Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kursplaner’

Det hade varit tacknämligt om de som skriver debattartiklar hade gjort sitt hemarbete, dvs kollat verkligheten innan de skriver ett politiskt inlägg……

Den nya gymnasieskolan riskerar att öka klasskillnaderna i det svenska samhället snarare än att minska dem. Yrkesprogrammens kursplaner saknar till exempel både samhällsekonomi och politiska ideologier, skriver pedagogikforskarna Andreas Fejes och Mattias Nylund.Yrkesprogrammen leder till ökade klasskillnader, Pedagogikforskare Andreas Fejes och Mattias Nylund på GP debatt 21 november 2013

Verkligheten: Samtliga nationella program innefattar åtta kärnämnen – engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och religionskunskap. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng.Gymnasieutbildning Kursinformation, Skolverket 21 november 2013 Vad gäller den informationen så har den varit samma sedan senaste gymnasiereformen 🙂

Om det är så att pedagogikforskare eller andra finner att detta inte är uppfyllt på en yrkesgymnasieutbildning, så är det dags att anmäla utföraren och ansvarige för den yrkesgymnasieutbildningen till Skolverket och andra myndigheter. Då är inte kraven för att få undervisa och få statliga medel uppfyllda! Om det är så att dessa forskare inte klarar av att hitta samt anmäla, så är uppgifterna i debattartikeln ren desinformation!

Read Full Post »

Reviderad 01.50 15 oktober 2013

GP:s krönika för 15/10 den BÄSTA på ledarsida på mycket mycket länge i en svensk tidning! Tack!

Det är skrämmande att det verkar komma som en chock för många föräldrar att med barn följer ansvar, skriver GP:s Malin Lernfelt.
…..
Jag kan inte undgå att tycka att det är skrämmande att det verkar komma som en chock för många föräldrar att med barn följer ansvar. Till exempel för hur de lyckas i skolan. Att abdikera från vuxenrollen så fort det blir lite jobbigt är faktiskt inget alternativ. Det kanske låter hårt, men om man inte hinner eller orkar bistå vid läxläsning bör mamma och pappa snarast prioritera bort egna aktiviteter.
Skolan ska inte curla föräldrar, GP ledarsidan 15/10 2013

Sist jag kollade i Föräldrabalken, så förutsatte denna att det är Förälder som har ansvar för sitt barn om föräldern är vårdnadshavare…..
Förälder är man hela livet oavsett vad som händer men många skaffar barn utan att vilja axla ansvaret.

Ett annat viktigt klockrent inlägg kommer från Martin Karlberg, lektor i specialpedagogik vid Mälardalens högskola: 1) Börja med att se till att de fysiska förutsättningarna är på plats innan läxhjälpen. Barnet ska ha ätit mellanmål och inte vara sömnigt innan det börjar med läxorna. Under själva pluggtimmen ska det finnas så få distraktionsmoment som möjligt. Stäng därför av tv-apparaten och låt barnet göra läxorna i en så lugn miljö som möjligt.
……….
2) Visa intresse för ditt barns läxor – det gör att barnet blir mer villigt att göra läxan
”Stäng av tv:n och visa intresse”, Martin Karlberg lektor i specialpedagogik på SvD 14 oktober 2013

Read Full Post »