Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lissabonavtalet’

EU:s handlingskraft behövs – men på rätt områden. Om människors förtroende för unionen sjunker ytterligare riskerar EU att försvagas på de områden där den så väl behövs. EU måste därför fokusera på det EU gör bäst, de gränsöverskridande utmaningarna, men hålla sig borta från sådant som medlemsländerna eller enskilda medborgare bestämmer bäst om själva. ”Stärk ländernas möjlighet att stoppa onödiga EU-lagar”, Göran Hägglund partiledare KD på DN debatt 5 maj 2014

KD vill minska EU:s byråkrati, GP 5 maj 2014
KD: Minska EU:s byråkrati, SvD 5 maj 2014
KD: Minska EU:s byråkrati, Aftonbladet 5 maj 2014

EU skall enligt sina egna beslut verka för fred och sina medborgares rättigheter. I de Mänskliga Rättigheterna ingår ofta bortglömda Artiklarna 19-21 som det i dagens EU går att ifrågasätta om EU-kommissionen samt många av EU-delegaterna i parlamentet glömt bort, valt att inte nämna etc men som är viktiga punkter i en demokrati för att inte påtvinga någon en uppfattning eller tvingas in i ett onödigt överstatligt administrativt system. Ett administrativ

Artikel 19

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Artikel 20
1.Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
2.Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Artikel 21
1.Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.
2.Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.
3.Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

Allt detta är väl beaktat i Svenska Grundlagar. EU-kommissionen däremot försöker trots att det aldrig någonsin förekommit ett EU-val där EU-kommissionens rättighet att ställa sig över de enskilda medlemsländernas Grundlagar/Konstitution att tvinga igenom kommissionens uppfattning även i de fall där medlemsländernas riksdag/parlament etc klart avfärdat EU-kommissionens framlagda förslag. Det har som alla vet också förekommit att land som röstat om Lissabonavtalet och röstat nej tvingats rösta om för att det skall bli ja. DETTA ÄR ODEMOKRATISKT FÖRFARINGSSÄTT OCH STRIDER MOT DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA! Det är medborgarna inom EU och inte EU-kommissionen som skall avgöra OM EU skall fortsätta som hittills eller ändra riktlinje. Detta oavsett om den nya riktlinjen är mot mer frederalt EU eller tillbakagång mot mer fritt EU med bibehållna rättigheter och handelsavtal.

Att EU-s nuvarande administrationskostnader ökar med uppskattningsvis 5-10% p.g.a. EU-kommissionens ovilja att acceptera att EU inte är en federation och att varje medlemslands riksdag/parlament äger rätten att avvisa EU-kommissionens subjektiva uppfattning är liksom EU-kommissionens ovilja att acceptera att EU-parlamentet är EU-s högsta juridiskt lagliga beslutare, utgör ett onödigt hinder för EU-s framtida verksamhet. Oavsett hur denna ser ut.

Problemet ökas således genom EU-kommissionens okunskap om gällande Grundlagar/Konstitution i de enskilda medlemsländerna samt EU-kommissionens ovilja/okunskap om vad EU-s egna direktiv och avtal verkligen står för.

Read Full Post »

Tack för att Ni satte ner foten. Ett överstatligt EU är inget som gynnar demokratin eller ens Europas befolkning.

Ännu ingen färdig Eurolösning, GP 9 december 2011
De misslyckades med nytt EU-avtal, Expressen 9 december 2011
Ännu ingen färdig Eurolösning, DN 9 december 2011
Ännu ingen färdig Eurolösning, SvD 9 december 2011

Nog är nog. Det är fuller nog med Lissabonavtalet, kanske även det var för mycket för att i längden tåla demokratiska rättigheter för Europas befolkning. Man bygger från grunden och inte genom att sätta på skorstenspipan innan ens bärbara bjälkar nog att hålla uppe taket är uppe!

Read Full Post »