Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Liza Marklund’

Nu får det förb-e mig vara nog med försöken från åsiktspoliserna! Ni, jag och andra kan tycka vad som helst om Ultima Thule, MEN
och det är ett viktigt MEN
Ultima Thules musik har inte dragits in i någon Tryckfrihetsrättegångs dom,
i Sverige är det tillåtet att tycka om vilken musik man vill och att spela den i radioprogram utan att någon åsiktspolis skall försöka sig på att avgöra om musiken är bra eller inte, om den är rasistisk eller inte.

Börjar undra om mer än hälften av alla som är under 40 år haft obehöriga lärare i Samhällskunskap eller som bäst behöriga lärare som inte är behöriga i ämnet Samhällskunskap men kanske i Idrott, Svenska, Främmande språk eller NO-ämnen?

Förvisso var vi på icke socialistiska sidan mycket bekymrade för om vi inte skulle lyckas fälla Socialdemokraterna i valet 1976. Exakt det som nu händer och hänt efter valet 14 september förra året i form av ökade åsiktspoliser och korrigeringar i texter t.o.m. i det SO-rum som många behöriga Historie- och Samhällskunskapslärare m.fl. använder. Korrigeringar t.o.m. av medeltida kartor där originalen finns i t.ex. amerikanska Kongressbiblioteket, Helsingfors och Uppsala Universitet m.m. Desinformation och falska uppgifter om vilka Krimtartarerna är, de kom till Krim efter 1100, sammanblandningar som är falska där tartarer, tattare, valloner, resandefolket, zigenare och andra numera i officiella källor kallas romer.

Om det varit nog, hade Sverige redan med det varit illa ute för ett land som inte kan sin historia, saknar verktyg att utveckla landet i framtiden. Värre än så är den nonchalans som åsiktspoliser, S + MP regeringen, vänsternissar till vänster om Vänsterpartiet och till höger om Sverigedemokraterna visar mot våra svenska grundlagar. Jag bryr mig inte om var du står politiskt, men grundkravet är att de rättigheter du kräver för dig själv, de rättigheterna har även dina politiska motståndare. Varje person har personligt ansvar för sina handlingar. Försök inte skapa en nomenklatura här i Sverige. Vi har haft nog av sådant under stor del av 1900-talet.

Kritik mot Marklund efter sommarprat, GP 5 juli 2015
Stor kritik mot Liza Marklund – spelade Ultima Thule i P1, Aftonbladet 5 juli 2015

Det är inte rasistiskt att spela en låt som hyllar Sverige! OM det hade varit det, så hade Ultima Thule fällts i Tryckfrihetsmål för länge sedan och det hade i sig inneburit att Sverige i domstol gått emot flerhundraårig förordning! Sverige fick vår Tryckfrihetsförordning 1766. Dra något gammalt över Er som inte tål att Sverige har månghundraåriga lagar och månghundraårig kultur. Btw första kvinnofridslagen kom under medeltiden….
Yttrandefrihetsgrundlagen som är en utveckling av vår gamla Tryckfrihetsförordning in i senare tiders mediavärld gör klart:

Yttrandefrihetsgrundlagen
1 kap. Grundläggande bestämmelser>/h3>

1 § Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram,
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna
uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

Vad som sägs i grundlagen om radioprogram gäller förutom program i ljudradio också program i television och innehållet i vissa andra överföringar av ljud, bild eller text som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor samt innehållet i vissa offentliga uppspelningar ur en databas.
……

Vad är Yttrandefrihet och Tryckfrihet värd om vi inte följer svenska Grundlagar? Papperstiger….

Read Full Post »

och att erkänna kvinnors rädsla, att ta emot kritik och att släppa taget i relationer. Samtidigt får kvinnan, brottsoffret, stöd och hjälp på sitt håll – om hon vill.” http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1483096/liza-marklund-han-lar-mannen-sluta-sla

Att det sedan precis som ”Fredrik Olausson, kriminalvårdschef för verksamhetsområdet där Johannesbergs anstalt ingår” säger i Liza Marklunds blogg finns män som aldrig erkänner att de gjort fel ” De här männen har svårt att känna in och ta ansvar för vad de gjort, säger Fredrik Olausson. ” är ett problem som många precis som i debatten kring Gömda tar för att de är oskyldiga.

Att vi i diskussionen som Monica Antonsson satte igång först fick höra att mannen var oskyldig, sedan att Mia ‘bara’ hade haft mindre blåmärken men han ändå varit oskyldig, sedan att det bara varit ‘ett slag varje gång’ förändrar inte bilden varken av Mias rädsla o.s.v. (I Mias fall har vi också sett snillen i drevet som inte förstått skillnaden på vanlig hovrätt och kammarrätt och därför misstolkar allt som en gång var ännu värre än de redan lyckats innan).

Varje dag är det någon kvinna som får ta emot sitt första slag. Blir chockad, paralyserad, rädd och undrar vad som hänt. När första slaget fallit, inse att det inte är det sista och gör vad Du kan för att ta Dig ur förhållandet ju snabbare desto bättre! Slag är inte kärlek!

 

Tillägg 4 mars 05.03: En person sittande i Västerås kallande sig misshandlad kvinna skrev en mycket märklig inlaga på bloggartikeln. Märklig så tillvida att vederbörande tydligen inte vet, vilket personen i och för sig kan ta Hollywoods stormogulers sk. dataspecialister i handen, att det med hjälp av vanliga hederliga öppna IP-nummerspårare spåra till Västerås samt person trots att vederbörande använde sig av ett förfalskat IP-nummer, använt sig av en annan persons (boende i Halmstad men med senaste uppkopplingen i Falkenberg) IP-nummer (OBS öppna spårkällor tillgängliga för en var) och via en sk anonym servers ändring av IP-nummer ‘lyckats’ inom loppet av mindre än sekund få 17 routningar och ett antal ‘IP-nummerbyten’ registrerade. Skickligt att avslöja sig så!

Innehållet var skrivet på dålig svenska från en ursprungs IP-adress vars person/er som använder datorn/laptopen (orkar inte följa detaljerna för att klarlägga vilken modell och vilken browser vederbörande använt denna gången) även tidigare skrivit för i Gömda debatten ingående personer ärekränkande inlägg som undertecknad och andra valt att inte lägga ut. Vänligen observera att genom att använda den sk. anonyma servern finns hela inlägget som minst registrerat i USA hos myndighet(framgår av den öppna spårningen) samt att DU som står bakom detta i ännu högre grad lyckats motbevisa Dina och drevets fantasiteorier. Jag behöver inte ens göra en anmälan för DET har Du själv lyckats med att göra!/Norah4you

Read Full Post »

Monica Antonsson fortsätter sina påhopp på misshandlade kvinnor i allmänhet och Mia i Gömda i Synnerhet. Påståenden som haglar från MA och drevets sida liknar mer och mer den häxjakt som bedrevs på medeltiden!

 

Först såg MA till, direkt genom egna ord i texter, blogg och media, att Mias identitet röjdes. Så långt såg det ut som MA ‘bara’ försökte ge sig på Liza Marklund utifrån avundsjuka och MA-s egna privata tidigare kontakter. Sedan såg MA till direkt och indirekt via blogg och media att andra hemliga uppgifter om Mia röjdes. Hur? Genom att godkänna att icke tillåtna personuppgifter spreds i bloggen. Icke tillåtna – det finns nämligen två situationer här: Svenska sekretessbelagda uppgifter FÅR INTE spridas varken muntligt, skriftligt eller via ‘nätet’. Svensk Sekretesslag GÄLLER I Sverige.

Inte ens en journalist får göra detta när det gäller enskild person! Dessutom gäller Brottsbalkens 5 Kapitel även när det gäller oredigerade bloggar! Allt som skrivs och godkänns UTAN att påtalas felaktigt eller åtminstone kommenteras är den som äger en blogg ansvarig för!

 

Den andra situationen gäller vem som är supplier och ägare till bloggportalen i fråga. När det gäller bloggspot.com så framgår det klart att blogger som är ursprunglig ägare dels startades i Kalifornien, USAs lagar gäller här. OCH att Bloggspots ägare Blogger köpts upp av Google. För Monica Antonssons skull hoppas jag att hon är medveten om följande villkor:

http://www.blogger.com/terms.g

15. Val av lag, jurisdiktion och forum. Dessa Användningsvillkor tillämpas enligt lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till eventuella konflikter med de lagar som finns i det land där du är bosatt. Alla anspråk, juridiska processer eller rättstvister som uppstår i anslutning med tjänsten tas enbart upp i Santa Clara County, Kalifornien, och du samtycker till denna jurisdiktion.

För det är så att de som blir stalkade, förtalade, smädade etc. på det sätt som Mia, Liza med flera blivit av drevet på MA-s sida har rätt att anmäla detta direkt till Santa Clara County, Kalifornien. Kom ihåg att USA precis som England, Frankrike, Norge, Australien och Nya Zeeland har mycket starka stalkinglagar!

 

Nu försöker Monica Antonsson förtala läkarkåren också. http://www.dn.se/dnbok/antonsson-kritisk-till-mias-dokument-1.801962

”Hon duperade även mig” säger Monica Antonsson.

 

SNÄLLA MONICA ANTONSSON. DU ÄR INGEN RÄTTSLÄKARE; mig veterligt heller INTE LÄKARE med erfarenhet av misshandelsskador som kommer in till akutmottagningar; INTE POLIS som kallats ut till platsen; INTE SOCIALARBETARE med utbildning att göra utredningar! DU HAR INTE TILLGÅNG till alla sekretessbelagda handlingar inom sjukvård, polis eller de som är sekretessbelagda av svensk eller utländsk domstol!

 

Sluta upp med häxjakten mot misshandlade kvinnor i allmänhet och Mia i synnerhet!

 

Försök INTE att göra DIG till ett offer för mobbning. Din sk. ‘sanning’ är så långt från Sanningskriterier som tänkas kan. Du har glömt eller inte lyssnat på den undervisning som getts från vanliga skolan och upp till högskolestudier i ämnet källkritik!

 

tillägg 20 februari 13:27 En still fundering: De av Er i drevet som bor t.ex. i Minnesota eller Skellefteå, Stockholm respektive du som sitter på telias huvudkontor, samtliga användande Era företagsdatorer för att förfölja Mia och Liza M samt förtala oss som står upp för dem, ÄR NI SÄKRA PÅ ATT ERA ARBETSGIVARE GODKÄNNER ER ANVÄNDNING AV DATORN FÖR DET ÄNDAMÅL NI ANVÄNDER DEN TILL?

Utöver det finner jag det enbart löjligt att en av personerna i drevet använder sig av 17 switchar och 6 ‘ändrade’ IP-nummer när DU går att spåra på 10 meter när!

 tillägg 19:28 det var inte måttligt vad en del tog åt sig. Hoppas att åtminstone två av dem inser att deras eget företag gör att namn stod i klartext på de som varit inloggade idag på ett av IP-numren…. Programvara? I detta fallet en av de öppna lättåtkomliga på nätet. I vanliga fall en programvara som det gick att få tillsammans med Windows95…….

 

Starta med att läsa https://norah4you.wordpress.com/2009/02/19/kallkritik-grundkurs-for-okunniga/ och följa länkarna, Kanske Du förstår vad Du och drevet missat. OM INTE, så är det DITT PROBLEM

Read Full Post »

För det är väsentligt att den som säger sig sträva efter sanningen, journalist eller vetenskapsman, är hederlig nog att förstå att man ALDRIG kan använda sig av partsinlagor vid påhopp på en bok, artikel, människa, etc och kalla det man själv skriver för Sanning. Redan där Monica Antonsson förlorade Du din trovärdighet och heder. Det hade som minst varit hederligt att INTE kalla Din bok för ‘Sanningen om’ , som mest hade det varit rimligt att Du dels byter ut titeln på Din egen bok samt ber Mia och Liza Marklund om ursäkt!

Du borde också be Mia om ursäkt av ett annat skäl. Hur i hela fridens namn kan Du på Din blogg tillåta att det öppnas till lagbrott för att försöka komma över hemliga handlingar. Hemliga handlingar inte bara svenska sekretessbelagda handlingar utan också amerikanska sekretessbelagda handlingar? Har Du inte förstått att Du tillåtit detta för både svenska och amerikanska lagstiftningar otillåtna indirekt och direkta önskemål/uppmaning att någon skall försöka få tag på dessa handlingar och att det mycket väl kan vara avsevärt värre än otillåtet. Det kan också vara lagbrott enligt Din bloggs suppliers villkor. Du har väl läst det finstilta innan Du började blogga? Inte? Då är Du i lika dåligt sällskap som de juridiskt utbildade som tillhört Ditt drev och som försökt få det till att Offentlighetsprincipen vinner över Offentlighetsprincipens begränsningar som direkt leder till att Sekretesslagen gäller även för sk. journalistiska och oredigerade bloggar på nätet. Ditt problem inte Mias inte Liza Marklunds. Du har på kuppen förlorat Din heder.

Om Du inte förstått detta, så bör Du läsa – http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4411845.ab och http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1421401/kvinnovaldet-okar

Bara dåliga förlorare Monica Antonsson försöker snacka bort sin förlust med påståenden om att de verkliga vinnarna inte borde vunnit utan vunnit för att de ‘äger Aftonbladet’ eller liknande – Visserligen är Sverige världsbäst på bortförklaringar och undanflykter, men något så bedrövligt som Dina senaste inlägg i debatten har inte ens vi här i Sverige tidigare skådat! Vem tror Du att Du är när DU inte klarar av konstruktiv kritik och källkritisk analys av Ditt skrivande?

Read Full Post »

Inte nog med att Du tidigt i den här historien lyckats motbevisa Dig själv OCH BEVISA ATT MIA HAR RÄTT! se vidare: https://norah4you.wordpress.com/2009/01/24/starkt-jobbat-du-monica-antonsson-bevisar-det-du-fornekar/

Något så bedrövligt som Din sk. sanning om Gömda har sällan tryckts, varken här i Sverige eller annorstädes. Att någon som påstår sig berätta sanning VÄLJER vilka som skall tillåtas komma till tals är så långt från vetenskaplighet och så långt från relevans och källkritik av någon annans bok som tänkas kan!

Om Du inte har ordkunskap tillräckligt att förstå det Du som gått i den gamla skolan borde ha kunnat en gång i tiden är det bedrövligt. Att Du och drevet har dålig kunskap om svensk lag och andras lagar som påverkar bloggar, är vi många som förstått. Ett slag är ett slag är ett slag – en som döms för misshandel har misshandlat och alla kvinnor som blir slagna är också hotade. https://norah4you.wordpress.com/2009/02/09/fakta-inte-myter-om-kvinnomisshandel-mm/  http://www.metro.se/se/article/2009/02/13/01/0349-57/index.xml

På Din blogg  och annorstädes har förföljandet av Mia och Liza Marklund fortsatt – VET HUT NI SOM FÖRFÖLJER MIA! http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4405422.ab
 
 
 

 

Tillägg 14 februari 09:22. Med anledning av att det kan finnas de som oaktat sin utbildning och sin tjänst missat vad som står i sekretesslagen om tystnadsplikt refererar jag till speciellt blogginlägg: https://norah4you.wordpress.com/2009/02/14/tystnadsplikt-och-sekretess/

Tillägg 15 februari 10:44 se vidare bloggkommentar på https://norah4you.wordpress.com/2009/02/15/forlorad-heder-monica-antonsson/

Read Full Post »

I gårdagens Aftonbladet på Wendela sidorna behandlades en mamma som blivit mammamobbad på nätet. Den ensamstående tvåbarnsmamman Sarah är långt ifrån ensam om sin upplevelse. http://www.aftonbladet.se/wendela/article4349345.ab

Det är därför väldigt bra av Aftonbladet att på samma sida göra klart vad som gäller i fråga om det vi kallar mobbning och trakasserier. [samma gäller också ärekränkning] :

”…fråga 2: Får man till exempel lägga ut andra människors vårdadsdomar och inkomstuppgifter? NEJ, Visserligen är domar en offentlig handling. Men all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet omfattas av personuppgiftslagen, PUL Förutom personuppgifter räknas också foton som en personuppgift

 

PUL

Stalking, är brottsligt. Det finns som särskilt begrepp i flera länders brottsbalkar, i USA, i Norge och i t.ex. Australien. Det är aldrig tillåtet i Sverige heller. Här regleras detta av

PUL (Personuppgiftslagen).

Fråga (19) ställd till datainspektionen: ”Gäller personuppgiftslagen när personuppgifter görs tillgängliga på en privat webbplats?

Svar från datainspektionen: ”Ja, en publicering av personuppgifter på Internet är inte att betrakta som en privat behandling eftersom uppgifterna görs tillgängliga för ett obestämt antal personer.”

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/galler-personuppgiftslagen-nar-personuppgifter-gors-tillgangliga-pa-en-privat-webbplats1/

 

Nog är ett väl ett av de mer skrämmande fallen fn. där någon på en privat webbplats lägger ut personuppgifter i allmänhet samt sekretessbelagda sådana i synnerhet, Monica Antonssons angrepp på ‘Mia’?

MA fortsätter kräva på ‘korten på bordet’ av Liza Marklund när det gäller Mia. MA fortsätter att lägga ut uppgifter om Mia som Mia inte gett tillstånd till.

Det som är värre ändå, enligt min mening är att MA fortsätter att försöka påstå det ena och det andra om Mia samt godkänner kommentarer där drevet triggar varandra till att försöka få det till att MA och drevet har rätt att få se inte bara svenska utan också amerikanska sekretesshandlingar. De som likt signaturen Ulrika försöker göra detta klart för MA får uppleva diverse kränkande påhopp.

Obs kränkande är i detta sammanhanget att använda Ad hominem, tillmälen eller bortförklaringar genom att diskutera något annat än de argument som framförts av annan person. Ad hominem används normalt bara av okunniga samt av de som själva saknar giltiga motargument i en diskussion.

 

När uppgifter läggs ut av någon som dessutom falskeligen försöker förespegla att vederbörande har rätt att försöka få fram sekretessuppgifter samt lägga ut dem på nätet, skulle det kanske t.o.m. kunna röra sig om ärekränkning.

 

Brottsbalken 1962:700

5 kap. Om ärekränkning

”1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.


Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”

 

Observera att MA redan i sin titel där hon angriper Liza Marklund direkt och ‘Mia’ indirekt samt i sina uttalande i media skrivit och sagt saker som skulle kunna falla under denna paragrafen. Hon har INTE möjlighet att åberopa 2:a stycket. Skälig grund saknas för att försöka få det till att Mias eget leverne, eller att Mia provocerat fram misshandeln och hoten.

 

2 § Är brott som i 1§ sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.

 Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.”

 

Andra stycket här är högintressant för hela diskussionen både när det gäller MA-s angrepp på Liza Marklund och Mia samt när det gäller den ensamma mamman Sarah. Vi har lagtexter som ytterst grundar sig på de begränsningar av yttrande- och tryckfriheten som finns klarlagda i våra grundlagar. §1 och 2 i Brottsbalkens femte kapitel är dessutom  helt i linje med PUL.

Det är också viktigt att vi precis som många andra länder, USA bland dem, får en klar entydig stalkinglag. Många unga på skolor drabbas av liknande förföljelse och detta är katastrofalt. Mobbning är INTE tillåten i Sverige! Det är viktigt att svenskar, oavsett var de är födda lär sig att SVENSK LAG gäller i Sverige!

 

Read Full Post »

Som alla som följt den hätska debatten mot Liza Marklund och mot Mia borde förstått vid det här laget: En person som blir så förföljd som Mia än idag blir i svenska tidningar och media, vars säkerhet gång på gång sats i fara bara för att hon vägrade acceptera ‘ett litet blåmärke’ och ‘bara ett slag varje gång’, bara för att hon vågade resa sig och säga stopp och för att myndigheterna i Sverige för en gångs skull gjorde tillräckligt noggranna utredningar för att de inte bara skulle räcka till fängelsestraff för förövare utan också för att visa att hennes, Mias, säkerhet i Sverige inte gick att trygga så att hon fick asyl i USA – som visats på foto i Expressen,

DU Monica Antonsson har bevisat att Du har fel: Du har bevisat att Mia varit och fortfarande är förföljd, förtalad, smädad, och har skäl att uppleva både det ena och det andra som hot. Gratulerar Du och Ditt drev har lyckats motbevisa Er själva!

I kommentarer i media; I kommentarer i bloggar bland annat i min egen blogg https://norah4you.wordpress.com/2009/01/19/kvinnomisshandel-fragor-till-monica-antonsson/

Hätska utfall och hat mot en vars make suttit fängelse för misshandeln, hjälper INTE Din sak. DU har själv stjälpt den över ända!

VSB Vilket skulle bevisas.

27 jan 00.45 Att det INTE gått fram till en del kommentatörer att det är brottsligt enligt Brottsbalkens 5 kapitel att sprida rykten och dessutom kalla det relevanta frågor, är inget skäl för mig att lägga ut vederbörande efter att jag gjort klart en gång att detta inte är lämpligt. Se vidare mitt inlägg: https://norah4you.wordpress.com/2009/01/27/med-anledning-av-personangrepp/

Read Full Post »

Med anledning av Din  mycket märkliga bok där det tycks som om Du anser att det är OK att en man slår en kvinna, om det bara är lite och inte ofta eller om han säger att han blivit provocerad, så har jag följande frågor till Dig:

1.  Sedan när är det tillåtet enligt svensk lag att slå en kvinna?

2. OM en man slår en kvinna, eller för den delen en annan man, eller en kvinna slår en man, HUR rättfärdigar Du inför Dig själv att Du försökt ta ära av Liza Marklund som skrivit en nyckelroman/dokumentärroman enligt samma litterära regler som Erich Maria Remarque gjorde i sin bok om Andra Världskriget, som Berit Spong gjorde i sin omdiskuterade bok?

För fakta Monica Antonsson talar helt mot Dig och Din bok! Det är ALDRIG tillåtet att en man slår en kvinna även om det bara är ett slag varje gång. Det är ALDRIG tillåtet att någon slår en annan person, däremot ger nödvärnsregeln en person som blir slagen mycket stora rättigheter att försvara sig själv och sina barn. Vilket Mia gjorde. Därav följer en tredje fråga:

3. Vad är det för ideal Du ger de barn i skolor som blir kallade det ena och det andra och som blir slagna, hotade och förföljda? Menar Du att män, och kvinnor, som är råmodeller för det uppväxande släktet skall få slå och hota?

Om så inte är fallet, då återstår bara en fråga:

4. Varför skrev Du Ditt hopkok till bok?

För hopkok är det. Antingen har Du talat med myndighetspersoner som sagt ‘Det vet jag inget om’, vilket är standardsvar man får lära sig att bemöta frågor under sekretess med, eller också har Du fått ett antal personer att begå brott mot svensk sekretess. Det senare ställer jag mig mycket tvivlande inför. Inte ens flumskolan kan ha fått människor att missförstå de lagar och förordningar och under vilka villkor handlingar och uppgifter om handlingar får lämnas ut. Att Du dessutom har 100% fel i sakfrågan gör inte saken annorlunda för så vitt Du inte missat att ge underskrift till Din titel där Du borde talat om att Du skriver partsinlaga. Om så är fallet dags att Du gör som amerikanerna säger *come clean*

Jag håller helt med Liza Marklund,

Risken med Monica Antonssons röriga och motsägelsefulla partsinlaga ”Mia – sanningen om gömda” är att misshandlade kvinnor får det ännu svårare att bli trodda.”

http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1436034/liza-marklund-drevets-verkliga-forlorare

 

Du har också missat eller inte velat förstå att Liza Marklunds bok:

Grundstenarna i de här böckerna bygger på en rad myndighetsbeslut. Närmare hundra myndighetspersoner har genom åren utrett den här familjens skyddsbehov och hotbild.” http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4204951.ab Du Monica Antonsson har gjort många misshandlade kvinnor, och män, till förlorare.

Läs gärna: http://www.zaramis.nu/blog/2009/01/18/hon-har-inget-att-be-om-ursakt-for/ en bloggare som trots att han politiskt står långt från mig har mycket intressanta funderingar i denna likväl som i andra frågor.

24 januari 00.24: Trots aktiv debatt har ingen fråga ännu besvarats och därför stänger jag ner diskussionen i morgon söndag 25:e

24 januari 07:58. Tänk att Monica Antonsson och drevet inte insett att de lyckats med en sak de aldrig tänkt sig: Bevisa varför Mia inte kunde leva säkert här i Sverige. Det behövs ingen som lämnar fram det ena eller andra pappret efter de fruktansvärda påhopp som t.o.m. resulterat i att Mias mammas sjukpension ifrågasatts av drevet. Tja som de gamle sa ge tillräckligt långt rep o.s.v.  Eller som man säger inom matematiken VSB Vilket skulle bevisas!

Read Full Post »

att någon som borde gått i skolan innan flumskolan blommade ut, har så dålig ordkunskap; och så skrämmande låg kunskap om vad källanalys innebär, är bedrövligt! För hade Monica Antonsson lärt in, det lärare på 60-talet lärde ut, så hade hon troligen inte velat skryta med att hon inte förstår vad ‘sann historia’ betyder.

Mycket dålig stil att först hoppa på Liza Marklund, som i just denna frågan skrivit en bok som är 100 gånger mer pålitlig än vad Monica Antonsson är! Ordet historia har flera betydelser. När det gäller begreppet ‘sann historia‘ skulle det kunna syfta på något som hänt i lokalhistoria, världshistoria, MEN också vilket alla 7:e klassare skulle lärt in:

En sann berättelse. Wikipedia är inte den mest tillförlitliga i alla lägen men när det gäller ordet historias olika betydelser är den helt pålitlig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Historia_(olika_betydelser)

Hur menar Du, undrar säkert de som bara läst medias försök att få det till att Liza Marklund ljuger. Alla de som fått höra av Monica Antonsson att 1 miljon blivit lurade av Marklund. De som gått på Monica Antonssons uppfattning är de som blivit lurade. Så vi tar det från början:

 Ordet ‘Berättelse’ står för en skildring av ett händelseförlopp. (Så långt borde även flumskoleutbildade veta!). En bearbetad skildring, beskrivning av en händelse som kallas berättelse kan vara sann, dvs. bygga på ett verkligt händelseförlopp ELLER vara en ren fiction dvs. helt uppdiktad.

När Liza Marklund skriver sann berättelse, så innebär det för alla som kan svenska språket att det är en bearbetad beskrivning av ett händelseförlopp OCH eftersom Liza Marklund redan när boken Gömda kom ut gjorde klart att det var utifrån en partsinlaga. Hon har under hela tiden gjort detta klart. Senast igår i tjatten med Expressens läsare. Där hon svarade:

”Liza Marklund: ”Gömda” och ”Asyl” bygger på händelser som verkligen har inträffat. Maria Eriksson är en fysisk person. Genren dokumentärroman har funnits i alla tider, så det är vanligt att man gör så här

Det Liza Marklund kallar dokumentärroman, kallades förr ofta ‘nyckelroman’. Detta betyder att namn/åldrar/platser/händelseföljd etc är ändrade för att personerna inblandade INTE skall kunna identifieras! De av Er som inte förstått att det är precis så det går till när en roman skrivs utifrån en sann berättelse som avkodats, de har missat sin litteraturkunskap, om de ens haft någon, på gymnasiet!

Redan gamle Aristoteles var den som lade grunden för hur en berättelse skall byggas upp. Men ack det har Monica Antonsson missat. Hon har liksom ett stort antal journalister i media också missat att både i och utanför Sveriges gränser är detta ett mycket vanligt sätt att skriva, när romanformen är den som är vald INTE är en självbiografi eller en fackteoretisk analys av ett händelseförlopp utifrån vetenskapsteoretiskt förhållningssätt OCH med giltiga argument. Vad som är värre för Monica Antonsson, är att alla analyser av källtexter. Moderna likaväl som medeltida bygger på att man ställer upp ett antal premisser och prövar premisserna för att se om argumenten man för fram mot en källtext är giltiga argument.

Den som inte läst argumentationsteknik eller filosofi kan slå upp här: http://www.cs.umu.se/~leo/Philosophy/argument.htm Alla som läst över A-nivå på universitet och högskolor bör ha lärt sig de grunderna i logiskt resonemang. Speciellt viktigt är: ”…ett antal antaganden kunna härleda en slutsats. Denna slutsats måste vara sann om antagandena är sanna” också viktigt är ”Hållbar innebär att premisserna måste vara sanna och att slutledningen är giltig. ” Observera när Du läser länken att premisser kan vara falska men att slutledningen ändå kan vara giltig eftersom den logiskt följer på de givna premisserna. För att en slutledning skall vara logiskt giltig och hållbar krävs dock att premisserna är sanna.

Det är där Monica Antonsson begår första felet. Ett mycket gravt analysfel! Hon utgår från att hennes material är fullständigt när hon gjort si och så många intervjuer med människor runt omkring som enligt Monica Antonsson borde känt till hur det låg till. Skrämmande okunskap visad av någon som vill analysera ett händelseförlopp. OM, vilket från början framkommit i Mias fall, över 1000 sidor är under sekretess, så saknas majoriteten av de kunskaper som Monica Antonsson skulle behövt ha för att kunna presentera sanna premisser! De facto är detta samma sak som om Du i Din hand får en bok där kapitel 2-7 saknas. Du kan förhoppningsvis i kapitel 1 se bakgrunden till ett händelseförlopp. Möjligen kan Du utifrån kapitel 8 till slutkapitlet dra vissa slutsatser. (Inte alltid jämför med en Agatha Christie deckare). Men utan kapitel 2-7 har Du svårt att förstå de slutsatser eller sammanfattningar som dras i slutkaptitlet.

MEN och det är det allvarliga i kråksången, INTE ENS om Monica Antonsson haft tillgång till alla de handlingar Liza Marklund haft, vilket hon inte har, så kan Monica Antonsson sägas vara objektiv i sin analys! Där ligger det stora problemet Monica Antonsson visat sig vara okunnig om att hon som kritserande en annans litterära verk MÅSTE ha: I analysen visas det upp skrämmande många Ad Hominem och det är ALDRIG tillåtet i en analys värd namnet. Så inte heller Ad hoc.

Ett exempel på Monica Antonssons oförmåga att förstå vad som är  argument och vad som är förklaring, är när hon försöker få det till att det bara var några blåmärken samt att Mia minsann inte var oskyldig. 

*Finns det ett enda blåmärke, så är det i sig ett argument på Liza Marklunds sida! Ett blåmärke är något som går och skall användas som argument för att misshandel förekommit eller kan ha förekommit OCH GÅR ALDRIG att användas som ett argument, men möjligen som en förklaring till varför Monica Antonsson inte tror på misshandel.

Där kommer vi in på nästa för Monica Antonsson mycket kritiska punkt. Det är också så att det är helt ointressant om en person, Mia i romanen Gömda, är eller inte är oskyldig till att en situation blir inflamerad. INGEN har ändå rätt att slå en annan person, att psykiskt eller fysiskt ge sig på en annan. Varken i Mias fall eller i fall där någon blir mobbad på en skola eller arbetsplats! Det urdumma svenska påståendet att det inte är ens fel att två träter ÄR ALDRIG tillämpbart i fall där ena parten upplever sig förföljd, hotad etc. Det följer i sig av de Mänskliga rättigheterna!

Liza Marklund har ändrat på var personer kommer ifrån. Var händelser hänt och hur de hänt. Men snälla Du som läser detta. Tror Du att det är ovanligt? Det är precis så som t.ex. Erich Maria Remarque gjorde i sin bok LIVSGNISTAN,om Andra (inte den om Första) Världskriget. Precis så som Berit Spong gjorde i den på sin tid mycket mer omdiskuterade SJÖVINKEL romanen. Jämfört med den är nuvarande mediapåhopp en storm i ett vattenglas! T.o.m. Selma Lagerlöf använde sig av den berättelsetekniken. Så här är Liza Marklund verkligen i gott sällskap. Monica Antonsson är det INTE.!!!

Att sedan ett antal journalister sällar sig till skaran som vill visa sin okunnighet är inget att förvåna sig över. Resultat av flumskolans 40 åriga efterverkningar skulle möjligen kunna vara en av förklaringarna. Fler finns självfallet. http://www.expressen.se/kultur/1.1430978/monica-antonsson-mia-sanningen-om-gomda  http://www.aftonbladet.se/kultur/article4172778.ab

 

Tilläggskommentar 08.30 15 januari finns att läsa på https://norah4you.wordpress.com/2009/01/15/nar-drevet-gar/

Read Full Post »