Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lag om förbud mot diskriminering’

23 Oktober 2008 beslöt Arbetsförmedlingen att undertecknad trots specialistläkarintyg, arbetsterapeutintyg m.m. tvärt emot vad som förutsättningarna samt Arbetsförmedlingens egna löften var att jag inte skulle kunna få stå som fortsatt arbetssökande på Arbetsförmedlingen om jag inte kunde gå med på att sitta 3 timmar per dag på föreläsning i tre dagar i stället för de 2 timmar jag hade utlovats att få börja med för att se om jag som rörselsehandikappad, svårt sitta länge utan att kunna arbeta liggande, svårt gå (varierar beroende på artros och artritvärk) och mycket svårt att stå längre än max 10 minuter……

Detta överklagande skrev jag:

Arbetsförmedlingen Hisingen

Begäran om omprövning avs. återkallande av beslutsmeddelande för xxxxxx-xxxx

Det var bra att Y hos Er den 23 oktober, fyra månader efter att Ni erhållit det av Er på Arbetsförmedlingen begärda läkarintyget gav besked om att Ni äntligen kodar mig som rörelsehandikappad. Det är mindre bra, i verkligheten diskriminerande, att ensidigt beslöt att ersätta utlovad arbetsprövning å max 2 tim/dag med 3 timmar där dessa skulle sittas 45 minuter i sträck varje timma utan hänsyntagande till samma läkarintyg och det från tidpunkten aktuella läget.
Då Ni felaktigt tycks förutsätta att överenskommen arbetsprövning är att jämnställa med vilken annan åtgärd som helst ber undertecknad Er först att Lag om förbud mot diskriminering (2003:307) 3§ där definition på indirekt diskriminering görs klart. Vidare §5 punkt 2 samma kapitel (Lag 2005:480). Sammantaget med förordning 2007:1030 §3 punkt 5: ”Arbetsförmedlingens verksamhet skall utformas så att den anpassas efter den enskildes förutsättningar” är Ert beslut av den 23 oktober inte fattat i enlighet med gällande lagstiftning när det gäller funktionshandikappade.
Redan när jag hade Z som Er handläggare berättade jag att jag på sjukhuset hos arbetsterapeut fått utprova hjälpmedel som jag behöver för mitt dagliga liv.

Jag har även gjort klart för Elisabeth Andreasson att jag därefter genom min läkare ortoped QQ-s remiss till arbetsterapeut fått specialstol utprovad eftersom jag redan efter 10-30 minuters sittande på vanlig stol får stora svårigheter att resa mig samt gå under dagar efteråt. För att inte nämna inflammation i skräddarmuskeln ovanför höger knä vilket jag då oftast drabbas av. Artros är ett handikapp som för samtliga drabbade omöjliggör en hel del av det som vanliga svenskar kan göra. Vilket inkluderar svårigheter i det vanliga livet. Dock är inte funktionshandikapp en sjukdom. Detta måste Ni som myndighet acceptera. Det finns klart angivet på det läkarintyg som jag på Er begäran lämnade in i juni att jag inte klarar långvarigt sittande. Detta utesluter i klartext att jag skulle klara av 3 timmar per dag under 3 dagar sittande på stol som inte är anpassad för mitt medicinska behov.

Det är inte heller tillåtet för en myndighet att ensidigt ändra en överenskommelse om arbetsprövning 2 timmar/dag till att räkna om det till 10 timmar/vecka och dela det på av myndigheten ensidigt beslutat antal dagar. 2 timmar/dag är INTE 3 timmar/dag ÄVEN om det bara gäller i 3 dagar skulle detta därmed stora svårigheter och värk under ett flertal dagar vilket INTE stämmer överens med 2007:1020 §3 punkt 5 ovan citerad.

Undertecknad begär på ovanstående grunder omprövning av Ert beslutsmeddelande av 23 oktober 2008.

Arbetsförmedlingen skrev ut mig som arbetssökande senare samma höst/början vinter och uppmanade mig att söka sjukpension hos Försäkringskassan. (de brydde sig inte heller om Specialistläkarintyg m.m.)

Så går åren då jag tvingades leva på Försörjningsstöd. Jag hann att ha varit ålderspensionär i dryga året när det förra veckan dök upp ett brev från Arbetsförmedlingen…… Ville jag fortsatt vara inskriven som arbetssökande trots att jag inte hört av mig på länge…..??????…… Tog det som ett dåligt skämt från AF:s sida. Nog hade de väl bättre ställen att lägga pengar på än att skicka förfrågan 7 år efter det att de senast hörde av sig om att jag inte längre fick vara arbetssökande….
men idag kom deras nya beslut:

(obs detta är inte ett skämt utan allvar)

Du är inte längre inskriven på Arbetsförmedlingen
Vi har inte hört något från dig på länge. Kanske har du redan hittat ett jobb eller börjat studera……

Suck pust och stön…. är det klantskallar till programmerare eller administrativa sidan som orsakat extra kostnaderna som de borde avstått ifrån?

Read Full Post »