Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Läroböcker’

När det gäller vad som bör och vad som aldrig får stå i en skolbok avsedd för undervisning, är det en självklarhet. Ordet ‘neger’ i någon form får inte stå i en lärobok som används i en svensk Grundskola rent generellt. Där är inte något problem. Samtidigt finns det ett problem i och med att ordet blivit politiskt oacceptabelt. Långt mer än politiskt inkorrekt. Vi har t.ex. Pippi Långström, belgarna har sin Tin-Tin (som friades i belgisk domstol för användande av ordet pga litterära äldre verk speglar den tid de skrevs i) och filmens värld har bland andra filmer ‘Borta med Vinden’ där det nu icke acceptabla ordet används gång på gång.

Vi får acceptera att ordet finns och inte är möjligt att byta ut i litterära och kulturella äldre böcker och filmer. Vi får enligt min mening mycket svårt att förklara för elever idag hur det var fram till Martin Luther Kings berömda tal Martin Luther King’s Speech ‘I Have a Dream’ – The Full Text, abcnews.go.com/Politics och den långa vägen färgade har haft fram till idag. Om vi inte får använda ordet muntligt när vi beskriver den för USA viktiga förändringen i Människosyn som starkt bryter mot det rasistiska slutet av 1800-talet fram till efterkrigstiden i hela Västvärlden, så missar vi något väsentligt. Vi missar möjligheten att förklara för barn och elever de mycket märkliga indelningar av människor utifrån hudfärg, kroppsbyggnad och huvudform som inte minst vårt svenska Statens institut för rasbiologi i Uppsala inte bara stod för utan spred omkring sig i världen från 1922 och långt fram i tiden, till 1958…. Statens institut för rasbiologi, Wikipedia

Det finns även närmare fall där vi bör se på var gränsen går. Frågan är om vi skall acceptera ord som ‘tattare’, ‘zigenare’ och även epitet som ‘CP-barn’. Jag anser inte att de skall få förekomma ens i historieböcker i skolans värld. Dock måste det vara tillåtet att förklara varför vi inte skall använda vissa politiskt oacceptabla ord samt även att visa äldre filmer eller låta elever läsa äldre böcker där begreppen förekommer UNDER FÖRUTSÄTTNING att lärare går igenom de skilda människosyner som ligger bakom forna tiders för oss oacceptabla ord och gör klart att människosynen inte alltid är så snövit i alla läger än idag. För mig är alla människor lika värda, men olika. Utöver enäggstvillingar så klart.

”Negrer” i läromedel för sjuor, GP 22 mars 2012
Elever fick böja ordet ”neger” på engelskan, GT 22 mars 2012
Nedsättande ord upprör på skola, DN 22 mars 2012
Nedsättande ord upprör skola, Aftonbladet 22 mars 2012

Allt detta sagt, så undrar jag hur någon kan lära ut Rockmusikens historia utan att använda ordet Negro-spirituals där grunden till musiken hämtades. Viktigast av allt är dock att vi blir mer observanta även på andra nedsättande ord och gör barn och unga medvetna om att de inte får använda dessa.

Tillägg 11.09 Hård kritik från ansvariga myndigheter, GP 22 mars 2012
Nedsättande ord upprör på skola, SvD 22 mars 2012

Tillägg 19.24 dagens dummaste uttalande ”Svårt att granska läromedel”, SvD 22 mars 2012 Sedan sägs det också från skolan i Stretered: ”Till hösten kommer man enligt Björn Blomgren genomföra förändringar på skolan.

– Jag inför ämneslag. De betyder att lärarna också kan granska varandra, säger han.

Mitt minne måste vara kort för när jag vikarierade där i slutet av 1990-talet så har jag för mig att man hade ämneslag när togs de bort?

För övrigt så förstår jag inte problemet med att kontrollera läromedel. Varje ämnes- och stadiebehörig lärare vet att varje läromedel måste gås igenom både med tanke på att läromedlet kan behöva bytas ut eller kompletteras för i svenska skolor finns det till och med läroböcker där järnridån finns kvar om man tar lärarhandledningarna som finns sparade och använder som extra studiematerial……

Read Full Post »