Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kvalité på lärarutbildning’

Speciellt svårt är det att vara snäll när Sveriges S + MP regering helt tappat kontakten med verkligheten…..

Den ene ministern efter den andre trampar idag i klaveret. 😛

* Mikael Damberg trodde idag: Trots den gångna svarta veckan tror näringsminister Mikael Damberg (S) att Sverige har en framtid som telekomnation.

– Ja, verkligen. Vi är väldigt framstående både på telekom- och IT-sidan i Sverige. Det som är viktigt för oss som modern industrination är att ta tillvara på den här kompetensen, sade Damberg när han besökte Sony Mobile i Lund.Tror på Sverige som telekomnation, SvD 17 mars 2015 Stackarn är 20 år efter sin tid…..

* Men det problemet tror kanske Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning (S), Ni vet hon som inte själv har någon högskoleutbildning, att går att lösa enkelt???? Eller vad i hela fridens namn menar Madam Hellmark Knutsson med Vi vill att högskolan ska vara en kraft för social förändring. Kunskap blir inte mindre för att den delas av fler – tvärtom. Högre utbildning stärker vårt demokratiska samhälle, och även tillväxt och välfärd.

Att alla människors potential och talanger får möjlighet att blomstra är därför inte bara en fråga om jämlikhet, det är också en ekonomisk vinst för hela samhället.Högskolan ska bli en kraft för social förändring, Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning (S) på Expressen debatt 17 mars 2015

Tänk om det vore så väl att Sverige HADE välutbildade behöriga pedagoger från Grundskolan upp och att de elever som kommer till högskola/universitet HAR kunskap nog att klara av att läsa självständigt samt förstå vad de läser. Att läsa på Högskola/Universitet är inte detsamma som att läsa på gymnasium!

Eller som det står i Göteborgs Posten: I det senaste numret av tidskriften Axess pekar flera forskare och lärare på att något är ruttet i det svenska utbildningsväsendet. Skolans problem har nått högskolan och resultatet är värre än väntat.

Många studenter kan varken läsa eller skriva. Allt mer av undervisningen ägnas åt att bibringa dem grundläggande kunskaper de borde ha tillägnat sig i grundskolan. Dock tycks studenternas bristfälliga kunskaper inte ha lett till någon större ödmjukhet. Det hör inte till ovanligheterna att de anser det lämpligt att förhandla med lärarna om betygen och vad som bör räknas som rätt eller fel svar på en tentamen.Värdesätt högre utbildning mer, GP ledarsidan 17 mars 2015

Det är nu en gång för alla så att Kunskap trillar inte från ovan S + MP

Se även Studier tips med mera, Norah4you sida

* Näste till rakning som vi skojade om förr i tiden när någon gjort bort sig, är bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP). I ett land där det finns fler detaljregleringar och mer administrationskostnader än någon annanstans och där det enda en regering verkligen äger möjlighet att göra är att Skapa förutsättningar för att underlätta såväl byggande av nya bostäder som förutsättningar för att fler skall få utbildning som leder till arbete, så går snillet och drömmer Staten måste ta ekonomiskt ansvar för bostadsbyggandet, bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP) på DN debatt 17 mars 2015

Börja med att läsa och försöka förstå orden i Regeringsformen! Att ens antyda att det är studenter samt nyanlända som skulle få företräde, är GRUNDLAGSBROTT! För övrigt är det inte pengar som saknas – det är detaljregleringar och administrativa fördröjningar i tid som leder till ökade kostnader som är problemet. Sverige är inte Kommunistiskt eller Socialistiskt.

Nej det är inte lätt att vara snäll mot Socialdemokrater och Miljöpartister som så kapitalt tappat kontakten med verkligheten. Men visst – nu skall vi, nu skall vi vara snälla….. Kunde varit betydligt skarpare än ovan….

Read Full Post »

mer undervisningstid redan för blivande tidig lärare när de går på Lärarhögskola! Det är ren skandal att inte samtliga tidiglärare fått som minst 3 terminers utbildning i svenska språket, skrivning, läsning, ordförståelse och didaktik utöver pedagogik och metodik. Samtliga tidiglärare borde även haft som minimum 1, normalt 2, hela terminers ämnesläsning i ämnet matematik. Utöver att de bör få bättre kunskap än vad som nuvarande lärarutbildning ger i Barn och Ungdomars utveckling!

För det är INTE så att man löser några som helst problem med mindre klasser. Man löser inte heller problem med ökad IT-användning i form av pekplattor. Barn som inte får möjlighet att vidareutveckla den nödvändiga handmotoriken som förr gavs när barnet under första åren fick lära sig skriva och texta bokstäver för hand, får inte bara sämre handstil utan också sämre ordkunskap. Ordbehandlingsprogram som rättar automatiskt ger aldrig den kunskap i form av inlärd kunskap som att skriva orden själv för hand samt få dem rättade ger!

Tro mig. Jag är från början systemprogrammerare som sadlade om för att läsa till SO49 lärare, benbrott gav ett avbrott tio år senare följt av Lärarprojekt. Jag kan IT från grunden. Inte alls fel att använda dataspel som del i undervisningen. MEN och det är ett viktigt MEN, det skall vara barns inlärning inte lärares utlärning/undervisning som står i centrum. Ett barn har inte den förmågan som många tror att lära in det som kommer utöver tekniska och automatisk rabblande som IT idag har blivit i skolan!

Det krävs mycket kunniga, inte bara erfarna, lärare för de första fyra åren. Betydligt kunnigare än genomsnittsläraren idag som inte haft lågstadie- eller folkskollärarutbildningen i botten. När det gäller dataanvändning bör man också observera att det aldrig varit lämpligt ens för vuxna att sitta vid dator så länge som ofta sker idag. Ännu sämre är det för barn under utveckling!

”Ge oss mer tid att undervisa”, GP 9 april 2014 Ja det kan behövas, men kvalitén på undervisningen i de lägsta årskurserna behöver höjas drastiskt! Både svenska och matematikkunskaperna för samtliga tidiglärare samt ämnes- och stadiebehörighet som grundkrav för att överhuvudtaget få undervisa. Först när detta är uppfyllt finns det skäl att kräva betydligt högre löner. För fullt behöriga!

Read Full Post »