Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lögn är lögn – SMHI’

Rekordvarmt 2014 – högst uppmätta medeltemperaturen, DN 2 januari 2015

SMHI har glömt bort att såväl de som Tema Vatten i Linköping tackade nej till korrekt uppmätta värden i mitten på 1990-talet då jag, just det JAG, fick i uppdrag att förmedla dessa till Er!!!
Resultatet av Era ”korrigerade värden” är så långt från sanningen som tänkas kan. Ni har faktiskt själva avslöjat förfalskningarna i:

Från Forskning och Framsteg: ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

Svenska medias journalister som går CO2-mytens ärenden, måste antingen sovit på såväl biologi som fysiklektionerna i högstadiet för att inte tala om att de inte ens klarat ut att ta med sig Vattnets Kretslopp och Fotosyntes som de lärde i 4:an och 5:an. Vad lärde de sig under skolåren?

Uppfinningar kan minska utsläppen av koldioxid, SvD Ledarsidan uppdaterad 4 januari 2015

Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp Ingår i det elever skall lära sig redan i 4:an-5:an

Vattnets kretslopp
Ingår i det elever skall lära sig redan i 4:an-5:an

Fotosyntes
Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parkar som äts upp av bostads och industribyggnader, för det är Fotosyntesen som ger oss människor det syre vi behöver. För CO2 är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.

FOTOSYNTESENS KEMI
Ordformel för fotosyntesen:
koldioxid + vatten + ljusenergi → socker + syrgas
Kemisk formel för fotosyntesen:
6CO2 + 6H2O + hν → C6H12O6 + 6O2
· CO2 alltså från atmosfären (eller i form av karbonater från vattnet)
· H2O från rötterna

SAMMANFATTNING:
CO2 som finns i atmosfären (och/eller i form av karbonater från vattnet) samt H2O som sugs upp av rötterna i gröna växter ger oss människor syre vi behöver för att andas. Processen kallas Fotosyntes och utgör en av grundkunskaperna som alla skall ha fått lära sig förstå innan sitt 7:e skolår. Dvs. förstå processen redan innan kemilektioner som ger kemiska formeln för processen lärs ut under senare skolår.
Fotosyntes

– – – – –

PS. Jag var även närvarande när min far, då ansvarig på styret för luft o vattenfrågorna, förklarade för SMHI:s folk året efter att SMHI byggt i Norrköping att det inte var möjligt att jämföra de värden som mätts på Bråvalla Flygflottilj utifrån flygets nivåbehov med de som SMHI tänkt att fortsätta mäta inne i Norrköping. BAKLÄXA för jag finns och Ni skall inte försöka bluffa vidare!!!

https://twitter.com/IngerNorah4you/status/550965623505682432

Norah4you's Weblog

De använder sig av Mauna Loa, aktiv vulkan på Hawaii, som h u v u d k ä l l a till alla CO2 mätningar runt jorden som kalibreras/korrigeras (hm förvanskas rent ut sagt) utifrån värden mätta på en vulkansida…… tänk om forskarna lärt sig lite geologi, fysik och kemi – dvs inte snuttifikations djupdykningar utan den helhetsgrund de skulle behövt för att förstå det varje 7:e klassare läser i ämnet geografi, om än i förbifarten om de inte lär sig texterna utantill 😛

För vad är det som gäller för en vulkan? Här hänvisar jag till bloggartikeln
Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 :
””På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid…

Visa originalinlägg 891 fler ord

Read Full Post »