Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘LÄS DET FINSTILTA!’

Än en gång får jag tillfälle säga: Det är tillåtet att vara dum. Dumt att bevisa att man är det.
För antingen är du en av alla de som aldrig lärt dig Vetenskapsteorins grunder – se till att skaffa all fakta. Vilket i datafallet innebär att du inte ens tagit dig tid att läsa det finstilta som det krävs att du liksom alla andra är tvungen att godkänna för att du överhuvudtaget skall få använda nätet, för att du skall få använda en plattform; Facebook eller andra sociala media eller på något sätt även en mobil……
Eller så kör du med den värsta formen av desinformation om vad som gäller. Enda förutsättningen att något land, vilket som helst, eller FN eller något annat skulle vara förhindrad att få för landet nödvändig information i kamp mot terrorism, grov brottslighet etc, är att landet, vilket land som helst, omyndigförklarar samtliga medborgare i landet och säger att inga avtal de träffat är giltiga!

Hur urbota dum får någon vara?

Läser i SvD:
I direktiven skriver man att intrång i enskildas integritet ska minimeras. Detta låter tydligt men i praktiken saknas en definition av personlig integritet i den svenska lagstiftningen. De flesta tidigare utredningar har hittat på sin egen. Och Sverige är inte unikt. Även det engelska ”privacy” saknar en enhetlig definition. Bägge begreppen är beroende av sitt sammanhang.Wilhelm Agrell professor i underrättelseanalys vid statsvetenskapliga inst. Lunds universitet och Julia Branting f d chefsstrateg Malmö stad på SvD Debatt 1 Juni 2016

Man baxnar över den visade ”okunnigheten” Att herr Professorn inte är speciellt bevandrad i Underrättelseanalys trots sin akademiska titel har han tyvärr visat upp under åren. Men det är hans problem. Möjligen ett problem för institutionen han är på?

VERKLIGHETEN INTE FICTION ELLER FANTASIER

Femtioelfte varvet. Kanske några fler förstår att de själva godkänt det de klagar på? Eller? Kanske för mycket begärt?

Varenda en i Sverige och övriga världen som äger en telefon, en mobil, en dator som går att koppla mot nätet, som kopplar upp sig på nätet o.s.v. HAR i samband med inköpet varit tvungen att godkänna att alla providers/suppliers och så vidare FÅR lämna ut trafik och även får lyssna av trafik på uppdrag av myndigheter i det land som tillhandahållet patent för teknik och/eller programvara! Sluta upp att få det till något nytt. I Sverige fanns detta i klartext i de gamla telefonkatalogerna på sidorna för villkoren att få inneha telefon redan under 50-talet!Snälla rara – LÄS DET FINSTILTA

When will newspaper, tv and other media as well as politicians around the world learn to understand:

YOU and You alone have accepted that Authorities in your own country as well as US, most programs as well as plattforms as well as copyrights for net have in the long texts you should have read before pushing Accept button this YOU have to accept in order to use the net at all

* YOU and You alone has by pushing Accept button over and over approved the authorities is entitled to request your data stored in your own supplier.

* You have yourself approved to your supplier may store your information and make use of them.

* You have yourself approved to authorities in accordance with the laws that exist, either in your own country or the country / countries where the rights to it by yourself using the platform as well as those of you use apps on your PC, owns the rights to guard you.When will they ever learn – YOU have accepted Yourself

Read Full Post »

Femtioelfte varvet. Kanske några fler förstår att de själva godkänt det de klagar på? Eller? Kanske för mycket begärt?

Varenda en i Sverige och övriga världen som äger en telefon, en mobil, en dator som går att koppla mot nätet, som kopplar upp sig på nätet o.s.v. HAR i samband med inköpet varit tvungen att godkänna att alla providers/suppliers och så vidare FÅR lämna ut trafik och även får lyssna av trafik på uppdrag av myndigheter i det land som tillhandahållet patent för teknik och/eller programvara! Sluta upp att få det till något nytt. I Sverige fanns detta i klartext i de gamla telefonkatalogerna på sidorna för villkoren att få inneha telefon redan under 50-talet!

Säpo vill ha direkt-åtkomst till mejltrafik, Expresssen 19 november 2013
Säpo kan få direkttillgång till din mejltrafik, Aftonbladet 19 november 2013
Börja med att skilja på trafikuppgifter och innehåll i mejlen. Inte samma sak. MEN:
Fram till dess att vi fick den nuvarande FRA-lagen var SÄPO bland de många myndigheter som utan att FRA kopplades in för signalspaning ägde rätten att göra dessa ‘avlyssningar’/’kontrollera skrivna källor’ utan någon som helst demokratisk kontroll!
Så är inte fallet nu. SÄPO får gå genom nämnd för att få sina avlyssningar godkända och de senaste åren har SÄPO alltså tvingats betala stora summor till suppliers som förr hade skyldighet att ge dessa uppgifter om landets lagar så påfordrade utifrån SÄPO eller annan myndighets egen uppfattning. Numera är det inte så. Utöver nämnd som godkänner sökord och sökbegrepp/sökkategori så har vi också SIN.
Sluta klaga på något Du själv godkänt! Det är var och ens egen uppgift att kontrolläsa det finstilta i avtal och när man godkänner villkor!

Snowden gör bort sig åter igen: Miljoner samtal i Norge övervakade, GP 19 november 2013
SO WHAT? Den aktuella månaden var det inte så att miljontal samtal övervakades utan att det var ord/kombinationer av ord/kontakter mellan person som godkänts för signalspaning på internationell basis som övervakades. Det som Snowden och vänsternissarna till vänster om svenska Vänsterpartiet i desinformationssyfte glömmer bort att tala om är att det mesta av all signalspaning som NSA gör eller får in sker på grundval av avtal i Interpol där pedofiler, terrorister, människosmugglare, spioner m.fl. i samband med specifik aktuell spaning har att utföra för att få fast de verkliga bovarna! Sluta upp med larvet!

Miljoner samtal i Norge övervakade, SvD 19 november 2013
NSA övervakade mobiltrafik – i Norge, Aftonbladet 19 november 2013 Helt i enlighet med de beslut som fattats internationellt i samband med signalspaning på viss sökkategori! Politiker och journalister har inte med hemligstämplade spaningsuppdrag från t.ex. Interpol att göra! Inte heller med gamla ingångna avtal avseende spaning på t.ex. pedofiler, spioner, terrorister, människohandlare etc! Nu får det vara nog! Snowden har gjort bort sig IGEN. Det är en sak. Att svenska och andra medier måste följa ‘John’ är inget hedrande!
33 miljoner norska samtal övervakade, Expressen 19 november 2013 ALLA SAMTAL I VÄRLDEN DE SENASTE 80 åren har kunnat bli och i vissa situationer varit övervakade – förr manuellt!

BÖRJA med att läsa det finstilta i alla avtal DU skriver under eller godkänner oavsett var och hur du skriver under/godkänner! Sluta klaga. Det är Du själv som godkänt!

Read Full Post »