli om Sverige röstade JA till EU…..

Camerons krav inte realistiska, GP 24 januari 2013 Jo i högsta grad realistiska för alla som vill hävda att de är för demokrati!
Reinfeldt på plats under mötet i Davos, Expressen 23 januari 2013
Cameron utlovar omröstning om EU, Expressen 23 januari 2013
Sverige skall inte följa Cameron i EU-politiken, Carl B Hamilton FP:s talesman ekonomiska och politiska frågor DN debatt 23 januari 2013 Nog för att jag under åren sett att Carl B Hamilton gång på gång blandat ihop FP-s dröm om ett Europas Förenta Stater med vad Sverige gick till EU-val på, men detta utspel är magstarkt!
Reinfeldt: Inga planer på att utvärdera EU-medlemskap, SvD 23 januari 2013 Det handlar inte om att utvärdera EU-medlemskap. Det handlar om att erkänna att svenska folket aldrig fick veta att de antogs ge svenska politiker Carte Blanche att ändra de förutsättningarna som förelåg vid Sveriges EU-val 1994. Börja med att erkänna detta. Sedan kan vi mycket väl utifrån Camerons punkter diskutera för och nackdelar i öppen debatt, dvs inte en politiskt styrd utvärdering. Själv röstade jag NEJ i EU-valet och skulle röstat NEJ idag men eftersom det finns en del, dock inte så stora fördelar som svenska politiker vill påskina, så skulle jag funderat på vad jag skulle rösta om Cameron får igenom de förändringar han önskade. Vet många fler som säger samma sak.
Cameron väcker viktig idédebatt, Therese Larssons analys på SvD Näringslivssida 24 januari 2013
Hur? Varför? I vilket syfte, SvD:s ledarsida 24 januari 2013
Camerons spel hotar Europa, Aftonbladet 24 januari 2013
Farligt spel i London, DN Ledarsidan 24 januari 2013 Farliga spelet pågår här i Sverige när svenska politiker glömt bort vad som skiljer det Sverige röstade på 1994 från dagens EU. Svenska folket har stor möjlighet idag att kolla vad som partier verkligen lovade 1994! Glöm inte bort detta.

Se även: EU-bygget allt annat än stabilt, Norah4you 23 januari 2013

Tillägg 13.34 Camerons steg kan leda britterna ur EU, Expressen 24 januari 2013 OCH?
Davos mest hatade man, Wolfgang Hanssons blogg Aftonbladet 24 januari 2013
Laddad Cameron på Davosmöte, SvD 24 januari 2013

Read Full Post »