Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘lärarutbildade utan Samhällskunskap i legitimationen’

när det visat sig att ordkunskapen och ordförståelsen att förstå det som ingår i Kursmål att alla svenska skolelever som går ut 9:an skall kunna för att bli godkända,
ställer jag följande fråga:

Är det någon som utifrån statistik har en uppgift om hur stor % andel av de som undervisat i Samhällskunskap senaste 20 åren som varit:

* totalt obehöriga – dvs inte ens lärarutbildade
* ämnesbehöriga men inte stadiebehöriga
* lärarutbildade men i andra ämnen inkl. NO-lärare som helt saknar SO-utbildning

Tacksam för svar

Read Full Post »