Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kvinnolöner’

Tillåtet att vara dum i Sverige,
mycket dumt att själv bevisa det herr LO-bas Karl-Petter Thorwalsson!

Den hårda lönefajten fortsätter.

Nu går LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till attack mot de som kräver lägre ingångslöner via lagstiftning.
– De har ingen aning om hur det står till för vanliga löntagare på svensk arbetsmarknad, säger han.
LO-bas till attack mot den som vill sänka ingångslönerna, Aftonbladet 3 Februari 2016

DE har bättre aning om hur det står till för vanliga löntagare, än vad herr LO-bas själv har som liksom andra Fackföreningspampar, Politiker i Kommuner, Landsting, Regioner, Riksdag och Stat samt f.d. politiker och höga tjänstemän som fått sina löner samt förmåner utvidgade mer än 4 gånger vad de kvinnoyrken som samma grupper sett till att hålla nere på lägsta nivå inklusive hålla lägsta A-kasseutbetalning, Försörjningsstöd samt Fattigpensionärernas pension nere genom att undvika att höja golvet och samtidigt hållit nere lönerna inom VÅRD, SKOLA OCH OMSORG!

Nomenklaturan som herr LO-Bas Karl-Petter Thorwalsson själv tillhör är nästan värre än vad den var i gamla Östtyskland!

Sverige skall självfallet fortsatt ha en svensk modell där arbetsmarknadens parter förhandlar med varandra. Men lägsta lön har Ni redan satt genom den ersättning som t.ex. de som slitit ut sig i ryggen inom Vård och Omsorg eller de som inom alla tre områden som omfattas av Kommunala, Landstings, Regions- eller Statliga Arbetsgivare har ”tilldelats” som lägsta utbetalning via Försäkringskassa.

SLUTA LJUGA. Börja tala för att första 10.000 kr per månad Alltid skall vara helt skattefria. Och det lägsta belopp som någon som inte jobbar får ut i handen utan prut! Fortsätt med att sätta lägsta ingångslön till de som är under 19 år till 11.000 kr/månad d.v.s. i den av undertecknade föreslagna modellen, så är det endast 1000 kr/månad som vederbörande skall behöva betala skatt på OM han/hon inte har av Skattemyndigheterna godkända avdrag.

Fortsätt därefter med att begränsa ERA EGNA LÖNER och FÖRMÅNER, alla Ni inom Fackföreningsrörelserna. Inte en kotte av Er är värda mer än dubbel lön/ersättning + förmåner utöver nödvändiga resor än vad mellersta percentilen har i lön! VET HUT!

De som inte har haft ett jobb, de får verkligen inte sänkt lön för att man på det sättet ger en Jämlikare och mer Feministisk Rättvisa i Sverige.

Läs även: LO och metoderna, Reblogg från Harkling, 2016/01/23

Read Full Post »

Löneklyftor
När det gäller löneklyftorna, så är det INTE sittande regeringar som nu eller tidigare kan lastas för att löneklyftorna mellan könen t.ex. ökat som de gjort senaste åren. Den SVENSKA MODELLEN gäller i Sverige: Det är fackföreningar och arbetsgivare, offentliga och privata, som förhandlar om lönerna!
Sant är att kvinnolöner ofta släpar och släpat efter. Men så blir det när man utgår från procentpåslag vilka alltid gynnar de yrkesgrupper som har högre löner och där de högre lönerna ger person som har sådan större möjlighet att få låna samt göra ränteavdrag.

Dåligt jämställdhetsbokslut för regeringen Reinfeldt, Per Bolund (MP) och Gudrun Schyman (FI) på DN debatt 6 januari 2014
Ökade inkomstklyftor mellan könen, SvD 6 januari 2014
Ökade inkomstklyftor mellan könen, GP 6 januari 2014
Ökade inkomstklyftor mellan könen, Aftonbladet 6 januari 2014 ÄRA DEN SOM ÄRAS BÖR – SKYLL PÅ DEN SOM SKULDEN LIGGER HOS. Vi kan tycka vad vi vill om den Svenska Modellen, men löneklyftorna är inte något som sittande regeringar utan som fackföreningar och arbetsgivare får ta hela ansvaret för!

Read Full Post »

är inte något som det stora flertalet idag klarar av att dra ens när de presenterar ett giltigt argument. (Vackert så numera när filosofilektioner inte hör till det vanliga för alla)……

Ingen eller åtminstone ytterst få ifrågasätter väl giltigheten i argumentet Kompetens och ansvar ska sätta lön – inte kön, DN debatt 16 februari 2012

Men hur är det möjligt att gå från det till en slutsats att ”Vi kräver däremot att anställda i kvinnodominerade branscher – som år efter år nedvärderats – ska få större löneökning än de i mansdominerade

För att det skall vara möjligt att det giltiga argumentet skall kunna leda till en hållbar slutsats där någon kräver detta, så krävs antingen att begränsning görs i det giltiga argumentet och att därmed ytterligare premisser för argumentet i sin helhet analyseras eller att det bevisas att kompentens och ansvar är större i kvinnoyrken än i de mansdominerade i förhållande till helheten på arbetsmarknaden och att detta är ett systemfel. Problemet är att vi idag har fler kvinnliga läkare än män på många håll och det inte går att visa att läkarlöner sjunkit. Detta är bara ett av många exempel på den förändrade bilden på arbetsmarknaden de sista 20 åren.

Det går aldrig enligt mitt förmenande att hävda att alla kvinnolöner skall höjas i förhållande till de manliga. Vad som går att göra är att jämföra löner inom likvärda arbetsområden där samma kompetens och ansvar existerar. Inte teoretiska likheter utan reella. Kvinnan skall inte kliva i mannens sko lika lite som mannens lön skall riskera att bli lägre om han väljer ett typiskt ‘kvinnoyrke’….

Read Full Post »

är två enskilda orsaker till att ledande rödgröna politiker drar så märkliga slutsatser som de gör om varför gapet mellan kvinnors och mäns löner ökat från 2006 till 2009.
De som bör ställas i skamvrån är fackföreningsfolk som mer än 40 år efter att det påpekades för dem att det var fel sett ur många synvinklar att begära och godta löneavtal med procentuppräkning som grund.

Enligt de rödgrönas rapport beror den ökade inkomstklyftan på regeringens åtstramningar i arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringarna, samt på utformningen av jobbskatteavdraget på inkomstskatten.” Rödgröna: Inkomstgap mellan kön ökar, GP 24 maj 2010

Hmm.
Själv SO-lärare fick jag under ett läsår hoppa in som mattelärare i en sjundeklass 2003. Jag blev förskräckt när jag såg hur procenträknandet gick till…. eleverna förstod inte vad de gjorde utan slog bara in siffrorna på miniräknaren – de gillade först inte att jag begärde att de skulle ställa upp talen och visa att de klarade av att räkna procent manuellt….. det var inte bara decimalkommat som hamnade fel i början när de fick räkna manuellt. För en sak hade de aldrig lärt sig innan, att förstå vad procent är och hur t.ex. en procenthöjning av ett belopp påverkar helheten jämfört med annat belopp med samma procenthöjning.

Nåväl kära Rödgröna det där med procenten och procenthöjning på gamla procenthöjningar är tydligen för svårt för Er att ta ställning till.

Så här är det. Det stämmer helt och hållet att gapet ökat i krontal 12.800 och ser man närmare på siffrorna så ser det ut som om männen på 4 år fått en total procentuell lönehöjning av drygt 19% medan kvinnorna fått 16%. Riktigt så enkelt är det inte. För av dessa 12.800 kr utgörs över hälften av de av facken godkända lönehöjningarna baserade på procent, i stället för det enda som skulle minska klyftan i långa loppet nämligen fasta krontal.

För enkelhets skull vill jag visa hur i räknefallet 4% i lönehöjning per år i genomsnitt på de genomsnittliga kvinno resp manslönerna i sig ökar gapet.

År 1 uppräkning lön 4% av genomsnittslön kvinna resp. man
148.700 kv 195.624 m innebär att gapet ökat från 45.100 till 46.694 kr

År 2 ny uppräkning lön 4% av genomsnittslön kvinna resp. man
154.648 kv 203.449 m ökar gapet till 48.801

År 3 ny uppräkning lön 4% av genomsnittslön kvinna resp. man
160.834 kv 211.587 m ökar gapet till 50.753

År 4 nyuppräkning lön 4% av genomsnittslön kvinna resp. man
167.267 kv 220.050 m ökar gapet till 52.783

nu har i verkligheten kvinnornas lön inte ökat fullt ut så mycket utan 166.300 kr dvs från en genomsnittlig 4% årlig höjning skiljer det inte fullt 1000 kr/år medan männens lön ökat drygt 4000 kr/år mer än 4% genomsnittlig årlig höjning.

Slutsats: Större delen av det ökade gapet mellan genomsnittlig mans och kvinnolön beror på att löneuppräkningen i Sverige med fackens goda minne sker procentuellt. Detta innebär direkt ökade gap när de med högre lön och de med lägre lön får samma procentuella uppräkning! Bakläxa Rödgröna! De som borde ställas i skamvrån är facken som går med på att gapet ökar år för år.

Rödgröna: Inkomst gap mellan kön ökar, DN 24 maj 2010

Read Full Post »