Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lärarhögskola’

Fridolin avslöjar sin oförmåga att läsa, förstå och analysera svenska språket som är solklart vad gäller nya betygskriterierna!
Endast de som saknar ordkunskap/ordförståelse för godkänt årskurs 9 i svenska ska kunna ha förmåga att missförstå så klara direktiv för vad som gäller för betyg!
”Många lärare har uppfattat regelverket som oklart och svårt att tolka”, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) som flaggar för en översyn av betygssystemet.Fridolin: Lärare har svårt tolka betygsregler, SvD 27 oktober 2014 Ämnes- och stadiebehöriga lärare SKALL INTE KUNNA MISSFÖRSTÅ om de kan svenska språket! Bakläxa Fridolin!

Norah4you's Weblog

Det är märkligt så dålig ordförståelse samt dålig ordkunskap många som läser till lärare eller redan är legitimerade lärare har. Hur i hela fridens namn har Alla skall med skolan lyckats slussa igenom de som inte kan läsa innantill och förstå vad som står i de nya betygskriterierna?

Falskt påstående så det sjunger okunskap om det finns att läsa i Ingen likvärdig bedömning med nya betygen, Christian Karlsson Isabella Arvidsson blivande gymnasielärare på GP Debatt 18 juli 2014
Verkligheten är precis tvärs om. Solklarare betygskriterier har Sverige ALDRIG HAFT!

Antingen har elev uppnått samtliga krav på betygsnivå E, C respektive A, och då har eleven rätt att erhålla de betygen. Eller så har eleven inte gjort detta och då är frågan om eleven klarat kraven för betygsnivå E eller C. I första fallet kan eleven visa sig vara värd ett D men aldrig vara berättigad att få ett C…

Visa originalinlägg 123 fler ord

Read Full Post »

Det är märkligt så dålig ordförståelse samt dålig ordkunskap många som läser till lärare eller redan är legitimerade lärare har. Hur i hela fridens namn har Alla skall med skolan lyckats slussa igenom de som inte kan läsa innantill och förstå vad som står i de nya betygskriterierna?

Falskt påstående så det sjunger okunskap om det finns att läsa i Ingen likvärdig bedömning med nya betygen, Christian Karlsson Isabella Arvidsson blivande gymnasielärare på GP Debatt 18 juli 2014
Verkligheten är precis tvärs om. Solklarare betygskriterier har Sverige ALDRIG HAFT!

Antingen har elev uppnått samtliga krav på betygsnivå E, C respektive A, och då har eleven rätt att erhålla de betygen. Eller så har eleven inte gjort detta och då är frågan om eleven klarat kraven för betygsnivå E eller C. I första fallet kan eleven visa sig vara värd ett D men aldrig vara berättigad att få ett C oaktat hur klassens elever i övrigt presterar. Det är alltså helt riktigt om klassens övriga elever inte är visat högre kunskapsnivåer att högsta betyg i den klassen skulle kunna vara D. Det handlar alltså inte om att bäste elev i en klass skall få betyg C, B eller A för att han/hon är så mycket bättre än övriga elever.

Det är fullt möjligt att en hel klass uppfyller samtliga krav för C men har visat varierande kunskaper för högre betyg. Då skulle den klassen kunna ha som sämst elever som får C.
V.S.B.

Den som inte förstår kriterierna, bör sätta sig ner med korsord eller uppslagsverk för att få full täckning för ord som står där.När ordförståelse saknas, Norah4you 7 januari 2014

Read Full Post »

Hur länge skall Lärarförbundet kalla icke legitimerade för pedagoger? Sluta också upp att klara obehöriga för lärare!

Många arbetslösa lärare trots lärarbrist, GP 7 juli 2014
Många arbetslösa lärare mellan jobb, SvD 7 juli 2014
Många arbetslösa lärare mellan jobb, Aftonbladet 7 juli 2014
Många arbetslösa lärare mellan jobb, Metro 7 juli 2014

De som inte gått på Lärarhögskolan ÄR INTE LÄRARE OCH HELLER INTE PEDAGOGER – ENDAST DÅLIGA SUBSTITUT SOM KÖRT SVENSKA SKOLAN I BOTTEN!

Dessa som många gånger aldrig läst ämnet på universitet än mindre gått på Lärarhögskola och som i vissa fall fick gå före oss som utbildat oss i ämnena och gått på lärarhögskolan. Jo jag var själv med om det. Lärarförbundet stödde rektor som ansåg att en vaktmästare passade bättre som lärare i en klass med stökiga elever än någon av oss som som minst hade läst 2 av de 3 ämnen som rektor parat ihop. Själv hade jag läst 2, en annan sökande hade läst 3. Men vi var ju Gudbevars kvinnor……

Det är inget ovanligt när jag hört med bekanta som har ämnes- och stadiebehörighet ens de senaste 6 åren när jag själv pga handikapp inte kunnat jobba. Handikapp som gör att jag har svårt att gå, svårt att stå och konstant värk dygnet runt som gör att jag måste ligga minst 15 timmar per dygn. På vissa skolor även här i Västra Götaland har detta satts i system. Icke behöriga har fått gått före för att rektor delat upp speciellt SO-ämnen och Fysik i stället för att satsa på hela tjänster. Känner många behöriga lärare som sedan 2002 valt att byta karriär för att de blivit förbigångna av obehöriga eller som bäst erbjudits 75% tjänster för att deras ämnen delats upp så att obehöriga har kunnat anställas!

Sluta upp med dumheterna att kalla obehöriga för pedagoger, Lärarförbundet. VET HUT.

Read Full Post »

Det är märkligt att inte politiker tänkt till ordentligt och insett att det ingalunda var lämpligt att låta icke ämnesutbildade, ibland inte alls lärarutbildade, ‘lärare’ få behörighet om de undervisat i ett ämne 8 år (4 år för de över 57 år). För en sak är säker – även om erfarenhet ger viss ‘kunskap’ är det denna sk. kunskap som visat sig i de resultat som PISA-undersökningen pekat på. Det var skandal nog att 30.000 helt obehöriga sedan kommunaliseringen av skolan fått fasta anställningar som blockerat, jo så är det – var själv drabbad 2005 innan senaste knä + fotskadan, för de som läst ämnet och gått på Lärarhögskolan. Till dem skall vi då lägga sådana som en av mina egna kompisar, Ämneslärare i Fysik och Matematik för Gymnasieskolan som för all del fått 80% tjänst där Matematik till viss del ingår men som under alla år efter att han skolade om sig från att undervisat och forskat på Chalmers inte fått en enda tjänst där han till fullo fått undervisa i sina egna ämnen. Blockerad av icke ämnesutbildade lärare har han fått undervisa i NO som helhet trots att han inte läst varken Kemi eller Biologi efter att vi tog studenten 1968….. De lärarna som fått undervisa i andra ämnen än sina egna blockerade av icke ämnesutbildade som undervisat i ämnen som Matematik, Fysik, Historia och Samhällskunskap, de lärarna lägger ytterligare 70.000 ‘lärare’ till antalet där Sverige inte har sett till att ha rätt kvinna/man på rätt plats och att respektera att kunskap inte faller som regn från ovan. 😛

Mycket viktig debattartikel i dagens GP: ..En mycket radikal förändring är den som slår fast att från december 2013 kan en lärare som undervisat länge i ett ämne, men utan att vara behörig, ansöka om att bli behörig – utan att fortbilda sig. Den som undervisat 8 år i ett ämne under de senaste 15 åren kan alltså med sin skolledares godkännande ansöka om den behörighet som saknas. Och om du fyller 57 år senast juli 2015 räcker det med fyra års undervisning.

Förödande signalvärde

Signalvärdet av justeringen är förstås förödande. Varför fortbilda sig om man kan ta en genväg? Visst är det så att lång undervisningserfarenhet faktiskt ger viss kompetens. Men att några ska fortbilda sig i formell mening och ta akademiska poäng, samtidigt som andra slipper, visar på bristande förståelse för det som är utgångspunkten för en skola på vetenskaplig grund – nämligen att lärare har en vetenskaplig grund. Detta syns tyvärr också när Lärarlyftets femte kursomgång startade i januari 2014. Få söker kurserna och de som söker är yngre än tidigare omgångar – kan man misstänkta att äldre ansöker om att skaffa sig behörighet på annat sätt?Lärarnas fortbildning illa hanterad, Anna Brodin utbildningschef Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet på GP Debatt 20 februari 2014

En av de viktigaste bitarna är att det borde stå i anställningsavtal för alla behöriga lärare, de som inte gått på Lärarhögskolan bör först gå där enligt mitt sätt att se de skall inte längre få åka snålskjuts för att kommunerna försöker spara pengar, att de fortlöpande och minst vart tredje år skulle få läsa vidare/komplettera m.m. på halvtid med B-avdrag. Om inte svenska skolans huvudmän tar Lärarrollen och det innehåll varje svensk elev har rätt att kräva på allvar, så bör Skolverket ta över skolan i fråga oavsett utövare!

Se även Grundskolan och kommunaliseringen, Norah4you 22 september 2013 samt Fler vuxna i skolan löser inte problemen, Norah4you 19 februari 2014

Read Full Post »

Fler vuxna i skolan löser inte problemen. I dagens rent ut sagt dumma debattartikel, i min uppfattning är alla som inte förankrar sina förslag i verklighetens bottenplatta dumma = okunniga, så tror sig Miljöpartistpolitiker ha kommit på lösningen: ”Låt höginkomsttagarna finansiera en skolsatsning, Per Bolund (MP) ekonomisk-politisk talesperson i riksdagen, Åsa Romson (MP) språkrör och Gustav Fridolin (MP) språkrör på DN Debatt 19 februari 2014
Sällan har det framkommit så klart varför en Folkhögskollärare om än aldrig så duktig saknar kompetens som behövs för att förstå Grundskolans lärarkunskapsbehov.

Höginkomsttagare förresten….. för att ens komma i närheten av de skatteintäkter som behövs för Miljöpartiets orealistiska fantasier, krävs att samtliga som tjänar över 28.000 kr/månad inklusive OB och andra tillägg tvingas lämna tillbaka allt de fått i handen under hela Alliansens regeringsperiod för i stället för att behöva lämna till skatteindrivarna… Sverige är inte kommunistiskt inte socialistiskt. De som arbetar tjänar inte lika stora fantasilöner som politikerna men förtjänar att få behålla det de redan fått – och mer!

MP vill ha 10 000 nya jobb i skolan, Aftonbladet 19 februari 2014
MP vill ha 10 000 nya jobb i skolan, GP 19 februari 2014
Miljöpartiet: 10 000 nya jobb till skolan, Expressen 19 februari 2014 Fint vill vi ha’t men var skall vi ta’t?

Fler vuxna i skolan, för det kan väl inte vara så att Miljöpartisterna ‘hittat’ 10.000 ämnes- och stadiebehöriga lärare som står på kö för att gå in i skolan och ta hand om undervisning i Matematik, Svenska, Historia, Samhällskunskap m.m. ???? 😛

MP vill ta in ny skatt till skolan, Aftonbladet 19 februari 2014 Nog för att S och MP har sitt ihop. Men inte visste jag att MP tänkte tävla med S om att vara Sveriges mesta skatteindrivarparti 🙂

Miljöpartiet har under åren gått längre och längre från de rötter som Pehr Garthon byggde på. Där hänsyn skulle tas till såväl människa, samhälle som miljö men miljön skulle prioriteras så långt som möjligt utan att människan och samhället skulle raseras. Där var Miljöpartiet en gång i tiden. Miljöpartiet är idag något helt annat. Ett parti där sk. experter är de man lyssnar på hellre än den verklighet som finns omkring. Ett parti som kan klaga på det ena och det andra men blunda för det verkligt stora problemet RENT VATTEN och REN LUFT.

Se även: Mindre klasser ingen lösning, Norah4you 18 februari 2014 och glöm inte bort det citat jag skrivit flera gånger. En äldre lärarinna som skulle gå i pension sa: Vi tar in nyfikna, vetgiriga 1:or och släpper ut uttråkade blaserade från 5:an Något att tänka på. Skolarbete skall vara roligt men inte så roligt att man glömmer bort att kunskap inte faller som regnet från ovan utan kräver hårt arbete. I skolan och med hemläxor!

Read Full Post »

så länge som kommuner, och även friskolor, fortsätter att ge undervisningsansvaret till icke ämnes- och icke stadiebehöriga lärare!
Det krävs kunskap för att kunna förmedla kunskap. Handlar inte bara om att få lugn och ro i klassrummet och lärare som är ‘populära’ eller sk. lärare (läs de som inte gått på lärarhögskolan) som har ‘erfarenhet’. Vad den erfarenheten gett i form av stort antal elever genom åren som i bästa fall trivts och lärt sig rapa upp det som står i boken utan att förstå vad det är de skulle ha lärt in, vad den sk erfarenheten gett vet Sverige alldeles för väl vid det här laget!

Allra först skall det krävas av arbetsgivare/utförare av utbildningsuppdrag att de använder sig av ämnes- och stadiebehöriga lärare som inte bara lärt in sitt ämne utan också har gått lärarutbildning i pedagogik, metodik samt didaktik. Detta kan i de fall där de som felaktigt uppehåller platser t.ex. inom NO-området, jo jag känner till fler än en Grundskole-/Gymnasielärare utbildade i Matematik respektive Fysik som inte får full tjänst för att det anställts folk som ibland t.o.m saknar egen ämnesutbildning efter gymnasiet. Inte undra på att så många elever har svårt att förstå det de skall ha lärt in.

OECD har insett det verkliga problemet – det krävs högre löner för att få välutbildade lärare. Först krävs det lön som motsvarar utbildningstidens stora lån för att få fler än rena entusiaster att söka till läraryrket. Sedan krävs det hög lön för att motivera dessa att stanna i läraryrket.

Lärarnas löner måste höjas. Och eleverna måste få mer undervisning.
Däremot behöver Sverige inte minska klasserna eller satsa mer pengar på skolan.
Experterna tror inte att skolan har för lite resurser, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 18 februari 2014 Lena Mellin, jag delar inte din politiska ståndpunkt men jag uppskattar dina kolumner. Du är en av de få i svenska journalistkåren som visar hur det går att skriva bra artiklar/kolumner utifrån god källkritisk analys och med giltiga argument. Riktigt roligt att läsa.

En annan som ibland, långt ifrån alltid, följer den källkritiska analysvägen är Ewa Stenberg på DN:Vad fick politikerna för råd för att förbättra skolan?

– En av de ansvariga för OECD:s Pisastudie, Andreas Schleicher, pekade på några av de stora framgångsfaktorerna i de länder som når de högsta kunskaperna och som samtidigt förmår att ge också elever från fattiga och lågutbildade hem höga kunskaper. Det handlar om att ha höga förväntningar på eleverna och på skolan, att eleverna ska känna att det lönar sig att anstränga sig och att de får stöd. Men det handlar också om att satsa på bra lärare genom att betala högre löner och genom att erbjuda vidareutbildning och karriärmöjligheter.Ewa Stenberg: Partiförslag saknas i OECDs lista, DN 18 februari 2014
Inte så konstigt för större delen av Sveriges politikerkår har gått i flumskolan. Många av dem har gått i ‘Alla skall med’-anda skolan där de elever som varit intresserade och duktiga har hämmats av att alla skall klara allt på samma skoltid….. Alla barn är lika värda, men olika 🙂

Det är lärarna, inte slantarna, SvD ledarsidan 19 februari 2014
OECD: Sverige bör höja lärarlöner, DN 18 februari 2014
OECD: Sverige bör höja lärarlöner, SvD 18 februari 2014
OECD: Sverige bör höja lärarlöner, GP 18 februari 2014
OECD: Sverige bör höja lärarlöner, Aftonbladet 18 februari 2014

Men visst mindre klasser som har välutbildade ämnes- och stadiebehöriga lärare kan göra skillnad. För detta krävs det att arbetsgivare/utförare tvingas ge de som de felaktigt anställt tjänstledigt med B-avdrag för att de skall få komplettera för att bli riktigt behöriga.

En lärare som kan sitt ämne och sitt stadium samt lärt sig pedagogik, metodik och didaktik kan utan problem, om han/hon bara vill, individualisera undervisning för 30 elever i en klass. Lättare med 20-25? Självklart. Det som krävs är att man som lärare lär känna alla sina elever och att arbetsgivaren försöker begränsa antalet elever som varje lärare totalt sett har att undervisa under veckan. Helt omöjligt är det att få tiden att räcka till, vilket den ändå inte gör idag när lärare skall vara kuratorer, sjuksköterskor, administratörer, städa klassrummen efter varje klass (ställa i ordning plocka papper och ta bort tuggummi är bara en liten extra del som tar tid….).

Satsa smartare, satsa på lärarna, GP ledarsidan

Att en lärare på högstadiet idag kan 120 elever (fyra klasser) och fler i veckan ger inte mer individuell tid till varje elev att få egen tid med sin lärare. Det krävs att arbetsgivare förstår att själva undervisningstiden i sig kräver minst tre fjärde delar så lång tid för förberedelser inför lektion och efterarbete efter lektion. Det är en av de stora bitarna som politiker och allmänhet inte förstår.
Än mindre förstår de att lärare för att kunna fortsätta undervisa år efter år hela tiden måste ha ett antal timmar i veckan för att hålla sig a jour med alternativt vidareutbilda sig inom sina ämnen och/eller i undervisningsmetodik.

Sedan må Sifo i undersökning fått fram att Mindre klasser viktigast skolreform, GP 18 februari 2014
Det handlar inte om kvantitets undervisning utan kvalitetsundervisning. Därför kräver den skolreformen fler ämnes- och stadiebehöriga lärare. Innan de finns på plats är det endast en lappning i ett trasigt lapptäcke! Ämnes- och stadiebehöriga lärare som får den lön deras utbildningsuppdrag och egen lång utbildning för att kunna utföra detta samt också får vettiga arbetsförhållanden kostar. Märkligt att politiker inte inser att det i längden kostar mer att så många tvingas gå på Komvux för att de inte förstått, lärt in eller orkat engagera sig när lärare lärt ut för att eleverna skall lära in! Egentligen borde varje svensk skolelev vara garanterad att han/hon fått utbildning av behöriga lärare som sett till att eleven förstår, alternativt får hjälp som behövs för att kunna förstå, det som skall läras ut i form av kursmål i läroplan!

Mindre klasser viktigast skolreform, Aftonbladet 18 februari 2014
Mindre klasser viktigast skolreform, SvD 18 februari 2014

Det är inte roligt att läsa denna artikel, men viktigt Hälften hoppar av lärarutbildningen, DN 17 februari 2014 Ärligt talat så räcker inte de nya gränserna på 0.5 resultat på högskoleprov! Det krävs mer än så för att utan problem kunna lära in och framför allt klara av att läsa in allt som behövs för att klara de tentor som en blivande lärare MÅSTE klara. Men 0,5 gör i varje fall att färre tvingas eller bara hoppar av för att de inte har den läskunskap och läsförståelse som krävs för att själva lära in det som behövs för att kunna lära ut till elever så att eleverna får en rättvis chans att lära in i sin tur…..

För att få duktiga lärare, så krävs att vi erkänner att barn utvecklas inte linjerätt eller ens enligt Östtysk-betongmodell. Barn skall få utvecklas i sin egen takt. Det är förutsättningen för att vi skall kunna ta till vara hela begåvningsreserven där inte alla kan bli fotbollsproffs än mindre astronomer. Varje barn har rätt att få sin egen styrka stärkt. Inte skiljas ut genom Bokstavsetiketter för det sänker självförtroendet hos barnet. Kanske inte hos de vuxna hemma och i skolan som kan slå sig för bröstet och säga: Det är minsann inte mitt fel Ju fler barn vi slutar hämma, desto fler rasslar igenom skolan som de nyfikna vetgiriga de var när de började 1:a klass. Alla kan inte lära sig läsa samt förstå utan hjälp. Då skall de få den hjälpen utan att någon tittar på plånboken. Alla kan inte bli bäst i historia eller matematik. Men alla har något som går att bygga på inte bara i ett ämne utan i flera. Välutbildade lärare växer inte på träd för att få tillräckligt välutbildade lärare i framtiden krävs hårt arbete och att skolan redan när dessa blivande lärare går i den själva satsar på att stärka i stället för att hämma.

Läs gärna mina funderingar om detta att vi utbildar svenska elever till arbetslöshet. Utbildas till arbetslöshet och vuxendagis, Norah4you 9 januari 2014

Read Full Post »

mupparna har fått nog…. men inte har mupparna förstått skillnaden mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund… 🙂 I det förra har man under senaste 20 åren ofta värnat om att icke ämnes- och icke stadieutbildade ‘lärare’ ofta helt utan lärarutbildning minsann skall gå före de som har ämnes- och stadieutbildningen. I det senare har man under alla tider värnat om att sätta krav på kunskap i förgrunden. Gustav Fridolin kan inte ett skvatt om vad det verkligen krävs för att en lärare i Grundskolan SKALL kunna tillräckligt för att ge VARJE ELEV det verktyg och det stöd som eleven både behöver och har rätt till. En Folkhögsskolelärare som vikarierat i Grundskolan är hur trevlig han/hon än är och hur mycket han/hon än månar om sina elever INTE rätt person på rätt plats!

Lärarna måste få tid att…. ja så långt låter det väl. För i lärares arbetsuppgifter ingick redan tidigt en hel del för- och efterarbete som kommit i skymundan när skolhälsovård försämrats och oordningen i klassrummen spridit sig ut i uppehållsrum och korridorer. Men resten Gustav Fridolin (MP) resten är ren och skär fantasi utan kontakt med verkligheten! 30 elever? En normal SO-lärare, Språklärare/NO-lärare i Grundskolan har cirka 150 elever under en vecka. Ibland mer. Det är inte alls omöjligt utan tvärt om relativt enkelt för en ämnes- och stadiebehörig lärare att individualisera undervisningen, dvs blanda det som förr kallades katederundervisning och nu brukar kallas allmän genomgång med förberedda uppgifter alternativa böcker etc för varje enskild elev. Men det krävs att läraren är kunnig. Inte bara kunnig lärare utan också en som kan sitt/sina ämnen baklänges och framlänges utifrån egen ämnesutbildning på Universitet och Högskolor.

Ena eleven har svårt att läsa andra har lättare att lära in utifrån sina egna intressen, den tredje är tabellbitare och älskar dataspel (idealisk elev för där går det att samla uppgifter som går att använda år ut och år in) Kan en lärare in slå om på nolltid när elever kommer med oväntade frågor så att läraren klarar av att göra ett kort avbrott och en extra utläggning i stället för att hänvisa till boken. Läroboken är ett hjälpmedel men endast ett hjälpmedel som all annan undervisning bottnar i. Det krävs mer än läroboken för att stimulera eleverna och inte döda lärandets öppna sökande efter kunskap. Att använda nätet är ett annat hjälpmedel, men skolbiblioteket är bättre. Det finns oändliga skatter där som kan göra att elever inte tappar intresset. Allt från historiska romaner som kan användas som extra för snabba elever som vill veta mer till böcker på andra språk än svenska.

Den lärare som inte har en aning om vilken guldgruva som finns numera bland invandrare som kommer i form av flerspråkiga föräldrar, kanske inte så bra på svenska som på engelska eller franska som andra språk, den läraren har missat en hel del som underlättar för läraren!
Lärare måste få tid att göra sitt jobb, GP 28 december 2013 Det är exakt det som Björklund vår Skolminister säger: Det krävs god skolvård och att rektorer/rektorsexepeditioner inte överlåter administrativt arbete utöver kunskapsuppföljning på lärarna. Det krävs god ordning och reda i klassrummet. Allt flum och springande efter bok, penna och suddgummi måste upphöra.

Mupparna protesterar, men de protesterar mot fel saker! Okunskapen har spridit sig upp i fackliga miljöer och ända in i Riksdagshuset!

Se även: Vad skrev Eberhard?
Problemet började redan under 1960-talet. Den så kallade flumskolan med problembaserad inlärning och grupparbeten, i stället för kunskapsfokus och färdighetsträning, har varit förödande för kvaliteten. Att försöka få sjuåringar att diskutera i stället för att inhämta kunskap är minst sagt märkligt. Rädslan för katederundervisning tycks ha skrämt vetandet ur barnen.

Det är inte konstigt att barn inte lär sig saker när det inte finns något krav på att de ska göra det och då nyttan inte är uppenbar. Vad Pisa-rapporten visar är att svenska elever är dåliga på kunskaper men bra på att ställa till oreda.Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa, David Eberhard psykiater, författare och debattör på GP 27 december 2013
Allt detta är självklarheter som varje person som har fått tillräcklig ämnes- och stadieutbildning för Grundskolan OCH fått lära in Barn- och Ungdomars utveckling samt didaktik, metodik + pedagogik BORDE förstå. Borde…. men en del verkar ha missat eller inte varit psykiskt/fysiskt närvarande för att lära in….

Read Full Post »

Är Henrik Arnstad. sk. vetenskapsjournalist som utan vetenskaplig förankring ger sig på en av de bästa skoldebattartiklarna som skrivits.

Hur i hela fridens namn kan någon vara så urbota dum att denne någon tror att barn eller unga vuxna har det minsta möjlighet att göra källkritisk analys av det de googlar fram – för det är den varianten som flertalet som inte förstått att det krävs kunskap för att kunna veta hur och var man inhämtar mer kunskap? Vänsternissarna försöker än en gång fördärva skolan. Alla skall med, till vilket pris som helst tycks det. Att priset blivit att vi utbildar unga till arbetslöshet – det bekymrar dem mindre….
Se Utbilda till arbetslöshet, 23 augusti 2012

Vad skrev Eberhard?
Problemet började redan under 1960-talet. Den så kallade flumskolan med problembaserad inlärning och grupparbeten, i stället för kunskapsfokus och färdighetsträning, har varit förödande för kvaliteten. Att försöka få sjuåringar att diskutera i stället för att inhämta kunskap är minst sagt märkligt. Rädslan för katederundervisning tycks ha skrämt vetandet ur barnen.

Det är inte konstigt att barn inte lär sig saker när det inte finns något krav på att de ska göra det och då nyttan inte är uppenbar. Vad Pisa-rapporten visar är att svenska elever är dåliga på kunskaper men bra på att ställa till oreda.Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa, David Eberhard
psykiater, författare och debattör på GP 27 december 2013

Allt Eberhard skriver i sin artikel är självklarheter för varje ämnes- och stadiebehörig lärare som verkligen lärt in det som lärts ut om barn och ungdomarsutveckling på Lärarhögskolan. Nåväl SKALL HA LÄRTS UT… 🙂 Ett barn på t.ex. 7 år har ingen som helst möjlighet att veta VAD som är viktigt att lära in.

Henrik Arnstads dumma uttalande 27 december 2013
Men att, som Eberhard antyder, skolan var bättre under 1960-talets början är dumt. De unga svenskar som i dag gör världssuccéer med att skapa datorspel, inte hade de blivit så mycket mer kreativa om en Caligula slagit en pekpinne i huvudet på dem varje skoltimma, säger Henrik Arnstad.

Deras framgångar handlar i mångt och mycket om att de lärt sig leka fram kunskap och insikter.Eberhards debattartikel får hård kritik, GP 27 december 2013

Kritik? Gnällspikuttalande från en som bevisar att han inte alls förstått att hans uttalande motbevisar det han påstår!
Leka fram kunskap och insikter?
Utöver journalistyrket, författaryrket och möjligen de fåtal som lyckats på dataspelfronten, så finns det INGA yrken ute i vanliga privata arbetslivet där det ens skulle kunna vara någon fördel att sakna allmänbildning inklusive internationellt gångbar utbildning men i stället hänvisa till att den som söker ett jobb är bra på att leka fram kunskap och insikter Vem får normala jobb på sådana meriter? Utöver uppräknade yrken – INGEN!

Samhällsdebattörer oavsett om de tillhör flumliberaler och/eller vänsternissar KAN INTE ETT JOTA OM BARN OCH UNGDOMARS UTVECKLING OCH INLÄRNING! Än mindre kan de kursmål och betygskriterier i de ämnen som legitimerade lärare har att undervisa i. Skulle någon vilja bli opererad av en vaktmästare som sett hur riktiga kirurger gör och slått upp det han inte förstått på Google?????

På vilken planet i universum har Henrik Arnstad lärt sig sådana dumheter? Tala genast om det så vi kan varna alla rymdfarare för tid och evighet att inte söka sig dit!

Read Full Post »

i Lärarutbildningen på Lärarhögskolor? Eller är det möjligen så att flertalet av de lärare som den sk. forskaren, kvalitén på forskaren har jag ännu inte lyckats hitta; saknar uppgift om tidigare akademiska arbeten, är alla de som varit icke ämnes- och icke stadiebehöriga men som finns bl.a. bland de 30 000 som blockerade tjänster för behöriga lärare(not 1) som sökt heltidstjänster i sina egna ämnen?
Not 1. 30 000 obehöriga lärare har i åratal, Norah4you 31 juli 2013

Det finns många teorier kring varför Finland lyckas bättre, men det vi ser i våra data är framför allt skillnader i uppföljningen av läxorna. I Finland används läxorna aktivt i klassrummet för att öka lärandet, det är en markant skillnad mot i Sverige och Norge, säger Liv Sissel Grønmo, första amanuens vid Institutt för lærerutdanning og skoleforskning på universitetet i Oslo, till tidningen.
Hon konstaterar att det blir meningslöst att ge läxor om uppföljningen uteblir.
Forskare ger svenska lärare bakläxa, GP 14 oktober 2013 Undskyl, men norska lärartjänster kräver i annonserna godkänd utbildning, svenska gör det inte…… lite skillnad.
Forskare: Svenska lärare usla på läxor, Expressen 14 oktober 2013
Forskare ger svenska lärare bakläxa, Aftonbladet 14 oktober 2013
Forskare ger svenska lärare bakläxa, SvD 14 oktober 2013

Ämnes- och stadiebehöriga lärare lärde för på Lärarhögskolan vikten av att förstå vad didaktik kombinerat med metodik stod för.

Didaktik

Att använda ett didaktiskt anslag ger en djupare förståelse för undervisningens ”inre väsen”, dvs att man på ett vetenskapligt sätt tar sig an de problem och möjligheter i undervisningssituationen till motsats från metodiken som inte ställer dessa frågor utan där upprepar man modeller och praktiska situationer som använts i skolan tidigare.Didaktik, Skolpedagogen

För en ämnes- och stadiebehörig lärare är det naturligt att förhöra läxan genom att inkludera läxan i undervisningen för nästa avsnitt. Detta kan ske genom att starta med ett muntligt förhör och från det via förståelsefrågor till eleverna leda vidare till nästa avsnitt eller genom att helt inkludera förhöret under ett nytt avsnitt där eleverna behöver ha förståelse för att kunna få förförståelse inför nästa läxa som läraren går igenom innan läxan ges. Att ge läxa och ha fyllerifrågor, vilket är vanligt förekommande hos lärare som inte har full behörighet, eller korta frågor där eleven förutsätts rapa upp i princip ord för ord vad som stått i läroboken, det är inte att utveckla eleven genom läxor.

Read Full Post »

Det är skönt att höra att det blivit bred facklig och kommunal samling runt det tio punkts krav som vår utbildningsminister Jan Björklund (FP) tillsammans med lärarfacken, SKL och Friskolornas Riksförbund lägger fram på DN – debatt. Dock saknas det två viktiga punkter:

* För att kunna lyfta administrativa uppgifter utöver närvarorapportering [digitalt?/IEJ] krävs att krav ställes på alla skolor att ha administrativ personal på rektorsexpeditionen samt att ha närvarande elevhälsovård som minst några timmar varje dag.

* Att samtliga skolor, kommunala såväl som friskolor får krav att ha buffert så att elever som börjar en klass inte drabbas av nedläggning, delning eller sammanslagning under pågående stadieutbildning. Det krävs också att krav ställes på utförare så att den utlovade kvalitativa utbildningen också ges eleverna.

Tio förändringar som skall rädda den svenska skolan, Jan Björklund (FP), utbildningsminister; Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet; Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas riksförbund; Anders Knape (M), ordförande Sveriges kommuner och landsting samt Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund på DN debatt 3 juni 2013
Förslag för att höja lärarnas status, GP 3 juni 2013
Så vill Jan Björklund höja lärarnas status, Expressen 3 juni 2013
Förslag för att höja lärarnas status, Aftonbladet 3 juni 2013 få rader….. blev Aftonbladet putt för att Björklund och Co hann före S?
Förslag för att höja lärarnas status, SvD 3 juni 2013

Viktigt att notera! Punkt 6. Didaktiken är en viktig del av lärarutbildningen och den del av didaktiken som handlar om hur undervisningen ska läggas upp måste stärkas. Examensmålen bör förtydligas i den riktningen. Skickliga lärare i skolväsendet måste också beredas plats att medverka i lärarutbildningen, även om vederbörande inte har disputerat. Det är inte alltid de skickligaste lärarna är de som får eller vill disputera….

Read Full Post »

Older Posts »