Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Litteraturhistoria’

Det var å andra sidan sådant detektivarbete som Poggio hade starkt sinne för och antagligen förstod han snabbt vad han fått fram när han satt där med Lucretius text om tingens natur.

Var han befann sig när han råkade på detta märkliga arbete, som fanns omnämnt i kända klassiska verk, går inte att fastställa med säkerhet. Det kan ha varit i Fulda och det skedde möjligen 1417, som Greenblatt uppger……
…..
Att ”De rerum natura” var av så stor betydelse beror på att upphovsmannen, den epikureiske tänkaren från tidigare hälften av första århundradet före vår tideräkning, formulerade en naturfilosofi som tedde sig än mer omvälvande under renässansen än vid tillkomsten. Vad Lucretius hävdar, inspirerad av grekiska förebilder, är att allting i universum är uppbyggt av atomer och att dessa minsta beståndsdelar är osynliga, odelbara och eviga, de förgås inte utan byter bara position i en ständigt pågående förändring.
. ” Antik atomteori upptäckt under kyrkomöte, SvD 11 november 2011 som talar om ”den amerikanske litteraturforskaren Stephen Greenblatt sin senaste bok, The swerve: How the world became modern (Norton, 356 s).” en bok jag på något sätt måste försöka få läst trots att jag självfallet inte har råd att köpa den.

Read Full Post »

att någon som borde gått i skolan innan flumskolan blommade ut, har så dålig ordkunskap; och så skrämmande låg kunskap om vad källanalys innebär, är bedrövligt! För hade Monica Antonsson lärt in, det lärare på 60-talet lärde ut, så hade hon troligen inte velat skryta med att hon inte förstår vad ‘sann historia’ betyder.

Mycket dålig stil att först hoppa på Liza Marklund, som i just denna frågan skrivit en bok som är 100 gånger mer pålitlig än vad Monica Antonsson är! Ordet historia har flera betydelser. När det gäller begreppet ‘sann historia‘ skulle det kunna syfta på något som hänt i lokalhistoria, världshistoria, MEN också vilket alla 7:e klassare skulle lärt in:

En sann berättelse. Wikipedia är inte den mest tillförlitliga i alla lägen men när det gäller ordet historias olika betydelser är den helt pålitlig: http://sv.wikipedia.org/wiki/Historia_(olika_betydelser)

Hur menar Du, undrar säkert de som bara läst medias försök att få det till att Liza Marklund ljuger. Alla de som fått höra av Monica Antonsson att 1 miljon blivit lurade av Marklund. De som gått på Monica Antonssons uppfattning är de som blivit lurade. Så vi tar det från början:

 Ordet ‘Berättelse’ står för en skildring av ett händelseförlopp. (Så långt borde även flumskoleutbildade veta!). En bearbetad skildring, beskrivning av en händelse som kallas berättelse kan vara sann, dvs. bygga på ett verkligt händelseförlopp ELLER vara en ren fiction dvs. helt uppdiktad.

När Liza Marklund skriver sann berättelse, så innebär det för alla som kan svenska språket att det är en bearbetad beskrivning av ett händelseförlopp OCH eftersom Liza Marklund redan när boken Gömda kom ut gjorde klart att det var utifrån en partsinlaga. Hon har under hela tiden gjort detta klart. Senast igår i tjatten med Expressens läsare. Där hon svarade:

”Liza Marklund: ”Gömda” och ”Asyl” bygger på händelser som verkligen har inträffat. Maria Eriksson är en fysisk person. Genren dokumentärroman har funnits i alla tider, så det är vanligt att man gör så här

Det Liza Marklund kallar dokumentärroman, kallades förr ofta ‘nyckelroman’. Detta betyder att namn/åldrar/platser/händelseföljd etc är ändrade för att personerna inblandade INTE skall kunna identifieras! De av Er som inte förstått att det är precis så det går till när en roman skrivs utifrån en sann berättelse som avkodats, de har missat sin litteraturkunskap, om de ens haft någon, på gymnasiet!

Redan gamle Aristoteles var den som lade grunden för hur en berättelse skall byggas upp. Men ack det har Monica Antonsson missat. Hon har liksom ett stort antal journalister i media också missat att både i och utanför Sveriges gränser är detta ett mycket vanligt sätt att skriva, när romanformen är den som är vald INTE är en självbiografi eller en fackteoretisk analys av ett händelseförlopp utifrån vetenskapsteoretiskt förhållningssätt OCH med giltiga argument. Vad som är värre för Monica Antonsson, är att alla analyser av källtexter. Moderna likaväl som medeltida bygger på att man ställer upp ett antal premisser och prövar premisserna för att se om argumenten man för fram mot en källtext är giltiga argument.

Den som inte läst argumentationsteknik eller filosofi kan slå upp här: http://www.cs.umu.se/~leo/Philosophy/argument.htm Alla som läst över A-nivå på universitet och högskolor bör ha lärt sig de grunderna i logiskt resonemang. Speciellt viktigt är: ”…ett antal antaganden kunna härleda en slutsats. Denna slutsats måste vara sann om antagandena är sanna” också viktigt är ”Hållbar innebär att premisserna måste vara sanna och att slutledningen är giltig. ” Observera när Du läser länken att premisser kan vara falska men att slutledningen ändå kan vara giltig eftersom den logiskt följer på de givna premisserna. För att en slutledning skall vara logiskt giltig och hållbar krävs dock att premisserna är sanna.

Det är där Monica Antonsson begår första felet. Ett mycket gravt analysfel! Hon utgår från att hennes material är fullständigt när hon gjort si och så många intervjuer med människor runt omkring som enligt Monica Antonsson borde känt till hur det låg till. Skrämmande okunskap visad av någon som vill analysera ett händelseförlopp. OM, vilket från början framkommit i Mias fall, över 1000 sidor är under sekretess, så saknas majoriteten av de kunskaper som Monica Antonsson skulle behövt ha för att kunna presentera sanna premisser! De facto är detta samma sak som om Du i Din hand får en bok där kapitel 2-7 saknas. Du kan förhoppningsvis i kapitel 1 se bakgrunden till ett händelseförlopp. Möjligen kan Du utifrån kapitel 8 till slutkapitlet dra vissa slutsatser. (Inte alltid jämför med en Agatha Christie deckare). Men utan kapitel 2-7 har Du svårt att förstå de slutsatser eller sammanfattningar som dras i slutkaptitlet.

MEN och det är det allvarliga i kråksången, INTE ENS om Monica Antonsson haft tillgång till alla de handlingar Liza Marklund haft, vilket hon inte har, så kan Monica Antonsson sägas vara objektiv i sin analys! Där ligger det stora problemet Monica Antonsson visat sig vara okunnig om att hon som kritserande en annans litterära verk MÅSTE ha: I analysen visas det upp skrämmande många Ad Hominem och det är ALDRIG tillåtet i en analys värd namnet. Så inte heller Ad hoc.

Ett exempel på Monica Antonssons oförmåga att förstå vad som är  argument och vad som är förklaring, är när hon försöker få det till att det bara var några blåmärken samt att Mia minsann inte var oskyldig. 

*Finns det ett enda blåmärke, så är det i sig ett argument på Liza Marklunds sida! Ett blåmärke är något som går och skall användas som argument för att misshandel förekommit eller kan ha förekommit OCH GÅR ALDRIG att användas som ett argument, men möjligen som en förklaring till varför Monica Antonsson inte tror på misshandel.

Där kommer vi in på nästa för Monica Antonsson mycket kritiska punkt. Det är också så att det är helt ointressant om en person, Mia i romanen Gömda, är eller inte är oskyldig till att en situation blir inflamerad. INGEN har ändå rätt att slå en annan person, att psykiskt eller fysiskt ge sig på en annan. Varken i Mias fall eller i fall där någon blir mobbad på en skola eller arbetsplats! Det urdumma svenska påståendet att det inte är ens fel att två träter ÄR ALDRIG tillämpbart i fall där ena parten upplever sig förföljd, hotad etc. Det följer i sig av de Mänskliga rättigheterna!

Liza Marklund har ändrat på var personer kommer ifrån. Var händelser hänt och hur de hänt. Men snälla Du som läser detta. Tror Du att det är ovanligt? Det är precis så som t.ex. Erich Maria Remarque gjorde i sin bok LIVSGNISTAN,om Andra (inte den om Första) Världskriget. Precis så som Berit Spong gjorde i den på sin tid mycket mer omdiskuterade SJÖVINKEL romanen. Jämfört med den är nuvarande mediapåhopp en storm i ett vattenglas! T.o.m. Selma Lagerlöf använde sig av den berättelsetekniken. Så här är Liza Marklund verkligen i gott sällskap. Monica Antonsson är det INTE.!!!

Att sedan ett antal journalister sällar sig till skaran som vill visa sin okunnighet är inget att förvåna sig över. Resultat av flumskolans 40 åriga efterverkningar skulle möjligen kunna vara en av förklaringarna. Fler finns självfallet. http://www.expressen.se/kultur/1.1430978/monica-antonsson-mia-sanningen-om-gomda  http://www.aftonbladet.se/kultur/article4172778.ab

 

Tilläggskommentar 08.30 15 januari finns att läsa på https://norah4you.wordpress.com/2009/01/15/nar-drevet-gar/

Read Full Post »