Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lärarlöner släpar efter’

Nu har Stefan Löfven visat korten om skolan: Alla skall med, Alla kan vara som minst hjälplärare….. Kunskaper vad är det? Kostnader för att kontrollera att kontrollera samtliga de 6000 arbetslösa mot registerutdrag hos Polismyndigheten, var tar han dem? För inte tänker han väl sig spola för skolans elevers säkerhet viktig lag? Det är verkligen övermaga och visar på komplett okunnighet om vad som krävs för att inte försämra svenska elevers och flyktingars som kommer till Sverige vad gäller inlärningsprocessen

S vill skapa 6 000 nya jobb i skolan, GP 21 augusti 2014
Aftonbladet avslöjar: S lovar 6 000 jobb till arbetslösa i skolan, Aftonbladet 21 augusti 2014

Sveriges elever har redan lidit nog av osthyvel och tårtspade som kommunerna använt sig av för att justera sin budget!

Rödgröna Göteborgsrörans Anneli Hulthén(S) konsults disrespekt för läraryrket avskräcker

Något så barockt som Anneli Hulthéns föreslagna konsult som under senaste året varit ute på skolorna för att tala om ”styrdokument” för skolorna….

Konsulten startade på skola efter skola att be lärarna räkna upp vilka styrdokument som gällde för skolan. Lärare i flera stadsdelar har berättat för mig att de styrdokument som behöriga lärare räknade upp: Grundlagarna, Skollagen, Läroplanerna etc. De blev avbrutna av konsulten som sa: Nej, det gäller inte här i Göteborg. Styrdokumentet för Göteborgs skolverksamhet är Göteborgs Kommuns budgetförslag för de olika stadsdelsnämnderna och deras fördelning på skolorna

Mer behöver väl inte sägas? Förklarar helt de kraftigt försämrade elevresultaten!
Jo kanske bör ändå en del tilläggas. Redan under slutet av Göran Johanssons tid försökte delar av S och MP:s lokala stadsdelspolitiker styra så mycket pengar över till ett fåtal stadsdelar att man på vissa av kommunens skolor räknade om eleverna tog mer än visst antal köttbullar, smörgåsar med pålägg för att inte tala om att man i de missgynnade centrala stadsdelarna i vissa fall fortfarande hade kartböcker där Sovjetunionen, inte Ryssland, fanns på kartorna. Skolor där eleverna vissa terminer endast fick 1/2 suddgummi per elev och de fick be mycket vänligt för att få något när det tog slut.
Verkligheten i Göteborg, Norah4you 5 juli 2014

Skall sedelmaskinen fram eller ytterligare skattehöjningar utöver till de kostnader som S-budgeten redan saknar intäkter för?

De 6000 arbetslösa som Stefan Löfven tänker sig skall få extratjänster kostar även kommuner och varenda skola stora summor pengar. Pengar som idag sägs saknas när lärarkandidaterna skall erhålla sin lagstiftade lärarpraktiska provår efter genomgången utbildning.

Sveriges elever oavsett var de är födda har rättighet till välorganiserad grundläggande skolgång där pedagagoger är legitimerade lärare och inget annat! Så enkelt är det inte att få elever att lära in även om det för okunniga politiker samt oinitierade föräldrar ser ut vara lätt lära ut! Få elever att lära in är något helt annat än att lära ut!

Read Full Post »

frågan är dock hur i hela fridens namn dessa extrema höjningar som politiker fått gått igenom? Har fackföreningsrörelsen i Sverige verkligen valt, att skaffa ”oss” en nomenklatura a la öststaterna förr? En nomenklatura som snart har minst lika många eller mer priviligier än Adeln och Prästerna hade med äldre svenska Grundlagar för länge sedan….

Både gymnasielärare och grundskollärare tillhör de yrkeskategorier som haft sämst löneutveckling sedan millennieskiftet. Deras löner har ökat med cirka 38 procent sedan år 2000, att jämföra med till exempel ingenjörer och tekniker vars löner stigit med 52 procent under samma period.

För andra yrkeskategorier har lönerna ökat ännu mer. I toppen av SCB:s statistik över genomsnittliga månadslöner finns skogsmästare och lantmästare, som kunnat se sina löner stiga med 60,8 procent sedan år 2000.

Tätt därefter följer högre ämbetsmän och politiker med en löneökning på 60,5 procent under samma period. I absoluta tal innebär det att politikernas och ämbetsmännens löner ökat från i genomsnitt 41 000 till 65 800 kronor. En grundskollärare har samtidigt sett sitt lönekuvert växa från 19 200 till 26 500 kronorLärarnas inkomster släpar efter, DN 20 december 2013 Ämnes- och stadiebehöriga legitimerade lärare har stora studieskulder. Hur stora studieskulder har politikerna i snitt?

Lärar- och polislöner släpar efter, SvD 20 december 2013

Lärar- och polislöner har sämst utveckling, Expressen 20 december 2013
Lärar- och polislöner släpar efter, Skanskan.se 20 december 2013
Lärar- och polislöner släpar efter, Västerbottens Kuriren 20 december 2013

Om fackföreningsrörelsen i Sverige godkänt detta,
så är följdfrågan på vilket mandat för vi vanliga svenskar har inte fått rösta om att ge fackföreningsrörelse oavsett vilken eller arbetsgivare Staten något sådant mandat.

Read Full Post »