Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kvicksilver’

det många av oss vetat men undrat varför inte media rotat i:

När det gäller influensa och vaccin har WHO bland annat Sage-kommittén samt Ad hoc Policy Advisary Working Group on Influenza A (H1N1) till hjälp. Tre av Sages femton medlemmar har kontakter med läkemedelsindustrin. Bland annat har de fått pengar och stöd av de ledande vaccinföretagen.

Två oberoende externa experter på Sages möten i Genève har av den danska tidningen Information avslöjats ha fått rådgivarpengar från läkemedelsföretag (se grafik).

I Ad Hoc-kommittén sitter också som oberoende expert en professor och världsledande virusforskare som fått kritik i tidskriften Science för att han äger två bioteknikföretag som jobbar med influensavaccin. ”
Experter samarbetar med industrin, SvD 30 november 2009
En beslutar om massvaccinering, SvD 30 november 2009

Hur var det nu med de Mänskliga Rättigheterna och alla människors lika värde???

Se även min bloggkommentar från igår ”I Dödlig fara, Norah4you 24 juli fanns bland länkarna länkar till följande citat:
” Kvicksilvret kan i vattendragen tas i upp av till exempel plankton, som i sin tur blir mat till fiskar som äts av större fiskar osv. Ju högre upp i näringskedjan desto högre blir koncentrationen av kvicksilver. Tillslut kan kvicksilvret nå människan där det kan orsaka svåra skador på det centrala nervsystemet, förklarar Katarina Gårdfeldt.” nybliven doktor oorganisk kemi, Göteborgs universitet. i länken finns även följande citat: ”FNs miljöorgan UNEP har i rapporter påpekat att miljontals barn runtom i världen redan i fosterstadiet kan ligga i riskzonen för att exponeras av alltför höga halter av kvicksilver. Kvicksilvret skadar det centrala nervsystemet.
– Organiskt kvicksilver tar sig igenom såväl moderkakan som blod-hjärnbarriären. Resultatet kan bli neurologiska skador vilket i vissa fall kan leda till döden. Det kan också orsaka intellektuell nedsättning och inlärningssvårigheter.” Kvicksilver ett stort miljöhot, Miljöportalen Oorganisk kemi Göteborgsuniversitet

”Under efterkrigstiden användes bland annat metyl- och etylkvicksilver som bekämpningsmedel. De har stor förmåga att ansamlas i levande vävnad och ledde därför till mycket höga kvicksilverhalter i jordbrukslandskapets fauna. Vissa fågelarter drabbades av så omfattande förgiftningar att de nästan utrotades. Det svenska jordbrukets användning av kvicksilverföreningar stoppades 1966.” Så sprids miljögifter, Naturskyddsföreningen

Nu skall man göra klart att metylkvicksilver och etylkvicksilver är två olika kvicksilverämnen men att det senare i kontakt med vatten, människokroppen består i sig som Du vet av mycket vatten, kan omvandlas till det förra. Att båda använts under lång tid som konserveringsmedel och i högre doser som bekämpningsmedel, beror till stor del på att det är och har varit det billigaste konserveringsmedlet. Inget annat. Kvicksilver kommer som ‘fram’ som biprodukt vid ett antal industriella processer utöver att det frigörs vid utvinning av guld när guld finns i ör och flissten som ‘bryts’ i det fria i bl.a. Sydamerika.

Bland kommentarerna till Norah4you, Dödlig fara finns uppgifter och länkar”
Signaturen Peter: ”Universtietet i Calgary har en videosnutt som heter: ”How Mercury Causes Brain Neuron Degeneration” (googla). Ofarligt? Knappast!”
Signaturen Dr Åsa: ”..För alla som tror att kvicksilver är ofarligt kan jag erbjuda en gnutta vetenskaplig upplysning:
http://www.fourteenstudies.com/studies.html
och
http://www.informaworld.com/smpp/1746486037-81214779/content~content=a910652305~db=all~jumptype=rss

Förra vaccinet mot svininfluensan dödade och skadade fler än själva influensan.
http://www.clickondetroit.com/health/20088640/detail.html
CBS 60 minutes tog upp ämnet:
http://www.redicecreations.com/article.php?id=7268

Från kommentarerna till Läkemedelsverket ljuger, Norah4you 31 juli:
Signaturen Anna Andersson: ”Donald Rumsfeld is an owner of Baxter pharmaceuticals. Who give the contracts to make the vaccines.”
Signaturen Shimmeringblade: ”Finns fler intressanta aspekter av vaccinet, läs och förundras!
https://medicinskaartiklar.wordpress.com/

I Skandal vaccinet inte ofarligt för foster, Norah4you 1 september 2009 hade jag följande länkar med: Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005 Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:
”Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”
Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Bland kommentarerna till I 11-e timmen vaknar läkemedelsverket, Norah4you 5 september 2009:
Signaturen Johan Niklasson:”….I vaccinet finns förutom flera olika bakterier dessutom (enligt WHO självt) fågelinfluensavirus H5N1 och fertilitetsnedsättande medel…...” i den biten har han rätt, däremot ger jag inte mycket för signaturens konspirationsteori.

Aftonbladet hade artikeln Kvicksilvret i vaccinet omdebatterat, Aftonbladet 6 september där står: ”Maths Berlin, professor emeritus i miljömedicin, tycker inte att man ska ge svininfluensavaccinet till gravida och barn upp till tio år, på grund av att det innehåller kvicksilver.

– Jag skulle inte ge det till mina barnbarn.

Han menar nämligen att det finns en risk för att hjärnutvecklingen blir hämmad hos barn och foster och att det kan leda till adh och autism.

– De första åren är känsliga. Hjärnan växer och utvecklas hela tiden, i vuxen ålder också, men upp till tio år etablerar den primära funktioner.

Risk för en procent
Han menar att det inte är tillräckligt forskat kring den här frågan.

– Och då ska man avstå från att exponera en hel population. Det är alltid någon som är känslig. Det är inte riskfritt. Enligt min bedömning kan man inte utesluta att 1 av 100 barn kommer att påverkas av det här.
Vilket kvicksilverforskaren Professor emeritus Maths Berlin, tidigare representant i WHO som ändrade kriterierna när han avgått, självfallet vet betydligt mer om än vad Läkemedelsverkets Jan Lindberg gör.

Att det sedan finns skäl att titta närmare på vilka av de sk. svenska forskarna som fått pengar från Läkemedelsindustrin för sin forskning under åren är en annan sak som bör diskuteras. Men inte här.” Ny(?)kunskap??? 40 år gammal, Norah4you

Det finns en hel del som journalister och andra kan få fram om de letar här i Sverige också…..

Read Full Post »

Vad i hela fridens namn menar dom och hur står det till med läsförmågan?
”– Vaccinet är den direkta eller indirekta orsaken till mannens död, säger Ingemar Persson, läkare och utredare vid Läkemedelsverket.
Enligt uppgift fanns det speciella omständigheter kring mannen som inte var kända när han vaccinerades.
– Det går inte att säga att det var fel att vaccinera honom. Vi skriver ju till exempel fortfarande på vår hemsida att människor som genomgått hjärttransplantationer tillhör högriskgruppen och bör vaccinera sig. Men vi har fått ny kunskap som vi kan lära oss av
. ” Mannen dog – av vaccinet, Aftonbladet 26 november 2009

Sedan slirar läkemedelsverket: ”- Dödsfallet har inte nödvändigtvis ett samband med vaccinet, säger Ingemar Persson vid Läkemedelsverket till Expressen.se. ”
Man i 50 årsåldern dog efter vaccinet, Expressen 26 november 2009

Redan för 40 år sedan var det allmänt känt bland de som hanterade eller arbetade med tiomersal att den ensam kunde vara orsak till att dödsfall kunde inträffa om vaccin hade tiomersal som konserveringsmedel! Redan 1976 när förra stora svininfluensaempedimin härjade, den gången på en amerikansk förläggning, dog ett antal av svininfluensavaccin med tiomersal i. När jag själv jobbade på orderavdelning i slutet av 70-talet med införsel av bl.a. tiomersal såg producentens produktinformation i princip likadan ut som idag.

FAKTA TIOMERSAL (Thiomerosal) kvicksilverkonserveringsmedlet.
Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs
.”

Översatt till svenska:
Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Att kunskapen om tiomersals allvarliga biverkningar varit känd länge visar inte minst Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005

Det allvarliga med Thimerosal är också att det påverkar saltbalansen i kroppen. Först en av råttstudierna: ”Sayers, Brown, Mitchell, Michangelo; The effects of thimerosal on calcium uptake and inositol 1,4,5-trisphosphate-induced calcium release in cerebellar microsomes; Biochem J. 1993 February 1; 289(Pt 3): 883–887.;School of Biochemistry, University of Birmingham, Edgbaston, UK.
sedan en av många där tiomersal visat sig skapa samma reaktion som histamin gör för allergiker: Vi drar slutsatsen att timerosal kan efterlikna effekterna av histamin den intracellulära Ca2 + upptagning utan att stimulera bildandet av InsP3 och mot bakgrund av våra resultat med permeabilized celler tyder på att timerosal stimulerar tillsatta av allergiframkallande celler till basala InsP3 nivåer.
Källa: Bootman, Taylor och Berridge, The thiol reagent, thimerosal, evokes Ca2+ spikes in HeLa cells by sensitizing the inositol 1,4,5-trisphosphate receptor. December 15, 1992 The Journal of Biological Chemistry, 267, 25113-25119.

Läs sedan EMEA-s handling om vaccinet:
”Det finns för närvarande mycket begränsad klinisk erfarenhet från användning av en testformulering
av Pandemrix (H1N1) som innehåller en större mängd antigen (se avsnitt 5.1) hos friska vuxna i
åldern 18-60 år
och ingen klinisk erfarenhet från användning hos äldre, barn eller ungdomar.” Emea.europa.eu dokument om pandemrix

Där står även: ”på sid 4 står:
4.3 Kontraindikationer
Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående
komponenterna i vaccinet eller restsubstanser (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd,
gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat). Om vaccination anses nödvändig bör utrustning för
återupplivning finnas omedelbart tillgänglig om behov uppstår.”

samt att svininfluensavaccinet inte bör ges samtidigt som viss annan medicin. ”6.2 Inkompatibiliteter
Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemede
l.”

Svenska sk. experter kommer förmodligen att försöka få det till att ordet ‘blandas’ betyder direkt blandning, men då har de inte läst handlingen på annat språk än svenska. För allvaret bakom är större än de förstår.

Så ny kunskap? Var har de levt och utbildat sig de senaste 30-40 åren? Än har jag inte hört talas om någon månstation;-)
Vad Läkemedelsverket skriver på sin hemsida eller inte, är INTE detsamma som att det som skrivs är sanningen och den enda sanningen. Sverige och svenskar får sluta tro sig vara bättre än andra när det gäller kemikalier, läkemedel o.s.v.

Read Full Post »

kommer idagen varje ny löpsedel om svininfluensan…..

”Svininfluensan skrämmer.
När den blir livshotande går det obarmhärtigt snabbt.
En del hann inte ens larma ambulans. De dog hemma i ensamhet.
……… Fler kommer att bli livshotande sjuka och dö till följd av svininfluensan.
Smittskyddsinstitutet räknar med upp till 42 dödsfall om vi får samma utveckling här som i Norge.
Det är fyra gånger så många döda som i dag. ” Fler kommer bli livshotande sjuka och dö, Aftonbladet 20 november 2009

Men hallå!!! OM vi skulle få 42 dödsfall totalt i influensan, så är det fortfarande lägre än hittills lindrigaste influensaåret, 1987!!!!

1976 influensa
män 345
kvinnor 462

lägst antal döda under ett år inträffade 1987 då
män 22
kvinnor 27 dog av influensa

1993 influensa
män 218
kvinnor 348″
Alla siffror kommer från Statistiska Centralbyrån sida: Health and medical care
Table: Döda i riket efter dödsorsak, ålder och kön. År 1969-1996 Observation: Döda
Välj hela riket, dödsorsak influensa, alla åldrar och markera både män och kvinnor samt samtliga år Du vill titta närmare på från följande sida:
Databaser hos SCB

22 + 27 = 49 > 42 ……. Hur står det till med matematikkunskaperna hos folk som som minst borde ha grundkunskaperna för godkänt i ämnet när de går ut 9:an?????

Read Full Post »

NU ÄR DU UTE OCH CYKLAR PÅ MYCKET DJUPT VATTEN!
Du har helt fel. Effekterna av svininfluensan har i samtliga länder där sjukdomen spridits varit mycket lindrigare än SAMTLIGA ANDRA ÅRS INFLUENSA UTOM ÅR 1987:s!!!!!! Lindrigare, färre lunginflammationer efteråt samt avsevärt mindre dödsfall än normalt! Nu får det vara nog med falska uppgifter. Tiomersal SKALL INTE INGÅ I NÅGOT SOM GES TILL BARN UNDER 8 år annat än i yttersta undantagsfall. Detta har varit känt och noggrant utrett även om svenska sk. forskare undantaget världens ledande forskare inom kvicksilverområdet Maths Berlin, säger sig inte känna till det eller också har mage att påstå att det aldrig hänt det som hände bl.a. min äldsta kusins yngste son samt många många fler.

Troligen är Du Svante Baehrendtz yngre än mig och tillhör kanske den grupp som försöker uppfinna hjulet på nytt. Men ett är säkert, det finns mycket väldokumenterat även hos tillverkaren av Tiomersal från 70-talet och framåt, biverkningar som beroende på farlighetsgrad och ålder drabbat stora grupper barn och ungdomar. Jag talar INTE om autism. Där har jag sett lika många hypoteser åt båda håll med giltiga argument som lett till tillsynes hållbara slutsatser.

Du bör för övrigt läsa såväl EMEA.eurpoa.eu fakta om panemrix samt Material Safety Data Sheet himerosal MSDS Och Du tillverkaren av tiomersal vet mer om biverkningarna än Du.

Fortsätt vaccinera era barn, Aftonbladet 8 november 2009

Read Full Post »

Johnny Magnusson!
Johnny Magnusson: Helt befängda vaccinrykten, GP 6 november 2009

Fakta om vaccinets aktiva substans Fakta Panerix”Det finns för närvarande mycket begränsad klinisk erfarenhet från användning av en testformulering
av Pandemrix (H1N1) som innehåller en större mängd antigen (se avsnitt 5.1) hos friska vuxna i
åldern 18-60 år och ingen klinisk erfarenhet från användning hos äldre, barn eller ungdomar.”
Emea.europa.eu dokument om pandemrix, sid 2 under punkt 4.2

på sid 4 står:
”4.3 Kontraindikationer
Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående
komponenterna i vaccinet eller restsubstanser (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd,
gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat). Om vaccination anses nödvändig bör utrustning för
återupplivning finnas omedelbart tillgänglig om behov uppstår
.”

För vidare informationer läs texten:
Panderix, EMEA EU

Fakta tiomersal (för övrigt samma information som jag själv kände till redan i slutet på 70-talet)
Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs
.”

Översatt till svenska:
Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Läs även gärna följande artikel där det klart framgår att Tiomersal/Thimerosal ansamlas i hjärnan:
Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005

”Observera i sammanhanget att INGEN kan avfärda koppling utan att vävnad från hjärnan och levern analyserats speciellt. När det gäller det aktuella ämnet kan inget svar ges inom veckor OM vaccinet varit urholkande droppen, bidragit starkt till eller varit helt avgörande för dödsfallen!” Fakta om tiomersal, Norah4you 24 oktober

Fakta dödsfall i influensa
Observera att vår svenska Statistiska Centralbyrå har mycket långa serier där dödsorsaker registrerats!

Döda efter region, dödsorsak, kön och tid
Hela Riket
1969 influensa obs Hongkonginfluensan 68-70 samt andra influensor som härjade parallellt.
män 183 kvinnor 192

1973 influensa
män 77
kvinnor 107

1976 influensa
män 345
kvinnor 462

lägst antal döda under ett år inträffade 1987 då
män 22
kvinnor 27 dog av influensa

1993 influensa
män 218
kvinnor 348

……… så finns det sk. svenska experter som tycker att 2 dödsfall i svininfluensan är pandemi…..
Alla siffror kommer från Statistiska Centralbyrån sida: Health and medical care
Table: Döda i riket efter dödsorsak, ålder och kön. År 1969-1996 Observation: Döda
Välj hela riket, dödsorsak influensa, alla åldrar och markera både män och kvinnor samt samtliga år Du vill titta närmare på från följande sida: Databaser hos SCB

Det är faktiskt inga befängda rykten utan tvärt om fakta. Jag har här inte tagit upp den tredje substansen som tillsatts för att ‘höja immunförsvaret’. Vi i Sverige är en av de få som får den substansen och det finns mycket att säga om den utöver att den kommer från hajlever(!). Läser man de två andra substanserna noga, så skall de ens inte ges tillsammans med denna sortens substans….. men det är nu en gång för alla så att sk. experter inte alltid gjort sin hemläxa 🙂 utan t.o.m. försöker påstå att vaccinet är ofarligt för barn och foster (???!???) vilket inte är sant och vilket ingen studie av vad som hänt i Norge under några månaders vaccinering har en vetenskaplig teoretisk möjlighet att visa!

För övrigt är det så att inte ens om Du tar sprutan är Du garanterad att Du inte får svininfluensan, 50% risk för mildare omgång föreligger utöver risker för kortvariga och långvariga/lättare och grava biverkningar, Du är inte heller garanterad att Du inte sprider smittan.

Tidigare bloggartiklar i Norah4you:
Maths Berlin har rätt, Norah4you 6 oktober 2009
Skandal vaccinet INTE ofarligt för foster Norah4you 1 oktober 2009
Cyniskt, Norah4you 23 oktober 2009

Read Full Post »

för att den upprepas aldrig så många gånger i media. Det borde provaccinsfolket, sk. experter och andra, tänka på.

Fakta Panerix
”Det finns för närvarande mycket begränsad klinisk erfarenhet från användning av en testformulering
av Pandemrix (H1N1) som innehåller en större mängd antigen (se avsnitt 5.1) hos friska vuxna i
åldern 18-60 år och ingen klinisk erfarenhet från användning hos äldre, barn eller ungdomar.”
Emea.europa.eu dokument om pandemrix, sid 2 under punkt 4.2

där det på sid 3 står:
”Doseringsrekommendationerna baseras på:
• tillgängliga säkerhets- och immunogenicitetsdata om administrering av AS03-adjuvanterat
vaccin innehållande 3,75 μg HA från A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) vid dag 0 och 21 till
vuxna och äldre, samt administrering av vuxendosen och halva vuxendosen vid dag 0 och 21
till barn i åldrarna 3-9 år.
mycket begränsade immunogenicitetsdata tre veckor efter administrering med en singeldos av
en testformulering av Pandemrix (H1N1) till friska vuxna i åldern 18-60 år.”

på sid 4 står:
”4.3 Kontraindikationer
Tidigare händelse av en anafylaktisk (dvs livshotande) reaktion mot någon av de ingående
komponenterna i vaccinet eller restsubstanser (ägg och kycklingprotein, ovalbumin, formaldehyd,
gentamicinsulfat och natriumdeoxikolat). Om vaccination anses nödvändig bör utrustning för
återupplivning finnas omedelbart tillgänglig om behov uppstår
.”

För vidare informationer läs texten:
Panderix, EMEA EU

Läs också gärna mitt blogginlägg Fakta dödsfall av influensa, Norah4you 31 oktober 2009 där samtliga siffror är hämtade från SCB-s (Statistiska Centralbyråns) databaser….. t.ex. att lägst antal döda under ett år inträffade 1987 då
män 22
kvinnor 27 dog av influensa

1993 influensa
män 218
kvinnor 348

Chatt om influensavaccinet, DN 4 november 2009
Skola snabbvaccineras efter dödsfall, DN 5 november 2009
Chatta om svininfluensan, GP 5 november 2009
Influensan hann före vaccinet, GP 5 november 2009
Små barn ska vaccineras, DN 6 november 2009
Även yngsta ska vaccineras, GP 6 november 2009

Det är nu också så, att Tiomersals, kvicksilverkonserveringsmedlets biverkningar är kända sedan mer än 40 år. Det räcker att läsa i tillverkarens eget produktblad för att förstå att det INTE går att komma med påståenden att vaccinet är ofarligt för de små. Vaccineringen har hållt på i veckor – de farligaste biverkningarna visar sig inte förrän efter ett par år om barnet inte dör och obduceras. Se Fakta om Tiomersal, Norah4you 24 oktober 2009

Det är i och för sig kanske inte konstigt att svenskar lyssnar på överheten mer än vad t.ex. fransmän gör. Läser man om nordbor från folkvandringstiden och framåt så hör man ofta talas om folket som kom från ön ute i norra Oceanen och ner till Donau, Svarta Havet och Medelhavet. Ett folk som faktiskt är noterade för att de FRIVILLIGT betalade skatt för den handel de idkade…..

Read Full Post »

Döda efter region, dödsorsak, kön och tid
Hela Riket
1969 influensa obs Hongkonginfluensan 68-70 samt andra influensor som härjade parallellt.
män 183 kvinnor 192

1973 influensa
män 77
kvinnor 107

1976 influensa
män 345
kvinnor 462

lägst antal döda under ett år inträffade 1987 då
män 22
kvinnor 27 dog av influensa

1993 influensa
män 218
kvinnor 348

……… så finns det sk. svenska experter som tycker att 2 dödsfall i svininfluensan är pandemi…..
Alla siffror kommer från Statistiska Centralbyrån sida: Health and medical care
Table: Döda i riket efter dödsorsak, ålder och kön. År 1969-1996 Observation: Döda
Välj hela riket, dödsorsak influensa, alla åldrar och markera både män och kvinnor samt samtliga år Du vill titta närmare på från följande sida: Databaser hos SCB

DN Huvudledare 30 oktober 2009

” Totalt har nu 334 fall av Nya influensan bekräftats med provtagningar i hela Västra Götaland. Tendensen är att allt fler insjuknar, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall på Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.” GP 30 oktober 2009

Jämför även dödsantalet i influensa under 1969-1996 i tabellen, så förstår Ni varför det är orimlig skräckpropagande när det gäller riskerna i svininfluensan. Antalet som fått svininfluensa konstaterat i västsverige är lägre än totala antalet döda i vissa års influensa…….

Read Full Post »

”Slipp bli sjuk, smitta inte andra, rädda viktiga samhällsfunktioner. Skolhälsovårdsöverläkaren Cecilia Renman i Göteborg listar fördelar och nackdelar med vaccineringen mot svininfluensa. Fördelarna överväger menar hon.
Därför ska jag låta vaccinera mina barn, tre huvudskäl:
1. Du slipper bli sjuk själv eller att barnet blir sjukt. Du har nämligen ingen aning om du eller barnen tillhör det fåtal som som blir så svårt sjuka att de kräver intensivvård eller i värsta fall avlider. ” För och emot vaccinering, Expressen hälsa 24 oktober 2009

Nu är det i verkligheten så att INGEN INFLUENSAVACCINERING oavsett med eller utan tiomersal (Fakta om tiomersal Norah4you 24 oktober)
ger mer än 50% garanti att den som tar vaccinet INTE får influensan.

Vad värre är, är att argumentet som framförs:
”Du har nämligen ingen aning om du eller barnen tillhör det fåtal som som blir så svårt sjuka att de kräver intensivvård eller i värsta fall avlider” är ett icke giltigt argument. Motsatsen föreligger i lika hög grad: Du vet nämligen inte om du eller barnen tillhör de som inte alls drabbas av influensan, naturlig eller tidigare erhållen motståndskraft, ELLER om Du tillhör den stora gruppen på över 95% som drabbas mycket lindrigt av svininfluensan. Så argumentet som framförs är ett icke argument och helt ogiltigt ur ett vetenskapsteoretiskt resonemang runt risker.

Det är lika ogiltigt som om någon skulle komma och säga att det föreligger risk att Du blir dödligt skadad om Du går över på övergångsstället innan det slagit om till grönt därför skall Du aldrig gå över där det inte finns ett övergånsställe som slagit om till grönt. Dagens skrämselpropaganda, oavsett om den gäller ‘risken’ med svininfluensa eller det sk. ‘klimathotet’ är tyvärr fullt av icke giltiga argument. Sedan kan man fråga sig varför man redan innan svininfluensan spreds bestämde sig för att just denna var den farliga pandemin. Det kommer nya influensor och andra farliga sjukdomar hela tiden. Vem bestämde att just denna var den som läkemedelsindustrin som höll på att drabbas hårt av den ekonomiska krisen skulle satsa på att ta fram ett vaccin för? Konspiratorisk? Nej – men någonstans har någon fattat beslut på lösa boliner utan att göra ens riskanalys. Det är det skrämmande.

Det berättas idag att 1000 döda i influensa i USA, GP 25 oktober 2009 men talas ingenstans om att 1993 dog 566 här i Sverige under motsvarande tid av den influensa som då gick. Det talas ingenstans om att mellan 1 och 2 MILJONER dog runt världen av Hongkonginfluensan det ett och ett halvt år som Hongkonginfluensan härjade. Det där med statistik är det nog bara SCB som har något så när koll på…. http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2006K03_TI_06_A05ST0603.pdf Från Välfärd 3, SCB-s hemsida

Read Full Post »

Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs
.”

Översatt till svenska:
Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Läs även gärna följande artikel där det klart framgår att Tiomersal/Thimerosal ansamlas i hjärnan:
Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005

Tidigare bloggartiklar i Norah4you:
Nej Maria Larsson, Norah4you 9 oktober 2009
Maths Berlin har rätt, Norah4you 6 oktober 2009
Skandal vaccinet INTE ofarligt för foster Norah4you 1 oktober 2009
Cyniskt, Norah4you 23 oktober 2009

Vaccinkoppling utreds efter dödsfall, SvD 23 oktober 2009
Hur farligt är vaccinet?, SvD 23 oktober 2009
Svininfluensa i ännu en skola, GP 21 oktober 2009

Observera i sammanhanget att INGEN kan avfärda koppling utan att vävnad från hjärnan och levern analyserats speciellt. När det gäller det aktuella ämnet kan inget svar ges inom veckor OM vaccinet varit urholkande droppen, bidragit starkt till eller varit helt avgörande för dödsfallen!

Read Full Post »

i ansiktet! Socialstyrelsen kritisk mot fettdoktorn, Expressen 19 oktober 2009 Ni må tycka rätt eller fel vad Ni vill om fettdoktorn, men i denna frågan har hon 100% rätt. (vilket jag själv visste redan när jag arbetade på orderavdelning med import av farligt gods i slutet av 70-talet)

Vänligen gör ER HEMLÄXA! Försök INTE dribbla bort det som ÄR VÄLDOKUMENTERAT farligt sedan 40 år OCH där tillverkaren av tiomersals produktblad gör klart att så är fallet!

För mer än 10 gången i min blogg citerar jag tillverkarens eget produktblad eftersom Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”

Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Se även:Nej Maria Larsson, Norah4you 9 oktober 2009
Maths Berlin har rätt, Norah4you 6 oktober 2009
Skandal vaccinet INTE ofarligt för foster Norah4you 1 oktober 2009

Att sedan Expressen journalist Anna Bäsén beskyller Fettdoktorn för att spårat ur totalt, men själv lyckas bevisa att det är hon, Anna Bäsén som gjort det genom att inte göra sin hemläxa, säger tyvärr alltför mycket om den åsiktspolis som Göran Hägglund(KD) talade om i annat sammanhang finns i svensk politik, media och kulturliv. Anna Bäsén: Fettdoktorn har spårat ur totalt, Expressen 20 oktober s009

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »