Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘LO’

Lär dom sig aldrig nå´t…..
OM en person oavsett nykommen och som ännu ej beviljats asyl eller en arbetslös svensk medborgare alternativt en migrant som beviljats asyl,
inte har något jobb,
så har personen ingen lön
personen betalar ingen skatt
och behöver för sitt uppehälle mat, bostad, kläder m.m. Som personen själv inte kan betala.

Hur kan någon vid sina sinnens fulla kontroll påstå att det är att sänka löner – för jobb som ännu inte finns och som är okvalificerade nog att varken kräva kunskap, erfarenhet eller kunskap i svenska språket,
när något parti, i aktuellt fall Centerpartiets partiordförande Annie Lööf föreslog:

Fackförbundet Byggnads Örebro-Värmland anmäler Centerpartiet och partiordförande Annie Lööf till diskrimineringsombudsmannen (DO), rapporterar P4 Värmland.

Rättshaveristiskt, svarar partiet.

Bakgrunden till fackets anmälan är ett uttalande av Lööf på Centerstämman i februari, då arbetsmarknadens parter uppmanades att komma överens om särskilda avtal för nyanlända med låga kvalifikationer – avtal som skulle medföra lägre ingångslöner.

– Det är oförenligt med mänskliga rättigheter och människans lika värde, säger Kenneth Svärd, ordförande för Byggnads Örebro-Värmland, till P4 Värmland.C och Byggnads i bråk om nyanlända, Aftonbladet 10 Mars 2015

Ursäkta men:
Finns inget jobb är det inte framförhandlat något kollektivavtal om ett potentiellt skapat jobb.
Finns det ingen lägsta lön i Sverige, vilket det inte finns med hänvisning till den svenska modellen….. så finns det heller ingen förhandsanvisning om vad ett ev. kollektivavtal för okvalificerat arbete utan erfarenhet etc. skulle landa på.
Krävs att det finns ett jobb och en arbetsgivare för att det överhuvudtaget skall gå att förhandla för Byggnads….

Lär de sig aldrig nå´t lär de sig aldrig nå´t……
Sedan undrar jag var Byggnads Örebro-Värmland i de Mänskliga Rättigheterna som inte ens ger samtliga som kommer hit rätten att söka Asyl,
utifrån de mänskliga rättigheterna och människans lika värde kan få det till att alla skulle ha samma ingångslön? Är det ens så bland de fackliga potentaterna att alla som börjar på viss nivå får samma ingångslön innan de kommit upp sig och tillhör Sveriges Nomenklatura?

Att utifrån det icke giltiga argumenterandet dessutom gå till Diskrimineringsombudsmannen – Är det Svenska Modellen?

Read Full Post »

Tillåtet att vara dum i Sverige,
mycket dumt att själv bevisa det herr LO-bas Karl-Petter Thorwalsson!

Den hårda lönefajten fortsätter.

Nu går LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till attack mot de som kräver lägre ingångslöner via lagstiftning.
– De har ingen aning om hur det står till för vanliga löntagare på svensk arbetsmarknad, säger han.
LO-bas till attack mot den som vill sänka ingångslönerna, Aftonbladet 3 Februari 2016

DE har bättre aning om hur det står till för vanliga löntagare, än vad herr LO-bas själv har som liksom andra Fackföreningspampar, Politiker i Kommuner, Landsting, Regioner, Riksdag och Stat samt f.d. politiker och höga tjänstemän som fått sina löner samt förmåner utvidgade mer än 4 gånger vad de kvinnoyrken som samma grupper sett till att hålla nere på lägsta nivå inklusive hålla lägsta A-kasseutbetalning, Försörjningsstöd samt Fattigpensionärernas pension nere genom att undvika att höja golvet och samtidigt hållit nere lönerna inom VÅRD, SKOLA OCH OMSORG!

Nomenklaturan som herr LO-Bas Karl-Petter Thorwalsson själv tillhör är nästan värre än vad den var i gamla Östtyskland!

Sverige skall självfallet fortsatt ha en svensk modell där arbetsmarknadens parter förhandlar med varandra. Men lägsta lön har Ni redan satt genom den ersättning som t.ex. de som slitit ut sig i ryggen inom Vård och Omsorg eller de som inom alla tre områden som omfattas av Kommunala, Landstings, Regions- eller Statliga Arbetsgivare har ”tilldelats” som lägsta utbetalning via Försäkringskassa.

SLUTA LJUGA. Börja tala för att första 10.000 kr per månad Alltid skall vara helt skattefria. Och det lägsta belopp som någon som inte jobbar får ut i handen utan prut! Fortsätt med att sätta lägsta ingångslön till de som är under 19 år till 11.000 kr/månad d.v.s. i den av undertecknade föreslagna modellen, så är det endast 1000 kr/månad som vederbörande skall behöva betala skatt på OM han/hon inte har av Skattemyndigheterna godkända avdrag.

Fortsätt därefter med att begränsa ERA EGNA LÖNER och FÖRMÅNER, alla Ni inom Fackföreningsrörelserna. Inte en kotte av Er är värda mer än dubbel lön/ersättning + förmåner utöver nödvändiga resor än vad mellersta percentilen har i lön! VET HUT!

De som inte har haft ett jobb, de får verkligen inte sänkt lön för att man på det sättet ger en Jämlikare och mer Feministisk Rättvisa i Sverige.

Läs även: LO och metoderna, Reblogg från Harkling, 2016/01/23

Read Full Post »

Från Harklings blogg med hennes tillåtelse.

”Jag har aldrig sett någon skillnad när det gäller fackligt och politiskt arbete inom arbetarrörelsen. Det är två sidor av samma mynt”, förkunnade Sträng och handlade utifrån den uppfattningen i sitt arbete som facklig funktionär. Denna symbios har bestått ända in i nutid och lett till konsekvenser som förtjänar att ifrågasättas.
LO och (S) företräder kollektivet på bekostnad av individen och förutsätter att medlemmarna utgörs av ”svaga grupper” som inte klarar att föra sin egen talan eller ta egna initiativ. Det har fått som effekt att det individuella driv, som man kan hitta i andra europeiska länder, blivit mindre vanligt i Sverige. Här sätter man sig gärna ner på sin rumpa och ropar på ”NÅGON” som ska komma och fixa situationen när det tar emot.

…..
Miljonklipp för ministern, Aftonbladet/bostad/0008/25/freivalds
Bluffade – med bostadsbidraget, Aftonbladet 2011-10-07
Tre av fyra LO-toppar fick lägenhet, di.se 2015/1/17
Citat från LO OCH PARTIET, Harkling 25 Januari 2016

Harkling har rätt. Som jag ser det, är det något allvarligt som hände i Sverige med början under Vänstervågens 70-tal. Kampen för jämlikhet gick helt riktigt över från att identifiera ”svaga grupper” enbart utifrån löne- och inflytelseperspektivet till att fokusera på könsperspektivet. Tanken var säkerligen den att kvinnorna inte bara behövde frigöras från männen utan också att betona att svenska kvinnan där och då hade svagare ställning på arbetsmarknaden samt utifrån de lagar som fanns (och tyvärr också fortsatt finns) fick (och får) sämre ekonomisk ställning efter pensionen.
Tanken var inte alls dum. Absolut inte. Problemet var och är att de lösningar som Socialdemokraterna och Landsorganisationen (LO) hittade mer talade om att kvinnan hade rätt att arbeta och ”förverkliga sig själv”.

Har man sedan under 45 år inte lyckats med att hitta andra lösningar än att

* familjens sammanlagda inkomst bör särbeskattas, vilket ledde till att svenska familjer som var intresserade av att hitta egna individuella lösningar i princip hamnade i det läget att ALLA familjer förväntades ha sina barn på dagis samt förskola för att kvinnan skulle ”frigöras”

* fortsatt byggnation av ”statarlängor” på höjden och skokartonger på bredden samt öka möjligheterna till studier genom studielån med villkor som såg bra ut men kostat många stora summor under många år då de ej var avdragsgilla. Speciellt drabbade kvinnor som trots högre studier oftast fick sämre lön trots allt tal om jämlikhet.

* högt skattetryck med avdragsrätt som har två effekter:
de som har höga löner eller andra inkomster har också lättare att få lån så att de får höga ränteavdrag = låg taxerad inkomst och lägre skatt. Slösa kom att gynnas på Sparas bekostnad.

de med låga inkomster, där ofta kvinnoyrken hamnade, betalade skatt så att det skapades ett bidrags-Sverige där förr statare stod med mössan i handen för Storbonden eller Företagaren, där fick många på gränsen till existensminimum stå med mössan i handen för kommunala tjänstemän för att få bidrag till att betala sin mat och sitt boende.

* Socialdemokraterna och Landsorganisationen ordade så väl om att höja kvinnolönerna….. munväder är vad man kallar sådant där orden låter bra men inget händer. Verkligheten blev att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden men det var också det enda positiva. Varken barnomsorg, inflytande annat än för rättroende partimedlemmar som kunde göra politisk karriär och till följd av detta göra klassresa utan att behöva ägna tid åt att studera och inte riskera stora studielån som gjorde dem till ”slavar” under skattesystemet som definitivt inte gynnade kunskapsinhämtande för det stora flertalet män och kvinnor.

Upp till kamp emot kvalen har Socialdemokraterna och Landsorganisationen sjungit på 1 maj år ut och år in sedan den tiden. Kvinnans situation i samhället har inte förbättrats generellt. Inte heller synen att det är arbetsgivarna och ”de rika” som skall sättas åt. Undantaget då (självfallet :P) Kommunala, Statliga och Landstingsägda företag. Där är det inte arbetsgivarna som skall sättas åt utan snarare de som har mage att påpeka felaktigheter eller orättvisor i förhållande till lagstiftning….. Enda som hänt i verkligheten är att det nu finns många som kallar sig ”Feminister” undrar hur många tiotal år det tar innan de hittar något att fylla det ordet med vad gäller innehåll?

Read Full Post »

Affären om utrikesminister Margot Wallströms lägenhetsaffär började i förra veckan i samband med att Aftonbladet avslöjade att fackförbundet Kommunal vid flera tillfällen har hyrt ut sin krog Metropol Palais till nakenkabaré och champagnefester med porrstjärnan Puma Swede. Dessutom framkom att styrelsemedlemmar inte har betalat för sig på förbundets hotell eller för vidlyftiga representationsnotor i form av sprit, vin och shower.

Dagen efter avslöjandet avgick förbundets tredje vice ordförande och kassör Anders Bergström.

Den 15 januari berättade utrikesminister Margot Wallström att hon fått en hyreslägenhet av Kommunal under sin tid som utrikesminister. Enligt Institutet mot mutor kan bostaden vara en otillbörlig förmån och därmed ett mutbrott.

……
I onsdags avgick Kommunals ordförande Annelie Nordström, men sade att hon stannar på sin post till den ordinarie kongressen i maj.

Fram till torsdagen hade cirka 10 000 personer avsagt sig medlemskapet i Kommunal på grund av affären.
……..
Till Kommunalarbetaren sade Nordström i fredags att Bergström hade mer makt än andra och att många, liksom hon själv, var rädda för honom.

-Det är dålig krishantering att skylla ifrån sig. Till slut är det en förtroendefråga. Det får det inte upplevas att proffs stylat till beteendet, säger Ronge. – Krisexpert: Omvändelse under galgen, GP 23 November 2016

Kommunal vädjade till Wallström i brev, SvD 22 Januari 2016

DN kunde på fredagen avslöja att Kommunals ordförande Annelie Nordström i december skickade ett brev till utrikesminister Margot Wallström (S), där hon vädjade om hjälp att stoppa lönesänkningar för FN-personal. Brevet går stick i stäv mot Nordströms tidigare försäkran om att Kommunal inte har något att vinna på att ge Wallström en lägenhet.

Wallström har anmälts till riksdagens konstitutionsutskott av riksdagsledamöterna Caroline Szyber (KD) och Ewa Thalén Finné (M), som vill granska om Wallström har försatt sig i en beroendeställning till Kommunal.

Caroline Szyber är inte förvånad över att det nu visar sig att Kommunal har försökt påverka utrikesministern och anser att det stärker hennes KU-anmälan.

– Margot Wallström har försatt sig i en beroendesituation genom att ta emot den här lägenheten. Det behövs en granskning i riksdagens konstitutionsutskott, sedan får åklagarkammaren göra sin egen undersökning, säger hon …. Riksdagsledamot: Brevet stärker KU-anmälan mot Wallström, DN 22 Januari 2016

Säga vad man säga vill, men när två katter ryker ihop så blir det slarvsylta för det mesta.

Read Full Post »

Från Harklings blogg med hennes tillåtelse:

……
Det har alltid talats mycket om solidaritet och allas lika värde inom vänstern, men att de vackra orden bara gäller för dem som rättar in sig i ledet har blivit tydligt i flera sammanhang, ända från Landsvägsagitatorns tid och framåt. Förräderi inom arbetarklassen skulle bestraffas tyckte Sträng.

Om behandlingen av de strejkbrytare, som kallades in i samband med konflikter berättar han i biografin:
”Strejkbrytarna hade det jobbigt och besvärligt för vi bevakade dem. De kunde inte gå ut på lördagskvällarna på dans i Folkets Park. Vi kastade ut dem från folkparken bara. Då slängdes de över staketet. De fick inte gå ut genom porten. (…) Sedan kom namnen. Vi hängde således ut dem offentligt till skam och vanära.”
När strejkbrytarna till sist föll till föga och gick med i fackföreningen var de tvungna att betala dubbel inträdesavgift och att göra offentlig avbön via en tidningsannons som de själva tvingades betala. Dessutom upprättades den så kallade ”Svarta listan” – en förteckning över fackföreningsfientliga arbetsgivare och ”skubbare” som inte ville organisera sig. I dag skulle en sådan lista vara otänkbar. Frågan är om den var tillåten ens på 30-talet.

Tvivelaktiga metoder från fackets sida har hängt med in i modern tid och fått flera småföretagare att ge upp och avveckla sina företag. Att de anställda inte velat ha vare sig avtal eller fackligt medlemskap har inte varit något som bekymrat. Inte heller att anställda stått utan jobb när företagen genom fackets agerande tvingats lägga ner verksamheten.
Livs sög nästan luften ur bageriet, GP Ledarsidan 14 Januari 2016
Segdragen arbetstvist går vidare, helagotland 17 December 2016

LO som arbetsgivare kunde man förvänta sig skulle utgöra ett mönstergillt föredöme, men snarare uppträder förbundet som avskräckande exempel. Expressen kunde 27 juni 2013 berätta om förhållandena på semesteranläggningen Riva del Sole i Italien, som till 68 % ägs av LO. Där ansåg sig de anställda leva under psykisk terror och de var förbjudna att tala med journalister om sina arbetsförhållanden.
Flera i personalen är säsongsanställda, men för att hindra dem från att lyfta A-kassersättning under den tid de inte har något arbete, så har man sett till att anställa dem på kortare tid än sex månader. MUNKAVLE PÅ ANSTÄLLDA PÅ LO:S SEMESTERANLÄGGNING, Arbetet 27 juni 2013
…..
LO och metoderna, Harkling 23 Januari 2016

Read Full Post »

Vem tror Du att Du är Margot Wallström? Du beter Dig värre än de sk. rika som Du och Rödgröna rörans regering så gärna vill skall betala mer skatt.

Margot Wallström har genom åren haft många välavlönade – och vissa av dem även kritiserade – uppdrag.

……

Mellan 1999 och 2010 var hon EU-kommissionär, och hon ska under den perioden ha tjänat totalt 19 miljoner efter skatt, plus en ersättning på 4,5 miljoner kronor efter att hon slutat, enligt Dagens Industri.

Dessutom gav uppdraget henne rätt till en pension på 80 000 kronor efter skatt i månaden, som gäller livet ut från att hon fyller 65 år.

2010 utsågs Wallström till FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör konfliktrelaterat sexuellt våld.
…….
Under åren som FN-representant ska Margot Wallström ha tjänat mellan 71 000 och 80 000 kronor, efter skatt.

Lönen från lotteriet fortfarande hemlig, Expressen 18 Januari 2016
mellan 71 000 och 80 000 efter skatt varje månad……

Uppriktigt sagt Du är inte värd hälften. Men det beloppet är det minsta som Sveriges Poliser, Sjuksköterskor och Behöriga lärare verkligen borde ha fått innan en enda en av Er politiker fick någon som helst skattefriförmån!

Så har Du inte talat om hur mycket Du tjänade som projektdirektör på Svenska Postkodlotteriet. Det är en sak. Men HUR MYCKET SKATT HAR DU BETALT HÄR I SVERIGE OCH ÄR DU MEDVETEN OM ATT ALLA SOM ÄR BOSATTA I SVERIGE MÅSTE REDOVISA PENGAR UTOMLANDS OCH SKATTA FÖR DEM HÄR?

Inget undantag för Dig, Margot Wallström. Om Du sedan inte tycker att någon har med det att göra, så är Du inget undantag. Finns inget som gör att Din deklaration är mer omgärdad av sekretess än någon annans. Läs och lär Dig Regeringsformens 1 kapitel 2§. Den glömde du redan när Du 1988 gick före i kön och fick bostad av Byggnadsstyrelsen. Det var Grundlagsbrott redan då för Byggnadsstyrelsen är en Offentlig Myndighet som räknas till det ”Offentliga” och det har aldrig varit undantag för Regeringsmedlemmar att få privilegier eller gynnas positivt/negativt. Nomenklatura hör hemma i Socialistiska och Kommunistiska stater. Sverige är ingendera!

Wallström gick före i kön redan 1988, Expressen 19 Januari 2016
Wallström gick förbi bostadskön redan 1988, SvD 19 Januari 2016

Read Full Post »

Näste man till rakning är troligen en kvinna 🙂 Anneli Nordström Kommunals ordförande. För hur annars skall man tolka skjortvändaren, förlåt Statsminister Löfvéns uttalanden?

Löfvén litar på Wallström, GP 17 Januari 2016
Löfvén kommenterar bostadsskandalen, Expressen 17 Januari 2016
Löfven: Wallström borde ordnat bostad på annat sätt, DN 17 september 2016 men varför uttalade han sig inte om att ytterligare en minister gjort samma sak…. etik och moral står inte på den nuvarande regeringens dagordning.
Statsministern: Inget formellt fel av Wallström, SvD 17 Januari 2016 VI har INTE ministerstyre i Sverige herr Statsminister. Det återstår för de myndigheter som har att se till att inte korruption etc har skett att utreda. Helt olämpligt att påstå att inget formellt fel gjorts. DET VET INTE HERR STATSMINISTER. För det är väl inte värre saker som herr Statsminister försöker gömma under täcket med sådana fasoner?
”Bättre om hon ordnat bostad på annat sätt”, Aftonbladet 17 Januari 2016

Read Full Post »

Det började som en skakning på nedre däck…. så låter om jag inte minns fel sången om det osänkbara skeppet….
Svenska modellen av Rosornas krig började med att Kommunal lekte med sina medlemmars pengar startade restaurang med sexshow m.m., lät sina toppar åka på lyxresa till London bo på hotellrum för 6000 kr/natten (stod det i någon av tidningarna idag) och åt dyr störkaviar nedsköljt av dyrt vin m.m. kostnad London flera hundra tusen kronor, för att inte tala om vistelsen på ön som måste varit speciell eftersom det gått år utan att Kommunals ledning förstått att de själva borde betala… låter pyrt när den talgdanken inte gick upp förrän media frågade….

Det fortsatte med Margot Wallströms av Kommunal erhållna lägenhet som hon sa att Kommunal lovat att hon inte gick före någon för att få….. hur dum får en minister med tidigare ministererfarenhet, EU samt FN erfarenhet vara?
Hon sa upp den direkt när hon fått klart för sig att Kommunal ”ljugit”

Kommunals ordförande patetiska Nordström sluggar vilt omkring sig…. på Facebook är Kommunals ordförande aktiv – och där går hon till angrepp mot både vanliga människor och Margot Wallström, som hon ordnat bostad åt.

”Logiken kring bostäder i Stockholm verkar inte vara hennes grej”, skriver Annelie Nordström.Nordströms nya attack mot Wallström, Expressen 17 Januari 2016

Sluggningsboxningen fortsatte med Utrikesminister Wallström sa: ”Jag har vittnen till exakt vad som sades”, Expressen 17 Januari 2016

Nu i kväll skall skjortvändaren, förlåt Statsminister Löfvén kommentera Wallströms lägenhetsaffär….

I Rosornas krig kan allt hända eller har redan hänt….

Läs även: Upp till kamp emot kvalen – Sista striden det är för Socialdemokraternas trovärdighet

Read Full Post »

Det finns en gyllene regel att leva efter: Se till att ha roligt, men inte roligare än att du kan se dig själv i spegeln dagen efter kvällen före.

Uppdatering 04.05 16 Januari 2016:

Fick veta om granskningen – kontaktade Aftonbladets chefredaktör, Aftonbladet 14 Januari 2016
Var gravid – blev förflyttad, Aftonbladet 16 Januari 2016
Fackens lyxanläggningar går knappt runt, SvD 15 Januari 2016
Så fick Wallström sin kommunala lägenhet, Expressen 15 Januari 2016
De slåss för att bevara privilegiesamhället, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 15 Januari 2016

inlagt före midnatt natten till 16 Januari 2016
Läste nyss: Kommunal i Uddevalla bryter tystnaden kring förbundets skandal i Stockholm – och det med besked.

I ett brev till de nära 3 000 medlemmarna öppnar man för att rösta bort förbundsordförande, men passar också på att kalla publiceringarna för beställningsjobbKommunal i Uddevalla skickade argt brev till medlemmarna, GP 15 Januari 2016

Ibland undrar åtminstone jag var som döljer sig under ytan. Vad är det som det är så viktigt att inte Aftonbladet, Husbondens röst som numera vågar ryta till som ett lejon, eller andra grävande reportrar skall hitta?

Det kan väl inte vara så illa att Stefan Löfvén själv besökt Kommunals restaurang och blivit bjuden på mat samt dryck? Eller är det hon som ville ha en butler i tunnelbanan? Socialdemokraterna har under dagen förlorat förtroende inom och utom sina egna läger. Att Utrikesminister Margot Wallström visat upp exempel på dum, dummare dummast och inte är beredd att ta ansvar för egna handlingar utan till och med försöker skicka ”skulden” för att hon fått lägenhet som hon när de pengar hon får av Riksdagen för bostad i Stockholm är avräknade själv endast betalar 32 kr/månad. För möblerad lägenhet??? Inte ens den summan som lägenheten kostar är ens hälften av vad en vanlig dödlig skulle få betala för möblerad lägenhet i centrala Stockholm. Inte har hon vett att förstå att det är skrämmande inställning hon visar upp. Hyckleri om jämställdhet. Men så är hon ju ett bra exempel på Socialdemokratiska nomenklaturan som lever efter Vi där uppe, Ni där nere.

Eller vad är det som till varje pris skall döljas genom attack på budbäraren?

Sveriges kommuner och Landsting vill inte kommentera Kommunal i Uddevallas påstående om att skandalartiklarna var beställningsjobb. ”Magstarkt” är reaktionen från Svenskt Näringsliv.

”Vi får inte glömma att det är avtalsår och i media pågår ett fullt opinionskrig”, skriver sektionsstyrelserna i Uddevalla till sina medlemmar och antyder att skandalen inom det egna förbundet är en krigslist från förhandlingsmotståndarna.

”Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Svenskt Näringsliv ger sig på oss med full kraft. Det skulle inte alls förvåna oss om detta är ett rent beställningsjobb”, står det i brevet till Uddevallas kommunalare.Magstarkt att antyda konspiration, GP 15 Januari 2016 Skulle Aftonbladet gå SKL:s och Svenskt Näringslivs ärenden? Liknar en attack på Aftonbladet för att de haft viljan att tala sanning. Talades härom dagen i tidningen om att Aftonbladets ledning hade blivit uppringda av en styrelsemedlem i Aftonbladet som tillhör Socialdemokratiska elitén…… Vad i hela fridens namn sysslar Socialdemokraterna med som de går på med boxhandskar i stället för att ta ansvar för egna handlingar?

Expressen har helt rätt: Margot Wallström ger hyckleriet ett ansikte, Expressens ledarsida 15 Januari 2016

”Medlemmarna förlorar om vi splittras”Hemligt brev: Så ska Kommunal räddas, Aftonbladet 15 Januari 2016

Hur många gånger skall det behöva sägas: Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt att själv bevisa det!

Se även: En lägenhet är ingen Toblerone, Margot Wallström samt Upp till kamp emot kvalen – sista striden det är för Socialdemokraternas trovärdighet

Read Full Post »

Under presskonferens som hölls av Kommunals ordförande Annelie Nordström sa hon att Margit Wallström inte har gått före bostadskön.

– Wallström har fått besked om att hon inte har gått före någon kö. Och det är en helt korrekt information hon har fått och det har hon inte gjort, säger Annelie Nordström.

Hon berättar vidare att om att Kommunal inte omfattas av överenskommelsen som innebär att privata fastighetsägare ska lämna varannan lägenhet till bostadsförmedlingen i Stockholm.

– Kommunal omfattas inte av den överenskommelsen. Det som styr oss av den handhavande av lägenheter är den policy som vår förbundsstyrelse har lagt fast. I den står det att Kommunal har som mål att 50 procent av lägenhetsbeståndet ska stå för Kommunals förfogande, säger Annelie Nordström.

I dag bebos 35 procent av KommunalsStämningen oroad på Kommunals krismöte, Expressen 15 Januari 2016

Tidigare anställd: ”De planerade erotiska shower”
……..
Förbundsstyrelsen har beslutat att anslå 25 miljoner till renoveringen av lokalerna. I slutändan är det Kommunals medlemmar som betalar satsningen.

Bara under 2012 gick verksamheten minus med över 114 miljoner kronor. Det är lika mycket som drygt 49 000 medlemmar betalade in i avgifter det året.Efter skandalerna: Kommunal bygger lyxig nattklubb. Aftonbladet 15 Januari 2016

Linderborg: ”Korruption och svinerier”, SvD 15 Januari 2016

Read Full Post »

Older Posts »