Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Landstingens ursprungliga uppgift sjukvård’

Göran Hägglund har helt rätt i att svenska sjukvården bör omorganiseras. Landstingen bör skrotas fortare än kvickt. Deras uppgifter idag rymmer allt möjligt som inte var avsett den gången 1863 när Landstingen skapades utifrån behov av regionalt centraliserad sjukvård i de gamla svenska länen. OK inte helt i enlighet med länsuppdelningen men den historiken lämnas fn därhän.

Sjukvården måste byggas om, Göran Hägglund KD på SvD Brännpunkt 30 juni 2014
KD vill göra om sjukvården i grunden, GP 30 juni 2014
KD vill göra om sjukvården i grunden, Aftonbladet 30 juni 2014
Jag är inte främmande för förstatligande, DN 30 juni 2014

Min personliga uppfattning är att all sjukvård i Sverige undantaget Universitetssjukhusen bör ligga direkt under en och samma statliga myndighet. Universitetssjukhusen bör lyftas ut och ligga under en centraliserad statlig utbildnings- och hälsovårdsmyndighet som ser till att tillräckliga resurser fördelas utifrån såväl patientbehov av specialister som forskning inom hela hälso- och sjukvårdsområdet samt specialistutbildning av sjukvårdspersonal.
Utöver det är det som jag tidigare skrivit_
Pengar skall ut i verksamheten. Det är inte rimligt att landsting och regioner genom sina egna beslut och direktiv på något sätt skall ens kunna ha möjlighet att göra att vården inte är likvärdig i hela landet. Det strider mot Regeringsformens 1 kap 2§ (som så mycket annat när det är politiker och höga tjänstemän som inte lärt in våra Grundlagar) och Alla människors lika värde samt att ingen får diskrimineras av Offentlig myndighet
……
Det har gått så långt att man här i Göteborg härom sistens såg en skämtteckning där det var en som kom in akut med brutet ben som fick besked att kvoten för operation av ben redan var överskriden men skulle han inte kunna operera örat?
Skrota Landstingen, Norah4you 10 september 2012

Tillägg 20.35 Väldigt vad Göran Hägglund måste retat upp Socialdemokratiska journalister och politiker. Hans tal som var bra innehållsmässigt, humormässigt och känslomässigt trots saklighet har fått Aftonbladet att gå i spinn:
Komikerns hårda dom: ”Talskrivaren från helvetet”, Aftonbladet 30 juni 2014 Vad har en komikers åsikt om en partipolitiker att göra med valet 2014 som får en tidning att skriva med stora rubriker på hemsidans första sida? 🙂
Lena Mellin: ”Ett två plus-tal”, Aftonbladet 30 juni 2014

Månne har socialdemokratiska journalister under dagen fått klart för sig att Göran Hägglunds tal kanske är det som vänder skutan för Alliansen genom att vara framtidsvisionärt. Något som normalt Socialdemokraterna betraktar som sin egen rättighet att vara?

Read Full Post »