Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lars Ohly (V)’

När man idag läser Vi står inför en lärarbrist som riskerar att förvärras om inte fler studenter går utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Regeringen bör därför vara mer aktiv i sin styrning av hur universitet och högskolor bestämmer antalet platser på lärarutbildningarna”, säger riksrevisor Margareta Åberg i ett pressmeddelande.

Enligt Högskoleverket behövs framförallt fler yrkes- och speciallärare liksom lärare för grundskolans årskurser 7-9.Förslag på ändrat antal lärarplatser, GP 18 september 2014 är det svårt att komma förbi ett inlägg Lars Ohly och Bengt Bratt gjorde 22 mars 2013. Författarpenningen samt skolbibliotek där krav ställs på kommunerna/utförarna av skolverksamhet att den för läsinlärning/ordförståelse viktiga kulturella biten stärks.

Förslag på ändrat antal lärarplatser, Aftonbladet 18 september 2014

Det är viktigt att inkludera Kulturen i Skolverksamheten. Högskoleverket har rätt i sina i dagens artiklar framfört krav på fler speciallärare. Utan att få med sig grunderna för läsförståelse, intresse för att läsa och söka kunskap, så blir det lätt så att många av de nyfikna eleverna som börjar ettan redan i femman känner sig ha svårt förstå och hänga med.

Norah4you's Weblog

inte bara hur författarna får sin ersättning utifrån antalet utlåningar o.s.v. men också i att det nya förslaget från Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) ser ut, så långt är det inte problematiskt för någon som är utbildad lärare, bibliotikarie eller suttit i kulturnämnd att hålla med. Författare reduceras till bidragstagare, Lars Ohly (V) och Bengt Bratt (V) på GP debatt 22 mars 2013
Historiska beskrivningen korrekt. Tyvärr för kulturministern är även beskrivningen av förslaget till förändring i stort sett korrekt.

Problemet är ett annat och utgår direkt från att det är färre och färre lån per elev. Barn och unga läser inte alls lika mycket som de gjorde så sent som för 10-15 år sedan. Till viss del får den nya tekniken skyllas för detta. Dock är det viktigt att göra något åt detta problemet. Dvs att få fler barn och unga att läsa boken i pappersform. Förvisso är det…

Visa originalinlägg 871 fler ord

Read Full Post »

i en demokrati. Det går helt enkelt inte att naivt förutsätta att någon för att han/hon tillhör svenskt demokratiskt parti och valts till Svenska Riksdagen inte skulle kunna utgöra en fara för Sveriges säkerhet på ena eller andra sättet. Det är en bit i det hela. Inget parti står över lagen i en demokratisk stat.

Det är heller inte så att friheter som ges i Sveriges Grundlagar, eller i något annat lands grundlag/konstitution, är ovillkorad så att en medborgare i ett land inte kan bli spanad på oavsett om det gäller infiltration eller avlyssning. Länders säkerhet är inte något enkelt problemområde att dra upp gränser i. Lika lite som inget parti står över lagen är det någonsin möjligt att utesluta en person från t.ex. personkontroll för att den äger visst pass. (Se om amerikanske demokratens märkliga förslag avseende begränsning av signalspaning i USA Mer än lovligt naivt, Norah4you 25 juni 2013

Var spion i Vänstern – för Säpo, Aftonbladet 25 juni 2013
Alltihop luktar illa, riktigt illa, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 25 juni 2013 NEJ det luktar inte illa – det är helt i enlighet med gammal socialdemokratisk tradition. …..Flera av dessa projekt hade påbörjats inom ramen för det forskningsprogram om svensk militär underrättelse- och säkerhetstjänst som Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet på regeringens uppdrag utlyst
i februari 1998.
ur förordet till SOU 2002:89. Behöver jag påminna Lena Mellin vilken regering som satt i Sverige 1998….?

Chockas av avslöjandet, Lars Ohly till Aftonbladet 25 juni 2013
När Lars Ohly är chockad för att det kommer fram att det förekommit infiltration i Vänsterpartiet, är lite förvånande. Att han är chockad över att det förekommit så sent som under början av 2000-talet är i och för sig förståligt. Men mindre förståligt är att han skulle vara okunnig om speciellt socialdemokratiska spaning med infiltratörer och avlyssning förekom under tiden då Vänsterpartiet var Kommunistpartiet. Det har framkommit tillräckligt många officiella uppgifter om det under åren.

Bland dessa den helt officiella Statens Offentliga Utredningar 2002:89 (SOU 2002:89) Där uppgifterna om finns nedan berättar om hur det såg ut från början av 1970-talet, sista Erlanderregeringen och framåt.

Från SOU 2002:89 sid 80
”A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm
C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister
D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen
E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen
För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002……”

Observera att från 1982 till 2006 satt ett antal socialdemokratiska statsministrar. SOU 2002:89 var en statlig offentlig utredning vars innehåll många socialdemokrater och andra verkar föredra att glömma…….

Säpospion infiltrerade Vänsterpartiet, Expressen 25 juni 2013

Tillägg 02.46 26 juni Näste att trampa i klaveret och bevisa sin fullständiga okunskap om Sveriges Grundlagar är Daniel Swedin på Aftonbladets ledarsidas krönika
Staten ska inte spionera
Vad det är för brottslighet man ­följer får vi inte veta.

Inte när det gäller nynazister. Och inte när det gäller kart­läggning av våra riksdagsmän.

När det gäller nazisterna är det möjligen i sin ordning. Hemliga polisen ska ju i någon mån vara just hemlig.

Men två saker bör i varje fall ­vara klargjorda:

Säpo måste klargöra att man faktiskt respekterar förbudet mot åsikts­registrering.

Staten ska inte utan starka skäl spionera på folkvalda politikerEn konspiratör i Säpos tjänst, Daniel Swedin ledarkrönika 26 juni 2013

Hur urbota dum och okunnig får en ledarskribent vara i Sverige? Inget parti och heller ingen folkvald politiker står över lagen! Tvärt om är det så att det i flera av de uppdrag som folkvalda politiker har krävs mer eller mindre regelbundna säkerhetskontroller för att de skall få tillgång till uppgifter de behöver ha för att utföra sitt Riksdagsjobb! Det ingår i Säkerhetspolisens uppdrag sedan Per Albins dagar att utföra de kontrollerna som behövs för att bl.a. politiker och andra på ‘känsliga poster’ i vårt samhälle skall kunna få clearing att få tillgång till kunskap. Hur vore det att börja med att läsa igenom Offentlighetsprincipen och NOGA läsa alla undantag från det som är Offentligt. Sedan vore det på sin plats att göra hemläxan genom att läsa Sveriges Offentlighets- och Sekretesslagstiftning.
Sverige är inte kommunistiskt eller socialistiskt. Det finns ingen nomenklatura som Grundlagen ger rätten att stå över Sveriges Grundlagar och Sveriges Rikes Lagar!

Däremot förstår jag att Vänsterpartiet vill ha en förklaring. Att säkerhetspolisens arbete var helt laglig och korrekt när det en gång inleddes innebär inte att det inte borde ha omanalyserats utifrån situationen efter t.ex. 1995 och då inriktats på de personer som i sitt politiska arbete i Sveriges Riksdag kunde behöva/skulle behöva tillgång till sekretessmaterial. Men det varken är eller får vara politikers eller medias uppgifter i en demokrati att avgöra hur säkerhetskontroller skall gå till när det gäller Offentlig anställda och politiker som i sitt arbete får tillgång till handlingar de behöver clearas för att kunna få tillgång till. Där har Sveriges Grundlagar en styrka – det är inte möjligt att utifrån våra Grundlagar genom t.ex. en kupp få någon tillfällig majoritet verklig eller fiktiv att sätta våra Grundlagar ur spel.

Read Full Post »

inte bara hur författarna får sin ersättning utifrån antalet utlåningar o.s.v. men också i att det nya förslaget från Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) ser ut, så långt är det inte problematiskt för någon som är utbildad lärare, bibliotikarie eller suttit i kulturnämnd att hålla med. Författare reduceras till bidragstagare, Lars Ohly (V) och Bengt Bratt (V) på GP debatt 22 mars 2013
Historiska beskrivningen korrekt. Tyvärr för kulturministern är även beskrivningen av förslaget till förändring i stort sett korrekt.

Problemet är ett annat och utgår direkt från att det är färre och färre lån per elev. Barn och unga läser inte alls lika mycket som de gjorde så sent som för 10-15 år sedan. Till viss del får den nya tekniken skyllas för detta. Dock är det viktigt att göra något åt detta problemet. Dvs att få fler barn och unga att läsa boken i pappersform. Förvisso är det bra att det finns intalade böcker. Tveksammare till att böcker finns tillgängliga på läsplatta – det har lite grann med inlärningsproceduren att göra ännu mera med att den motoriska rörelsen som handen gjorde när ‘man’ skrev av i anteckningsbok stödord och korta citat för att kunna återberätta det man läst, det utgjorde och utgör en stor del av den intellektuella socialiseringen och utvecklingen som många tyvärr missar idag. Med påföljd att alltför många får större och större brister i sin ordförståelse och ordkunskap.

* Bibliotekspengen eller det som kallas Författarpeng, bör finnas helt orört kvar. Där har Lars Ohly (V) och Bengt Bratt författare och riksdagsman (V) helt rätt. Kanske skulle den pengen kunna ökas för författare som lånas på skolbibliotek. Skolbibliotek är numera klart uttryckt obligatoriska. Det är bara det att varje kommun kan själva avgöra hur mycket pengar som skall satsas på barnkultur då speciellt på böcker (även teaterbesök).
Det drabbar i första hand barnen. I andra hand barnboksförfattare som inte lånas ut minst 2000 gånger per år här i Sverige. Rapporteringen om utlåningen i skolorna oavsett om skolan är i privat eller offentlig utförares händer, är dessutom bedrövlig.
Jag skulle kunna tänka mig att ett lämpligt förslag som verkligen gynnar mer läsning i unga år skulle kunna vara:

* att utöver Författarpengen, som bör behållas i nuvarande utsträckning, så bör varje elev i Sverige garanteras ett visst belopp från sin kommun samt motsvarande från staten i anslag till förbättrade skolbibliotek. Samtidigt som barn- och ungdomsboksförfattare som köps in redan i samband med rapportering av inköp garanteras ett visst symboliskt belopp utöver Författarpengen. T.ex. 5 eller 10.000 kr per inköpt nyutgiven skriven bok. Det högre beloppet skulle jag vilja anslå till de som skriver på svenska. Skälet är att oavsett var i världen ett barns föräldrar är födda, så är barnet om det bor i Sverige i behov av att lära sig svenska språket från grunden. Det är A och O för all vidare skolutbildning och personlig utveckling för att kunna delta i samhället.

* att fleråriga sk. stipendier/resestipendier styrs upp så att som minst hälften av alla pengar går till barn- och ungdomsboksförfattare. Lägger man inte grunden ordentligt, så hjälper det tyvärr inte om det är aldrig så fina bågar som slås över valven. Helheten är viktig. Det vore dessutom inte fel att kräva en direkt motprestation. Denna motprestation skulle t.ex. kunna vara utökat kopieringstillstånd för skolorna där dessa fick tillstånd att kopiera 1 av respektive barn- och ungdomsboksförfattare själv bestämt kapitel. Att stimulera nyfikenhet och intresse att låna en bok kan aldrig vara fel. Att få extra, för det är en form av extra, reklam för en ny bok så att de blivande läsarnas föräldrar får kännedom om att boken finns, få ungar att be sina föräldrar att köpa boken o.s.v. är inte fy skam även om det i det fallet kan anses komma i kollision med nuvarande kopieringsavtal.

* Principiellt är jag emot garanterade författarpeng. Det är med det som med mycket annat i samhället att alla som skriver, skriver inte tillräckligt bra (och den bedömningen är numera ofta politisk mer än kvalitativ). Den delen av nuvarande statliga anslag och avtal med bibliotek och annat bör helt omarbetas.

Totalt krävs en storsatsning där Bibliotekscentrum och Författarförbundet får tillgång till ungefär 20-30% mer pengar än idag. Dessa pengar bör inte gå till överbyggnad i form av administration. Dock bör enligt min uppfattning en del av dessa pengar öronmärkas så att Bibliotekscentrum och Författarförbundet gemensamt kan föreslå ett antal bokpaket där årets eller årstidens klassiker tillsammans med x antal nya barn- och ungdomsböcker (även nyutgåvor) rekommenderas utifrån tre kriterier: Lättlästa böcker för de som har svårt att lära sig läskoden eller hade svårt men fortfarande saknar ordkunskap; Barn- och Ungdomsböcker som man från Bibliotekscentrum och Författarförbundets sida hjälper till att ta fram Lärarhandledning på max 10 sidor. Alla ämnes- och stadiebehöriga lärare har oavsett ämne en stor källa att hämta bland barn- och ungdomsböckerna. Däremot är inte alla legitimerade lärare utbildade svenska lärare och har tillräcklig kunskap om vad som går att arbeta i det egna ämnet med utifrån att eleverna får ett kapitel kopierat och läst(se ovan).

Tillägg 08.20 26 mars 2013. Det är då för väl att Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)uppbackad av Cecilia Magnusson ordförande moderaterna i Kulturutskottet bekräftar ….de kulturpolitiska stödsystemen generellt, vilka omfattar såväl stipendier, bidrag och offentligrättsliga ersättningar. Ännu bättre hade det varit om Utbildningsminister Jan Björklund hängt på och talat om behovet av ytterligare öronmärkta pengar för att trygga svenskakunskaperna, ordförståelse och ordkunskap speciellt för Barn- och Ungdomar i Grundskola. Där krävs extra pengar. Hade inte varit dumt om de pengarna varit öronmärkta per elev så att det blivit tvång att köpa in barn- och ungdomslitteratur till skolbiblioteken. Ytterligare ett annat behov som berörs är uppdatering av vanliga skolböcker. Flertalet skolor, speciellt kommunala skolor av oförklarlig orsak, har skollitteratur från grundskola och upp som är gammal såväl i ålder som i aktualitet. Världen ser helt annorlunda ut idag än vad den gör i bl.a. SO-böcker. För att inte tala om ihopklistrade(för att hålla ett skolår till) kartböcker.
Det måste till en stor satsning från flera håll för att trygga hela ungdomskulturen.
Författare har rätt till ersättning, GP 26 mars 2013

Read Full Post »

I Sparta hade man under en tid haft en demokrati som i många stycken var bättre än dagens. Den fungerade inte så det kom en enväldig och tog makten. Efter en tid kom en av Spartanerna till denne härskare och begärde att få demokrati. Då svarade härskaren: Börja hemma.

Det är där jag tycker att Lars Ohly trampar snett när han ger sig på Reinfeldts enligt Ohly oklara uttalande mot terrorism och bakgrunderna till att en del utvecklas till terrorister. Det handlar inte om utanförskap, inte om rasism, inte om islamfobi eller något liknande. Allt börjar tidigt i hemmen och i skolans lägre årskurser, ja redan på dagis. För att barn inte skall utveckla hat mot någon annan grupp, oavsett om det handlar om människor från annan kultur, som har annan religion eller som bara klär sig annorlunda oavsett om de tillhör annan kulturell bakgrund eller har egen uppfattning hur de vill klä sig/uttrycka sig/röra sig, människor med andra värderingar;
det handlar om att alla vuxna skall ställa upp för krav på nolltollerans mot all form av mobbning och diskriminering. Det vill säga att vuxna som har egna barn eller jobbar med andras barn i handling genom eget uppträdande visar att det aldrig är tillåtet att värdera andra människor annorlunda än sig själv. Demokratibegreppets innehåll förutsätter att Alla människor är lika värda men olika. Främlingsfientlighet och avståndstagande från de som inte är som ‘jag’ är inget barn föds med.

Reinfeldt otydlig om terror, GP 13 augusti 2011
Ohly:Reinfeldt otydlig om terror, SvD 13 augusti 2011
Ohly: Bankerna måste ta sitt ansvar, DN 13 augusti 2011 på den punkten har Ohly en poäng, på övriga intet.

Read Full Post »

Det en gång så stora partiet som trodde sig vara statsbärande parti och ett parti som hela världen lyssnade på faller… och faller i opinionsundersökning efter opinionsundersökning. De försöker trösta sig med: ”-Skulle det vara nära valet skulle det vara mer problematiskt, men jag tror att folk fattar att det inte är val nu och att mycket kan hända, säger United Minds opinionschef Carl Melin till Aftonbladet.
S fortsätter falla, GP 20 december 2010

Till och med Ohly med sitt 5% väljarstöd vågar numera trampa på Socialdemokraterna:
Ohly: S är ett räddhågset parti, Expressen 19 december 2010
Tips från coach Ohly, SvD ledarsidan 20 december 2010
Socialdemokraterna har blivit ett räddhågset parti, DN 19 december 2010
väl glömmande att OM det varit så att väljarna velat, ok dubbelbottnat…., att Socialdemokraterna skulle gått till vänster, så hade troligen Vänsterpartiet fått avsevärt fler röster. Väljarna ligger ju till stor del i mitten om de inte liksom undertecknad röstar på Moderaterna vill säga. SD ligger på motsatt sida till V och är något så när jämnstora med V.

Det som glömts bort är att väljarna alltid har rätt. I fria val är det upp till medborgarna att rösta som de vill. Partier som vill vara med måste följa med tiden och se vilka frågor som väljarna är mest intresserade av, inte bara vad som anses politiskt korrekt att vara intresserad av utan vad folket ute i verkligheten bryr sig om. Det låter så skärande falskt när socialdemokrater efter årtionden av misskötsel gapar efter att återta eller helst skapa nya skatter. För den enskilde väljaren, arbetare, tjänsteman eller pensionär eller annat är det viktigaste vad man får ut när skatten är dragen och vad man får för de pengarna.

Att ta ut för höga skatter, så höga att en stor del av vanliga befolkningen tvingas begära hyresbidrag, att barnbidrag och A-kassa m.m. behöver höjas för att människorna skall klara sitt dagliga uppehälle, det må ha klingat rätt efter 1968 men trots oron på sina ställen i världen idag klingar det falskt då de äldre och sjuka fick sin största försämring under Göran Perssons tid vid makten. ‘Lånade pensionspengar’ som aldrig betalades tillbaka. Stort B-lag som gick på olika former av ‘sysselsättnings skapande’ åtgärdspaket vid sidan om de som fått pension eller sjukersättning. Ett B-lag som dolde arbetslösheten som kom av datorisering av industrin och utflyttning av företag och som ledde till stort antal människor som inte längre ‘behövdes’ i industrin. Övergång till tjänstemannasamhälle där administration i den offentliga verksamheten fick svälla för att dölja att fler och fler blev arbetslösa. Samtidigt som den gamla devisen om att svenska privata företag och industrier är de som i grunden bär upp att vi har ett tillräckligt skatteunderlag för någon form av välfärd.

Välfärd förresten. På vad sätt är det bättre att båda föräldrarna är ute och jobbar oavsett om de själva vill eller inte och att barn rycks upp i ottan för att komma till dagis för att senare långt senare på eftermiddagen hämtas av stressade föräldrar som skall hinna hämta dem innan dagis stänger, hinna handla, laga mat och förhoppningsvis få lite tid över att ägna åt sina barn utanför TV-soffan innan barnen bör lägga sig för att orka upp tidigt på morgonen? I de flesta länder finns det möjlighet för de som så önskar att leva på en lön under småbarnsåren. Här är det omöjligt för de flesta och för de som vill faller bilan med lägre pension när de blir gamla. Välfärd borde handla om att må gott i vardagen. Få tid över emellanåt att bara vara. Inte springa runt som en ekorre i ett ekorrhjul. Välfärd borde handla om att alla som har låga inkomster eller pensioner borde slippa skatt de första 120.000 kronorna. Inte bara det att det kostar mer att administrera bidrag ovanpå indragna skatter från låginkomsttagare. Det handlar också om rätten att få behålla tillräckligt med pengar för att kunna äta och bo.

Men Socialdemokraterna har större problem än problemet att de glömt bort svenska folket speciellt de lågavlönade, pensionärer och andra svaga grupper. Grupper som förr var deras stöttepelare. Socialdemokraterna är idag som ett Förarlöst skepp i stormande hav, Norah4you 16 december 2010 där den ena och den andra kandidaten till den lediga partiledarposten kör egna race…..

Ylva Johansson, vice ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott (S), pläderar för ”Vi vill höja ersättningsnivån och taket så att de flesta arbetslösa kan få ut 80 procent av sin tidigare lön. ” och att ”En sammanhållen översyn av hela regelverket kring a-kassan behöver göras så att försäkringen blir enkel att förstå, pålitlig, träffsäker och inte går att missbruka. Det ska inte kosta mer än 80 kronor i månaden att vara med – lika för alla.”
Ingen gräns för Alliansens maktarrogans, Ylva Johansson på SvD Brännpunkt 19 december 2010
Väl glömmande att hela A-kassesystemet bygger till större delen bekostas över statskassans insamlade skatter och inte på de arbetslösas egna inbetalningar till A-kassa och fack. Hade hon kommit med förslaget att Fackföreningarna och A-kassan skulle tagit över ansvar för ‘sina’ respektive områden inom Arbetsförmedlingen, då hade jag åtminstone sett någon konsekvens av det hela för facken borde lokalt ha bättre överblick i var lediga arbeten eller behov av mer personal finns än vad Arbetsförmedlingen har. Likaväl som fackförbunden borde ha bättre överblick i vilken form av vidareutbildning en arbetslös behöver för att komma tillbaka till arbetsmarknaden så snart som möjligt.

Samtidigt försöker Östros återigen:”De höga bostadspriserna och det växande skuldberget måste tas på allvar. Den borgerliga regeringen saknar majoritet i Sveriges riksdag. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för nödvändiga beslut som kräver blocköverskridande lösningar. Men det är regeringen som måste göra de nödvändiga förberedelserna för att hantera en snabb låneexpansion och riskerna för ett kraftigt prisfall på bostäder. ”
Regeringen måste hantera riskerna, SvD Brännpunkt 20 december 2010
Dvs Östros vill att regeringen skall ställa upp på Socialdemokraternas förslag men är i grunden inte beredd att rucka på det för att själv missa chansen att påverka. Märkligt. Men inte märkligt att S förlorar väljarsympatier.

Skräckraset, Aftonbladet 20 december 2010

Read Full Post »

det fanns ett hot mot Göteborg och då är säkerhetspolis och åklagare för säkerhetsfrågor skyldig att agera. Alla snyfthistorier till trots, så är verkligheten inte den att de får ta lätt på saker som handlar om terrorism eller bombhot. Så har det alltid varit i Sverige och övriga civiliserade världen och så måste det vara för att skydda medborgarna i t.ex. Göteborg.

Det nya i situationen är att tack vare FRA-lagen, så finns det numera en möjlighet för den som misstänks i denna sortens ärenden att få reda på vad han/hon är misstänkt för (förut hade personen själv bara fått reda på att han/hon varit ett säkerhetshot) och därigenom möjlighet att förklara sig i de specifika faktaförhören. I det aktuella Göteborgsfallet tycks det vara så att personerna som misstänkts och de som (också helt korrekt hämtades snabbt in till förhör för att inte kunna skada ärendet) lyckats ge rimliga förklaringar på misstankarna. Gripna i Göteborg hoppas på svar, GP 10 november 2010 De som varit misstänkta tycks inte förstå att offentlighet INTE gäller för alla papper som rör en terrormisstänkt. Det är inte ens med nyare lagstiftning så att en misstänkt kan få full kännedom om allt. Det ligger i säkerhetsärendens natur att såväl källor som annat som är hemligstämplat är det även för den som numera kan få reda på delar av varför han varit misstänkt.

Det innebär inte att det inte fanns andra som kanske mer borde misstänkas eller som utan att vi i den öppna pressen får reda på det fortfarande kontrolleras. Bara exakt det som chefsåklagare Tomas Lindstrand säger. Säkerhetsfrågor är i sin natur sådana att det mesta ALDRIG får eller skall skrivas eller talas om öppet.

Terrorutredning i Göteborg nedlagd, GP 9 november 2010

När sedan en del försöker få det till att det ‘bara’ är muslimer som drabbas, så har de noll koll. För den som vill kan läsa om hur person, icke muslim, som var nära bekant till den misstänkte skytten i Malmö hämtades vid färja. Andra kan börja läsa lite om hur den här sortens ärenden där bombhot förelåg behandlades redan under Andra Världskriget i Sverige. Situationen mellan vad som hände i Göteborg då när Sverige var alliansfritt och neutralt och som gäller nu när terrorproblemen är globala är likartade. Det gäller alltid att skydda tredje man, oskyldiga människor.

Inlåsta i moske efter bomblarm, Bohusläningen 10 november 2010
Åklagare: Det fanns ett bombhot, Nyhetskanalen.se 10 november 2010

Sedan måste jag återigen säga att ett antal journalister lyckas bevisa att de sovit på samhällskunskapslektionerna. För bara de som sovit eller inte närvarit, förutsatt förståss att de haft ämnes- och stadiebehöriga lärare, skulle få för sig att det är svenska justitieministrar och statsministrar som är de som först får information om säkerhetssamarbete. Det finns förvisso, har denna frågan visat i klartext, en hel del som brustit i överlämnandet mellan olika regeringars ministrar till nästa. Men försvarsfrågor, säkerhetsfrågor och underrättelsefrågor har egna organ som inte lyder under eller skall lyda under vanliga polisen. Det borde journalisterna veta. Det intressanta är att en S-are som definitivt om han inte sov vid en ovanligt detaljerad säkerhetsgenomgång i samband med en av alla KFÖ i vår ungdom BORDE vetat detta.

Tillägg 07.03. GP-s ledarredaktion hade kunnigare ledarskribenter innan de senaste pensionerades….. Ursäkter är inte nog, GP 10 november 2010
Vad då ursäkter? Det fanns ett hot och säkerhetspolis, polis och säkerhetsöveråklagaren handlade helt rätt. Att det ändå blev fel, har inte med saken att göra. Det är inte i något fall oavsett ärende så att alla som anhålls/tas in till förhör etc alltid åtalas och finns det fog att göra ett ingripande, och det fanns det, så finns det – finns ingen som skall be om ursäkt för det.

Read Full Post »