Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Luciano Astudillo (S)’

Regeringsformens 1 kap 2§?

Det vankas S-kongress och inför den har motioner om att bland annat slopa integrationsministerposten skrivits. Luciano Astudillo, som har varit partiets integrationspolitiska talesperson, säger till SvD:

Det ska inte finnas en särskild arbetsmarknadspolitik eller skolpolitik för människor med ett annat ursprung, och det ska råda en stark likabehandlingsprincip.

Likabehandling i stället för särbehandling; en återgång till klassisk jämlikhetspolitik med andra ord. Lysande om S skrotar integrationspolitiken, Sakine Madon på Expressen ledarsidann 16 mars 2013

REGERINGSFORMEN


2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).
Konkret står det i Sveriges Regeringsform att INGEN, alltså inte heller svenskar varken svenska män eller kvinnor lika lite som invandrare eller andra FÅR DISKRIMINERAS! Författningsdomstol som KD föreslagit är i högsta grad nödvändigt för att få svenska politiker, myndigheter och andra att respektera Sveriges Grundlagar!

Avskaffad integrationsminister luktar semantik, SvD ledarsidan 11 mars 2013

Med andra ord har det tagit S lång tid att inse att den Integrationspolitik som S med flera bedriver är Grundlagsstridig. Vilket i och för sig även UNHCR borde upplysas om när de kräver att Sverige skall ordna fram fler lägenheter i kommunerna till Syrienflyktingar.

Read Full Post »