Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Läkemedelsverket’

Vi finns fortfarande i livet,
vi som jobbat med kemikalier och sk. farligt gods som såldes och säljs till läkemedelsföretagen.

Att vacciner, särskilt kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund, kan orsaka autism är en av de mest seglivade vaccinmyterna trots att den blivit motbevisad många gånger. Bakgrunden är en studie av britten Andrew Wakefield som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Lancet i slutet av 1990-talet. Men studien har dragits tillbaka eftersom det var forskningsfusk och medveten bluff som låg bakom resultatet.Nio medicinska myter du inte skall gå på, DN 1 januari 2016 Men DN har gått på bluffen. Att en studie på 90-talet drogs tillbaka innebär inte att de konstaterade(!!!) biverkningarna som var kända redan i mitten på 70-talet inte existerat!!!! Samma biverkningar är kända utifrån produktblad för kemikalier som tillsätts samtliga vaccin!

I sjö och mark kan det ytterligare omvandlas till metylkvicksilver vilket är väldigt giftigt.
– Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt
.

Katarina Gårdfeldt, nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet, miljoportalen.se

Det må vara så att Sveriges Kemikalieinspektion och andra myndigheter tappat koncepterna eller missat att vid övergång till digitala system i stället för att ha de produktblad som de världsledande kemikalieföretagen biskickade med leveranser samt skickade till de myndigheter som på 70-talet hade koll på vad som bevisligen hade konstaterats vad gäller ALLA konserveringsmedel som tillsätts vaccin.

MEN
vi finns fortfarande i livet,
vi som läst produktbladen
vi finns fortfarande i livet,
vi som tack vare att vi haft gedigen datakunskap i botten vet om att Australiens myndigheter kräver att samtliga kemikalier som används bl.a. av läkemedelsindustrin och kommer in i människokroppen via tablett eller spruta. Det går alltså lätt att visa att Ni på DN ljuger när Ni försöker få det till att vaccin är ofarligt! Hade inte vaccin (även levande vaccin) krävt konserveringsmedel, så hade det inte varit så lätt att bevisa. Men nu gör vaccin det. SÅ SLUTA LJUGA.

Skriver för femte gången i bloggen om tiomersal. Fanns i det influensavaccin som svenska staten köpte upp. De konserveringsmedel som i en del vaccin ersatt tiomersal och som innehåller någon form av kvicksilver i sin kemiska formel ÄR ALLA LIKA FARLIGA!!!!!:

På 1970-talets andra hälft jobbade jag med farligt gods, kemikalier och råvaror till läkemedelsindustrin. Det som står i produktbladet jag hänvisar till nedan, var redan då i princip samma som står här:

Redan för 40 år sedan var det allmänt känt bland de som hanterade eller arbetade med tiomersal att den ensam kunde vara orsak till att dödsfall kunde inträffa om vaccin hade tiomersal som konserveringsmedel! Redan 1976 när förra stora svininfluensaempedimin härjade, den gången på en amerikansk förläggning, dog ett antal av svininfluensavaccin med tiomersal i. När jag själv jobbade på orderavdelning i slutet av 70-talet med införsel av bl.a. tiomersal såg producentens produktinformation i princip likadan ut som idag.

FAKTA TIOMERSAL (Thiomerosal) kvicksilverkonserveringsmedlet.
Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs
.”

Översatt till svenska:
Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Att kunskapen om tiomersals allvarliga biverkningar varit känd länge visar inte minst Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005
————————utdrag ur Ny(?) kunskap??? 40 år gammal!, Norah4you 26 november 2009

I sammanhanget kanske bör nämnas att forskningen redan långt innan vaccin med tiomersal köptes in till Sverige hade visat att skälet till att tiomersal kunde få sådan effekt att den gick igenom hjärnbalken och orsakade olika skador i hjärnan beror på kalciums reaktion med ämnet i människokroppen. Men det hjulet måste väl någon expert idag återupptäcka????

Btw. Inget konserveringsmedel innehållande någon form av kvicksilver i sin kemiska formel har testats på barn under 11 år eller på de över 65. Vidare är det tyvärr så att just de grupperna som svenska myndigheter försökte påtvinga influensavaccinet, just de grupperna har i kemikalieblad hos kemikalieproducenter angivits att det antingen helt bevisats eller finns risk för att det blir svåra biverkningar. Dvs. astmatiker, kolpatienter, hjärt- och lungpatienter bör enligt kemikalieproduktblad helt undvika att utsätta sig för den risk vaccinering innebär.

Read Full Post »

Det har kommit till min kännedom att det inte bara är så att svenska föräldrar ”erbjuds” (läs försöker övertalas) att ge sina små vaccination mot allehanda sjukdomar redan när de är några månader. Vacciner som i flertalet fall är precis lika farliga(!) som det influensavaccin som svenska myndigheter försökte påtvinga just de grupperna som produktbladet sa ALDRIG testats för och som producenterna i sina egna produktblad varnade för att ge till, yngre under 11 år, äldre över 65 samt de som har lungsjukdomar inklusive astma m.fl. ohälsotillstånd.

När det gäller dagens Myndighetskampanj (ex. Misstro bakom nej till HPV-vaccin så är det också så illa, att för att föräldrarna som ger sitt medgivande till att deras små några månader gamla barn skall få det Socialstyrelsen (för det är väl de?) rekommenderar (på mycket dåligt underlag och där lögner om bland annat vaccin mot lunginflammation, kikhosta m.fl. strider mot konstaterad risk – se nedan) så tvingas varje förälder som är med sitt barn som får dessa vaccin numera att friskriva myndighet och läkemedelsföretag från ansvar vid ev. biverkningar på undertecknat papper för att just deras barn skall få vaccineras!

Inflikat tillägg 13 mars: Jämför med England Fick narkolepsi av vaccinet – får miljoner, Expressen 12 mars 2014 Självfallet skall de som producerar vaccin och de som rekommenderar vaccin ta fullt ansvar för biverkningar. Modell Sverige att försöka smita ifrån och välta över ansvaret på föräldrar och de som vaccineras, är inte i enlighet med Brottsbalkens ‘vållande av sjukdom’!

Vänligen upplys samtliga BVC och självfallet Socialstyrelsen att detta strider mot svensk Grundlag, Barnkonventionen OCH de Mänskliga Rättigheterna. OM svenska Myndigheter är så säkra, trots att de har fel, att deras vaccinationsprogram och erbjudna vaccin INTE är farliga, så borde dessutom samma myndigheter VÅGA ta ansvar för sina egna rekommendationer! Varje människa har eget ansvar för sina egna handlingar och beslut. Detta gäller även om människan är underställd en Myndighet oavsett vilken!

Vaccinationsprogram för barn i Västra Götaland: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B, pneumokocker och för flickor ingår även HPV, humant papillomvirus
Källa: Vaccinationer av barn, Västra Götaland

Frågan är om svenska Myndigheterna köpt in för mycket influensa B vaccin och därför behöver pracka på oskyldiga små det som inte ens producenterna skulle komma på idén att ge dessa? Observera att det inte finns ett enda influensavaccin som testats på barn under 11 år innan det kom på marknaden för vuxna!

Att en del influensavaccin som ges i Sverige fortfarande innehåller tiomersal är ren skandal. Varnade själv för att Socialstyrelsen ljög om farorna kring de influensavaccinen långt innan sömnsjuka som biverkning ”konstaterats”. Sömnsjuka är bara en av flera biverkningar som varit kända i över 45 år(!) men som sk. experter här i Sverige friskrev trots detta.

Utdrag ur bloggartikel i 11:e timmen vaknar Läkemedelsverket, Norah4you 5 september 2009 OBSERVERA att frågan lyftes
Nyttan av vaccination tros visserligen vara stor, eftersom små barn kan drabbas av svårare komplikationer än äldre barn. Men säkerhetsdata för de yngsta åldersgrupperna saknas för det nya vaccinet. Det gör det svårt att avgöra hur stor dosen bör vara. SvD 4 september 2009 gott så, men det är värre än värst att Läkemedelsverket fortfarande påstår: ”Läkemedelsverket har även vägt risk mot nytta när det gäller influensavaccinering av gravida. Det är känt att vanlig säsongsinfluensa ökar risken för komplikationer och i några fall har friska gravida kvinnor avlidit av komplikationer från influensa.
Det är inte helt klarlagt hur influensavaccinet påverkar fostret, men sammantaget är bedömningen att det inte finns någon uppenbar risk.
Därför bör samtliga gravida kvinnor vaccineras mot svininfluensan och för att ge bästa skydd bör det ske så tidigt som möjligt i graviditeten, enligt Läkemedelsverket.

– Många som har barn under tre år kommer säkert att bli oroliga för att deras barn inte får vaccin. Fast hade vi sagt att barnen skulle vaccineras ändå, trots att det saknas säkerhetsdata, hade föräldrarna blivit oroliga för det i stället, säger Charlotta Bergqvist, utredare på Läkemedelsverket till TT.

Det är INTE sant att man inte med säkerhet vet att fostret påverkas vid vaccination där kvicksilver ingår som konserveringsmedel! Här ljuger Läkemedelsverket och andra myndigheter antingen i oförstånd eller rent omedvetet. För det varje 5:e klassare vet att foster delar blodbana med modern. Det som gäller när det gäller intag via munnen av C9H9HgNaO2S, Tiomersal/Thiomersal och andra Kvicksilverämnen är att ytterst lite tas upp i blodet GÄLLER INTE när något injiseras! Det som kommer i blodet passerar i blodbanan och en stor del tar sig förbi spärren vid hjärnans blodbanor samt lagras där. Då är det ointressant om halveringstiden för kvicksilver i form av C9H9HgNaO2S är kortare för barn – skador på ett foster riskeras redan vid enstaka dos och tillfälle. Skador HAR konstaterats. Min egen äldsta kusins yngste son, boende i USA, var den där detta konstaterades som 100% säkert och som orsakade att trippelvaccinet drogs in. Så ljug INTE längre. Det är inte ofarligt. Jag upprepar återigen, se tidigare bloggartiklar om svininfluensan (hitta via sökfältet i min blogg) vad som står i produktbladet för Tiomersal/Thiomersal:

Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:
”Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”
Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

För närmare kunskap om ämnets påverkan på hjärnbalken se:
Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005 [Tillägg 11 mars 2014 span style=”color:#ff0000;”ALLTSÅ KONSTATERAT I NY FORSKNING PRECIS SOM I ÄLDRE STUDIER ]

Svenska småbarn och foster skall INTE vara försökskaniner för läkemedelsindustrin!

Kategori Myndigheter som försvarar kvicksilveranvändning

Läkemedelsverket försvarar dock användningen och gör bedömningen att den inte hotar folkhälsan. Det rör sig om så små doser att det inte är farligt.
– Vi får i oss betydligt större doser genom att äta fisk från Östersjön, säger Jan Liliemark, professor inom farmakoterapi på Läkemedelsverket, till tidningen.
Även Kemikalieinspektionen försvarar viss användning av kvicksilver.
– Vi vill få bort onödig och riskabel användning. Det man kan få i sig genom en engångsvaccinering är relativt lite, eller kanske till och med helt betydelselöst, i förhållande till det vi får i oss på andra vägar, främst genom mat, säger Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen
.” Aftonbladet

Falskt påstående! Jämför med verklig forskning enligt vetenskapsteoretiska metoder: Kvicksilver är en av de få metaller som i vanlig rumstemperatur är flytande. Om man skulle få i sig lite kvicksilver i matorganen, så är det möjligen, inte ens det är säkert, relativt ofarligt eftersom det då passerar mag-tarmkanalen och normalt inte kommer i direktkontakt med blodbanorna i kroppen så att det annat än i försvinnande liten del tas upp av kroppen.
MEN:
I sjö och mark kan det ytterligare omvandlas till metylkvicksilver vilket är väldigt giftigt.
– Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt
.

Katarina Gårdfeldt, nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet, miljoportalen.se Dödlig fara?, Norah4you 25 juli 2009

Det var inte utan orsak, utan på grund av konstaterat samband och allvarlig biverkning(!) som min äldsta kusins (i NY) yngste son var den som tillsammans med fler fall gjorde att trippelvaccinationen förbjöds i flertalet länder och ersattes av dippeln.

Lunginflammationsvaccin. Förvisso är det sant att barn under 5 år, i sk. UTVECKLINGSLÄNDER, och vuxna över 75 år löper störst risk att dö i lunginflammation. Dock är hälften av alla barn som avlidit i lunginflammation födda och boende i Indien. Inte inom EU eller Sverige!
Verkliga fakta enligt SCB (OBS barnadödlighet i siffrorna inkluderar SAMTLIGA sjukdomar eller medfödda tillstånd!!!) I 1935/36 års särskilda folkräkning finns en någotsånär lättillgänglig källa till kunskap om barnafödande och barnadödlighet i äktenskapet, sett ur mödrarnas synvinkel. I den kartläggningen hade i genomsnitt 18 procent av någon gång gifta kvinnor drabbats av att minst ett barn dött. De hade fått i genomsnitt 2,9 barn och risken att barn skulle dö ökade givetvis med antalet barn, från 4 procent av mödrar med ett barn, till 74 procent av kvinnor med elva eller fler barn, även om så många barn var ovanligt även då, före preventivmetodernas genombrott. Totalt 8 procent av gifta kvinnor fick inga barn alls.

Det saknas motsvarande uppgifter för vår egen tid, men om risktalen för att förlora barn minskat i proportion till nedgången i barnadödlighet i stort, och vi antar antalet fullgångna graviditeter till lite över 2 i genomsnitt, torde risken att något av barnen ska dö under första levnadsåret idag vara betydligt under en procent.Att förlora ett litet barn artikel av Gerdt Sundström Professor emeritus i socialt arbete vid insti­tutet för ger­onto­logi, Hälso­hög­skolan i Jön­köping. på Hitta Statistik SCB.se Så när cirka 1 barn av 100 dör av högst varierande bakgrundsorsaker även medfödda samt komplikationer, så vill svenska Myndigheter använda spädbarn och minderåriga som försökskaniner!

HPV-vaccin mot Livmoderhalscancer vill svenska Myndigheter ge till unga och vaccinationer har påbörjats trots att TOTALA ANTALET DÖDA KVINNOR oavsett ålder var 125 kvinnor/år fram till 2009. Värt att veta om Gardasil och Livmoderhalscancer, vaccin.me 21 januari 2012 Noterbart är att källan, Socialstyrelsen, av något oförklarligt skäl tagit bort sin egen statistik efter 2013 då man började med vaccinationen. Totalt antal kvinnor i Sverige år 2008 var 4.652.637…..
Om man räknar statistiskt, så innebär detta att risken för att få livmoderhalscancer år 2008-09 var mindre än 0,003 %….. och för detta vill Svenska Medicinalstyrelsen, Socialstyrelsen och andra Myndigheter utsätta samtliga unga kvinnor för biverkningsrisker samt dessutom friskriva sig själva från ansvaret av eventuella biverkningar! Det är varken humant eller demokratiskt förhållningssätt och tyder på tveksam Människosyn!
Observera att just detta vaccinet även kan minska möjligheterna att bli med barn på grund av tillsatser som anrikas i kroppen och som kan förändra hormonproduktion m.m……
För att inte tala klarspråk: Marie-Océane Bourguignon fick sin första Gardasil-spruta för tre år sedan när hon var 15 år. Vaccinet ges generellt vid tre olika vaccinationstillfällen till unga kvinnor och ska skydda dem mot HPV–viruset som orsakar livmoderhalscancer.

Då brydde hon sig inte särskilt mycket om att det pirrade i benen efteråt, skriver franska tidningen Le Monde som rapporterat om fallet i helgen. Men efter den andra sprutan blev Marie-Océane Bourguignons biverkningar värre. Hon förlorade synen tillfälligt och kunde under en period inte använda sina ben.

En första magnetröntgen visade på neurologiska skador, skriver Le Monde.

Efter en medicinsk utredning har en regional nämnd som utreder medicinska skador slagit fast sambandet mellan vaccinet och utbrottet av den autoimmuna sjukdomen multipel skleros, MS.Livmoderhalsvaccin inför rätta i Frankrike, DN 26 november 2013
Läs gärna hela artikeln och svenska sk. forskares bortförklaringar trots att det även här funnits fall där MS inträffat men SJÄLVFALLET bortförklarats som orsak av Svenska Myndigheter. KUNSKAPSBRIST NÄR DET GÄLLER ATT ANVÄNDA VETENSKAPSTEORETISKA METODER är bara förnamnet. Efternamnet kan man finna om man läser Huffs How to lie with statistics. En gång i tiden obligatorisk läsning för alla som skulle lära sig statistik!

Sen kan svenska Myndigheter med att sprida desinformation som:
HPV-vaccin kommer för sent, GP 11 mars 2014
HPV-vaccin kommer för sent för de flesta, Expressen 11 mars 2014
HPV-vaccin kommer för sent, SvD 11 mars 2014
HPV-vaccin kommer för sent, Aftonbladet 11 mars 2014

Vem i Svensk Riksdag har gett svenska Myndigheter tillstånd att riskera Barn- och Ungdomars hälsa med kvicksilver, oaktat om tiomeral eller annat används, samt farliga konserveringsmedel m.m. i vaccinationer? VEM har gett svenska Myndigheter och utövare av Offentlig verksamhet rätt att kräva att de skall friskrivas från biverkningar av de vaccinationsprogram som Offentlig Vård rekommenderar? Personligt ansvar är det minsta jag kräver av de som fått för sig att Svenska Grundlagar inte gäller dem! Det är Brottsligt enligt Brottsbalken att utsätta någon för eller orsaka sjukdom!

Observera också att forskare som gjort forskningsstudier betalda av läkemedelsföretag är att betrakta som partiska. Dvs som ingående i intresseorganisation och deras rekommendationer och sk. slutsatser kan aldrig någonsin betraktas som oberoende varken statistiskt eller vetenskapligt!

Read Full Post »

Bröstcancer är vanligare hos kvinnor som under lång tid ätit medicin mot högt blodtryck, visar en ny studie. Men ännu vet man inte vad sambandet beror på och läkare avråder därför starkt från att avstå från medicinen.
Bröstcancer kopplas till medicin mot högt blodtryck, SVT 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, DN 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, GP 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, Aftonbladet 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, Expressen 6 augusti 2013

Det är då för väl att jag själv inte har haft högt blodtryck (tvärt om väl lågt) så min bröstcancer som är bortopererad och inte fanns spår av i 1:a körteln eller vid datortopomografi går inte att skylla på detta. Men det är en intressant frågeställning eftersom jag senast nu när jag skulle ätit en lämplig medicin(inte cellgifter) absolut inte kan äta den för att läkemedelsföretaget har haft vänligheten att som tillsats använda 3 ämnen som jag sedan många år reagerar starkt allergiskt mot. Tillsats för vad då? Färgämne som är mycket farligt även i konstgjord form, vet om det sedan jag jobbade med det som farligt gods och kemikalie under några år på 70-talet, används som tillsats för att patienter inte skall ta fel tablett….. o.s.v.

Det börjar bli mer och mer vanligt att läkemedelsbolagen använder sig av bindmedel, färgämnen, cellulosa och t.o.m. i ett antal andra fall putsar tabletter med snäckskalspulver. Det sista som verkligen inte är lämpligt med tanke på att vi är många som är skaldjursastmatiker används inte i diskuterad läkemedelsgrupp, men är nog så allvarligt eftersom det sällan eller aldrig kommer utanför producentens produktblad. Ett tidigare fall jag tagit upp i bloggen var ett som farligt känt tillsatsmedel till vaccin. I nu det aktuella fallet blodtryckssäkande medicin finns det ett par av dessa produkter som inte borde finnas med utan att det fanns mer information till behandlande läkare.

dibasic calcium phosphate anhydrous dvs vattenfritt dibasiskt Kalciumfosfat. Ca3(PO4)2, den kemiska formeln, förekommer naturligt i mineralet Apatit men framställs för läkemedelsindustrin genom en process där kalcium och fosfatsyra ingår. För en frisk person torde det vara relativt ofarligt ämne annat än i koncentrerad form. I koncentrerad form om det kommer i mun, ögon, kan det vålla irritation och lättare svullnad.

Såväl kalcium som fosfat är i sig något som kroppen behöver. Främst kalcium för att förstärka skelettet. Men det är just det som är problematiken vid långvarig användning av kalciumfosfat. Det som i spårämnesdoser upp till dos fastställd genom serumanalys av blodet är till gagn för kroppen, kan enligt svåråtkomliga produktblad vålla rubbningar när det tillförs kroppen under längre tid. Speciellt gäller detta enligt biverkningsuppräkningar hos producent (vill inte hänga ut någon för det finns andra märkliga tillsatser till blodtrycksmedicin) de som är njursjuka.

Kalciumfosfat betraktas rent generellt som vävnadssaltet för blodbrist och gör om hänsyn tas till att det kan behövas flertal upprepade serumanalyser inte bara av kalcium- och fosfathalt i blodet utan även analys av hormon som bisköldskörtlarna producerar. Blir det obalans eller får någon som inte borde få kalciumfosfat ämnet som inte är det verksamma utan endast används som bindemedel i bl.a. blodtrycksmedicin.

Nu är det ändå där, i att kalciumfosfat å ena sidan kan betraktas som ”gott” sett ur synpunkten att det är vävnadssalt som kroppen behöver, som problemet kan uppkomma. Speciellt vanligt när det handlar om de som är njursjuka eller ligger inom riskzonen för njursjukdom alternativt rubbning av bisköldskörtlarnas funktion, som problemet finns. Det som kan hända i lindrigare fall är t.ex. anlagring av kalcium på ledytor. Vad man vet med säkerhet är att fosfat anrikas i fett- och muskelceller hos djur om fosfatmängden som djuret totalt får i sig överskrider den mängd som är lämplig för daglig dos. Således är det med säkerhet bevisat att fosfat kan anrikas hos djur. Det som förvånar mig när jag gått ut och djupkontrollerat är att jag inte kan hitta en enda vetenskaplig studie där dels detta kontrollerats vad gäller människa dels toxiditeten vid rubbning i kalcium och fosfathalt i blodet….

Så förvånansvärt? Inte. Vad består kvinnobrösten av? Rätta mig gärna om jag har fel, men jag har fått lära mig att det är mycket fett- och muskelceller. Om då hormonbalans tillkommer pga att man inte kollat serumhalter i blodet, så låter det för mig som inte är medicinare men lyssnat på när medicinare diskuterat förändrade hormonbalanser och cancerrisker i varje fall som en ganska stor riskfaktor.
Det är alldeles för många tillsatser och bindemedel till i och för sig viktiga och kontrollerade verksamma ämnen i läkemedel. Frågan är när vi får se ordentlig forskning på dessa tillsatser och bindemedel?

Read Full Post »

i våra mediciner. Se nedan.
Läkare vill nassvaccinera ungdomar, Aftonbladet 11 juli 2013
Läkare vill massvaccinera ungdomar, GP 11 juli 2013
Läkare vill massvaccinera ungdomar, SvD 11 juli 2013

Farliga kemikalier finns idag som tillsatsämne till t.ex. cancermedicin. Gick själv i taket härom dagen när jag efter att öppnat min egen medicin, var tänkt att jag skulle ätit den dagligen i fem år…., och som det fanns angivet noga läst bipacksedeln. Där står det i klartext att om man är allergisk för något av de ämnen som finns i tabletten, så skall man inte ta den. Gott så tänkte jag. Inte kunde jag drömma om att man tillsatt ett av världens farligaste färgämnen, jo jag vet arbetade dagligen med produktbladen 1976-78, som tillsats för att inte patienterna skall ta fel på tabletter 🙂 Det färgämnet kollade jag åter igen upp på produktblad hos producent – fortfarande är det ett ämne som kan anrikas i väsentligt organ i kroppen och ge 1/3 av alla biverkningar som cancermedicinen sägs ha utöver att det dessutom kan slå ut organet vid lång påverkan. Det är ett färgämne som inte tål uppvärmning eller sur miljö…..

Om det bara varit den tillsatsen. Nästa som jag själv inte tål är en tillsats som använts i tillverkningsproceduren för att tabletten skall kännas len och lätt att svälja. Ett ämne som för länge sedan visats och står i produktblad att det vid långvarig användning även i små doser kan leda till magcancer…..

Så finns det cellulosa i tabletten också. Det försöker producenten på sitt blad snacka bort, obs endast allvarligt för en del som är allergiska eller astmatiska mot trä i granularform, med att det ju ingår som tillsats i en del mat???? Har livsmedelsverket tillåtit det som tillsats i mat, så bör livsmedelsverket först som sist tänka om.

När det gäller vaccin är det så att många betydligt viktigare vaccin fortfarande enligt sina produktblad innehåller lika farliga tillsatser som den som orsakade sömnsjukan vid senaste massvaccineringen. Läs: Kunskapen fanns redan för 40 år sedan, Norah4you 29 mars 2011

Nog för att Kemikalieinspektionen här i Sverige ibland missar, men har inte Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och t.ex. Livsmedelsverket någon som helst kontakt med Kemikalieinspektionen innan läkemedels och livsmedelstillsatser godkänns?

Read Full Post »

Hur är det möjligt att det gång på gång dyker upp snillen som vill excellera med att visa sin avsaknad av elementär kunskap som skulle lärts in för att eleven i 9:an skall anses ha uppnått Godkäntmålet i ämnet Samhällskunskap??????

Myndighetschef är mot visselblåsare, GP 9 juni 2012 Jag förutsätter att svensk minister per omgående tar Myndighetschefen i örat. Något så dumt får inte förekomma. Visar bara på avsaknad av de kunskaper varje svensk skolelev skall ha fått och det är illa nog. Frågan hur sådan person kan anses ha haft meriter för tjänsten, är något som väcks direkt!

Myndighetschef är mot visselblåsare, SvD 9 juni 2012
Myndighetschef är mot visselblåsare, Aftonbladet 9 juni 2012

JAG och alla som respekterar svenska Grundlagar är mot Myndighetschefer som tror att de står över svenska Grundlagar 😛
NU FÅR DET VARA NOG MED ATT OFFENTLIGT TILLSATTA TJÄNSTER UPPEHÅLLS AV DE SOM INTE RESPEKTERAR ATT SVENSKA LAGAR GÄLLER I SVERIGE!

Tillägg: 17.37 9 juni 2012 OM våra ledande partier på båda sidorna slog sina huvuden ihop och kom fram till att Sverige precis som andra demokratiska länder borde ha en Författningsdomstol, så vore det inte en dag för tidigt. Hade varit bra om vi haft den här och nu….
JK: Inte brottsligt men olämpligt, SvD 9 juni 2012 tror faktiskt att det skulle ligga på gränsen om vi hade en Författningsdomstol som gick igenom ärendet. Regeringsformen, Förvaltningslagen, Yttrandefriheten och Meddelarfriheten satt tillsammans och analyserade i ljuset av de Mänskliga Rättigheterna kan enligt mitt förmenande inte hamna ‘bättre’ än på gränsen 🙂

Read Full Post »

Professor emeritus Maths Berlin har rätt, det föreligger stora risker för hjärnskador på foster och barn under 10år om de direkt eller via modern(fostret) får vaccin som innehåller kvicksilver. Kvicksilvret i vaccinet omdiskuterat, Aftonbladet 6 september 2009 Det räcker att läsa tillverkaren av Tiomersal/Thiomersals egna produktblad! Den som tror att en tillverkare i klartext skriver ut vilka risker som föreligger med ett preparat utan orsak, den borde inte blivit godkänd i någon form av akademisk examen som kräver vetenskapsteoretisk kunskap!

Detta är tredje gången jag bifogar följande utdrag ur produktblad/Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS från Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas:

”Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”
Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Hur mycket klarare bör det skrivas för att läkemedelsverket och kemikalieinspektionen skall fatta det som ALLA som sysslade med farligt gods på kemi- och medicinföretag vetat om sedan 70-talet?????????????????????
Utöver detta gäller fortfarande Jan Liljemark, Läkemedelsverket det gamla kära ordstävet: Det är tillåtet att vara dum, men det är dumt att bevisa det! Även Grundskoleelever vet om att det är skillnad på att förtära ett gift och få det insprutat i sig så att det sprids med blodbanorna! BAKLÄXA på 7-ans biologikurs!

Andra artiklar om ämnet: Vaccin ingen enkel lösning, SvD 6 september 2009>/A>
DN TEMA Svininfluensa

Se även i 11-e timmen vaknar Läkemedelsverket, Norah4you 5 september 2009

Read Full Post »

De milda biverkningar hon talar om är feber, smärta illamående, svimning och diarré. Men på grund av en händelse i USA 1976, när vissa människor som vaccinerades mot ett slags svininfluensa drabbades av en dödlig biverkan kallad Guillain-Barrés syndrom, kommer myndigheterna att vara extra uppmärksamma.” DN 7 augusti 2009

Men det är ren och skär lögn som genom disinformation från WHO sprids över jorden!
”Kvicksilver är en av de få metaller som i vanlig rumstemperatur är flytande. Om man skulle få i sig lite kvicksilver i matorganen, så är det möjligen, inte ens det är säkert, relativt ofarligt eftersom det då passerar mag-tarmkanalen och normalt inte kommer i direktkontakt med blodbanorna i kroppen så att det annat än i försvinnande liten del tas upp av kroppen.
MEN:
I sjö och mark kan det ytterligare omvandlas till metylkvicksilver vilket är väldigt giftigt.
– Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt
. ”
Katarina Gårdfeldt, nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet, miljoportalen.se

I samma artikel i Miljöportalen från Chalmers och Göteborgs Universitet:
FNs miljöorgan UNEP har i rapporter påpekat att miljontals barn runtom i världen redan i fosterstadiet kan ligga i riskzonen för att exponeras av alltför höga halter av kvicksilver. Kvicksilvret skadar det centrala nervsystemet.
– Organiskt kvicksilver tar sig igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter
.” Dessa uppgifter stämmer helt överens med det som läkemedelsföretagen kände till på 70-talet!”
Utdrag från Norah4you Dödlig fara? 24 juli 2009</A

Redan när jag arbetade på två större orderavdelningar, en av dem för ett internationellt läkemedelsföretag, och hade hand om farligt gods utöver andra uppgifter, så VISSTE LÄKEMEDELSINDUSTRIN OM DETTA!

I samma bloggartikel kommenterade Dr Åsa: "För alla som tror att kvicksilver är ofarligt kan jag erbjuda en gnutta vetenskaplig upplysning:
http://www.fourteenstudies.com/studies.html
och
http://www.informaworld.com/smpp/1746486037-81214779/content~content=a910652305~db=all~jumptype=rss

Förra vaccinet mot svininfluensan dödade och skadade fler än själva influensan.
http://www.clickondetroit.com/health/20088640/detail.html
CBS 60 minutes tog upp ämnet:
http://www.redicecreations.com/article.php?id=7268

Sluta tro på era kvasi-vetenskadliga "experter" som får uttala sig i tidningar och media. Ta reda på fakta själva, det har aldrig varit lättare.

/Åsa"

Se även Norah4you Läkemedelsverket ljuger 31 juli 2009
Norah4you Fortfarande ingen riskanalys 27 juli 2009

Read Full Post »

”- Vi får i oss betydligt större doser genom att äta fisk från Östersjön, säger Jan Liliemark, professor inom farmakoterapi på Läkemedelsverket, till tidningen” Expressen
se även DN

Hur dum får man vara och ändå vara professor inom farmakoterapi?
Det man får in via mat eller att man råkar svälja tas INTE upp i lika stor utsträckning som det kvicksilver man får in direkt i blodomlopp och vävnader via vaccination!

Inte heller är det samma sorts kvicksilver. Läs Dödlig fara? norah4you 24 juli 2009

Det är som att jämföra en Volvo för att en del kallar den traktor med en riktig traktor använd i jordbruket och påstå att eftersom det är traktorer, så gör hjulspåren lika stor skada vilket!

Read Full Post »

eller helt ofarligt?

Det är beklämmande läsning att läsa att Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen försöker få det till att det inte är farligt med kvicksilver som finns i svininfluensavaccinet!

Läkemedelsverket försvarar dock användningen och gör bedömningen att den inte hotar folkhälsan. Det rör sig om så små doser att det inte är farligt.
– Vi får i oss betydligt större doser genom att äta fisk från Östersjön, säger Jan Liliemark, professor inom farmakoterapi på Läkemedelsverket, till tidningen.
Även Kemikalieinspektionen försvarar viss användning av kvicksilver.
– Vi vill få bort onödig och riskabel användning. Det man kan få i sig genom en engångsvaccinering är relativt lite, eller kanske till och med helt betydelselöst, i förhållande till det vi får i oss på andra vägar, främst genom mat, säger Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen
.”
Aftonbladet

Inte ens om det vore försvarbart, vilket jag personligen i högsta grad ifrågasätter, att göra massvaccinering med otestat svininfluensavaccin vars farlighetsgrad, biverkningar, och effektivitetsgrad, som bäst räknas med 50% effekt, ‘bara’ gavs som engångsdos, verkligheten 2 engångsdoser,
så hade det varit ‘betydelselöst’!

Skrämmande att någon Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen försöker få det till att ‘Vi vill få bort onödig och riskabel användning’ av kvicksilver. ALL kvicksilveranvändning är FARLIG! Det visste Bayer Leverkusen och alla andra kemikalieföretag 1978-80 och det stod, kanske står det fortfarande i klartext, på farligt gods korten!

Skälet är mycket enkelt: Kvicksilver är en av de få metaller som i vanlig rumstemperatur är flytande. Om man skulle få i sig lite kvicksilver i matorganen, så är det möjligen, inte ens det är säkert, relativt ofarligt eftersom det då passerar mag-tarmkanalen och normalt inte kommer i direktkontakt med blodbanorna i kroppen så att det annat än i försvinnande liten del tas upp av kroppen.
MEN:
I sjö och mark kan det ytterligare omvandlas till metylkvicksilver vilket är väldigt giftigt.
– Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt
. ”
Katarina Gårdfeldt, nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet, miljoportalen.se

I samma artikel i Miljöportalen från Chalmers och Göteborgs Universitet:
FNs miljöorgan UNEP har i rapporter påpekat att miljontals barn runtom i världen redan i fosterstadiet kan ligga i riskzonen för att exponeras av alltför höga halter av kvicksilver. Kvicksilvret skadar det centrala nervsystemet.
– Organiskt kvicksilver tar sig igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter
.” Dessa uppgifter stämmer helt överens med det som läkemedelsföretagen kände till på 70-talet!

Det är värre än så: ”Metylkvicksilver kan påverka centrala nervsystemet (hjärnan). Fosterstadiet är den mest känsliga perioden. FAO/WHO har angivit ett provisoriskt tolerabelt veckointag (PTWI) av metylkvicksilver på 1,6 µg/kg kroppsvikt. .” Livsmedelsverkets hemsida om Kvicksilver
Vidare:
Detta motsvarar en kvicksilverhalt i hår på cirka 2 mg/kg, och i blod på ca 8 µg/l.

Känsliga grupper
Foster, spädbarn

Det kvicksilverämne som används i bl.a. svininvluensavaccin brukar kallas tiomersal, men kallas också etylkvicksilvertiosalicylat, Toxinfo.se . Dvs ämnet består dels av ‘etylkvicksilver’ samt tiosalicylat, inte heller det speciellt ofarligt för gravida kvinnor, foster m.m. Etylkvicksilver i sig är ett av de farligaste ämnena vi kan pula in i människor vilket Tandvårdsskadeförbundet 2001 försökte påtala. Eftersom ämnet finns i tvålar och deoderanter också på den svenska marknaden och när det kommer i kontakt med vatten är t.o.m. farligare än metylkvicksilver som nämnts ovan!

Se Tandvårdsskadeförbundet

Nu finns det förvisso forskare som försöker få det till att etylkvicksilver inte accumuleras i kroppen….. (personligen skulle jag önskat ha mig tid i att se var dessa forskare får sina forskningsanslag och studiematerial från….), dock är detta INTE sant!
Inte heller är det likvärdigt som Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen försöker få det till att jämföra kvicksilver i fet fisk med Etylkvicksilver. Det är som att jämföra en Volvo med en stor Traktor och tro att spåren de lämnar efter sig efter hjulen är lika stora….

I de bekämpningsmedel som numera är nästintill förbjudna ingick båda eller endera av dessa kvicksilverföreningar. Vi VET alltså att det Läkemedelsverket och Kemikalieinspektionen påstår INTE håller för vetenskaplig kontroll över tid:
Under efterkrigstiden användes bland annat metyl- och etylkvicksilver som bekämpningsmedel. De har stor förmåga att ansamlas i levande vävnad och ledde därför till mycket höga kvicksilverhalter i jordbrukslandskapets fauna.”
Miljögifter, Naturskyddsföreningen

Då har jag alltså hoppat över det salicylat som också ingår. OCH som man i samtliga andra sammanhang brukar avråda astmatiker och lungsjuka från att använda. (Tillhör själv dem som bara salicylat eller salicylprodukt i någon form ingår får stora och svåra ödem över hela kroppen främst i ansiktet).

Så Konsekvenskanalys kära Läkemedelsverk om Ni inte skall misstänkas gå läkemedelsindustrins ärende när Ni till och med rekommenderar i ord i intervjuer att gravida och lungsjuka skall stå i första ledet för att få svininfluensavaccinering!

Metro
Corren
GP
Dagbladet.se
SvD

Read Full Post »