Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lärare lyder under Grundlagarna’

Tar mig för pannan och undrar kan varken regering, opposition eller skolverk Sveriges Grundlagar och internationella avtal som blivit lag? Skollagen bygger på Regeringsformen OCH Regeringsformen 1 kap 2§ inkluderar av Sverige 1971 godkännande av FN:s rasdiskrimineringskonvention!
Hur står det till. Snart dags att sätta samtliga politiker i skolbänk för att de skall få visa att de kan lagarna de och deras företrädare stiftat

Partier i skolan utreds, Aftonbladet 11 juni 2014
Partibesök i skolorna ska utredas, GP 11 juni 2014
Partier i skolan utreds, DN 11 juni 2014

Föreslår att Björklund talar med Maria A. Tror hon hade hunnit bli aktiv på kåren när frågan var uppe inför 1979-års val.
Samma FN:s rasdiskrimineringslag formulering gällde redan när nya Grundlagarna togs och stärkts upp genom åren genom HD-dom! Hon kanske minns det som FP och övriga partier samt nuvarande JO och JK missat eller glömt.
Kanske dags för prov i kunskap om svenska grundlagar och internationella avtal innan någon får ta plats i beslutande ställning?

Notera följande från rebloggade artikeln nedan:

Har ett parti godkänts för att ställa upp i Riksdagsval, så är det verkligen inte upp till ”Tyck som jag”-syndromets vänsternissar att sätta sig över Demokratiska spelregler. Inte ser det bättre ut när de som tror att det handlar om regler själva är beredda att bryta mot Grundlag!

Utdrag ur bloggartikel:
Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Av artikeltexten framgår varför ett nynazistiskt parti är fullt möjligt att neka tillträde till skolor och allmän plats (d.v.s. även omfattas av begränsningar som finns i Regeringsformen av Demonstrationsfriheten) Det framgår också varför detta inte är tillämpligt på t.ex Sverigedemokraterna. Allt handlar om att de nazistiska partier sprider rasläror. Nödvändigt kriterie för att begränsningar i Grundlagstadgade rättigher pga rasism SKALL få förekomma. Att vara mot invandring till det som media brukar kalla vara rent invandrarfientlig är INTE att sprida raslära.
——- slut på utdraget ur rebloggen nedan —–

Norah4you's Weblog

Min uppfattning är att det står i strid med skollagen att släppa in partier, oavsett vilket, som framför rasistiska och antidemokratiska ståndpunkter, (§5): ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen… ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling”.Rasism är inte en åsikt som alla andra, Thomas Martinsson (MP) kommunalråd Göteborg på GP debatt 31 maj 2014

Thomas Martinsson, din uppfattning är av noll värde Svenska Grundlagar och av Sverige undertecknade samt i Grundlagar införlivade internationella avtal gäller. Om Du saknar ordkunskap att förstå skillnaden mellan rasism så som FN och Sveriges Högsta Domstol tolkar rasism, och att vara mot invandring, så var Du inte berättigad att få Godkänt enligt Kursmål och Betygskriterier i årskurs 9. Att förstå ord i lagtext…

Visa originalinlägg 546 fler ord

Read Full Post »

Min uppfattning är att det står i strid med skollagen att släppa in partier, oavsett vilket, som framför rasistiska och antidemokratiska ståndpunkter, (§5): ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen… ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling”.Rasism är inte en åsikt som alla andra, Thomas Martinsson (MP) kommunalråd Göteborg på GP debatt 31 maj 2014

Thomas Martinsson, din uppfattning är av noll värde Svenska Grundlagar och av Sverige undertecknade samt i Grundlagar införlivade internationella avtal gäller. Om Du saknar ordkunskap att förstå skillnaden mellan rasism så som FN och Sveriges Högsta Domstol tolkar rasism, och att vara mot invandring, så var Du inte berättigad att få Godkänt enligt Kursmål och Betygskriterier i årskurs 9. Att förstå ord i lagtext och Grundlag som ingår att alla elever SKALL kunna förstå, är något man har rätt att begära att svenska politiker kan!

Har ett parti godkänts för att ställa upp i Riksdagsval, så är det verkligen inte upp till ”Tyck som jag”-syndromets vänsternissar att sätta sig över Demokratiska spelregler. Inte ser det bättre ut när de som tror att det handlar om regler själva är beredda att bryta mot Grundlag!

Utdrag ur bloggartikel:
Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Av artikeltexten framgår varför ett nynazistiskt parti är fullt möjligt att neka tillträde till skolor och allmän plats (d.v.s. även omfattas av begränsningar som finns i Regeringsformen av Demonstrationsfriheten) Det framgår också varför detta inte är tillämpligt på t.ex Sverigedemokraterna. Allt handlar om att de nazistiska partier sprider rasläror. Nödvändigt kriterie för att begränsningar i Grundlagstadgade rättigher pga rasism SKALL få förekomma. Att vara mot invandring till det som media brukar kalla vara rent invandrarfientlig är INTE att sprida raslära.

Sammanfattning
Svenska lagar bygger på våra Svenska Grundlagar. Det skall varenda elev som gått ut 9:an med godkänt betyg känna till om eleven verkligen uppfyllt kursmålet för ämnet Samhällskunskap och gått godkänt! Har det gått så långt med ”Alla skall med andan” att inte ens ledande Kommunal- eller Riksdagspolitiker respekterar Regeringsformen? Skall vi medborgare i Sverige behöva kräva legitimation som garanterar att våra folkvalda KAN och RESPEKTERAR Svenska Grundlagar.

Tycka kan vi både enskilt och i grupp vad vi vill om Sverigedemokraterna. Men i Sverige gäller svenska lagar. Det är också viktigt att kunna, om man inte lärde in det i årskurs 7 av ämnes- och stadiebehörig lärare i ämnet Samhällskunskap, skillnaden mellan rasism och att vara mot invandring. Sveriges definition bygger på FN:s rasdiskrimineringskonvention. Sveriges Högsta Domstol har tolkningsföreträde och använt sig av denna rätt.

Tolkningsföreträde av Grundlagar och lagar är aldrig upp till svenska politiker eller politiska partier eller för den delen media heller! Det är svenskt domstolsväsende och i sista hand Högsta Domstolen som har att tolka och i domslut skriva ner vad som följer av Grundlagar och Lagar här i Sverige. Tyvärr saknar Sverige Författningsdomstol.

Den politiker som inte respekterar att det är i svensk Riksdag vid två skilda tillfällen med mellanliggande allmänt val som Grundlag måste beslutas för att få ändras, den politikern erkänner sin egen okunnighet och ignorance av de Grundlagar som han/hon är satt att följa i sitt politiska uppdrag!

Personlig fundering: Daniel Swedin Aftonbladet har ibland en exeptionell klarsyn:
Slutfejkat: MP har hjärtat till vänster, Daniel Swedin Aftonbladets ledarkrönika 31 maj 2014

Read Full Post »

Utdrag ur bloggartikel:
Det har sedan 1971 då Sverige antog FN:s rasdiskrimineringskonvention om Hets mot folkgrupp varit brottsligt att hävda eller främja Nazistiska uppfattningar. Observera i utdrag artikeln nedan vad som krävs för att ett parti skall vara förbjudet att verka allmänt i Sverige:I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvension. I konvensionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konvensionen.Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Om du läser hela artikeltexten förstår du säkert varför ett nynazistiskt parti är fullt möjligt att neka tillträde till allmän plats, dvs begränsa deras demonstrationsrättighet, samtidigt som detta inte är tillämpligt på t.ex Sverigedemokraterna. Allt handlar om att de förra sprider rasläror men inte de senare. Att vara mot invandring till det som media brukar kalla vara rent invandrarfientlig är INTE att sprida raslära.
———— slut på utdrag från Respektera Grundlagarna Lärarförbundet, Norah4you 27 maj 2014

Björklund: Inga nazister i skolan, GP 28 maj 2014
Det har inte varit tillåtet sedan 1971 för en skola att ge nazister möjlighet att komma inte ens att ha bokbord. Vi hade den frågan uppe i FPU 1979 eftersom det diskuterades här i Väst på den tiden.
Läs även Svensk rätt tillåter inte någon att utanför den rent privata sfären sprida nazism och därmed dess rasläror. Det framgår i enlighet med FN:s rasdiskrimineringskonvention, utformningen av brottet hets mot folkgrupp och departementschefens motiv, redovisade i propositionen samt domstolarnas praxis. källa: samma länk som ovan Tveklös avsikt med lagskärpning, dagens jurik.se 2014-01-15

Björklund: Inga nazister i skolan, SvD 28 maj 2014
Björklund: Inga nazister i skolan, Aftonbladet 28 maj 2014
Björklund vill stoppa nazister i skolan, Sveriges Radio 28 maj 2014
Björklund vill utestänga nazistpartier från skolorna, DN 28 maj 2014

För så vitt gällande lag inte ändrats sedan januari i år, så är nazisterna redan utestängda och rektor får säga nej. Observera att det gäller nazister på grund av raslära och rasideologi. Däremot går det inte att stoppa t.ex. Sverigedemokraterna. Det är inte rasism att vara emot invandring. oavsett om det gäller ”vanlig” invandring eller den arbetskraftsinvandring som fackförbund är emot.

Read Full Post »

När Lärarförbundets ordförande går och inbillar sig att rektorer, vem som helst, helt lagligt skulle äga rätten att sätta sig över REGERINGSFORMEN,
då tar jag mig för pannan och undrar – har Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén själv inte haft ämnes- och stadiebehörig lärare i ämnet Samhällskunskap under sin skoltid?

Lärarförbundet och/eller Rektorer vid svenska skolor har lika lite som Media tolkningsföreträde av Svenska Grundlagar ej heller äger de rätten att subjektivt avgöra VILKA partier som skall räknas till extremistpartier!

I Sverige gäller svenska lagar och över dem gäller svenska Grundlagar. Det skall varenda elev som gått ut 9:an med godkänt betyg känna till om eleven verkligen uppfyllt kursmålet för ämnet Samhällskunskap och gått godkänt! Har det gått så långt med ”Alla skall med andan” att inte ens lärarfacks högsta företrädare respekterar Regeringsformen?

Har ett parti godkänts för att ställa upp i Riksdagsval, så är det verkligen inte upp till ”Tyck som jag”-syndromets vänsternissar att sätta sig över Demokratiska spelregler. Inte ser det bättre ut när de som tror att det handlar om regler själva är beredda att bryta mot Grundlag!

Stoppa alla partibesök på skolor tills reglerna ändrats, Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén på DN debatt 27 maj 2014
Facket: Inga nazister i skolorna, GP 27 maj 2014 DET HAR INTE VARIT TILLÅTET MED NAZISTER I SKOLORNA SEDAN 1971! Sluta bluffa och sluta att sätta nazistetikett utifrån vad ”Tyck som jag”-syndromet via Media spridit som politisk korrekthet a la vänsternissar som aldrig lärde sig det som krävdes för att läraren skulle få ge godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9!

Regeringsformen är ingen regel! Respektera Regeringsformen! Det är samtliga som arbetar med Offentligt uppdrag oavsett utövare SKYLDIGA att göra!

Varje försök att sätta sig över de rättigheter som samtliga i detta land tillförsäkrats i Regeringsformen är ett försök att vara odemokratisk!
Grundlag står över skollag. Så enkelt är det Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén!
Ge rektorer rätt neka extrempartier, SvD 27 maj 2014
”Ge rektor rätt neka extremparti, GP 27 maj 2014 Observera att rektor redan idag äger rätt att neka nazistiska och nynazistiska partier, se mitt svar på frågeställning nedan.

Rektor har inte tolkningsföreträde vad gäller vilka partier utöver de som sprider rena rasläror att neka något parti. Än mindre subjektivt besluta att ett parti som är godkänt enligt svenska Grundlagar och dessutom sitter i Riksdagen skulle kunna anses att vara rasistiskt eller nazistiskt. Att vara mot invandring är lika lite nazistiskt i Sverigedemokraternas fall som att svenska fack vill hävda att svenska jobb hotas med hänvisning till arbetskraftsinvandrare som fått jobb här.

Norah4you's Weblog

Även om jag har full förståelse för att många önskar att deras egna värderingar skall gälla, dvs. att just de räknar som Nazister eller för den delen Kommunistiska extremister till vänster om Vänsterpartiet, samt vara avgörande för vilka som skall få komma till t.ex. skolor eller få demonstrera på gator och torg,

så är det beklämmande att så många idag inte respekterar våra Svenska Grundlagar. Till dessa sällar sig ledande Socialdemokrater som kapitalt missat att i Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR.

Samma rättigheter som Du själv kräver oavsett om det är Yttranderätt, Tryckfrihet, Åsiktsfrihet eller Mötesfrihet,
samma rättigheter gäller Din värste åsiktsmotståndare/politiske fiende!
Det är det och inte Tyck-som-jag-syndromet som gäller i en demokrati

Den som inte respekterar ett lands Grundlagar/Konstitution – han/hon är inte demokrat oavsett vad han/hon än säger! Respekt för Grundlagar/Konstitution är Grundbulten i alla demokratier. Gillar man inte det som står där, så krävs det här i…

Visa originalinlägg 1 176 fler ord

Read Full Post »