Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Las’

anpassning till verkligheten. Det nuvarande anställningsskyddet i form av LAS är en ihålig elefant i en porslinsfabrik stövlande omkring. Där dressören (förlåt facket) mycket väl kan gå med på alla möjliga varianter av förändrade arbetsförhållanden. Flygsektorns SAS är inte ensamma. Handlingbolagen ändrar med fackens goda minne 100% till 75% eller t.o.m. 50% under perioder av år när det är mindre att göra. Inte ens offentlig verksamhet kan hålla sig från omorganisationer där det så omhuldade tesen från fackens sida med att de som vill skall få heltid i stället för deltid och den andra omhuldade tesen om sammanhållen arbetsdag, offras av facken utan ens ordentlig medlemsomröstning och facket som har löneavtalsrätten anser sig trots föreningsfriheten tryggad i Grundlag vara de enda som har rätten att förhandla för annat facks medlem när det fackets medlem blivit sexuellt trakasserad av löneförhandlande facks medlem. Listan på konstigheter som facken sysslar med är lång.

Verkligheten är den att LAS är vad lokala facket som i många fall på offentliga arbetsplatser står nära arbetsgivaren om arbetsgivaren är en kommun eller ett landsting under rött eller rödgrönt styre. Falsk trygghet.

Något måste göras. Allra först är en omställningsförsäkring ett bra förslag som Mikael Persson framför Samtidigt som LO anklagar regeringen (moderaterna) för att minska anställningstryggheten så är det ju så att LO tappar medlemmar och Unionen ökar. Jag har inga problem med att det är lättare att bli avskeda, om det i samma ögonblick blir lättare att byta jobb/bransch. Det vill säga, jag är för en fungerade omställningsförsäkring 2013 blir året då förändringar måste ske på arbetsmarknaden, Mikael Persson på imike.se 25 december 2012 Men det räcker inte.

Under åren sedan LAS infördes har jag sett mycket konstigheter. Det har varit bekanta i affärsbranschen som berättat att facken motsatt sig att anställd som stulit skulle avskedas till småföretag där fack motsatt sig avskedande av anställd som vägrat gå nödvändig vidareutbildning som krävs för att jobba med dator efter omorganisation. På små företag finns i många fall inga möjligheter till att ha någon som håller kvar vid det gamla vid sidan om att anställa ny.

Trygghet ja, men inte hur som helst och på vilka villkor som helst och inte hur länge som helst. Något måste ändras för att företagare idag skall våga anställa nya som de inte är 100% säkra på att klarar jobbet samt passar in i den lilla organisationen.

Alliansen vill göra det lättare att sparka folk, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på SvD Brännpunkt 25 december 2012

Read Full Post »

Daniel Kederstedt skriver under Näringsliv-Nyheter i sin kolumn på SvD: ”Den här kolumnen kan säkert ses som ett politiskt inlägg. Men det är det inte. Det är bara åsikterna från en 80-talist som under sina tio år på arbetsmarknaden otaliga gånger sett samma sak; hur unga och driftiga förlorar jobben och aldrig på allvar tar sig in på arbetsmarknaden. ” SvD

Det värsta är att han har helt rätt när han påtalar LAS som ett hinder för ungdomar, och även yngre medelålderns arbetskraft, att skaffa sig den erfarenhet som behövs t.o.m. mer än all världens akademiska betyg för att få jobb, tillsvidareanställningar och fasta tjänster, på 2000-talets arbetsmarknad. Som jag själv skrev om i min blogg Norah4you 12 maj så är LAS ett problem. Hur man än ställer sig till bakgrundstanken så som den såg ut för 30 år sedan, så måste väl idag de flesta om än inte alla erkänna att arbetsmarknaden ser annorlunda ut nu. Livstidsanställningar eller nästintill är INTE det som dagens arbetskraft har att se fram emot. Varför då riskera inte bara en utan flera yngre generationers möjligheter till att få riktiga jobb som ger erfarenheter och där kunskap värdesätts fullt ut?

Getingbo? Det finns få frågor som är mer infekterade. Speciellt i tider där människor varslas. Trygghet till döds för ett företag eller rimlig trygghet i form av halvårs varseltid för de som arbetat längre än 20 år i ett företag? För trygghet att gå före mer kvalificerade anställda på den sk. LAS-listan kan i förlängningen betyda trygghet till döds för ett företag som behöver andas nytt syre och få se företagets problem utifrån andra synvinklar än de som rått de senaste 10-20 åren.

Tillägg 16 maj:”• Att las reformeras så att kompetenskriteriet får ett större utrymme som sakligt skäl för uppsägning samt att turordningsreglerna avskaffas.” DN Debatt Statens Globaliseringsråd blandar äpplen och päron. Mer statligt inflytande på grundnivå men absolut inte på högre nivå och inte i företagande. Jo jo. Nåväl Kompetens är viktig, men kompetensen får inte drivas in absurdum. Det är viktigt att varje person har kompetens nog eller är villig att skaffa sig kompetens nog för att kunna sköta sitt jobb. Det innebär enligt mitt förmenande att det är villigheten att vidareutbildas/vidareutvecklas som bör vara kriterie om villigheten saknas. Inte att bara kunna säga upp någon som här och nu saknar kompetens när arbetets utformning förändras. Två skilda saker.

Read Full Post »

Det nuvarande systemet för anställningstrygghet fungerar inte längre som det var tänkt. Ett modernt trygghetssystem förutsätter att den enskildes trygghet i mindre utsträckning än i dag knyts till den nuvarande anställningen.” skriver näringslivsforskare (vad det nu är??) Magnus Henrekson i ett debattinlägg i dagens DN. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=872249 där han också vill avveckla Las för ‘trygghetens skull’…

det låter sig sägas men det är två viktiga faktorer som Magnus Henrekson inte tänkt på i artikeln:

* Sverige är ett demokratiskt land med privata företag. VEM skulle i Sverige kunna ‘garantera’ tryggheten med alla dessa former av anställningar som Magnus Henrekson tar upp delar av? Det är inte en gång för alla så att någon stat har möjlighet att garantera trygghet genom mer än A-kassa och socialförsäkring. Detta har vi redan, så VAD har Magnus Henrekson tänkt som är applicerbart på Sverige? Extra garantipengar insatta av respektive arbetsgivare genom höjda sociala avgifter eller vad?

* Det är med Las som det är med ett gammalt hus där taket håller på att falla in. Det blir inget bra hus OM man river de bärande väggarna samtidigt som man lägger om taket!

Var finns konsekvensbeskrivningen och analysen ledande till alternativa trygghetsavtal, eller lag, för de anställda?

Read Full Post »