Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Löfven statsman?’

Det är nästan som i sången Midnatt råder tyst det är i huset. Inte någon av de stora drakarna utöver SvD som samarbetar med SIFO har ens knystat om: De rödgrönas försprång har mer än halverats under valrörelsen – nu är gapet till de borgerliga 4,5 procentenheter. Socialdemokraterna får sin lägsta Sifo-siffra någonsin i en valrörelse, medan Folkpartiet går framåt. SvD/Sifo: Rödgrönas försprång mer än halverat under valrörelsen, SvD 5 september 2014

Det kanske gått upp för S-folket att det inte bara är att tuta och köra och tro att det ordnar sig. Valet är inte avgjort innan vallokalerna stängts och rösterna räknats.

Read Full Post »

Åsa Romson har tidigare visat sin absoluta okunskap om sitt eget favoritområde ”klimatet”.

Från: The arctic sea ice spiral of death seems to have reversed
The headline is a quote by Dr. Judith Curry from a David Rose article in the Sunday Mail: Stunning satellite images show summer ice cap is thicker and covers 1.7million square kilometres MORE than 2 years ago…despite Al Gore’s prediction it would be ICE-FREE by now.

1409435267461_Image_galleryImage_polar1_JPG[1]
Miljömupparna saknar klimatkunskap

Inte undra på då att Tilltänkta bruden visar sina framfötter och bröllopskrav i saker hon inte alls har förutsättningar att förstå.

Löfven blir mer och mer liknande vid en trött orakad Nixon i 1960-års valrörelse mot Kennedy, se tidigare blogginlägg. Där Löfven i avsaknad på en hund försöker kasta ben till Folkpartiet för att locka över dem till sin sida. Löfven förstår säkert vid det här laget att även om han vinner ”valkriget”, så är risken stor att han inte bara tvingas utlysa nyval alternativt inte kan bilda regering alls. Största risken för Löfven är att Socialdemokraterna trillar under 25% i ett omval.

Försvarsfrågan och att hela Sverige skall ha rätt att försvaras är något som den yra hönan, förlåt Miljöpartistiska språkröret Åsa Romson aldrig förstått än mindre verkar ha kapacitet att lära sig förstå. Men ok, det är min privata uppfattning och privata uppfattningar är det tillåtet att ha i Sverige!

Försvarsmyndigheten FOI vill samarbeta med Kina om programvara som kan användas för massförstörelsevapen – via bulvanupplägg och trots vapenexportförbud, enligt SVT.
-Det är obegripligt, säger Urban Ahlin (S) medan MP anmäler statsråd till KU.
FOI i nytt Saudiupplägg med Kina, GP 3 september 2014

Ministrar KU anmäls för kinesisk vapenaffär, Expressen 3 september 2014

Kungliga tekniska högskolan, KTH, används som mellanhand för att kringgå den svenska linjen att inte samarbeta i försvarsfrågor med Kina. ”Uppdrag granskning” avslöjar FOI:s planer att sälja ett datorprogram som gör det lättare att utveckla stridsflygplan och missiler.Kinesisk affär skulle rädda Försvarets projekt, DN 3 september 2014 Roligare och roligare. Dags upplysa Rödgröna röran: Sverige är INTE KOMMUNISTISKT, INTE SOCIALISTISKT! Kungliga Tekniska Högskolan lyder INTE UNDER SVENSKA STATEN

FOI i nytt Saudiupplägg med Kina, SvD 3 september 2014 Uppdragsforskning som utförs av eller med hjälp av KTH:s samarbetspartners har Svenska staten inte med att göra alls när anslag till forskning väl delats ut. KTH är inte Rödgröna rörans hantlangare!

Att Urban Ahlin (S) som tidigare visat sig dåligt påläst om Regeringsformen tycker det är obegripligt, det kan jag till nöds förstå. Det är INTE tillåtet för svenskt statsråd att lägga sig i en svensk Myndighets beslut annat än att genom Regerings valda representant försöka styra Myndighetens styrelsebeslut i den riktning som önskas.

Regeringsformen

10 kap. Internationella förhållanden
Regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås av regeringen.

2 § Regeringen får ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingå en internationell överenskommelse i en fråga där överenskommelsen inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås..

[Kan i och för sig förstå att det för de som inte kan läsa kanslisvenska kan tyckas stå något annat än vad orden säger. Men det är inte det saken gäller/IEJ]

Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet.

[Notera att det är respektive statliga myndighets uppgift att hålla ”Chefen” för det departement som har hand om utrikesärendena underrättad. Inte tvärt om. IEJ]
…..
12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

– – – – – – – – –

Bröllopsvåndorna för den Rödgröna röran under ledning av en allt annat än fräsch hungrig Löfven, blir värre och värre ju närmare valet vi kommer och ju svårare han har att förklara hur han skall kunna driva S-politik i en minoritetsregering som har trilskande potentiell brud och en bestman som förklarat sig redo för ministerpost innan valet ens är avgjort.

Att Löfven själv uttalar stöd för utredning av något som inte alls ligger på Konstitutionsutskottets bord under forsknings- och samarbetsforskningstid när pengar getts till en från svenska Staten fristående Högskola/Universitet, det förvånar inte heller.
<A HREF="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19468895.ab, Löfven och Romson: Utred Kinaaffären, ”Regeringen måste lägga korten på bordet”, Aftonbladet 3 september 2014
Jag upprepar: Sverige är INTE KOMMUNISTISKT, INTE SOCIALISTISKT. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA REGERINGSFORMEN oavsett om Statsministerkandidater och aspirerande blivande ministrar inte lärt sig ordkunskap och ordförståelse nog att förstå vad där står!

Löfven framstår mer och mer som okunnig i det mesta när det gäller utbildning och utrikesaffärer samt med dåligt pålästa rådgivare som inte kan Regeringsformen

Read Full Post »

Skrämmande okunniga i matematik. Så enkelt går det att beskriva de Röda rosorna(?) i Rödgröna röran. Kan man inte förstå att det varje svensk, oavsett var han/hon är född eller har sina släktrötter, tillsammans med alla andra länders medborgare under hård stress i många fall hårt svettande men alltid jagande för att hinna med, det alla var och en jobbar in, ÄR INTE STATENS RÄTTIGHET ATT RÄKNA SOM SINA PENGAR. Sveriges Offentliga verksamhets överbyggnad kostar mer än den smakar – Pengar skall ut i verksamheten och inte göda politiker, fackföreningsfolk eller ”min chef som hade en chef som också hade en…..” -andan som främst syns i Rödgröna resonemang och Rödgröna kommuner. Osthyvel och tårtspade har rödgröna använt friskt i offentlig verksamhet som vård, skola och omsorg. Har det inte gått att styra till politikers önskemål på annat sätt, så nog har interndebiteringskostnaderna för av offentliga ägda lokaler skjutit i höjden som vore de ägda av privatkapitalister (jo jag är moderat och lånar friskt vettiga ord även från Vänsterpartiet. De är till skillnad från S åtminstone ärliga i vad de vill och mumlar inte i skägget, förlåt orakade hakan)

Så frågan som uppkommer efter gårdagens levande debatt i Aftonbladet-tv sänt även av Expressen-tv:

Väljer S Sedelpress eller Skattehöjningar?
Kan tyckas fint att lova och lova och lova – men någon skall betala. S-löften fram till för en vecka sedan skulle ställa gamla faster Agda utan möjlighet att bo kvar i det hus som hon och maken började bygga i sin ungdomsdagar i slutet av 40-talet/början av 50-talet. Avundsjuka röda rosor vill att hon skall betala fastighetsskatt på fiktiva belopp hon aldrig sett. Och varför? För att unga som lyckats få bra lån betalar hej vilt för att få villa i området och höja områdets bostadsvärde.
Vet hut!

Skarpa reformer för 40 miljarder i valmanifestet, Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Carin Jämtin samt Mikael Damberg (S) på DN debatt 2 september 2014
Fint vill de ha’t – men var skall de ta’t?

Redan gamla S-löften skulle behöva ta in pengar från samtliga löntagare som tjänar över 28.200 kr/månad. Friskt dolt i allehanda skattehöjningar som slår benen av allt från ungas möjligheter att få sitt första jobb till de medelålders hårt slitande enskilda anställda och företagare på landsbygden.
Hela Sverige skall leva Man kan inte ge tillbaka med löften de pengar de Röda rosorna vill dra in i ökade skatter på transporter, bensin och bilar. Alla bor inte längs en järnväg!
Vet hut!

Man kan inte räkna dem alla, de löften(??!!??) som röda Rosorna ger – men konsekvenserna de lyser igenom. Sverige skulle åter bli ett samhälle där Staten håller folk i schack med bidrag i stället för att erkänna människors rätt till sin egen inarbetade lön att få behålla i stället för att tvingas söka bidrag för att få tillbaka små skärvor av det som tagits. Med nya S-löftena tagits ända ner till de som tjänar 24.500 kr/månad.
I villande skogen villar S bort sig!

Pinsamt Löfvén

S lovar för 40 miljarder”>S lovar för 40 miljarder, GP 2 september 2014 Lovar pengar de inte har. Allt annat än smart…..
S lovar för 40 miljarder, SvD 2 september 2014 Stopp och belägg Socialdemokraterna – vi svenskar vill inte ha Grekisk röra i Sveriges ekonomi. Presentera noga var och hur pengarna som måste fram för att löftena skall uppfyllas skall tas! Miljard för miljard. Allt annat är ohederligt för de som vill få folk att tro att de skulle kunna styra Sverige.

Lika ohederligt som Löfvéns tal om nedskräpning när Statsminister Reinfeldt rullade ut sina minnesanteckningar från rullen. Allt skall redovisas OCH INNAN VALET!

Som Aftonbladets Lena Mellin skriver: Mellin: Reinfeldt segrade i debatten, Aftonbladet 1 september 2014

Read Full Post »

Pinsamt nog för Socialdemokraterna gjorde Löfvén en ”Nixon i valrörelsen mot Kennedy”. Såg orakad ut, svarade luddigt eller som han bara hade vackra ord utan innehåll som gav ett svar. Pinsamt är starkt ord, men i den intervjun kan Riksdagsvalet 2014 ha avgjorts. Trots att jag är moderat och vill se Alliansen segra, så var det jobbigt att se en partiledare i oppositionsparti som agerade som vore det fortfarande 1960-70 talet.

De enda klara beskeden i svamlet av ord var att Socialdemokraterna inte går med på presumtiva brudars viktigaste krav i äktenskaps, förlåt regeringsförhandling. Vem trodde innan kvällen att Socialdemokraternas partiledare skulle skjuta sin skuta i sank alternativt göra självmål? 😛

Vinstdrivande friskolor är okej om skolorna följer kraven.

Det säger Stefan Löfven – som därmed stänger dörren för Jonas Sjöstedts krav på förbud mot vinstuttag.

– Vi är inte emot friskolor. Vi tror mycket väl att det här valet som föräldrar och elever vill göra, det behåller vi gärna, säger S-ledaren.S stänger dörren för Vänsterpartiets krav, Expressen 31 augusti 2014 Gott och väl, men det innebär också att Socialdemokraterna inte vill ha Vänsterpartiet in i sin regering…. Så vem skall de regera med när 60-70 talen är passé för länge sedan den tid då S var majoritets eller nästan majoritetsparti själva och betraktade sig och facken som Svenska Staten….. 🙂

Miljöpartiet kommer inte att få igenom krav på att minska försvarsanslagen i en rödgrön regering. Det beskedet gav Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven i SVT:s partiledarutfrågning. Han hänvisar till att den parlamentariska försvarsberedningen i våras kom fram till slutsatsen att Sveriges försvar behöver stärkas.Löfvén redo köra över MP, GP 31 augusti 2014

Socialdemokraternas Stefan Löfven tänker inte låta en rödgrön regering minska försvarsanslagen eller stänga kärnkraftsreaktorer nästa mandatperiodLöfven redo köra över MP om förvarsvaret, DN 31 augusti 2014

SvT:s utfrågning av Stefan Löfven, SvD 31 augusti 2014
Löfven redo köra över MP i försvarsfrågan, Aftonbladet 31 augusti 2014

Tillägg 19.00 1 september
Det var helt enkelt inte särskilt bra, Löfven, Ledarsidan SvD

Read Full Post »

”Socialdemokraternas partiledare landade i Seoul natten mot söndagen. Sydkorea är ett land som på några decennier lycktas förvandla befolkningen till att vara bland världens mest utbildade. Nu vill Stefan Löfven att Sverige ska gå i Sydkoreas fotspår.

– Vi har lagt i vår budget att inte dra ner de 16 000 platserna, som regeringen vill göra, på högskola och yrkeshögskola. Och på sikt vill vi ha 50 procent, i dag är det runt 42 procent, som har tagit en eftergymnasial utbildning. Vi ska inte dra ner på platserna, vi ska påbörja en successiv uppbyggnad, säger Löfven.Stefan Löfven: Sverige måste höja ambitionen, Expressen 29 oktober 2013

Måste Herr Löfven åka till Sydkorea för att uttala floskler som ‘Sverige måste höja ambitionen’. Vad säger det? Platt intet. Inte ens Herr Löfvens uttalande om att inte dra ner på platserna till högskola och yrkeshögskola när befolkningspyramiden gör att det är mindre antal unga som efter en numera urholkad studentexamen, urholkad genom att ‘Alla skall med’-skolan gjort att kraven som ställts för att komma in och kraven som ställs för att få godkänd examen är avsevärt lägre än vad som var fallet före Grundskolans genomförande och innan Gymnasiereformen. Observera att tankarna bakom en reform kan vara aldrig så goda, men sätter man kvantitet före kvalitet, så blir resultatet därefter!

Läs gärna: 27 oktobers pseudohändelse, Norah4you 27 oktober 2013

Read Full Post »

Måste råda rena nyhetstorkan på gammelmedias redaktioner. Nyhetstorka trots alla händelser som skett de senaste timmarna i Sverige och i Världen. Vad är annars syftet bakom rubriker som Stefan Löfven på väg till Nordkoreas gräns, Expressen 27 oktober 2013 att det i artikeln nämns att Löfven skall föreläsa om den svenska välfärdsmodellen (!?!?!?) på ett universitet i Sydkorea antyder visserligen ett märkligt bakomliggande syfte. Skall Löfven av svenska media försökas få att framstå som världsvan statsman?

Värre än så i denna pseudohändelsehistoria. Nu förs det fram att Löfven får möta Seouls borgmästare….. So what? På besök i den demilitariserade zonen, Aftonbladet 27 oktober 2013 I andra artiklar berättas att Löfven håller presskonferens (!?!?!?) i Sydkorea. Och tänk 5 tv-bolag är intresserade.

Pseudohändelsernas pseudohändelse hittills år 2013 har tydligen lett till rubriker i nyhetstorkans Sverige.

Read Full Post »