Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Löfven: 1000 nya specialpedagoger’

av lärare i skolan som avgör om eleverna får eller inte får den utbildning de har rätt att kräva utifrån gällande Skollag, Kursplaner och Kursmål!
Det handlar om att det krävs ämnes- och stadiebehöriga lärare från tidiga skolåren upp. Under de tidiga skolåren är det också viktigt att alla lärare i sin utbildning har ordentlig utbildning i svenska språket samt metodik, pedagogik samt didaktik utbildning i svenska utöver sina egna ämnen för att elevernas behov skall kunna tillgodoses.

I dag presenterade Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin en skolsatsning där partiet satsar 27,5 miljarder kronor i sin skuggbudget under de kommande fyra åren. Aftonbladet rapporterade tidigare i dag att det är 23 miljarder kronor mer än vad alliansen vill satsa.

Många nya jobb
Hälften av pengarna ska gå till 10 300 nya lärartjänster.

Partiet vill bland annat ny- och återanställa 2 000 personer inom elevhälsan, 6 000 fler vuxna till förskolan och 600 speciallärare och specialpedagoger.De vill ordna över 10000 nya lärarjobb, Expressen 25 november 2013
MP: 10 000 nya jobb till skolan, Aftonbladet 25 november 2013
MP vill ha 10 000 medarbetare till skolan, Skolvärlden.se 25 november 2013

Se även Man snyter inte, Norah4you 7 juli 2013 där jag kommenterar Löfvens krav på 1000 nya specialpedagoger.

* Att ny- och återanställa 2 000 personer inom elevhälsan är i sig ett bra förslag – problemet är att Sverige idag inte har tillräckligt många utbildade barnläkare och att det saknas sjuksköterskor med vidareutbildning för att fylla dessa platserna. Innan Sverige själv utbildar fler barnläkare och skolsköterskor, så är förslaget rent snömos.

* Det är inte antalet vuxna i förskolan som är avgörande – det är att de som jobbar inom förskolan har rätt utbildning och kan få jobba i lokaler som är lämpliga för barngrupper såväl vad det gäller att dämpa ljud som att ventilationssystemen uppfyller de krav som är ställda i lagar och regelverk för att få bedriva verksamhet med antalet barn som verksamheten är avsedd för. Innan som minst ventilationssystemen åtgärdats överallt och alla som får jobba kvar respektive anställs inom förskolan har utbildning/fortbildning som tidiga lärare så är förslaget mera snömos utan kontakt med verkligheten.

* 600 speciallärare vore en dröm att stilla bedja om – de finns inte utbildade idag. Behovet efter att utbildning åter nått rimliga nivåer och examinerade speciallärare finns att tillgå är dock mer än tre gånger större! Mer snömos.

Det är inte mängden lärare utan att samtliga lärare är behöriga för de ämnen och de stadier de jobbar i. Icke behöriga bör ersättas med behöriga om de inte är villiga att vidareutbilda sig.

Read Full Post »

Man snyter inte 1000 specialpedagoger ur näsduken. Inte ens med ‘inbrott i banken’.

Från Linköpings Universitets sida:

Specialpedagogprogrammet 90 hp

I alla skolformer finns ett stort behov av personal med särskilda kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter i undervisning, utvärdering, utredning och pedagogisk utveckling
…..

Programmet är indelat i tre block på vardera 30 hp.
· Det första blocket introducerar det specialpedagogiska området.
· Det andra vidareutvecklar kunskapen inom fältet.
· Det tredje innehåller en metodkurs och avslutas med ett självständigt arbete på 15 hp.
Vid Linköpings universitet kan du fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen på 120 hp.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPER
Lärarexamen och tre års yrkeserfarenhet efter utfärdad lärarexamen. Kravet på yrkeserfarenhet efter examen måste styrkas med tjänstgöringsintyg där tjänstens omfattning och innehåll tydligt framgår.
Kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet, till exempel svenska B och engelska A.

Vad är då grundläggande behörighet?
Den studerande ska, före antagning, redovisa godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå: vilket innebär Svenska minst 2 åk/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv samt Engelska minst 2 åk/etapp 2/Engelska A, TOEFL; pappersbaserat med minst 500p/datorbaserat med minst 173p/internetbaserat med minst 61p, eller motsvarande. Utbildningsplan för specialpedagoger, 1. Statsmakternas beslut och Riktlinjer, Liu.se utbildning specialpedagogprogrammet

Alltså om vi inte trots att utbildningen är på distans halvfart skall missunna eleverna de nu bästa ämnes- och stadiebehöriga lärarna med utbildning, så tar det utöver den långa tid uppdelad på tre block som själva speciallärarutbildningen tar minst tre år efter att ämnes- och stadiebehöriga lärare som gått ut i år får söka till specialpedagogutbildningen.
För att få kunskap tillräckligt räcker det inte med erfarenhet eller att ha gått i alla skall med Grundskola/Gymnasium. Det räcker inte ens med att ha kommit in på Lärarhögskolan och lyckats gå ut densamma samt ha gjort det numera nödvändiga praktikåret för att få Lärarlegitimation.

Om Stefan Löfven tänker ändra på detta, så tala ut och flumma inte. Kvalitén och innehållet skulle då närmast vara som att jämföra en EPA-traktor med en riktig bil……

Visby. Socialdemokraterna vill satsa tre miljarder kronor på att utveckla den svenska skolan, bland annat genom att ge medel för att anställa 1 000 nya speciallärare/specialpedagoger om man vinner valet nästa år.
Löfven fokuserar på skolan, Aftonbladet 7 juli 2013 De speciallärarna finns inte utbildade!
Löfven lovar miljarder till skolan, GP 7 juli 2013
Liverapport: Stefan Löfvens tal, SvD 7 juli 2013
Så vill Stefan Löfven förbättra skolan, Expressen 7 juli 2013
Löfven: Tre miljarder på skolpaket, DN 7 juli 2013
Löfven vill satsa på yngre elever, DN webb-tv 7 juli 2013
Stefan Löfven: ”1000 nya specialpedagoger”, Sveriges Radio 7 juli 2013

Read Full Post »