Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Landsorganisationen’

Tillåtet att vara dum i Sverige,
mycket dumt att själv bevisa det herr LO-bas Karl-Petter Thorwalsson!

Den hårda lönefajten fortsätter.

Nu går LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till attack mot de som kräver lägre ingångslöner via lagstiftning.
– De har ingen aning om hur det står till för vanliga löntagare på svensk arbetsmarknad, säger han.
LO-bas till attack mot den som vill sänka ingångslönerna, Aftonbladet 3 Februari 2016

DE har bättre aning om hur det står till för vanliga löntagare, än vad herr LO-bas själv har som liksom andra Fackföreningspampar, Politiker i Kommuner, Landsting, Regioner, Riksdag och Stat samt f.d. politiker och höga tjänstemän som fått sina löner samt förmåner utvidgade mer än 4 gånger vad de kvinnoyrken som samma grupper sett till att hålla nere på lägsta nivå inklusive hålla lägsta A-kasseutbetalning, Försörjningsstöd samt Fattigpensionärernas pension nere genom att undvika att höja golvet och samtidigt hållit nere lönerna inom VÅRD, SKOLA OCH OMSORG!

Nomenklaturan som herr LO-Bas Karl-Petter Thorwalsson själv tillhör är nästan värre än vad den var i gamla Östtyskland!

Sverige skall självfallet fortsatt ha en svensk modell där arbetsmarknadens parter förhandlar med varandra. Men lägsta lön har Ni redan satt genom den ersättning som t.ex. de som slitit ut sig i ryggen inom Vård och Omsorg eller de som inom alla tre områden som omfattas av Kommunala, Landstings, Regions- eller Statliga Arbetsgivare har ”tilldelats” som lägsta utbetalning via Försäkringskassa.

SLUTA LJUGA. Börja tala för att första 10.000 kr per månad Alltid skall vara helt skattefria. Och det lägsta belopp som någon som inte jobbar får ut i handen utan prut! Fortsätt med att sätta lägsta ingångslön till de som är under 19 år till 11.000 kr/månad d.v.s. i den av undertecknade föreslagna modellen, så är det endast 1000 kr/månad som vederbörande skall behöva betala skatt på OM han/hon inte har av Skattemyndigheterna godkända avdrag.

Fortsätt därefter med att begränsa ERA EGNA LÖNER och FÖRMÅNER, alla Ni inom Fackföreningsrörelserna. Inte en kotte av Er är värda mer än dubbel lön/ersättning + förmåner utöver nödvändiga resor än vad mellersta percentilen har i lön! VET HUT!

De som inte har haft ett jobb, de får verkligen inte sänkt lön för att man på det sättet ger en Jämlikare och mer Feministisk Rättvisa i Sverige.

Läs även: LO och metoderna, Reblogg från Harkling, 2016/01/23

Read Full Post »

Från Harklings blogg med hennes tillåtelse.

”Jag har aldrig sett någon skillnad när det gäller fackligt och politiskt arbete inom arbetarrörelsen. Det är två sidor av samma mynt”, förkunnade Sträng och handlade utifrån den uppfattningen i sitt arbete som facklig funktionär. Denna symbios har bestått ända in i nutid och lett till konsekvenser som förtjänar att ifrågasättas.
LO och (S) företräder kollektivet på bekostnad av individen och förutsätter att medlemmarna utgörs av ”svaga grupper” som inte klarar att föra sin egen talan eller ta egna initiativ. Det har fått som effekt att det individuella driv, som man kan hitta i andra europeiska länder, blivit mindre vanligt i Sverige. Här sätter man sig gärna ner på sin rumpa och ropar på ”NÅGON” som ska komma och fixa situationen när det tar emot.

…..
Miljonklipp för ministern, Aftonbladet/bostad/0008/25/freivalds
Bluffade – med bostadsbidraget, Aftonbladet 2011-10-07
Tre av fyra LO-toppar fick lägenhet, di.se 2015/1/17
Citat från LO OCH PARTIET, Harkling 25 Januari 2016

Harkling har rätt. Som jag ser det, är det något allvarligt som hände i Sverige med början under Vänstervågens 70-tal. Kampen för jämlikhet gick helt riktigt över från att identifiera ”svaga grupper” enbart utifrån löne- och inflytelseperspektivet till att fokusera på könsperspektivet. Tanken var säkerligen den att kvinnorna inte bara behövde frigöras från männen utan också att betona att svenska kvinnan där och då hade svagare ställning på arbetsmarknaden samt utifrån de lagar som fanns (och tyvärr också fortsatt finns) fick (och får) sämre ekonomisk ställning efter pensionen.
Tanken var inte alls dum. Absolut inte. Problemet var och är att de lösningar som Socialdemokraterna och Landsorganisationen (LO) hittade mer talade om att kvinnan hade rätt att arbeta och ”förverkliga sig själv”.

Har man sedan under 45 år inte lyckats med att hitta andra lösningar än att

* familjens sammanlagda inkomst bör särbeskattas, vilket ledde till att svenska familjer som var intresserade av att hitta egna individuella lösningar i princip hamnade i det läget att ALLA familjer förväntades ha sina barn på dagis samt förskola för att kvinnan skulle ”frigöras”

* fortsatt byggnation av ”statarlängor” på höjden och skokartonger på bredden samt öka möjligheterna till studier genom studielån med villkor som såg bra ut men kostat många stora summor under många år då de ej var avdragsgilla. Speciellt drabbade kvinnor som trots högre studier oftast fick sämre lön trots allt tal om jämlikhet.

* högt skattetryck med avdragsrätt som har två effekter:
de som har höga löner eller andra inkomster har också lättare att få lån så att de får höga ränteavdrag = låg taxerad inkomst och lägre skatt. Slösa kom att gynnas på Sparas bekostnad.

de med låga inkomster, där ofta kvinnoyrken hamnade, betalade skatt så att det skapades ett bidrags-Sverige där förr statare stod med mössan i handen för Storbonden eller Företagaren, där fick många på gränsen till existensminimum stå med mössan i handen för kommunala tjänstemän för att få bidrag till att betala sin mat och sitt boende.

* Socialdemokraterna och Landsorganisationen ordade så väl om att höja kvinnolönerna….. munväder är vad man kallar sådant där orden låter bra men inget händer. Verkligheten blev att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden men det var också det enda positiva. Varken barnomsorg, inflytande annat än för rättroende partimedlemmar som kunde göra politisk karriär och till följd av detta göra klassresa utan att behöva ägna tid åt att studera och inte riskera stora studielån som gjorde dem till ”slavar” under skattesystemet som definitivt inte gynnade kunskapsinhämtande för det stora flertalet män och kvinnor.

Upp till kamp emot kvalen har Socialdemokraterna och Landsorganisationen sjungit på 1 maj år ut och år in sedan den tiden. Kvinnans situation i samhället har inte förbättrats generellt. Inte heller synen att det är arbetsgivarna och ”de rika” som skall sättas åt. Undantaget då (självfallet :P) Kommunala, Statliga och Landstingsägda företag. Där är det inte arbetsgivarna som skall sättas åt utan snarare de som har mage att påpeka felaktigheter eller orättvisor i förhållande till lagstiftning….. Enda som hänt i verkligheten är att det nu finns många som kallar sig ”Feminister” undrar hur många tiotal år det tar innan de hittar något att fylla det ordet med vad gäller innehåll?

Read Full Post »

Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…..
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.Socialdemokraternas mörka historia

Att Aftonbladets Behrang Kianzad varken lärt sig svensk 1900-tals historia eller definitionen av vad som är nazism, utan själv i sin argumentering starkt närmar sig de kriterier som ingår i Nazism, det må vara hans och Aftonbladets problem. Vi som inte är Sverigedemokrater, men utbildade på att lära ut 1900-tals historia, Samhällskunskap och Religion, vi vet att i denna frågan HAR Sverigedemokraterna rätt.
SD: vi är inga nazister;
Mattias Karlsson svarar Behrang Kianzad – och får svar direkt, Aftonbladet 11 December 2015

Beklagar Behrang Kianzad. Som jag skrivit så många gånger i allehanda frågor: Det ÄR tillåtet vara dum i Sverige. Dumt att själv bevisa det.

Nazism
A person with extreme racist or authoritarian views.
Källa Oxford dictionary.

Nationalencyklopedin:
nazism (tyska Nazismus, av Nationalsozialismus), nationalsocialism, politisk rörelse och ideologi som utgjorde idémässig grund för det tyska nazistpartiet NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) och dess maktperiod 1933–45.

Som politisk strömning härstammade den nationella socialismen ursprungligen från gränsområden i Böhmen, där grupper bland de tyskspråkiga arbetarna med såväl tysk-nationell som socialistisk inriktning i början av 1900-talet förenades i Deutsche Arbeiterpartei. I maj 1918 bytte partiet namn till Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Med namnändringen markerades socialismen som en tysknationell strömning till skillnad från den internationella. Det var härifrån det tyska NSDAP fick namn och symboler

Ovanstående text är ett utdrag från OM SD vore fascister, Vad är då Ukrainas regering Läs gärna mer på Definition fascism, nazism och rasism

Källa: LO om SD (2)

Read Full Post »

Hur kan det, Landsorganisationen, vara så att Ni trots att en av de stora inom LO-kollektivet hade ”Mästerförhandlaren” inte förrän nu gjort den konsekvensanalys som de flesta andra Fackförbund pekade på att som minst gällde alla som var födda efter 1949? Året som jag själv är född blev brytpunkten. Är det ens rimligt att LO inte förstått att stort antal av LO:s medlemmar kommer att bli fattigpensionärer?

LO lägger under måndagen fram ett par rapporter som beskriver hur dagens pensionssystem fungerar för medlemsgrupperna. I den ena ”Vad får en arbetare i pension?” finns tydliga beräkningar.

I ett exempel går en kvinnlig kommunalare i pension 65 år gammal år 2014. Hon har arbetat heltid sedan 20 års ålder. Månaden innan hon går i pension lyfter hon sin lön 23 000 kronor, som är lika med den genomsnittliga lönen för denna grupp. I handen får hon 18 000 kronor när skatten är betald.

……..
LO har också gjort beräkningar på en manlig industriarbetare, som också går i pension vid 65 års ålder efter att ha arbetat heltid sedan han var 20 år gammal.

Månaden före pensioneringen tjänar han som den genomsnittlige industriarbetaren 26 200 kronor. I handen får han 20 200 kronor när skatten är betald. Månaden därpå är han pensionär. Pensionen är 16 000 kronor och han får i handen 12 500 kronor när skatten är betald, det vill säga 7 700 kronor mindre.Trots helt arbetsliv med heltid blir LO-medlemmen fattigpensionär, Arbetet 14 December 2015

http://rpc.twingly.comDet var kanske så, LO, att Ni inte brydde Er så mycket om de äldre kvinnorna som var hemma med barnen och när mannen dog blev fattigpensionärer?

Nog borde väl någon hos Er höjt en varnande hand före det att pensionssystemet ändrades för 20 år sedan? Det blir heller inte billigare totalt sett att människor tvingas gå och begära Försörjningsstöd. Varje utbetald krona kostar samhället mer än tre kronor. De som skall bevilja är inte gratis och varje papper som skrivs på en kommunalförvaltning kostade redan när jag räknade på det (och det är länge sedan) mer än tjugo kronor. Hur många papper produceras på en Socialförvaltning. Även om det varit så lite som tjugo kronor, snarare 35 om man räknar med allt omkring är så att de skall betalas av inkommande skatter och avgifter.

Finns endast en lösning i det korta perspektivet:

Låt samtliga löntagare få de första 10 000 kr per månad skattefritt.
Det är inte gratis heller att som idag ta skatt på de som tjänar mindre än 120 000 kr per år.

Någon gång måste väl ändå LO vars kollektiv idag har närmare hälften av medlemmarna som inte är Socialdemokrater vakna även när det gäller Ebberöds Bank som det är att ta in skatt av en individ för att sedan bevilja Försörjningsstöd.

Det skall löna sig att arbeta. Antingen bör man utöver skattefritt för alla upp till 120 000 per månad låta pensionärer få aom minst 140 000 kr per år skattefritt samtidigt som man höjer gränsen för vad en pensionär får ha på banken (låta pensionärer bo kvar i hus vars taxeringsvärde gått upp för att nya grannar betalt dyrt),
eller också får man se över hela pensionssystemet samt minska skatterna under hela den yrkesverksamma tiden samtidigt som var och en får eget skattefritt sparkonto som inte får tas ut före 60 års ålder där den minskade skatten går in som ett komplement till ett uruselt pensionssystem!

Börja hemma med svenska löntagare. Sluta upp med dumheterna att de som kommer hit skall få mer pengar i handen än svenskar. Allt detta står redan i Regeringsformens 1 kap 2§ som LO tillsammans med Socialdemokraterna försökt att låtsas som om det inte fanns. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA GRUNDLAGAR!

Read Full Post »

Nog för att Landsorganisationen (LO) länge glömt bort att tiderna ändrats och att de Röda (Socialdemokrater och Vänsterpartister) inte ens kan vara säkra på att de är i majoritet i sin egen organisation nere på gräsrotsnivå, och ändå försökt diktera villkoren för vanligt folk på samma sätt som när Socialdemokraterna själva hade majoritet i Sverige,
men nu tar LO-basen till skamgrepp som strider helt mot svenska Grundlagar och lagar. Vad sysslar LO med nu för tiden?

LO-basen vill förbjuda privata försäkringar, DN 1 maj 2014
Ärligt talat LO, vad svenska folket gör med sina surt förvärvade pengar efter att Ni och Socialdemokraterna dränerat lönen för deras arbetsinsats så att fackliga pampar, politiker och offentlig administration har tillåtits växa och få det bättre än alla vanliga dödliga, det har Ni inte med att göra. Ni har heller inte med att göra om del av sjukvården sköts privat och bekostas av privata försäkringar. Den dagen Ni själva avstår från att ha högre löner än dem Ni sägs representera och avstår från alla Era förmåner så kan Ni möjligen uttala Er om vad som är bäst för de som finns på golvet. Inte en sekund innan dess! SKÄMS!

Sverige är inte Socialistiskt, Inte Kommunistiskt och svenska folket äger rätten till sina egna pengar efter skatt!

Read Full Post »

Carin Jämtin bräker om Välfärden lika tokigt som när hon bräkte till om ‘butler i tunnelbanan’ härom valrörelsen 😛

Det får vara slut nu. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar och göra något åt de växande problem vi ser, till skillnad från den moderatledda regeringen. Den svenska välfärden behöver resurser och ordning och reda, inte fler skattesänkningar och tvångsprivatiseringar.De vill förstöra Välfärds-Sverige, Carin Jämtin (S) på Expressen debatt 17 februari 2014

Verkligheten: Resurserna till vård, skola och omsorg är på rekordhöga nivåer i dag,

Välfärden är hotad, brukar det ibland heta från vissa politikers håll. Och det verkar också svenska folket tro.
…….
Sedan 1980 har resurserna till välfärden i form vård, skola och omsorg ökat med 68 procent, enligt en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låtit göra. Då är hänsyn taget till inflationen.
Under samma tid har befolkningen ökat med 14,5 procent medan den demografiska sammansättningen, hänsyn taget till fler äldre, har ökat med över 16 procent.Svenskarnas villfarelse om välfärden, Aftonbladet 7 februari 2014
Inte illa ett valår att ett av de huvudkort Socialdemokraterna spelar ut är lakor som försvinner upp i röda dimmorna när korten synas. Att dessutom visa upp att man inte förstår att läsa siffror i statistik eller att det är överbyggnaden i form av politiker, antal och ersättningar/kostnader, tillsammans med ökad administration som äter pengar. Pengarna skall inte gå till överbyggnad utan ut i verkligheten.

Read Full Post »

Välfärden kära LO får mer pengar idag än vad den fick förr i tiden.

Verkligheten: Resurserna till vård, skola och omsorg är på rekordhöga nivåer i dag,

Välfärden är hotad, brukar det ibland heta från vissa politikers håll. Och det verkar också svenska folket tro.
…..
Sedan 1980 har resurserna till välfärden i form vård, skola och omsorg ökat med 68 procent, enligt en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låtit göra. Då är hänsyn taget till inflationen.
Under samma tid har befolkningen ökat med 14,5 procent medan den demografiska sammansättningen, hänsyn taget till fler äldre, har ökat med över 16 procent.
Svenskarnas villfarelse om välfärden, Aftonbladet 7 februari 2014

Så var de villfarelserna i dagen som rena lögner från LO:s och Socialdemokraternas sida. Inte illa ett valår att ett av de huvudkort Oppositionen tänkt spela försvinner upp i blå dimmorna när korten synasKorten visar LO och S har fel, Norah4you 7 februari 2014

LO:s röda dimmor lämnar följande besked om tillståndet i Sverige efter ev Socialdemokratisk ‘seger’ i valet 2014: Återinför arvsskatten och bytt ut jobbskatteavdraget mot ett grundavdrag. Det är några av de punkter som LO-ekonomerna tar upp när de presenterar en rapport om skattesystemet i Sverige.LO-ekonomerna kräver skattereform, SvD Näringsliv 14 februari 2014

Sluta ljuga och framför allt se till att tala om VART pengarna i verkligheten skall gå? Är det till att upprätthålla de höga löner och arvoden som politiker och höga tjänstemän i en numera allt större överbyggnad får.

En gång i tiden stod LO på de lågavlönades sida. Inte så längre! Pengarna skall inte gå till administration utan ut i verksamheten och de som tjänar minst har vunnit mest på jobbskatteavdragen!

LO-ekonomerna kräver skattereform, Expressen 14 februari 2014
LO-ekonomerna kräver skattereform, GP 14 februari 2014
Ta bort skatteavdragen och återinför arvsskatten, LO-ekonomer på DN debatt 14 februari 2014

En gång i tiden stod LO på de lågavlönades sida. Inte så längre!

När Ni i LO kräver att arvskatten återkommer samt att jobbskatteavdragen ersätts med ett Grundavdrag är det ett slag i ansiktet på alla lågavlönade och alla som tjänar upp till 28.000 kr/månad. Speciellt hårt slag för de som sparar och köper hus, hus som upptaxeras utifrån vad övriga hus i området som köps flera år efteråt kostar – ett hårt slag mot änkor/änklingar samt barn som hjälpt sina föräldrar att hålla huset och trädgård i ordning! Jobbskatteavdragen har givit svenska låg- och lägremedelinkomsttagare minst lika mycket som en 13:e månadslön. Mer pengar i handen LO något som Ni missunnar de som inte tjänar lika mycket som Ni höginkomsttagare på politiska och fackliga toppositioner!

Read Full Post »

Viktig ledarartikel i gårdagens Göteborgspost:

Att det var bättre förr är inte sant, tvärtom. Det visar SKL med en ny rapport om välfärdens resurser. Istället är det nu, 2014, som mest pengar satsas på de områden som de flesta partier förutspås fokusera hårt på under valrörelsen.

Kommunsektorn har stegvis ökat de senaste åren. Detta även när hänsyn tas till de krav som följer på ökad befolkning och förändrad åldersstruktur. Ändå tror bara tio procent av befolkningen att det är på det viset. Den skeva verklighetsbilden ökar risken för att den politiska debatten kantrar.

Samtidigt lär SKL:s sifferuppgifter väcka nya frågor. Om mer verkligen satsas , hur kommer det sig att exempelvis många göteborgare upplever att skolan, vården och omsorgen inte levererar de förväntar sig?Rekordhög satsning, GP ledarsidan 8 februari 2014

Så skyller en del på att det ställs högre krav på kvalité idag. Icke sa Nicke men de som var med förr för länge sedan, de sitter inte kvar i beslutande ställningar så de som sitter i stället har noll koll på vilka kravspecar som fördes fram förr. Däremot är det nog mer administrativa kostnader för att skapa kvalitén som sjunkit sedan Palmes andra regeringsperiod och fram till idag oavsett regering. Det kostar säkerligen mer att kontrollera att kvalitén i t.ex. skolan och äldreomsorgen når upp till de ställda kraven.

Vad är välfärd

Ursprungligen utgick välfärdsbegreppet från att alla skulle ha rätt till bostad, mat på bordet oavsett om de var friska eller sjuka. Alla skulle ha rätt att känna trygghet när och om olyckan eller arbetslösheten försvårade möjligheten att kunna försörja sig själv. Alla skulle ha rätt att få känna trygghet på äldre dagar en trygghet som utgick från de gamla ålderdomshemmens låga krav till möjlighet att få bo kvar hemma med subventionerad hjälp för att klara detta eller om de inte orkade/klarade sig själva få rätt till eget rum på äldreboende som kom att ersätta ålderdomshemmens salar där flera personer precis som på sjukhus hade en säng och ett nattduksbord samt en garderob var.

Barnomsorg fanns inte annat än barnflickor och en och annan hemmamamma som anställts oftast av föräldrarna som barnpassning när jag var ung. Jag är 64 år gammal. Minns så väl det första daghemmet i Vallaområdet, Linköping där jag växte upp. Det var inte så länge sedan. Det var runt 1960. Jag gick i skolan och hade gått några år. Innan fanns det förskolas motsvarighet. När jag, född 1949, var sex år så fick vi halvdag på något som liknar förskola. Ett par rum för varje avdelning, ett med snickeri och bord att sitta att måla vid. Ett rum där det fanns leksaker och vi kunde sitta vid bord och leka med allt från dockor till klotsar. Rummet hade en stor öppen yta där vi satt i ring och lärde oss klockan samt siffrorna. Så var det innan vi började skolan. Vi fick smörgås och mjölk. Varken mer eller mindre. Men i ärlighetens namn behöver man mer om man bara är i förskolan 4 timmar? För det var ytterst få ens av de som var hos dagmamma som var hemifrån mer än 6 timmar. Levde bägge föräldrarna och arbetade båda, vilket inte var fallet för mer än 50% av oss barn – att båda föräldrarna jobbade alltså, så försökte föräldrarna oftast att ‘gå om lott’. Om det inte fanns någon ur den äldre generationen som bodde nära, vilket flera av mina skolkamrater barn till såväl ensamstående föräldrar som föräldrar där båda jobbade, ofta på Saabs flygutveckling i Linköping eller inom militären.

Välfärdsbegreppet spårade ur någon gång där och då Folkpartiet helt befogat ställde kravet på eget rum på äldrehemmet. Sverige är sedan Axel Oxenstiernas tid, 1583-1954 svensk Rikskansler från 1612, ett administrativt styrt samhälle. Ett samhälle där överbyggnaden, den där de som tjänar bäst i statliga administrationen ner till de som har att effektuera beslut på lägre löner men till antalet många många fler, kostade tidigt pengar. Under Socialdemokraternas tid fram till första ‘borgerliga’ regeringen 1976 ökade överbyggnaden. Helt i enlighet med hur Socialistiska och Kommunistiska teorier om att Staten var den som visste bäst. Visste bättre än den enskilde individen vad individen behövde. Märkligt synsätt och märkligare blev det allt eftersom.

Till Välfärdsbegreppet räknas också fri kvalitativt inriktad skola. Alla skall ha rätt att gå i skola utan att det kostar föräldrarna pengar. Frågan är dock idag om surfplattor skall räknas in i Välfärdsbegreppet. Min fundering utgår inte enbart ifrån att de kostar pengar som måste tas från annat konto eller påverka andra kostnader i skolan. Hur många barn idag kan skriva sin namnteckning snyggt? Hur många barn idag klarar av att stava komplicerade ord utan att skriva i ett ordbehandlingsprogram där det lyser rött om de stavar fel och de då får ett antal ord att välja på? Missförstå mig rätt. Det handlar inte om att datorer m.m. rätt använt inte skulle vara bra. Det handlar om det grundläggande enkla som varit känt i alla tider – att använda handen till att skriva och rita, inte bara tagentbordet, innebär för barn- och ungas utveckling av hjärnan och hjärnas associationsförmåga stora fördelar. All rörelse med handen som motsvarar något du tänker på och noterar ner innebär också att du lättare kommer ihåg det du noterar.

Finns mycket mer att säga om vad som borde eller inte borde inkluderas i Välfärdsbegreppet. Ovan är min privata uppfattning. En uppfattning bland många. Dock bör vi inte låta politiker oavsett partitillhörighet tala om för oss svenskar vad vi vill inkludera i Välfärdsbegreppet och vad vi svenskar är något så när eniga om att betala direkt via skattemedel. Först därefter och när vi vanliga svenskar gett vår syn på saken om prioriteringsordning, då kan enligt mina funderingar det vara lämpligt för politiker och politiska partier att lägga sig i vad vi som folk skall göra med övriga skattemedel. Det som vi beslutar skall ingå i Välfärdsbegreppet är det som måste få prio ett.

Jämlikhet mellan kön och olika grupper i samhället kan aldrig uppnås om vi inte börjar i rätt ända. Självfallet skall lika/likvärdigt arbete betalas lika oavsett kön m.m. Men vi når inte dit om vi stirrar oss blinda på att administrera. Inget företag som vill nå resultat accepterar att överbyggnaden, inte verksamheten i sig, kostar så stor andel av totala kostnaderna som vi svenskar har tillåtit överbyggnaden att växa till i statlig, kommunal samt landstings verksamhet. Pengar skall ut i verksamheten.

Det kostar och skall kosta att ha hög kvalité på allt vi räknar in i Välfärdsbegreppet. Men all administration och höga löner i det offentliga, lönevillkor som till och med ger de som får gå pga de inte klarat sitt jobb men ändå får upp till och över 100.000 kr/månad under flera år bör bort. Alla skall enligt Regeringsformens 1 kap 2§ vara lika – ingen får diskrimineras. Det senare betyder för alla som kan ordkunskap och har ordförståelse att ingen får gynnas. Samma villkor skall gälla för alla som blir arbetslösa. Det är även det en del av Välfärdsbegreppet. Trojkor som tjänar mer skall inte gynnas av det Offentliga skatternas intäkter!

När korten är på bordet och syning skett visar det sig att Socialdemokraternas och LO:s angrepp på Alliansen för försämrad välfärd är en röd dimridå som inte har något med verkligheten att göra.Korten visar LO och S har fel, Norah4you 7 februari 2014

Inte precis så att fler politiker totalt sett blir billigare överbyggnad eller ens mer demokrati i samhället.

Read Full Post »

När korten är på bordet och syning skett visar det sig att Socialdemokraternas och LO:s angrepp på Alliansen för försämrad välfärd är en röd dimridå som inte har något med verkligheten att göra.
LO:s krav närmare V än S, DN 6 februari 2014

Verkligheten: Resurserna till vård, skola och omsorg är på rekordhöga nivåer i dag,

Välfärden är hotad, brukar det ibland heta från vissa politikers håll. Och det verkar också svenska folket tro.

Bara tio procent av svenskarna tror att satsningen är på topp i dagsläget. Nästan hälften tror att resurserna till välfärden var som störst på 1980-1990-talet.

Sedan 1980 har resurserna till välfärden i form vård, skola och omsorg ökat med 68 procent, enligt en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låtit göra. Då är hänsyn taget till inflationen. Under samma tid har befolkningen ökat med 14,5 procent medan den demografiska sammansättningen, hänsyn taget till fler äldre, har ökat med över 16 procent.Svenskarnas villfarelse om välfärden, Aftonbladet 7 februari 2014
Så var de villfarelserna i dagen som rena lögner från LO:s och Socialdemokraternas sida. Inte illa ett valår att ett av de huvudkort Oppositionen tänkt spela försvinner upp i blå dimmorna när korten synas.

Svenskarnas villfarelse om välfärden, SvD 7 februari 2014

Svenskarnas villfarelse om välfärden, GP 7 februari 2014 vi får mindre för mer pengar per individ idag – överbyggnaden i form av för många politiker och för mycket administration är enligt min personliga mening ett av huvudskälen till detta.

Tillägg 8 februari 2014 Ett OS-guld i ekonomi till Sverige, Ledarsidan Expressen 8 februari 2014

Read Full Post »