Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lärarlöner’

Nu får det vara nog med gnällandet från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vad gäller Lärarreformen! DET ÄR NI SOM GODKÄNT ATT OBEHÖRIGA, ANTINGEN HELT OBEHÖRIGA ALTERNATIVT BEHÖRIGA SOM LÄRARE UTAN ÄMNESKUNSKAP I ÄMNET DE ANSTÄLLTS FÖR FÅTT GÅ FÖRE NÄR LÄRARTJÄNSTER UTLYSTS!

Stort missnöje kring lärarreform, Aftonbladet 10 december 2014
Stort missnöje kring lärarreform, GP 10 december 2014
Stort missnöje med lärarreform, SvD 10 december 2014

Det är socialdemokrater i fackförbund som hjälpt kommuner att ”spara” genom att godta sänkt lön t.o.m. när de ämnes- och stadiebehöriga som bytt kommun skall godta att bli förbigångna av mindre erfarna (läs nyutbildade) ämnes- och stadiebehöriga lärare som vikarierat under sin studietid! Att många speciellt ämnes- och stadiebehöriga SO och NO-lärare sökt sig till andra jobb efter år 2000, är helt och hållet Sveriges Kommuner och Landstings kommunala nämnders och Lärarfackförbunds fel!
VET HUT!

Det märkliga är att t.om. Socialdemokraterna tyckte att beslutet om Lärarlegitimation 2010 var bra….. då…. : Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010
Se även: Kunskap regnar inte från himlen, Norah4you 29 juni 2014

Ni har haft lång tid på Er. Först under alla år med diskussioner. Sedan mer än 4 år EFTER att propositionen om Lärarlegitimation togs……

SLUTA KLAGA! Det finns hur många ämnes- och stadiebehöriga lärare som helst som under senaste 20 åren blivit förbigångna när de sökt anställning. Själv bland utbildade SO-lärare har jag råkat ut för detta innan jag blev handikappad 2005.

Har bland mina egna studentkamrater (1968) ämnesutbildade FYSIK OCH MATEMATIKLÄRARE som varit stadiebehöriga på Grundskola respektive Gymnasium som sedan 2002 inte fått en 100% tjänst utan som bäst erbjudits 75% och då i bästa fall med kombination Matematik och NO där NO bestått av Biologi eller Kemi de inte studerat sedan studenten på 60-talet. I stället har skolorna med Lärarförbundens godkännande t.o.m. anställt vaktmästare för att dessa varit intresserade och LAS-ade samt ”ungdomsledare” i t.ex. fotboll/ishockey!

Jag känner många ämnesutbildade och stadieutbildade (även de med dubbla behörigheter) som under 2000-talet efter utbildning ALDRIG fått fasttjänst för att kommunerna snålat in och anställt obehöriga. Att klaga hos facket har inte hjälpt – speciellt inte på Grundskolan. Lärarförbundet har ju godtagit helt obehöriga som sina medlemmar och då hänvisat till konflikt med annan medlem!

Så sluta klaga. Ni var t.o.m. så fräcka att Ni under åren 2001-2004 gick med på sänkt timpenning för de behöriga lärare som var beredda att hoppa in för att arbeta, i avsaknad av möjlighet till att få heltidstjänst eller tjänst alls för att obehöriga gått före. På sina håll gick timpenningen ner med mer än 25 kr/timman med hänvisning att de kunde ta andra (obehöriga) samtidigt som förberedelsetid och efterarbete (fram- och bortplockning, städning, rättning m.m.) begränsades till i bästa fall 15 min före lektion!

Så sluta klaga! Sluta upp med att försöka bortförklara PISA-resultaten samt OECD-s utredning.
Till råga på allt har det funnits Lärarprojekt redan innan Lärarreformen beslutades där ämnes- och/eller stadieobehöriga lärare kunnat komplettera med del av lön eller hel lön! För att inte tala om att Lärarreformen nu 2014 varit genomförd i över ett år! Att ens försöka hävda något vad gäller de som inte ens efter lärarlegitimationsbeslutet varit beredda att skaffa sig den ämnesutbildning under de gångna 4 åren, det är så makabert men tyvärr vanligt när det gäller kvinnolöner och ”kvinnoyrken” där liknande setts även inom vård och omsorg (bl.a. har undersköterskor minskat i antal och ersatts av helt outbildade inom kommunal äldrevård och omsorg. Också kvinnoyrke och kvinnolöner….)
VET ÄNTLIGEN HUT!

Read Full Post »

Det var då det…. 12 april 2010 då ”alla” var så nöjda med att det skulle krävas lärarlegitimation….. 🙂

Norah4you's Weblog

Det var på tiden att krav på legitimering av lärare kom.
Endast den som har yrkeslegitimation får ges fast anställning i skolan och endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. Det skriver de borgerliga partiledarna Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD) på Dagens Nyheters debattsida.”.
Yrkeslegitimation införs för lärare, GP 12 april 2010Yrkeslegitimation införs för lärare, SvD 12 april 2010

Eller som det står i debattartikeln:
I vårpropositionen tar vi ytterligare ett steg och satsar en kvarts miljard om året under kommande år på att kvalitetssäkra läraryrket. Den viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår. Regeringen föreslår därför att en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från den 1 juli 2012. Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt…

Visa originalinlägg 353 fler ord

Read Full Post »

om det är så att det skulle räcka med 20 poäng i ämne, om nya eller gamla högskolepoäng framgår inte klart. Nya högskolepoäng 30 per termin, gamla 20 per termin. För att ens få undervisa 1:or i matematik, engelska eller svenska borde det krävas som minst 2 hela terminers studier om ämnet inte är 3:e ämne eller om den som begär lärarlegitimationen inte har en fullständig ‘gammal’ småskol-/folkskollärarutbildning i botten. Andra lärarutbildningar som Montessori- och Waldorf borde ha minimikrav på två terminers heltidsstudier/fyra terminers halvfartsstudie (har funnits ett antal Lärarprojekt och Lärarlyft som de som klagar inte brytt sig om att söka till/gå. Så sluta klaga!

Det krävs mycket goda ämneskunskaper utöver lärarutbildning för att förstå vad varje lärare oavsett stadie måste kunna anpassa studiekurserna i ett ämne så att varje elev får en rättvis chans utifrån gällande Regeringsform (1 kap 2§), Skollagen och de Mänskliga Rättigheterna!

Kommer att ta mycket lång tid för svensk skola att återhämta sig om vi har så bedrövligt låga krav ställda på de som skall undervisa de första 6 skolåren att det i dagsläget räcker med 20 poäng i ett viktigt ämne som matematik. Där ligger felet. Misstänker tyvärr att Lärarförbundet inte förstått det Lärarnas Riksförbund och andra akademikerförbund fört fram när det gäller baskrav för lärarlegitimation. Tyvärr för jag tillhörde på min tid Lärarförbundet men såg alla möjliga obehöriga som slussades till tjänster som splittrats upp i konstiga kombinationer allt för att kommunerna skulle kunna spara pengar!

Det har till och med gått mer än 3 år sedan beslut om lärarlegitimation togs. Se Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010
På 3 år hade alla som vill få behörighet kunnat läsa upp ett ämne till C-nivå (motsvarar 3 terminers heltidsstudie) på halv- eller kvartsfart(om ämnet lästs minst en termin innan).
Sluta klaga!

Utbildning gav olika behörighet, GP 24 augusti 2013 Så ingen av de klagande skulle egentligen blivit behörig om Boråshögskolan lämnat korrekta uppgifter. Ta bort all form av önskeutbildning i basämnen för de som vill bli lärare och läsa på Lärarhögskola. Allt annat fördröjer svenska elevers behöriga krav på god utbildning!

Read Full Post »

i svenska skolor att kommunalpolitiker nu när det krävs lärarlegitimation samt ämnes- och stadiebehörighet kan med att lägga ner många små skolor med hänvisning till Orsaken är inte bara vikande elevunderlag eller kommunala sparbeting. Det nya kravet på legitimerade lärare är ytterligare ett hot. Fullt behöriga lärare på alla lektioner kräver ett visst antal elever, hävdar kommunpolitikerna. Många små skolor i farozonen, GP 3 mars 2013

Om det argumentet är sant, så innebär det att Sveriges Kommuner inte gett svenska elever de behöriga lärare som Skollagen har krävt utan misshushållat på anslagen till våra barn så att många inte haft de lärare de har rätt att få. I stället har kommunerna då använt sig av att misstolka undantaget, som verkligen bara var tänkt som undantag och inte som en sparpost, att rektor kunde få godkänna icke behörig att undervisa på terminsbasis. Att det finns många kommuner som t.o.m. gett icke behöriga tillsvidareanställning i brott mot Skollagen, det är tyvärr en annan sak.

Många små skolor i farozonen, SvD 3 mars 2013
Många små skolor i farozonen, Skånskan 3 mars 2013
Många små skolor i farozonen, helagotland.se 3 mars 2013
MÅnga små skolor i farozonen, Norrbottenskuriren 3 mars 2013
Många små skolor i farozonen, Smålandsposten 3 mars 2013

Tänk om Johan Henrik Bergström, Sveriges Kommuner och Landsting, insett att det är hög tid att svenska elever får de pengar för sin utbildning som det varit tänkt utan att någon endaste kommun skall kunna höja hyran för att kompensera för underskott på konton som inte har med det som svenska lagar kräver att svenska kommuner skall syssla med! Tänk om och tänk fort. Anser DU Johan Henrik Bergström inte att Regeringsformens 1 kap 2§ avseende att det offentliga aldrig får diskriminera gäller i svenska skolor efter kommunaliseringen? Inser inte du att en stor del av det katastrofala kunskapstapp som skett beror på att det krävs kunskap om såväl ämne, stadie man skall undervisa i samt kunskap i pedagogik, metodik, didaktik och mycket god kunskap i Barn- och Ungdomars utveckling? Hade alla barn fått det de enligt Skollagen har rätt till i form av stöd och ämnes- och stadiebehöriga lärare som Skollagen förutsatt att varit normen som endast i undantagsfall frångåtts, så är en sak säker. Många elever hade mått mycket bättre när deras egen möjlighet att utvecklas funnits.

Se Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010 Ni har faktiskt haft 2 år på Er att bättra situationen.

Read Full Post »

för cirka 30-40 år sedan, att få samma ‘höga’ lön som en adjunkt….. Riksdagsmännens löner har sedan dess höjts till skyarna medan lärarlönerna stått stilla i förhållande till politikernas….

Riksdagspolitiker borde ha lärarlön, Gustav Fridolin i Expressen 12 oktober 2012

Läs även: Ta bort tuggummi, ställa i ordning, Norah4you 1 juli 2012

Read Full Post »

se till att just ditt barn inte bara kommer till lektionen, utan också har med sig rätt lärobok, anteckningsblock och penna. Dvs säga till ditt barn att skynda sig hämta de gånger ditt barn ‘glömt’. Få ditt barn och klasskamraterna att sitta ner och sitta stilla medan de som glömt springer iväg (förhoppningsvis skyndar sig i varje fall). Så går 5-10 minuter av starten på många svenska skolors lektion. Lektion efter lektion.

Förbereda för nästa lektion. Inte bara ställa i ordning och plocka nya tuggummin, ha rätt undervisningsmaterial med sig från arbetsrummet. Förutsatt att tiden räcker till. En lärare idag skall ju inte bara vara lärare och arbetskamrat med ett lärarkollegi…. lärarlag och ämneslag heter det ofta nu för tiden….. ni föräldrar glömmer bort att det är var och en av Er som har eget ansvar (Föräldrabalken) att just Ditt barn sköter sig i skolan. D.v.s. inte klättrar högt och lågt, svarar i mobil högljutt på lektion, skickar SMS eller pratar tvärs över klassrummet, får för sig att gå på toaletten 5 minuter efter att det blivit något så när lugnt i klassrummet, kastar papperssvalor (inte råkat ut för det själv men fått plocka upp i hörnen det andra lärare inte hunnit med)… för ditt barn hittar väl inte på något i korridoren som går att läsa på väggar och skåp, inte sparkar just ditt barn sönder sitt eller någon annan elevs skåp?

Förr i tiden, när jag gick i skolan, så hade vi vaktmästare som alla hade respekt för. Nu får ditt barns lärare vara extra ordningsvakt utan ordningsvaktförordnande utöver allt annat som ersättare för frånvarande eller icke existerande skolpsyskolog och sjuksköterska. Ditt barns lärare får till skillnad från dig inte sitta ostörd (förlåt jag glömde att du kanske har mobilen på och läser arbetsmail eller annat på dina raster) på lunchen. När som helst kan varje lärare som är mentor/klassföreståndare och/eller rastvakt på G ut efter att kastat i sig mat få avbryta lunchen för att ingripa mellan två elever som slåss, bråkar med ord eller att någon elev är ledsen för att den blivit mobbad ännu en gång.

Du kan vanligen gå hem när din arbetstid är slut eller själv välja att jobba över. En lärare kan det inte. För under dagen finns ingen chans att sköta allt det administrativa, skriva in hur ditt barn och de andra 120-150 eleverna som just den senare lärare/högstadielärare undervisar per vecka gjort ifrån sig på lektionerna, notera om någon av eleverna behöver extra undervisningmaterial och/eller extra stöd, ringa föräldrar i förekommande fall, planera för utvecklingssamtal och lärarlags möten.

Då har jag ändå inte nämnt det viktiga, det som varje lärare egentligen är utbildad för. Att förbereda inför morgondagens lektion, plocka fram, kopiera, göra skrivningar helst med förståelsefrågor (som tar längre att rätta än fylleri- och alternativfrågor), läsa in ny forskning inom sitt ämne och självfallet rätta de skrivningar som gjorts. Det senare tar längre tid än du tror. Varje skrivning tar minst ett par timmar att rätta. Om du har eleven i 3-4 ämnen så har varje elev i snitt 3 skrivningar per ämne och termin. Vilket betyder att bara en klass skrivningar i enklaste fall tar 9 gånger 3 timmar men oftare 12 gånger 5 per termin. Varje klass. I en del ämnen har ditt barns lärare upp till 7-8 olika klasser. Så klagar du över att du behöver sätta dig ner med ditt barn och ‘göra’ hemläxan. 😉

Vad skall man säga utöver att åter tala om för dig att för 30-40 år sedan begärde riksdagsmän att få höjd lön med 4000 kr för att få samma som en gymnasielärare. Idag har riksdagsmännen nästan 80% mer än genomsnittlige gymnasieläraren. Den butiksanställde som förr hade 50-75% av en gymnasielärares lön har samma lön efter ett år som de flesta kommuner idag är beredda att ge gymnasieläraren som kommer ny till kommunen även om den har flera års erfarenhet.
Sluta missunna lärare vettiga löner. Någon d-a ordning får det allt vara så att det lönar sig att utbilda sig i flera år och skaffa sig livslång skuld till CSN! Flera hundra tusen….

Svenska lärare lågavlönade i Europa, GP 1 juli 2012
Svenska lärare lågavlönade i Europa, SvD 1 juli 2012
Svenska lärare lågavlönade, DN 1 juli 2012
Svenska lärare lågavlönade i Europa, Aftonbladet 1 juli 2012

Jag missunnar inte gruvarbetare och renhållningsarbetare att ha lika eller bättre löner än genomsnittsläraren, deras jobb är slitsamt på kroppen och psyket på annat sätt. Men jämfört med flertalet andra jobb, så är lärarjobbet skrämmande lågt betalt av svenska kommuner.

Jag glömde nämna att lärarna en gång i tiden avstod från en del av sommarledigheten mot högre månadslön. Inte var det mödan värt. Kommunerna har ofta för sig att läraren skall jobba 8-17 och arbetar ofta del av kortlov och före samt efter terminer. Skulle inte tro att Metallfacket eller andra fackförbund skulle acceptera sådana arbetsförhållanden som flertalet svenska lärare lever under!

Read Full Post »

Det var på tiden att krav på legitimering av lärare kom.
Endast den som har yrkeslegitimation får ges fast anställning i skolan och endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. Det skriver de borgerliga partiledarna Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD) på Dagens Nyheters debattsida.”.
Yrkeslegitimation införs för lärare, GP 12 april 2010 Yrkeslegitimation införs för lärare, SvD 12 april 2010

Eller som det står i debattartikeln:
I vårpropositionen tar vi ytterligare ett steg och satsar en kvarts miljard om året under kommande år på att kvalitetssäkra läraryrket. Den viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår. Regeringen föreslår därför att en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från den 1 juli 2012. Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt, dels genom lärarexamen, dels genom annan akademisk ämnesutbildning kompletterad med praktik och ett års pedagogisk utbildning. Vi föreslår också ett nytt mentorssystem och att lektorerna återinförs. ” Vi inför yrkeslegitimation för alla Sveriges lärare 2012, DN 12 april 2010

Nåväl, så långt så gott. Men nu är det dags för nästa mycket viktiga krav. Det är en sak att den offentliga skolan som institution idag har kommunerna som huvudman och att Skolverket därutöver kan godkänna privata skolor. Dock är det i längden helt orealistiskt att kommunerna får lärarnas löner klumpade i samma påse som de har till läromedel, lokaler och lokalvård. Där kommunerna kan välja att antingen styra om skattepengar helt eller delvis till annan verksamhet t.ex. höja lokalkostnaderna på skolor som ändå inte skulle kunna inbringa samma hyresintäkter som andra lokaler. Utifrån de pengar som kommunerna sedan valt att lägga på skolan har så privatskolornas ersättning per elev räknats. Det senare är i sig riktigt men även där är behovet på legitimerade lärare viktigt:

* Lärarlegitimation bör utfärdas på alla stadier som har Skolverket som tillsynsmyndighet.

* Den del av ersättningen för skolor som avser lärares löner bör plockas ut från ‘påsen’ och öronmärkas för lärarlöner. I korthet bör detta innebära att kommunerna och privata skolor får full ersättning för utbetald lärarlön om läraren är ämnes- och stadiebehörig samt har lärarlegitimation. Därutöver bör ersättningen till kommunerna gradvis sänkas så att de icke behöriga ‘lärarna’ endast ersätts med 75% av lönen.

Tillägg 09.41 ”Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén säger att förslaget om lärarlegitimation är efterlängtat.
-Den stärker skolans kvalitet. Det här, tillsammans med starkare behörighetskrav, stärker även läraryrket som profession, säger hon till TT
.” Lärarfacken: Bra med lärarlegitimation, DN 12 april 2010

Förövrigt undrar jag varför Socialdemokraterna inte infört lärarlegitimation t.ex. under GP-s tid om de nu tycker att det är så bra men att förslaget kommer ‘först nu’…… S: Jättebra med lärarlegitimation, DN 12 april 2010

Tillägg 19.44 ”Fakta talar i övrigt sitt tydliga språk: 20 procent av dagens lärarkår är obehöriga. Det är inte någon bra utgångspunkt för en kvalitetsskolaEfterlängtad legitimation, GP ledarsidan 13 april 2010

Read Full Post »