Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kvalitetskrav’

skall ha mer rätt att välja än någon annan. Det följer logiskt i sig av att alla som utför Myndighetsuppdrag har att rätta sig efter Sveriges Grundlagar. Det handlar alltså inte enkom om att Friskolor inte ska få välja. Om en så alla principen följer logiskt direkt utifrån Regeringsformens 1 kap 2§. Diskriminering eller särbehandling är inte tillåten.

Det stora problemet är tyvärr att det inte enbart är Friskolor som väljer. Vanliga svenska kommunala skolor väljer mer än en gång bort, för att negligera eller neka en elev att få det stöd som svenska lagar och de Mänskliga Rättigheterna kräver är också att välja bort. När kommunen ifråga, och det finns många svenska kommuner som faller under ‘kommunen ifråga’, nekar en elev att byta skola för att vederbörande t.ex. blivit mobbad, så väljer just den kommunala skolan hur elever skall få vara för att accepteras. Samma gäller för samtliga fall, och de är många, där elever med skolan som klagar på resp. elev och begär en diagnos. Att begära att diagnos skall ställas, eller försöka övertyga förälder/föräldrar att det är eleven/hemmet det är fel på när ämnes- och stadieobehöriga lärare inte klarar av och inte får kommunens stöd för att resursperson sätts in till elev som behöver detta. Har t.ex. stött på alldeles för många elever som ”lärare” i lärarrum uttryckt uppfattningar om som är rent kränkande. Det handlar inte enkom om att få välja skola i enklaste form. Främst handlar det om Människosynen som ibland kan vara rent för dj… detta oavsett var på den politiska skalan en ”lärare” säger sig höra hemma.

”Uppdrag gransknings” reportrar säger att de aldrig fått så mycket mejl efter ett reportage. Reaktionerna kommer främst från förtvivlade föräldrar som berättar om hur deras barn ratats på felaktiga grunder, även från kommunala skolor.Föräldrarna vågar inte berätta inför kameran, Expressen 1 november 2013

S: Friskolor ska inte kunna välja, GP 1 november 2013 INGEN skola, S, skall kunna få välja. Varken Friskola eller Kommunal skola
S: Friskolor ska inte kunna välja, Aftonbladet 1 november 2013
S: Friskolor ska inte kunna välja, SvD 1 november 2013
S kräver lagändring efter skolavslöjandet, DN 1 november 2013

Samma krav på kvalité, följande av Sveriges Grundlagar samt Skollagen o.s.v. SKALL gälla för ALLA SKOLOR. Se även: Får kommunala skolor välja och vraka?, Norah4you 31 oktober 2013 I kvalitétsbegreppet måste likvärdig Människosyn stå i centrum. Alla barn är lika värda, men olika.

Read Full Post »

Allra först: Det är INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET att i alla lägen få välja vilken skola man vill att ens barn skall gå på ÄVEN OM Skolvalet numera är Fritt. Det är däremot en Mänsklig Rättighet att svenska skolor inte bara utifrån Skollagen, Diskrimineringslagen och Regeringsformens 1 kap 2§ oavsett utförares hemhörighet, dvs oavsett om det är en Friskola eller en Kommunal skola klart uppger vilka kriterier som gäller när elever söker!

Skolor får inte välja och vraka, GP ledarsidan 31 oktober 2013 Självfallet inte. Men det gäller oavsett om det är Friskola eller Kommunalskola (läs nedan)
Typiskt brott mot Skollagen, GP 31 oktober 2013 Tyvärr ett brott som begås även i Kommunala skola på vardaglig basis. Inte överallt. Men i mer än en svensk kommun. Se nedan.
Fritt skolval – endast för de lyckade, Expressen Ledarsidan 31 oktober 2013 OM det vore så lätt att skilja på Friskolor och Kommunala skolor…. tyvärr är det inte det. Många mobbade precis som många som fått bokstavsdiagnos eller som av annat skäl behövt extra stöd/stödperson har fått se sitt självförtroende krossat av ”vanliga” kommunala skolors behandling av de som inte är ”lyckade” eller som minst följer mallen för ”alla skall med”.
Löfven rasar efter skolavslöjanden, Aftonbladet 31 oktober 2013 OM så är fallet, så börja hemma! Börja med att sätta P för Socialdemokratiskt styrda kommuners sparande på elever med behov av extra stöd/stödperson. Börja med att kräva att samtliga lågstadieelever i Sverige inte bara får lärare som är stadiebehöriga utan att detta kravet utökas med att alla lärare också skall ha läst som minst 3 terminer svenska och hur man undervisar i att läsa och skriva bör vara en ytterligare bit i tidiglärarutbildningen utöver den utbildning i detta som redan ges! Men börja hemma Löfven!

Självfallet är det omöjligt för en skola som är avsedd att ha t.ex. 25 elever i tvåparallklasser att hastigt och lustigt ställa om sig från att ta emot 70 elever dvs dubbla klassantalet per läsår. Lika tokigt är det om det skulle vara så att klasser med 28-30 elever hastigt skulle behöva utökas till 32 elever per klass i annan skola. Detta också helt oberoende av om skolan är Friskola eller Kommunal skola. Så kriterier som inte enbart kan vara beroende av när en elev sökt men till huvuddelen bör ha som grundsystem att ansökans inkommande ger företräde, måste finnas.

Det som är det allvarliga är att kommunala skolor är precis lika bedrövliga och liknande kommentarer som de som hörts från Friskolehåll faktiskt har hörts sedan kommunaliseringen i ”vanliga” allmänna skolors lärarrum. Det har främst drabbat två kategorier av elever: Mobbade elever och de som ofta med skolan som påtryckning på föräldrar fått det ena eller andra bokstavssyndromet.

Mobbade elever i Sverige har ofta setts som orsaken till att de blir mobbade. Mobbarna har stöttats och i vissa fall har skolorna försökt få det till mobbade elevers föräldrars fel att barnen blir mobbade. Om förälder då begärt att få byta skola, så har det ofta varit mycket mycket svårt. Jag känner till många fall där politiker i skolnämnd fått kopplas in för att mobbade elever skall få möjlighet att byta skola!

Som lärare har jag stött på ett stort antal elever som fått bokstavsdiagnos. Med eller utan tillägg som Aspergers syndrom. Min egen erfarenhet är att skitsnack har förekommit i mer än ett lärarrum. Försök har förekommit från skolors rektorers sida att få elever som verkligen behöver extra stöd och varit berättigade till det utifrån skollagen att få ‘diagnos’ så de placerats över i Särskola eller Särskoleklass…. det blir ju billigare för kommunerna så.

Min egen erfarenhet är också den att elever med diagnos Aspergers syndrom utan ett enda undantag har varit mycket mer intelligenta än normaleleverna! Inte utan att flera av dessa varit intelligentare och mer logiska i sitt resonemang, om än detta varit utanför ‘boxen’ och hoppat över att redovisa ett antal logiska steg på vägen, än vad deras tidigare lärare varit. Ärligt talat så var jag mer tacksam än tvärt om, om någon elev var diagnosticerad… hmm…. med Aspergers än om alla var de vanliga stökiga eleverna som curlats mer eller mindre sönder. Det gäller att kunna didaktikens grunder och förstå hur varje elev tänker. Inte se något som ett hinder utan som en möjlighet. Det som krävs är att man tar reda på vad eleven är mest intresserad av och anpassar just den elevens inlärning utifrån den förutsättningen. Behöver jag säga att det för de eleverna krävs lugn och ro. Något som alla elever skulle må bäst av!

Men sluta upp med att tro att inte kommunala skolor sorterar. Inte bara Friskolor gör det! Börja i rätt ände. Ställ kvalitetskrav vad gäller undervisningen – samma för alla skolor i Sverige – samt ställ kravet på varenda svensk skola att de slutar upp med att sortera ut och i stället bjuder in!

Read Full Post »