Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lönesättning’

är inte något som det stora flertalet idag klarar av att dra ens när de presenterar ett giltigt argument. (Vackert så numera när filosofilektioner inte hör till det vanliga för alla)……

Ingen eller åtminstone ytterst få ifrågasätter väl giltigheten i argumentet Kompetens och ansvar ska sätta lön – inte kön, DN debatt 16 februari 2012

Men hur är det möjligt att gå från det till en slutsats att ”Vi kräver däremot att anställda i kvinnodominerade branscher – som år efter år nedvärderats – ska få större löneökning än de i mansdominerade

För att det skall vara möjligt att det giltiga argumentet skall kunna leda till en hållbar slutsats där någon kräver detta, så krävs antingen att begränsning görs i det giltiga argumentet och att därmed ytterligare premisser för argumentet i sin helhet analyseras eller att det bevisas att kompentens och ansvar är större i kvinnoyrken än i de mansdominerade i förhållande till helheten på arbetsmarknaden och att detta är ett systemfel. Problemet är att vi idag har fler kvinnliga läkare än män på många håll och det inte går att visa att läkarlöner sjunkit. Detta är bara ett av många exempel på den förändrade bilden på arbetsmarknaden de sista 20 åren.

Det går aldrig enligt mitt förmenande att hävda att alla kvinnolöner skall höjas i förhållande till de manliga. Vad som går att göra är att jämföra löner inom likvärda arbetsområden där samma kompetens och ansvar existerar. Inte teoretiska likheter utan reella. Kvinnan skall inte kliva i mannens sko lika lite som mannens lön skall riskera att bli lägre om han väljer ett typiskt ‘kvinnoyrke’….

Read Full Post »