Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Läckande vrak’

Senaste i raden bland politiker att trilla i okunskapsfällan, dvs visa upp att de antingen inte lyssnade så de lärde in eller inte haft ämnes- och stadiebehörig lärare årskurs 7 i Grundskolan, är Hans Linde riksdagsledamot (V) och Elin Engström distriktsordförande (V). Inte för att jag någonsin skulle rösta på Vänsterpartiet, men jag vill ändå säga att Vänsterpartiet må ha åsikter jag inte alls delar, men okunniga om var HUVUDANSVARET ligger när det gäller en frågas som hamnar på mer än ett bord, det brukar de inte visa så ofta som vissa andra 🙂

Nu ligger Försvarsmaktens ansökan på miljöminister Åsa Romsons bord. Sedan 2011 bereds frågan på Miljödepartementet. Den utdragna processen har bidragit till än mer oro och osäkerhet runt framtiden för Göteborgs skärgård. Tyvärr verkar beredningen av ärendet att dra ut än mer på tiden. Vi måste erkänna att vi har svårt att se hur detta skulle vara en svår eller komplex fråga; för en miljöpartistisk minister borde beslutet vara självklart. För inte är väl Miljöpartiet berett att kompromissa bort miljön och de boende i Göteborgs södra skärgård?Ska det skjutas ännu mer i skärgården Romson?, Hans Linde riksdagsledamot (V) och Elin Engström distriktsordförande (V) på GP debatt 11 april 2015

Hela Sverige skall försvaras. Även Göteborgs skärgård. Delar av Göteborgs skärgård ÄGER svenska Försvarsmakten och de områden det gäller, behöver kunna försvaras i skarpt läge. Det finns inte en enda som flyttat ut till något av tidigare eller nuvarande skyddsområde som inte känner till detta. Det är inte bara Stockholms skärgård som skall försvaras eller bara där övningar skall ske. Det är INTE miljöministern om än Åsa Romson brukar vara den som gått i okunskapsfällan och försökt utvidga sina domäner, det är i Regleringsbrev som utfärdas av sittande regering till Försvarsmakten utifrån det som föreslagits i Försvarsutskott och beslutats i Riksdagen som hur svenska soldater skall få öva för att klara sin uppgift att Försvara HELA Sverige.

Så själva frågan om skjutande hör inte hemma på Miljöministerns bord – däremot hör frågan om t.ex. alla från Andra Världskriget fortfarande existerande hinder på botten allt från förlista båtar som läcker olja till vapen som dumpats eller på annat sätt hamnat på havsbotten. Skilj på frågor som handlar om behov för Sveriges Försvar att öva på plats i hela Sveriges skärgård och ev. nedskräpning oavsett när, var och hur denna nedskräpning sker.

Read Full Post »