Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ledarskap’

Vådan av att rektorer haft möjlighet att anställa icke ämnesbehöriga Samhällskunskapslärare märks klart hos de politiker och journalister m.fl. som är under 60 år och inte gått ens några år ens i gamla Enhetsskolan.

Detta har skett genom att rektorer delat upp SO-ämnen på andra lärare som inte haft full tjänst alternativt genom uppdelning och utannonsering av Samhällskunskap kopplat till t.ex. Sex och Samlevnad (!) eller som i fall jag själv råkade ut för kombinerat med Hem- och Konsumentkunskap eller med Idrott och hälsa Självfallet finns det bara fåtal behöriga lärare för sådana kombinationer. Vid tillfällena då jag ändå var en av två kallade till intervju, så var Samhällskunskapen det mindre ämnet (= mindre än 50%) och de andra sökanden i båda fallen behöriga på det andra ämnet. Samtidigt (jag kontrollerade med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet) fanns det över 100 behöriga Samhällskunskapslärare som gick arbetslösa i Västra Götaland…..

M-förslag. Regeringen underskattar utmaningarna som väntar den svenska ekonomin. Det kommer att krävas tuffa besparingar, exempelvis bör personer med tillfälliga uppehållstillstånd inte automatiskt få tillgång till välfärdstjänster och ersättningar, skriver moderatledaren Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (M).Begränsa välfärden för de med tillfälliga uppehållstillstånd, Anna Kinberg Batra partiledare (M) samt Ulf Kristersson ekonomisk-politisk talesperson (M) på DN-debatt 20 Januari 2016

Börjar med det som Du AKB och alla andra som gått i svensk Grundskola SKULLE lärt in om kursplaner följts och Du ville ha mer än bara Godkänt, 2:a eller 3:a när siffersystemet fanns. De som gick i 7:an före vi gått med i EG som blev EU har inte de delar som avser EU-medborgare. Men Uppehållstillstånd krävdes på den tiden av fler.

REGERINGSFORMEN
Svensk Medborgare resp Icke Svensk Medborgare
i form av Mängdlärans schematiska bild.

Svensk resp icke Svensk Medborgare

Svensk resp icke Svensk Medborgare

Det är vad som skall gås igenom på första lektionen om vad Svenska Grundlagar omfattar! obs Omfattar.
Det följer direkt av Regeringsformens inledning:

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket I klartext står det att det är svenska medborgare som all offentlig makt i Sverige utgår från. Detta följer direkt av att de som röstar i Riksdagsvalet MÅSTE vara Svenska Medborgare.

De som inte ens lärt in den biten har inte ens varit behöriga att erhålla Godkänt eller på den tiden det var sifferbetyg så hade det varit 1:a eller streck (beroende på ev. frånvaro på lektionerna)

Förslår att Du AKB samt Ulf Kristersson läser in 1:a Kapitlet i Regeringsformen och ber någon gammal byråkrat som kan kanslisvenska förklara det Ni eventuellt inte förstår. Läxa till nästa gång: Läs Regeringsformens 2 kapitel. Se vad som står för Svensk medborgare (Tips: Står det skrivet på kanslisvenska att något gäller för SVENSK MEDBORGARE, så krävs det att det står någonstans i Regeringsformen att Icke Svensk Medborgare omfattas av samma rättighet för att inte rättigheten redan i Regeringsformen har begränsats.

Read Full Post »

Hur urbota feg får en partiledare vara? Du har missat att tåget går här och inom få timmar. Inte en chans att tåget stannar vid din perrong 2018 OM Du inte vågar visa att Du vill vara och klarar av att steppa upp till Ledare.

Har ingen betydelse att läget är ett annat. Katastrofalt ett annat för hela svenska folket. Ni som sitter i Riksdagen lever inte ute i verkligheten. Väljare röstar med fötterna. Det förtroendekapital som Du förbrukat har redan sargat Moderaterna hjälper inte ett dyft att Stefan Löfvén är ännu sämre partiledare för sitt parti. Hjälper inte en gnutta att Sverigedemokraterna, som inte är rasister LÄR DIG DEFINITIONEN Definition Fascism, Nazism och Rasism

Anna Kinberg Batra missade öppet mål, K-G Bergströms krönika Expressen 17 Januari 2016
Löfvén mötte Kinberg Batra i SvT:s Agenda, DN 17 Januari 2016
Ökat tryck på AKB att gå på offensiven, Aftonbladet 18 Januari 2016

Det är så enkelt AKB, att en Ledare som inte vågar ta ansvar utan fegar ur för att ”läget” inte är det gynnsamma, den Ledaren blir inte långvarig på sin post.

Read Full Post »

Att låtsas som det regnar eller fega ur för att ”man” är rädd att misslyckas, är att erkänna sig sakna alla de viktiga Ledaregenskaperna som krävs såväl av Ledare som i sitt arbete är lärare som av Ledare som är Partiledare.

AKB har hittills fegat ur. Började med att fega ur genom Decemberöverenskommelsen. Någon måtta får det allt vara och hur långt tålamod som helst har inte vi väljare.

Sverige står inför flera stora utmaningar. Ökande arbetslöshet, sjunkande skolresultat och långa bostadsköer.

För att möta detta krävs liberala reformer för större lönespridning, flexibelt anställningsskydd, kunskapsplikt i skolan och marknadshyror.Alliansen måste fälla regeringen, Rasmus Törnblom förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet på DI Debatt 12 Januari 2016

Muf-kravet på Kinberg Batra: Fäll Regeringen, Expressen 12 Januari 2016
Muf vill att Alliansen tar över nu, DN 12 Januari 2016
Muf vill att Alliansen tar över nu, SvD 12 Januari 2016
Kravet på AKB från de egna: Fäll regeringen, Aftonbladet 12 Januari 2016
Muf vill att Alliansen tar över nu, DN 12 Januari 2016

Från tidigare blogginlägg:
Detta krävs för att en ledare skall vara ledare och inte bara sambandschef som uttalar sig utåt.

Allra först:
En ledare är inte nödvändigtvis den person som har största erfarenheten på nivån under. Samordnande personal som kan samarbeta behövs i alla politiska partier från topp och nedåt.

En ledare är inte nödvändigtvis karismatisk och den som kan mest i ett eller flera områden som är viktig för partiet.

Det som kännetecknar en ledare är egenskaper som är få förunnat:

Wright Thurston numera pensionerad förut välkänd entreprenör och ledare i storföretag ger detta viktiga råd:

Det är en av de egenskaper som krävs för att en person skall ”kunna ta scenen” och samtidigt mellan varven sitta vid sidan om och ”ta in”, lyssna utan att vara den som märks mest.

En annan viktig egenskap som kännetecknar en ledare är att han/hon har förmåga att omge sig av människor som kan de sakfrågor han/hon själv inte skall ge sig ner och peta i INNAN det är dags att efter diskussion ta beslut. Dessa människor har oftast en och samma egenskap – de liksom sin ledare är beredda att ”lyfta” andra de arbetar med oavsett om det är partivänner eller ”vanliga” tjänstemän.

Konsten att lyfta andra är få förunnat men ju högre upp i en politisk hierarki någon strävar, desto viktigare är den egenskapen.

Förmåga att tänka utanför boxen.

En verklig ledare är varken diktator eller vindflöjel. Lagt kort ligger OM det inte kan visas att förutsättningarna som getts för just det lagda kortets beslut varit felaktiga eller ändrats. Det krävs att ledaren med sin förmåga att se målet (inte att utifrån subjektiv ”tyck som jag”-syndromets perspektiv besluta i förväg hur målet skall se ut) och när alla uppgifter lämnats VÅGA ta beslut efter att ödmjukt lyssnat på de som utifrån olika infallsvinklar redovisat klipporna och skären på väg mot målet. Måldefinition inte Målspecifikation. Vad vill VI? Vart strävar VI? VAD har vi på fötter för de argument vi vill framföra? Kom ihåg att titlar och pengar är inget någon av oss kan ta med oss den dagen vi går…

Till det bör tilläggas att en Ledare som blivit vald, utsedd eller fått jobb som Ledare efter att ha tillträtt ALLTID måste vara Ledare för ALLA. Inte bara för de som valt, utsett eller anställt. En Ledare skall också kunna hoppa in på samtliga nivåer, men skall hålla fingrarna borta från att göra det OM han/hon inte blir tillfrågad, ombedd eller force major uppstår.

Read Full Post »

Nej, jag är inte medlem i Kristdemokraterna har aldrig varit eller kunnat tänka mig det. Däremot har jag stödröstat på KD i kommunval och Regionval/Landstingsval. Men nu gäller ALDRIG MER.

Ett parti må välja vilken ”ledare” de vill. Men demokratiska partier gynnas inte av att sig blinda på genusfrågor utan tittat mer på kompetens och förmåga att uppfylla det som krävs av en Ledare. En ledares första uppdrag är att lyssna och sätta de han/hon leder genom att vara beredd att lyfta upp samt strunta i allt vad ”tyck som jag” är och inte vara egotrippad.

En del försöker göra mig ledsen”

Ebba Busch Thor om att bli ifrågasatt på grund av sin ålder

Hon hör till den unga och medievana generationen politiker och nu tar hon över rodret för ett parti som länge stått farligt nära ­fyraprocentspärren. ”En del försöker göra mig ledsen, Ebba Busch Thor till Aftonbladet 25 april 2015

Det är fullständigt ointressant OM Du Ebba Busch Thor blir ledsen. Att bli ledsen är mänskligt, men det värsta är att Du i intervju efter intervju gjort många människor ledsna. Inklusive oss som är djupt kristet troende men med avsky läser en del uttalanden och kappvändarmentalitet i form av uppblåst ego som Du uppvisat redan innan denna dagen.

Att vara ledare är att bortse från sig själv för att gå in för att lyfta upp andra utifrån DERAS FÖRUTSÄTTNINGAR. Till det krävs det därför att lyssna, lyssna och åter lyssna. Att bortse från jasägare i närheten för att prioritera att värdera argument som de som står längre bort för fram. Det är inte för kretsen av närmast sörjande ryggklappare eller de som utifrån någon falsk jämlikhetstanke går och tror att det handlar om kön eller ålder, de redan troende i din Kristdemokratiska medlemsskara är inte de Du har att övertyga.

Gör man som Du gjort tvärt emot. Så hjälper det inte att vara kvinna, ung, snabbtänkt, kunna diskutera samt ”gå fram” i rutan. Det hjälper heller inte att våga fatta beslut. Även om det krävs att fatta beslut utan att ens ögna på sin egen ryggsäcks uppfattning INNAN man hört argument. Tyvärr gör Kristdemokraterna idag samma fel som andra partier gjort innan, oavsett kön på den de valt. Det krävs speciella egenskaper för att vara en ledare. Saknas dessa är det inte tillrådligt att visa upp att de saknas.

Read Full Post »

Om det är något som svensk politik i stort saknar år 2015 är det ledare som vågar vara ledare. Det är bra med partiledare som kan debattera, som kan stå för det de säger och som vågar se framåt inte tillbaka, det är väl inte dit de är på väg. Ännu bättre är det med partiledare som tar sig tid att lyssna på sina partimedlemmar i och utanför de valda ombudens skara samt även lyssna på de väljare som röstat på partiet. Bättre än så vore det om alla partiledare vågade ta svåra beslut i stället för att fega ur som de i DecemberÖverenskommelsen deltagande partierna gjorde.

Inflik 9 april 2015
Csaba Bene Perlenberg: Mellanmjölk vinner inga val GP ledarkrönika 9 april 2015
Naomi Abramowicz: Uppdrag Opposition, GP ledarkrönika 9 april 2015
– – – slut på inflik – – –

Men det krävs mer än att gå hem i rutan och mer än att kunna debattera som partiledare för ett större parti för att vara en bra ledargestalt. En bra ledargestalt vågar välja de medarbetare som kan sina sakfrågor BÄTTRE än ledaren och som alla bra ledare vet, så innebär detta att man som ledare MÅSTE acceptera att det inte är ledarens personliga uppfattningar och käpphästar som skall drivas. ”Tyck som jag”-syndromet har översvämmat alla utom Vänsterpartiet, Centerpartiet samt Sverigedemokraterna. Centerpartiet? Annie Lööf är inte min favorit även om hon tillhör Alliansen, men från i somras har hon visat att hon VET vad som krävs av en bra ledare. Alla de andra ovan nämnda egenskaperna är bra, men bra är inte tillräckligt när det gäller en partiledare som skall LYFTA sitt partis aktiva, medlemmar och väljare. En partiledare är aldrig bättre att lyfta sitt parti än de medarbetare som utvecklas uppåt tack vare ledarens ledarroll.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra kräver att regeringen hedrar decemberöverenskommelsen.Batra kräver besked om decemberöverenskommelsen, DN 7 april 2015 OM Du Anna Kinberg Batra hade varit en verkligt bra ledare, så hade du aldrig gått med på överenskommelsen eller så hade du som minst nu 7 april förstått att det går utför med Sverige varje dag som nuvarande regering sitter. Sämre läge än nuvarande har Sverige inte varit med om i modern tid när det gäller regerings sänkande av svenska skutan.

Batra kräver besked om DÖ, GP 7 april 2015

Batra kräver besked om DÖ, SvD 7 april 2015 Nog bra att kräva besked om DÖ. Bättre hade det varit om Du Anna Kinberg Batra inte fegat ur utan avstått från att begå den största dumheten en som vill framstå som bra ledare MÅSTE ha – förmågan att våga se framåt inte bakåt. Vilket i aktuell situation inneburit att Du avstått från att driva decemberöverenskommelsen för att Du vågat inse att även en kort valrörelse i det då aktuella läget hade haft möjlighet att ge annat än eller likvärdigt resultat med VAL 2014. En bra ledare vet att det alltid handlar om att se möjligheter inte problem reella eller imaginära. Där missade Du tåget.
Gör förvisso saken värre att den trainee till statsminister vi fått valnatten i september visat sig precis så obalanserad, okunnig samt levande i 80-talets Palmevurm samtidigt som han lever i drömmarnas värld och missat att det inte är 1950 eller 1960-talet och att Socialdemokraterna inte har en majoritet av väljarna bakom sig – inte ens med Miljöpartiets stöd…

Det finns gott om anledningar för det svenska folket att misstro samarbetsregeringen. Deras tid vid makten har kantats av fiaskon. Socialdemokraterna, som en gång stod för trygghet och regeringsduglighet, tycks ha glömt vad det innebär att regera. Till och med S mer erfarna ministrar, såsom veteranen Margot Wallström (S), har drabbats av tillfälliga minnesluckor gällande regerandets konst. Och Miljöpartiet, som gör regeringsdebut, är precis lika oerfaret och förvirrat som man hade kunnat vänta sig av ett parti som aldrig har behövt ta ansvar tidigare.<A HREF="http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2678086-regeringens-traineeperiod-imponerar-ej, inget som tyder på att det blir bättre,; GP ledarsidan för 8 april 2015

Vice Statsminister Åsa Romson och hennes partikollega som ledare av Miljöpartiet, Gustav Fridolin har gjort så dålig reklam för vad en partiledare bör vara – bakläxa gå tillbaka till gå dvs. läs in vad som Kursmålen i ämnet Samhällskunskap är, så kanske någon av dem lär sig något. Tveksamt men inte troligt.

KD-s blivande kvinnliga partiledare, om inget i slutskedet oväntat händer, saknar det mesta av vad som krävs av en riktig ledare dvs i princip allt som krävs av en bra ledare.

Tillägg 8 april 2015
Allianspartierna kommer att lägga enskilda budgetförslag resten av mandatperioden. Samtidigt hotar partierna med misstroendevotum mot enskilda statsråd om riksdagens beslut inte följs….
Den kommande vårändringsbudgeten som kommer i april kommer Alliansen att svara på gemensamt, däremot blir det partimotioner på vårpropositionen om den kommande utvecklingen samt kommande budgetar.
Alliansen hotar med misstroendevotum, GP 8 april 2015

Misstroendevotum mot enskilda statsråd löser inte problemet med att ingen svensk regering i modern tid har skadat Sveriges landsbygd, Sveriges ekonomi tack vare försämringar för Sveriges industri samt företag mer än Löfvénregeringen. Ingen har heller skadat Sveriges förhållande till andra länder mer.

”En andningspaus för de borgerliga”, SvD 8 april 2015

Nog är Nog. 2018 i all ära, men det krävs att kapabel Ledare inte bra partiledare som är bra på att argumentera, debattera samt ”gör sig bra i rutan” behöver kliva fram. Det går inte att dra saker i långbänk 2015. Inte heller att fega ur från att ta ansvaret för Sveriges framtid. Sverige kan inte vänta till 2018 – det kan vara för sent!

Vi kommer att lägga fram fyra skilda budgetmotioner, Tomas Tobé partisekreterare Moderaterna, Michael Arthursson partisekreterare ­Centerpartiet, Maria Arnholm partisekreterare Folkpartiet Acko Ankarberg partisekreterare ­Kristdemokraterna på DN debatt 8 april 2015

Read Full Post »

Bra lärare och bra ledare har mycket gemensamt:

* Beredda att lyssna på andras frågor och åsikter

* Vågar fatta beslut.

* Beredda att se möjligheter inte se bakåt på problem som är/funnits.
Framtiden kräver kunskap om historien bakom – Men en bra ledare ser framåt går inte bakåt!

* Stärker sina adepters självkänsla. Inte sin egen.

* Är alltid beredd att lära sig något nytt.

* En bra lärare har insett skillnaden mellan att lära ut och lära in. Det är nyckeln till allt bra ledarskap!

Read Full Post »