Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Läroplan för Förskola’

Det räcker fullt ut att Förskolan är allmän, dvs tillgänglig för alla, från 3 års ålder. De som är yngre bör få fortsätta vara barn med eller utan dagisplats beroende på föräldrars val, inte utifrån politikers önskemål!

Att Cecilia Dalman EEK riksdagsledamot (S) för Göteborg och Anna Johansson ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg antingen inte läst eller åtminstone inte lärt in vad som står i vederhäftiga äldre och nutida forskningslitteratur om Barn- och Ungdomars utveckling, det framgår klart. Hade inte förväntat mig att Anna Johansson skulle vara så illa informerad. Men tyvärr så är fallet. Barn under fyra år behöver nära kontakt med förälder eller annan stadigvarande råmodell. Det finns ingen som helst möjlighet till detta i en Förskola. För mycket förvaring och de möjligheter som fanns en gång i tiden när förskolan bara omfattade några få år före vanliga skolan med mindre grupper och fler pedagoger, det finns inte pengar till men inte ens då räckte det till för att trygga lugn och ro samt harmoniska utveckling. Barn utvecklas olika, men alla har ett behov som inte tillgodoses med Socialdemokraternas alternativ. Allt det blir är ren och skär indoktrinering.

Investering i Sveriges framtid, Cecilia Dalman EEK (S) och Anna Johansson (S) på Göteborg Expressen Debatt 7 februari 2013
Barnen får betala ett högt pris för S-förslaget, SvD Brännpunkt 7 februari 2013
Vi har bestämt oss: Förskolan är bra, Widar Andersson på ledarsidan Folkbladet 6 februari 2013 Fint ska vi ha, men var ska vi ta’t sa de gamle. Om det varit så att barngrupperna varit hälften så stora som idag och personalen ändå varit fler dvs det varit 1 personal per 3-4 barn, så hade det ändå varit fel inställning och visat på okunskap i barns utveckling!
Förskola i hetluften, Torbjörns krönika på Östgöta Correspondenten 6 februari 2013

Något så dumt som Allmän förskola från två års ålder har inte Socialdemokraterna presenterat sedan makarna Myrdal var i farten. Indoktrinering är vad det är när barn inte får vara barn och leka fritt utan skall fösas, halvt tvingas, in i barngrupper för att socialiseras. Nog för att S undan för undan förlorar unga väljare, men inte är väl indoktrinering från två års ålder i förvaringsplats i stället för att få fortsätta vara barn på varje barns egna villkor rätta metoden?

Read Full Post »