Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Läroplan i Geografi’

som inte är ämnes- och stadieutbildade i pedagogik, metodik och didaktik för Grundskolan, för det kan de knappast vara eftersom de missat att lära in Barn- och Ungdomarsutveckling vilket är ett obligatoriskt kursmoment för alla som skall bli lärare i Grundskolan, tycks tro att Geografilektioner borde bygga på samband innan eleven lärt sig de faktakunskaper som behövs för att förstå sambanden och det många år innan barnets utveckling medger möjlighet att ta till sig sambanden.

I GP konstateras på ledarplats det självklara ”Istället för att från början lära barnen om länder, städer, sjöar och hav och dess placering menar experterna att skolan så tidigt som möjligt måste ”öka ungdomars beredskap för att agera i en dynamisk, globaliserad värld” (vad det nu kan betyda). Skolämnet geografi bör erbjuda eleverna ”de metoder som de behöver för att som vuxna delta i och bidra till utvecklingen av ett demokratiskt, globaliserat och hållbart samhälle”.

Vilka dumheter. Som om människor med gedigna grundkunskaper skulle vara mindre demokratiska. För att barnen skall kunna se sammanhang och konsekvenser och kunna dra de slutsatser som kursplaneförfattarna efterfrågar så måste de ju känna till hur vår del av världen är beskaffad. Hur skall de annars kunna sätta vårt sätt att leva i relation till hur det ser ut i andra delar av världen?” Baskunskap aldrig omodern, GP ledarsidan 17 november 2010

Tidigare artiklar i ämnet:
Björklund kör över experterna om geografi, SvD opinion 11 november 2010
Fakta och samband hör ihop, SvD opinion 12 november 2010
Kartan eller verkligheten, Smålandsposten Ledare 12 november 2010

Personligen undrar jag hur de flummande sk. experterna lärt sig skriva och läsa? Det går att diskutera om barn skall börja med bokstäver eller ord, men om man logiskt skall överflytta dessa sk. experters inlärning på läs- och skrivförmåga, så borde barn börjat med att lära sig långa meningar utan att förstå varken bokstäver eller ord i meningarna. Skrämmande vänster flum!

Read Full Post »