Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Läkemedelsindustrin’

Bröstcancer är vanligare hos kvinnor som under lång tid ätit medicin mot högt blodtryck, visar en ny studie. Men ännu vet man inte vad sambandet beror på och läkare avråder därför starkt från att avstå från medicinen.
Bröstcancer kopplas till medicin mot högt blodtryck, SVT 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, DN 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, GP 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, Aftonbladet 6 augusti 2013
Cancer kopplas till blodtrycksmedel, Expressen 6 augusti 2013

Det är då för väl att jag själv inte har haft högt blodtryck (tvärt om väl lågt) så min bröstcancer som är bortopererad och inte fanns spår av i 1:a körteln eller vid datortopomografi går inte att skylla på detta. Men det är en intressant frågeställning eftersom jag senast nu när jag skulle ätit en lämplig medicin(inte cellgifter) absolut inte kan äta den för att läkemedelsföretaget har haft vänligheten att som tillsats använda 3 ämnen som jag sedan många år reagerar starkt allergiskt mot. Tillsats för vad då? Färgämne som är mycket farligt även i konstgjord form, vet om det sedan jag jobbade med det som farligt gods och kemikalie under några år på 70-talet, används som tillsats för att patienter inte skall ta fel tablett….. o.s.v.

Det börjar bli mer och mer vanligt att läkemedelsbolagen använder sig av bindmedel, färgämnen, cellulosa och t.o.m. i ett antal andra fall putsar tabletter med snäckskalspulver. Det sista som verkligen inte är lämpligt med tanke på att vi är många som är skaldjursastmatiker används inte i diskuterad läkemedelsgrupp, men är nog så allvarligt eftersom det sällan eller aldrig kommer utanför producentens produktblad. Ett tidigare fall jag tagit upp i bloggen var ett som farligt känt tillsatsmedel till vaccin. I nu det aktuella fallet blodtryckssäkande medicin finns det ett par av dessa produkter som inte borde finnas med utan att det fanns mer information till behandlande läkare.

dibasic calcium phosphate anhydrous dvs vattenfritt dibasiskt Kalciumfosfat. Ca3(PO4)2, den kemiska formeln, förekommer naturligt i mineralet Apatit men framställs för läkemedelsindustrin genom en process där kalcium och fosfatsyra ingår. För en frisk person torde det vara relativt ofarligt ämne annat än i koncentrerad form. I koncentrerad form om det kommer i mun, ögon, kan det vålla irritation och lättare svullnad.

Såväl kalcium som fosfat är i sig något som kroppen behöver. Främst kalcium för att förstärka skelettet. Men det är just det som är problematiken vid långvarig användning av kalciumfosfat. Det som i spårämnesdoser upp till dos fastställd genom serumanalys av blodet är till gagn för kroppen, kan enligt svåråtkomliga produktblad vålla rubbningar när det tillförs kroppen under längre tid. Speciellt gäller detta enligt biverkningsuppräkningar hos producent (vill inte hänga ut någon för det finns andra märkliga tillsatser till blodtrycksmedicin) de som är njursjuka.

Kalciumfosfat betraktas rent generellt som vävnadssaltet för blodbrist och gör om hänsyn tas till att det kan behövas flertal upprepade serumanalyser inte bara av kalcium- och fosfathalt i blodet utan även analys av hormon som bisköldskörtlarna producerar. Blir det obalans eller får någon som inte borde få kalciumfosfat ämnet som inte är det verksamma utan endast används som bindemedel i bl.a. blodtrycksmedicin.

Nu är det ändå där, i att kalciumfosfat å ena sidan kan betraktas som ”gott” sett ur synpunkten att det är vävnadssalt som kroppen behöver, som problemet kan uppkomma. Speciellt vanligt när det handlar om de som är njursjuka eller ligger inom riskzonen för njursjukdom alternativt rubbning av bisköldskörtlarnas funktion, som problemet finns. Det som kan hända i lindrigare fall är t.ex. anlagring av kalcium på ledytor. Vad man vet med säkerhet är att fosfat anrikas i fett- och muskelceller hos djur om fosfatmängden som djuret totalt får i sig överskrider den mängd som är lämplig för daglig dos. Således är det med säkerhet bevisat att fosfat kan anrikas hos djur. Det som förvånar mig när jag gått ut och djupkontrollerat är att jag inte kan hitta en enda vetenskaplig studie där dels detta kontrollerats vad gäller människa dels toxiditeten vid rubbning i kalcium och fosfathalt i blodet….

Så förvånansvärt? Inte. Vad består kvinnobrösten av? Rätta mig gärna om jag har fel, men jag har fått lära mig att det är mycket fett- och muskelceller. Om då hormonbalans tillkommer pga att man inte kollat serumhalter i blodet, så låter det för mig som inte är medicinare men lyssnat på när medicinare diskuterat förändrade hormonbalanser och cancerrisker i varje fall som en ganska stor riskfaktor.
Det är alldeles för många tillsatser och bindemedel till i och för sig viktiga och kontrollerade verksamma ämnen i läkemedel. Frågan är när vi får se ordentlig forskning på dessa tillsatser och bindemedel?

Read Full Post »

En avgörande del i ett sådant samarbete är att den statligt finansierade forskningen ges ökade resurser. Parallellt med det behöver en översyn göras av pris- och subventionssystemen samt ersättningsmodellerna inom hälso- och sjukvården för att stimulera ordnad introduktion av nya innovativa produkter samt en jämlikare sjukvård. Vi vill stimulera medvetet nyttjande av innovativ upphandling för att introducera nya läkemedel, ny teknik och nya behandlingsmetoder.

Vi föreslår ett nationellt program för att höja kvaliteten i sjukvården. Vi vill utveckla och förbättra användningen av befintliga kvalitetsregister och biobanker för en målmedveten kvalitetshöjning av svensk sjukvård. Därtill behövs bättre mätning och uppföljning av behandlingsresultaten i vården i syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för verkliga vårdval.
Stärkt välfärd ger fler jobb, Löfven (S) på SvD Opinion 27 april 2012

Stefan Löfven kan knappast själv ha kommit med de mycket luddiga snurriga idéerna som tyvärr visar på okunskap om verkligheten och dålig research. Måste legat i någon gammal låda från Juholtarns tid om det inte är så att det är en ny Juholtidé?

Ett mycket bra inlägg som klargör att vem det än är som ligger bakom Löfvéns idéer om ‘Life Science’, så har vederbörande glömt att göra sin hemläxa år 2012 och fastnat i 40 år gamla idéer om statlig överbyggnad:

Men vad betyder det här egentligen? Ett ”samlat program” betyder i klarspråk att anställa några statliga tjänstemän på suddigt mandat som skall ställa tidskrävande frågor till svenska forskare för undersökningar om samverkan som sedan kommer att producera långa rapporter som kommer att åldras obemärkt i något statligt arkiv. Vi har i vårt land haft otaliga liknande program men frågan är om de någonsin skapat några fler jobb en just de statliga tjänstemännen som genomför dem. I övrigt orsakar de mer irriterande byråkrati åt forskare som gör de mindre benägna att hinna med sitt eget jobb. Frågan är också om läkarkåren verkligen behöver mer morötter för att forska. Det är en utmaning att hitta klinikchefer eller överläkare som INTE har forskat. Med andra ord är det här ett väldigt långt inlägg från Löfven om ingenting. Det är en ren förolämpning mot läsarnas intellekt när han påstår att det är ett ”program”, och än mer att han anklagar regeringen för att inte ha idéer. Stefan Löfven är fast i ett 70-talstänk över hur statlig industripolitik fungerade då. Men då vi inte har någon statlig industri längre så är hans förslag endast ett skapande av ny statlig byråkrati
Snömos från Löfven om Life Science, Prärietankar.blogspot.se 27 april 2012

De enda jobb som skulle kunna komma fram är för pappersvändare a la avdankade politiker som inte har kompetens nog att få jobb på öppna marknaden!

Mer byråkrati är inte rätt recept för Sverige! Satsningar som den av Alliansregeringen stödda SciLifeLab är redan på väg att ta sin plats: ”SciLifeLab är idag ett samarbetsprojekt mellan fyra universitet (Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Kungl. Tekniska högskolan). Dessa universitet kommer att vara huvudintressenter i det nya institutet. Planen är att SciLifeLab om några år ska omsätta runt en miljard kronor per år
Sweden Science for Life Laboratory, Utbildningsdepartementet 3 april 2012

Samarbete mellan 4 universitet och AstraZeneca är något helt annat än en statlig överbyggnad a la Life Science i Socialdemokraternas dimvärld där de inte upptäckt att det redan finns nära samarbete mellan sjukvården och läkemedelsindustrin. Men hallå. De flesta läkare är disputerade, många specialistsjuksköterskor är involverade i forskning och samarbete mellan sjukvården och läkemedelsindustrin har i olika former varit på plats länge. Hur vore det att kolla verkligheten? Hemläxa och bakgrundskunskap vad är det, Löfven?

Kul att Löfven får upp ögonen för, Thomas Bohlmarks blogg 27 april 2012
Svammel från Stefan Löfven, Mikael Anderssons blogg 27 april 2012

S vill skapa jobb inom Life Science, SvT 27 april 2012

Nog för att vi som röstar på Alliansen gärna ser fler ”Juholt”-utspel från Löfven, men det räcker med en Juholtare per århundrade! Med fler sådana utspel, så är det frågan om de rödgröna kan räkna med att vara störst länge till. Det är långt till valet 2014.

Löfven effekten har tagit slut för S, Expressen 28 april 2012
Ipsos: Rödgröna fortfarande störst, GP 28 april 2012
Ipsos: Rödgröna fortfarande störst, SvD 28 april 2012
Rödgröna blocket fortfarande störst, DN 28 april 2012

Tillägg 10.32 Vi gör redan det som Löfven vill, SvD 28 april 2012

Read Full Post »

det många av oss vetat men undrat varför inte media rotat i:

När det gäller influensa och vaccin har WHO bland annat Sage-kommittén samt Ad hoc Policy Advisary Working Group on Influenza A (H1N1) till hjälp. Tre av Sages femton medlemmar har kontakter med läkemedelsindustrin. Bland annat har de fått pengar och stöd av de ledande vaccinföretagen.

Två oberoende externa experter på Sages möten i Genève har av den danska tidningen Information avslöjats ha fått rådgivarpengar från läkemedelsföretag (se grafik).

I Ad Hoc-kommittén sitter också som oberoende expert en professor och världsledande virusforskare som fått kritik i tidskriften Science för att han äger två bioteknikföretag som jobbar med influensavaccin. ”
Experter samarbetar med industrin, SvD 30 november 2009
En beslutar om massvaccinering, SvD 30 november 2009

Hur var det nu med de Mänskliga Rättigheterna och alla människors lika värde???

Se även min bloggkommentar från igår ”I Dödlig fara, Norah4you 24 juli fanns bland länkarna länkar till följande citat:
” Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt.” nybliven doktor oorganisk kemi, Göteborgs universitet. i länken finns även följande citat: ”FNs miljöorgan UNEP har i rapporter påpekat att miljontals barn runtom i världen redan i fosterstadiet kan ligga i riskzonen för att exponeras av alltför höga halter av kvicksilver. Kvicksilvret skadar det centrala nervsystemet.
– Organiskt kvicksilver tar sig igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter.” Kvicksilver ett stort miljöhot, Miljöportalen Oorganisk kemi Göteborgsuniversitet

”Under efterkrigstiden användes bland annat metyl- och etylkvicksilver som bekämpningsmedel. De har stor förmåga att ansamlas i levande vävnad och ledde därför till mycket höga kvicksilverhalter i jordbrukslandskapets fauna. Vissa fågelarter drabbades av så omfattande förgiftningar att de nästan utrotades. Det svenska jordbrukets användning av kvicksilverföreningar stoppades 1966.” Så sprids miljögifter, Naturskyddsföreningen

Nu skall man göra klart att metylkvicksilver och etylkvicksilver är två olika kvicksilverämnen men att det senare i kontakt med vatten, människokroppen består i sig som Du vet av mycket vatten, kan omvandlas till det förra. Att båda använts under lång tid som konserveringsmedel och i högre doser som bekämpningsmedel, beror till stor del på att det är och har varit det billigaste konserveringsmedlet. Inget annat. Kvicksilver kommer som ‘fram’ som biprodukt vid ett antal industriella processer utöver att det frigörs vid utvinning av guld när guld finns i ör och flissten som ‘bryts’ i det fria i bl.a. Sydamerika.

Bland kommentarerna till Norah4you, Dödlig fara finns uppgifter och länkar”
Signaturen Peter: ”Universtietet i Calgary har en videosnutt som heter: ”How Mercury Causes Brain Neuron Degeneration” (googla). Ofarligt? Knappast!”
Signaturen Dr Åsa: ”..För alla som tror att kvicksilver är ofarligt kan jag erbjuda en gnutta vetenskaplig upplysning:
http://www.fourteenstudies.com/studies.html
och
http://www.informaworld.com/smpp/1746486037-81214779/content~content=a910652305~db=all~jumptype=rss

Förra vaccinet mot svininfluensan dödade och skadade fler än själva influensan.
http://www.clickondetroit.com/health/20088640/detail.html
CBS 60 minutes tog upp ämnet:
http://www.redicecreations.com/article.php?id=7268

Från kommentarerna till Läkemedelsverket ljuger, Norah4you 31 juli:
Signaturen Anna Andersson: ”Donald Rumsfeld is an owner of Baxter pharmaceuticals. Who give the contracts to make the vaccines.”
Signaturen Shimmeringblade: ”Finns fler intressanta aspekter av vaccinet, läs och förundras!
https://medicinskaartiklar.wordpress.com/

I Skandal vaccinet inte ofarligt för foster, Norah4you 1 september 2009 hade jag följande länkar med: Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005 Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:
”Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”
Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Bland kommentarerna till I 11-e timmen vaknar läkemedelsverket, Norah4you 5 september 2009:
Signaturen Johan Niklasson:”….I vaccinet finns förutom flera olika bakterier dessutom (enligt WHO självt) fågelinfluensavirus H5N1 och fertilitetsnedsättande medel…...” i den biten har han rätt, däremot ger jag inte mycket för signaturens konspirationsteori.

Aftonbladet hade artikeln Kvicksilvret i vaccinet omdebatterat, Aftonbladet 6 september där står: ”Maths Berlin, professor emeritus i miljömedicin, tycker inte att man ska ge svininfluensavaccinet till gravida och barn upp till tio år, på grund av att det innehåller kvicksilver.

– Jag skulle inte ge det till mina barnbarn.

Han menar nämligen att det finns en risk för att hjärnutvecklingen blir hämmad hos barn och foster och att det kan leda till adh och autism.

– De första åren är känsliga. Hjärnan växer och utvecklas hela tiden, i vuxen ålder också, men upp till tio år etablerar den primära funktioner.

Risk för en procent
Han menar att det inte är tillräckligt forskat kring den här frågan.

– Och då ska man avstå från att exponera en hel population. Det är alltid någon som är känslig. Det är inte riskfritt. Enligt min bedömning kan man inte utesluta att 1 av 100 barn kommer att påverkas av det här.
Vilket kvicksilverforskaren Professor emeritus Maths Berlin, tidigare representant i WHO som ändrade kriterierna när han avgått, självfallet vet betydligt mer om än vad Läkemedelsverkets Jan Lindberg gör.

Att det sedan finns skäl att titta närmare på vilka av de sk. svenska forskarna som fått pengar från Läkemedelsindustrin för sin forskning under åren är en annan sak som bör diskuteras. Men inte här.” Ny(?)kunskap??? 40 år gammal, Norah4you

Det finns en hel del som journalister och andra kan få fram om de letar här i Sverige också…..

Read Full Post »

De milda biverkningar hon talar om är feber, smärta illamående, svimning och diarré. Men på grund av en händelse i USA 1976, när vissa människor som vaccinerades mot ett slags svininfluensa drabbades av en dödlig biverkan kallad Guillain-Barrés syndrom, kommer myndigheterna att vara extra uppmärksamma.” DN 7 augusti 2009

Men det är ren och skär lögn som genom disinformation från WHO sprids över jorden!
”Kvicksilver är en av de få metaller som i vanlig rumstemperatur är flytande. Om man skulle få i sig lite kvicksilver i matorganen, så är det möjligen, inte ens det är säkert, relativt ofarligt eftersom det då passerar mag-tarmkanalen och normalt inte kommer i direktkontakt med blodbanorna i kroppen så att det annat än i försvinnande liten del tas upp av kroppen.
MEN:
I sjö och mark kan det ytterligare omvandlas till metylkvicksilver vilket är väldigt giftigt.
– Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt
. ”
Katarina Gårdfeldt, nybliven doktor på avdelningen för Oorganisk kemi på Göteborgs universitet, miljoportalen.se

I samma artikel i Miljöportalen från Chalmers och Göteborgs Universitet:
FNs miljöorgan UNEP har i rapporter påpekat att miljontals barn runtom i världen redan i fosterstadiet kan ligga i riskzonen för att exponeras av alltför höga halter av kvicksilver. Kvicksilvret skadar det centrala nervsystemet.
– Organiskt kvicksilver tar sig igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter
.” Dessa uppgifter stämmer helt överens med det som läkemedelsföretagen kände till på 70-talet!”
Utdrag från Norah4you Dödlig fara? 24 juli 2009</A

Redan när jag arbetade på två större orderavdelningar, en av dem för ett internationellt läkemedelsföretag, och hade hand om farligt gods utöver andra uppgifter, så VISSTE LÄKEMEDELSINDUSTRIN OM DETTA!

I samma bloggartikel kommenterade Dr Åsa: "För alla som tror att kvicksilver är ofarligt kan jag erbjuda en gnutta vetenskaplig upplysning:
http://www.fourteenstudies.com/studies.html
och
http://www.informaworld.com/smpp/1746486037-81214779/content~content=a910652305~db=all~jumptype=rss

Förra vaccinet mot svininfluensan dödade och skadade fler än själva influensan.
http://www.clickondetroit.com/health/20088640/detail.html
CBS 60 minutes tog upp ämnet:
http://www.redicecreations.com/article.php?id=7268

Sluta tro på era kvasi-vetenskadliga "experter" som får uttala sig i tidningar och media. Ta reda på fakta själva, det har aldrig varit lättare.

/Åsa"

Se även Norah4you Läkemedelsverket ljuger 31 juli 2009
Norah4you Fortfarande ingen riskanalys 27 juli 2009

Read Full Post »