Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kursplan ämnet Samhällskunskap’

Vådan av att rektorer haft möjlighet att anställa icke ämnesbehöriga Samhällskunskapslärare märks klart hos de politiker och journalister m.fl. som är under 60 år och inte gått ens några år ens i gamla Enhetsskolan.

Detta har skett genom att rektorer delat upp SO-ämnen på andra lärare som inte haft full tjänst alternativt genom uppdelning och utannonsering av Samhällskunskap kopplat till t.ex. Sex och Samlevnad (!) eller som i fall jag själv råkade ut för kombinerat med Hem- och Konsumentkunskap eller med Idrott och hälsa Självfallet finns det bara fåtal behöriga lärare för sådana kombinationer. Vid tillfällena då jag ändå var en av två kallade till intervju, så var Samhällskunskapen det mindre ämnet (= mindre än 50%) och de andra sökanden i båda fallen behöriga på det andra ämnet. Samtidigt (jag kontrollerade med Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet) fanns det över 100 behöriga Samhällskunskapslärare som gick arbetslösa i Västra Götaland…..

M-förslag. Regeringen underskattar utmaningarna som väntar den svenska ekonomin. Det kommer att krävas tuffa besparingar, exempelvis bör personer med tillfälliga uppehållstillstånd inte automatiskt få tillgång till välfärdstjänster och ersättningar, skriver moderatledaren Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (M).Begränsa välfärden för de med tillfälliga uppehållstillstånd, Anna Kinberg Batra partiledare (M) samt Ulf Kristersson ekonomisk-politisk talesperson (M) på DN-debatt 20 Januari 2016

Börjar med det som Du AKB och alla andra som gått i svensk Grundskola SKULLE lärt in om kursplaner följts och Du ville ha mer än bara Godkänt, 2:a eller 3:a när siffersystemet fanns. De som gick i 7:an före vi gått med i EG som blev EU har inte de delar som avser EU-medborgare. Men Uppehållstillstånd krävdes på den tiden av fler.

REGERINGSFORMEN
Svensk Medborgare resp Icke Svensk Medborgare
i form av Mängdlärans schematiska bild.

Svensk resp icke Svensk Medborgare

Svensk resp icke Svensk Medborgare

Det är vad som skall gås igenom på första lektionen om vad Svenska Grundlagar omfattar! obs Omfattar.
Det följer direkt av Regeringsformens inledning:

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket I klartext står det att det är svenska medborgare som all offentlig makt i Sverige utgår från. Detta följer direkt av att de som röstar i Riksdagsvalet MÅSTE vara Svenska Medborgare.

De som inte ens lärt in den biten har inte ens varit behöriga att erhålla Godkänt eller på den tiden det var sifferbetyg så hade det varit 1:a eller streck (beroende på ev. frånvaro på lektionerna)

Förslår att Du AKB samt Ulf Kristersson läser in 1:a Kapitlet i Regeringsformen och ber någon gammal byråkrat som kan kanslisvenska förklara det Ni eventuellt inte förstår. Läxa till nästa gång: Läs Regeringsformens 2 kapitel. Se vad som står för Svensk medborgare (Tips: Står det skrivet på kanslisvenska att något gäller för SVENSK MEDBORGARE, så krävs det att det står någonstans i Regeringsformen att Icke Svensk Medborgare omfattas av samma rättighet för att inte rättigheten redan i Regeringsformen har begränsats.

Read Full Post »

All form av olaga tvång som rör en kvinnas underliv är att betrakta som våldtäkt – lär er ordförståelse och skaffa er ordkunskap. Att ens komma till Ert domslut ”Otrohetskontroll” ingen våldtäkt, SvD 20 februari 2013 så som det anges i SvD är att bryta mot såväl Svensk Grundlag Regeringsformens 1 kap 2§ (det är inte tillåtet för Offentlig myndighet eller myndighetsutövare i Sverige att diskriminera någon pga kön!) som mot de Mänskliga Rättigheterna (Artikel 3 och Artikel 5)

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Artikel 4


Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Att en svensk myndighet härutöver gått på myten om mödomshinna, för om de inte gått på den, så faller också hela Svea Hovrätts resonemang, är skrämmande. Som minst borde de läst Mödomshinnan är en myt, RFSU.se
Det enda som ska spräckas är myten, Examensarbete Lunds Universitet
Myten om mödomshinnan, UR.se

Det är inte tillåtet av en svensk domstol oavsett nivå att bryta mot Grundlag och mot de Mänskliga Rättigheterna.
Ert medeltida formulerade beslut, är ett extremt bra exempel på varför Sverige behöver en Författningsdomstol! Kvinnor i Sverige är inte livegna, en kvinnas kropp är hennes och all form av penetrering är att betrakta som våldtäkt! Allt annat är ren och skär nys!

För övrigt anser jag att om det är människor som kommit till Sverige utan att acceptera våra Grundlagar och härutöver behandla kvinnor som om de vore ägda av männen, borde få sitt ev uppehållstillstånd eller erhållna medborgarskap upphävt. DÄR HAR GRÄNSEN FÖR MÄNSKLIG HUMANISM ÖVERSKRIDITS MED RÅGE!

”Otrohetskontroll” ingen våldtäkt, GP 20 februari 2013
”Otrohetskontroll” var olaga hot, DN 20 februari 2013

För övrigt undrar jag hur det står till när vuxna män/kvinnor kommer fram till att en ”otrohetskontroll” inte är en sexuell handling? Något måste gått allvarligt snett under utbildningstiden. Det är tillåtet att vara dum, men sitter man i svensk domstol så borde man som minst ha lärt in det som krävs för godkänt enligt läroplan och kursmål för ämnet Samhällskunskap årskurs 9. Att inte ha den kunskapen kastar långa skuggor över andra domar och domare, vilket väl knappast kan ha varit avsikten? Eller????

Read Full Post »