Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Landstingspolitiker’

Det är en hel del som inte är som det borde i Sverige numera. Började gå åt pipan med skolan och försvaret direkt efter 1968….. samtidigt som somliga (läs Socialdemokrater) ser sig själva som statsbärande parti, så ser många av oss andra att Svensken går inte längre på vad som helst och ändå försöker traineen till Statsminister med sin ovanligt eniga KU-prickning mot statsråd ut att tro att allt går att göra som på den tiden då svenska folket lurades gång på gång…

Svenska folket lurades gång på gång? Ja så var det. För verkligheten är den att under många decennier med Socialdemokratisk regering, så blev svenska folket lurade gång på gång. Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall; Socialdemokraterna sänkte svenska Försvaret för att inte tala om att Socialdemokraterna än idag försöker dölja att Hjalmar Branting var med och stödde upprättandet av det Rasbiologiska institutet i Uppsala och att Socialdemokraterna tiger om att:

1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering. Socialdemokraternas mörka historia En så mörk historia att det krävdes en Alliansregering för att svenska politiker ens skulle be alla de drabbade om ursäkt. Ersättning utlovades men verkar av artiklar att döma varit njuggt och sitter fortfarande långt inne för vissa.

Riksdagsmännen som en gång i tiden, under Socialdemokratisk regering, begärde att få ut lika mycket som svenska lärare, de har numera mer än dubbelt upp. Att de får frikort på SJ (kanske också på inrikesflyget) må vara dem väl unt. Men behöver det spilla så långt ner att ett antal politiker får årskort på kollektivtrafiken samtidigt som man glömmer bort förarna av densamma? Självfallet bör de som ser till att vi andra kan åka ha lika stor rättighet som politiker – till skillnad från politikernas velande i Rödgröna Göteborgsröran och andra liknande röror, så kan ju alla se att utan förarna står vi oss slätt. Självfallet förutsätter jag att Skattemyndigheten går lika hårt åt alla som får löneförmåner. Men nog tycker jag personligen att Bussförare och Spårvagnsförare, som ofta börjar långt innan ”alla andra” eller slutar mitt i natten borde få årskort åtminstone inom sitt lokalområde. Det är dem väl unt!

Ledig busschaufför anklagades för tjuvåkning, GP 30 maj 2015
Vittne berättar om hur bussförare blev nedbrottad, GP 2 juni 2015
Bussbråket: Demonstration planeras, GP 2 juni 2015
Biljettkontrollanter stängs av efter kritik, GT 2 juni 2015
Kontrollanterna stoppas:”Jobbar inte för tillfället”, Aftonbladet 2 juni 2015 Fattas bara annat – drägg vill vi inte ha oavsett på vilken offentligt betald position som helst.

Read Full Post »

Vanliga Svensson som får det svårt pga sjukdom och/eller arbetslöshet skall enligt herrskapet på de fina stolarna från kommunstyrelser upp till riksdag klara sig på under 10.000 kr när hyra + vanligt uppehälle är inräknat. Men de fina personerna som i riksdagsmännens fall i min ungdom (jag är 63 år) klagade för att de ville ha samma lön som en adjunkt på gymnasiet, de har sett till att de själva numera tjänar mer än dubbelt dessa och dessutom har förmåner varav inkomstgaranti efter avslutat uppdrag…..men de som har de sämst, de skall hållas nere sedan Olof Palmes tid. Etter mer avundsjuka blev de röda riksdagsmännen på pensionärernas ATP-pengar. Låna kallas det inte när man inte betalar tillbaka… listan växer på svenska nomenklaturans försök tillskansa sig än det ena än det andra men hålla nere andra. Sverige har under många år varit sista öststatsutposten i socialisering där förbättringar går till politiker oavsett kvalité, utbildning och erfarenhet men försämringar slår neråt längre och längre.

Politikernas bidragslinje, Expressen Ledarredaktionen 10 december 2012

Inkomstgaranti …. stor skam för OM politikerna verkligen gjort bra jobb, så borde privata arbetsmarknaden stått på kö för att få dem till som minst avdelningschefsnivå…

Read Full Post »

När man läser artiklar som Generösa pensioner till unga politiker, SvT 4 november 2012 där det står att de 50 största kommunerna betalat ut 35 miljoner kronor förra året till fd. politiker som inte uppnått allmän pensionsålder eller i många fall ens 50 år, så vill jag ha svar på följande frågor:

* Vem började med att politiker, som redan har högre lön än majoriteten av sina väljare oavsett partitillhörighet, skulle få de höga löner de har när de sitter som valda ombud i Kommuner och Landsting? Hur i hela fridens namn kunde någon enda politiker som är värd namnet försvara att härutöver skulle få pension när de slutat som politiker innan de uppnått pensionsåldern?
Regeringsformens 1 kap 2§ GÄLLER ÖVER KOMMUNALLAG! Alla Människor är lika värda. Det är inte tillåtet av det Offentliga att diskriminera någon – läs innantill. Det är heller inte tillåtet enligt Brottsbalkens 20 kapitel – läs den, att gynna sig själv när man är i den positionen eller tjänsteman i det Offentliga.

* Någon måste alltså börjat någon stans. Vem fortsatte och utifrån vilka grunder och förordningar har detta skett?

* Varför?

Någon måtta får det allt vara på de som sitter på politiska positioner i kommunstyrelse, nämnder, fullmäktige eller i Landsting. Alla människor är lika värda och om de som suttit på dessa positionerna varit kapabla att verkligen klara dem, så hade näringslivet skrikit efter att få dem. Om de inte blir efterfrågade gäller enligt svenska lagar samma för dem som för alla andra som blir arbetslösa. Jag kan sträcka mig så långt att de kan få ett år med 80% av tidigare inkomst, därefter njet och bilda kö på arbetsförmedlingen om de inte är som minst 60 år. Allt annat är ren goja och diskriminering mot skattebetalarnas rättigheter.

Ryt till om politikens evighetspensionärer, SvD Ledarbloggen 4 november 2012
Höga pensioner till unga politiker, DN 4 november 2012

Det är inte utan jag börjar fundera på om vi i Sverige i längden bör ha Kommunal självbestämmanderätt…..

Tillägg 19.39 Lyxpensioner för politiker ses över, Expressen 5 november 2012
Förslag om lägre politikerpensioner, SvD 5 november 2012
Förslag om lägre politikerpensioner, Aftonbladet 5 november 2012

Read Full Post »

som är giltigt argument för att ”Landstings- och kommunpolitiker som lämnat sina uppdrag kan utan motprestation vara garanterade 100 000-tals kronor om året fram till pension?” Bra betalt för inget jobb alls, GP 21 september 2011

Som jag ser det finns det inte ett enda skäl att en politiker som inte suttit många år och uppnått 60 års ålder skall ha en enda dag ersättning utöver 1 år. Är det så att politikern har gjort ett bra jobb, så torde han/hon inte ha svårt att få ett nytt välbetalt jobb. Har han/hon inte gjort det, så bör de därefter få ställa sig i arbetsförmedlingens kö om de inte hittar jobb efteråt precis som alla sina väljare.

Tillägg 08.45 Eric Erfors, Fräls oss från Friårsfrälset, Expresssen 22 september 2011
Ppöotoler startar företag för att behålla pensionen, Sverigesradio.se 22 september 2011
Politikerpensioner för miljoner, DN 22 september 2011

Tillägg 15.57 Politik ska inte vara en pensionsförsäkring, SvD ledarsidan 22 september 2011

Read Full Post »