Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lena Mellin Aftonbladet’

Aftonbladet har gjort bort sig. Eller vad kan man säga. Svenska folket gör tummen ner för regeringen.

Hela två tredjedelar av ministrarna får sämre betyg i år än förra året enligt Aftonbladet/Sifo.

Mest faller omdömet om ­Fredrik Reinfeldts (M) och Annie Lööfs (C) prestationer. Folkets dom: Underkända, Lena Mellin Aftonbladet 1 januari 2013

Tja det var nu det med Sifos kriterier och relativa avsaknad av bortfallsanalys som ställde till det för Aftonbladet. Än en gång. Hänt förr….

För kort därpå kom SKOP:s undersökning där antalet svarande redovisades vara 1000 personer (Förr i tiden angav Sifo såväl antalet svaranden som bortfall…. ) SKOP:s undersökning gav regeringen 58 % som är nöjda med regeringen. Majoritet nöjd med regeringen, Aftonbladet 1 januari 2013

Hur som havers har Aftonbladet gjort bort sig i sin iver att tracka Alliansregeringen.

Majoritet nöjd med regeringen, SvD 1 januari 2013
Högt förtroende för Alliansen, DN 1 januari 2013

Read Full Post »

Oavsett om man som jag själv är positiv till stort antal av de invandrare vi fått under min livstid, född 1949, men inte ser att det finns möjlighet att låta alla, de sk. papperslösa har fått avslag och har svårt att påstå att de inte passerat annat EU land eller betalt stora summor för att komma hit, att stanna. De som liksom jag till svenskar utgår från alla som är födda som svenska medborgare oavsett var deras föräldrar är födda. Dvs alla som använder den riktiga definitionen på etnicitet: ”identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk gruppEtnicitet, National Encyklopedin med andra ord alla de som är födda som svenska medborgare och som känner sig som svenskar. Eller om man skulle tillhöra de som vill ha fri invandring på ena politiska sidan alternativt näst intill totalt stopp för invandring utöver arbetsinvandring och kvotflyktingar;
SÅ MÅSTE man vara beredd att tåla och tala klarspråk.

För att kunna finna lösning på ungdomsarbetslösheten, är det viktigt att vara klar över var problemen finns. Kan man inte identifiera vilka problem som gör det svårt för vissa grupper i samhället att få jobb, så är det svårt att finna lämpliga åtgärder. Studier i all ära, tvingande studiekontrakt för att få nödvändig praktik är inte någon lösning för de som antingen inte fått lära sig grunderna i att tala, skriva och använda svenska språket. Inte är det heller någon lösning för de som när de var barn såg nära släktingar dödas i inbördeskrig oavsett var eller när och som har den ryggsäcken med sig. Vi måste vara klara över att en hel del av de utrikesfödda unga som utgör en större del av de arbetslösa ungdomarna precis på samma sätt som statarbarnen (hemskt begrepp) in i början av 1900-talet har helt andra förutsättningar och behöver ett helt annat bemötande än att tvingas läsa i stället för att stimuleras att läsa. Precis på samma sätt som de som aldrig såg någon läsa en bok hemma ända in till min egen skolålder behövde helt annat stöd, samt självfallet tillåtas läsa serier eller det de själva var intresserade av för att få igång läsintresset, så behöver de som kommer individuellt stöd. Dock glöms ofta en viktig bit bort. De som har hål i hjärtat oavsett varför, de behöver även stöd från första skoldagen i form av kuratorer, psykologer och specialpedagoger. Det kostar men för de som fått uppehållstillstånd så måste det få kosta om vi inte skall bygga in extra barriärer i deras och våra framtida liv här i Sverige.

Sedan är det viktigt, anser jag även om en del lär kalla mig rasist trots alla mina bekanta från öst, väst, nord (har själv norskt påbrå) och syd att precis som jag skrev härom dagen: Det måste vara möjligt utan att bli beskylld för att vara rasist eller något annat att skilja på kvotflyktingar, flyktingar som inte bara kommer från krigshärjade områden utan som lever under hot om livsfara samt alla andra som kommer hit. Det går inte att ta sig till Sverige varken med flyg eller båt utan att ha passerat ett land som är första land och det där vi måste acceptera EU-s regler om första land. Det kostar att ta sig hit med flyg eller båt utan att behöva visa giltig identitetshandling. Kostar stora summor och den som tror att det är de mest utsatta som behöver vår hjälp, och verkligen behöver den såväl på plats som i grannländers flyktingläger samt i förlängningen skulle behöva uppehållstillstånd här, som är de som har råd att betala dessa stora summor? Nog är nog, Norah4you 12 maj 2012

Vi MÅSTE lösa de problem som vi redan har, när det gäller ungdomsarbetslöshet likaväl som vad gäller fattigpensionärer och andra, innan vi åtar oss mer. Så rikt är inte Sverige att vi kan bortse från att identifiera problemen och finna lösningar på dem INNAN vi ens på allvar diskuterar allehanda mediaintressanta fall som fått avslag eller ‘rätt’ för papperslösa till det ena eller andra.

I detta klarspråk som krävs, finns inbyggt att man måste vara klar över var problemen finns och varför. Här var Fredrik Reinfeldt ovanligt klar för att vara svensk politiker. I våra grannländer har partier i mitten och alltså inte bara på yttersta högerkanten insett detta för många många år sedan. ”-Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet, sade Reinfeldt.” ÄR INTE på något sätt att dela in folk i Sverige i vi och dom utan ett klargörande för att kunna komma vidare utifrån en enda förutsättning: Alla unga är lika värda, men olika.

Reinfeldt kritiseras för uttalande, GP 15 maj 2012
Reaktioner på Reinfeldts uttalande, Expressen 15 maj 2012
Faktakoll: Rött ljus för Reinfeldt, SvD 15 maj 2012 visar hur det numera är ställt i Sverige med ordförståelse. De som får rött ljus är Faktakollen. Om man börjar med en falsk utsaga och bygger sina argument på den falska utsagan, så säger det noll om vad verkligheten är. Ordkunskap vad är det????
Löfven: Otäckt uttalande av Reinfeldt, DN 15 maj 2012 Nej Löfven. Det som är otäckt är att så många i Sverige förknippar ordet ‘etnicitet’ med något ordet aldrig stått för hos de som kan sin ordkunskap och sina definitioner. Att dra ordet till att det skulle betyda raser eller indelning i människovärdesklasser – det är otäckt och skrämmande att någon politiker oavsett färg och uppfattning om invandring och flyktingar ens kan med att påstå.
Reinfeldt oanträffbar när kritiken tilltar, DN 15 maj 2012

Lena Mellin på Aftonbladet skriver
Reinfeldt har rätt men säger det fel, Lena Mellin Aftonbladet 16 maj 2012 Fel? För att svenska flumskolan inte lärt ut tillräcklig ordkunskap på svenska lektionerna? För att många svenskar, oavsett var de själva eller deras föräldrar är födda, missförstår ord för att de saknar täckning för vanliga gamla begrepp?

Viktig debattartikel: Arbetslösheten är ju större, Hanif Bali (M) på Aftonbladet debatt 15 maj 2012

SCB ljuger! De påstår SCB presenterar inte sådan statistik, Expressen 16 maj 2012 men då har de glömt bort Temarapport 2009:4, SCB 2009 samt Födda i Sverige –ändå olika Betydelsen av föräldrarnas födelseland, Christian Skarman, Prognosinstitutet SCB slå upp kurvan för Summerade utvandringsrisker 1980–2008, 20 år eller äldre på sidan 7 under perioden 1984-2004 där man delar upp i kategorierna:
2 föräldrar födda i Sverige
1 utrikesfödd förälder
2 utrikesfödda föräldrar
Födda utomlands

Tillägg 13.22 Ledarskribenterna om Fredrik Reinfeldts uttalande, SvD 16 maj 2012

Tillägg 14.09 Invandringen får inte bli ett alibi, Ann-Charlotte Marteus Expressens ledarsida 16 maj 2012

Read Full Post »